VALERE KONINGS

ARBEIDSPSYCHOLOOG TE HASSELT

Contactgegevens

VaK-creaties
Trekschurenstraat 22
3500 Hasselt

gsm: 0474 33 12 97
e-mail: vak-creaties@telenet.be
website: www.vak-creaties.be

Erkenningsnummer psycholoog 511101307


Werkdomein

Arbeids- en organisatiepsychologie


Thema's

Job crafting en HR-advies  
 
Nieuw aanbod job crafting voor werkenden: open aanbod ‘in je job in je kracht’, maatwerk op vraag van werkgevers en individuele coaching job crafting.
Gekwalificeerd voor psychodiagnostiek in de context van aanwerving, heroriëntering en loopbaan o.a. werkgerelateerde persoonlijkheidsvragenlijsten en tests voor intellectuele capaciteiten,
interviews en jurydeelname voor het bevragen van persoonlijke competenties en arbeidsmotivatie, toepassing van Appreciative Inquiry, ontwikkelen van HR-tools en assessment cases.  
 
Ervaring op het vlak van arbeidsmarkt (VDAB), personeelsselectie, organisatieontwikkeling, management, kwaliteitszorg EFQM en opleidingstrajecten. Via mandaten in vzw-besturen een goed zicht op de sectoren jongerenwelzijn, onderwijs en sociale economie.  
 
Het persoonlijkheidsonderzoek gebeurt conform het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 10-12-2010. Zie ook gedragscode, rechten en verplichtingen op http://www.werk.be/online-diensten/bureaus-private-arbeidsbemiddeling/wetgeving-en-formulieren


Doelgroep

Consultants en organisaties die voor korte opdrachten gebruik willen maken van de ervaring van een arbeidspsycholoog op pensioen met erkende freelance beroepsactiviteit. Ook aanbod voor werkenden die aan hun job willen sleutelen.  
 
KBO: 0834.836.339