Tag Archives: zoek een psycholoog

DIRK VERBEKEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DIEPENBEEK

Contactgegevens

Dirk Verbeken
Lutselusstraat 24 B
3590 Diepenbeek
 
Tel: 0489/309540
E-mail: dirk.verbeken@telenet.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie  


Thema's

Je kan bij terecht voor (onder andere) de volgende problemen: je somber voelen, weinig zelfvertrouwen hebben, rouw/ verwerkingsproblemen, worstelen met schuldgevoelens, stemmingswisselingen hebben, gespannen zijn, angstig zijn, niet weten wat je wilt, in de knoop liggen met jezelf en/of anderen, ‘de weg kwijt zijn’, geen keuzes kunnen maken, (te) veeleisend zijn naar jezelf en/of anderen, overmatig controle houden, moeilijke situaties uit de weg gaan, geen relatie durven aangaan of je ongelukkig voelen in je relatie, (te) gesloten zijn, last hebben van nare of traumatische ervaringen, last hebben van boosheid/ woede, onduidelijke lichamelijke klachten hebben, je geremd of onprettig voelen bij anderen, je eenzaam voelen, je in de steek gelaten of tekortgedaan voelen...


Doelgroep

(Jong)volwassenen en ouderen


Opleidingen

Lic. (Master) in de psychologie, richting klinische psychologie
Cognitieve gedragstherapie
Schematherapie
Postgraduaat in de (Integratieve) psychotherapie


Werkervaring

19 jaar ervaring in de geestelijke gezondheidszorg
Tevens ook officieel erkend als psychotherapeut, waardoor u als cliënt recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling bij de meeste mutualiteiten

SUZANNE VAN KEMPEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MECHELEN EN HERENTALS

Contactgegevens

Suzanne van Kempen
0478/78.52.45
E-mail: vankempensuzanne@gmail.com
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 872111417

Mijn werkgebied is verspreid over drie groepspraktijken:
- Hestia in Mechelen (http://www.therapiecentrumhestia.be/)

- Gezondheidsdentrum De Berk in Herentals (http://www.centrumdeberk.be/

Voor meer informatie neemt u best een kijkje op één van de websites.

Bijkomende vragen kunt u via mail of telefonisch stellen. Ik neem mijn telefoon niet op tijdens gesprekken en ben daarmee niet zo goed bereikbaar, spreek gerust een berichtje in dan bel ik u zo snel mogelijk terug!


Doelgroep

Als klinisch psychologe (KU Leuven) en systeemtherapeute (KU Leuven) werk ik met adolescenten en hun ruimere familiesysteem, (jong)volwassenen, koppels, gezinnen en ouderen.


Thema's

 
Ik werk met individuen, koppels en gezinnen rondom verschillende thema’s.
Voorbeelden van thema’s:
zorgen maken, emotionele moeilijkheden, relationele vragen, gevoelens van eenzaamheid, zingevingsvragen, twijfels bij het moeten maken van keuzes, faalangst, identiteitsvragen, verminderd zelfbeeld/ zelfvertrouwen, rouw, trauma, spanningsklachten (stress/ burn-out), verslaving, …

Neem gerust contact op wanneer u zou twijfelen of uw vraag wel/ niet iets is dat ik opneem. We kunnen dit dan samen bekijken.

Koppeltherapie:

In de begeleiding voor koppels wordt vertrokken vanuit zorgen over de partnerrelatie. Elke relatie kent zijn ups en downs. Hoewel partners meestal samen de moeilijke periodes doorstaan, kan het zinvol zijn om bij blijvende spanningen professionele hulp te zoeken. Bij een koppelbegeleiding komen partners, in principe, samen op gesprek. We spreken onder andere over de moeilijkheden die zich voordoen evenals de krachten binnen de relatie en hetgeen jullie verbindt.

Gezinstherapie:

In de gezinsbegeleiding staan de zorgen binnen het gezin centraal. Ook gezinnen krijgen vaak te maken met spanningen, vooral als er zorgen zijn over één gezinslid of als er een periode aanbreekt waarin het gezin geconfronteerd wordt met nieuwe uitdagingen (bv. tijdens een faseovergang of een nieuwe samenstelling van het gezin). We spreken samen over de zorgen die er zijn en zoeken naar manieren om met moeilijkheden om te gaan. Daarnaast gaan we op zoek naar de krachten die er zijn binnen het gezin en de bredere omgeving.

STEPHANIE TEOH

PSYCHOLOOG IN ANTWERPEN

Contactgegevens

AZ Sint-Maarten/CEPOS/polikliniek
2570 Duffel

Sint-Jozef Kliniek
Kasteelstraat 23
2880 Bornem

2600/2610 Berchem/Wilrijk
Ringlaan

gsm: 0472/92.26.77
e-mail: stephanie.teoh@psycholoog.be
website: www.psyrebro.be  


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie, mindfulness - meditatie)
Psychodiagnostiek en advies
Neuropsychologische diagnostiek en advies
Expertise


Thema's

Angstproblemen (algemene angst, faalangst, fobie...)
Stemmingsproblemen (depressie, neerslachtigheid...)
Gedragsproblemen (ADHD, obsessief gedrag, eetproblemen...)
Verslavingen
Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen...)
Life coaching
Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...)
Relatieproblematieken
Rouw en verlies
Sociale omgangsproblemen (sociale angst, introvertie, pesten...)
Trauma (ongeval, aangrijpende gebeurtenissen...)
CVA/fibromyalgie
Psychiatrische problemen (borderline, paranoia...)


Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen

SANDRA DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANDERLECHT

Contactgegevens

De Jongh Sandra
Obusstraat 134
1070 Anderlecht
 
gsm: 0486/855.447
e-mail: contact@sandra-de-jongh.be
website: www.sandra-de-jongh.be

Mogelijkheid tot online therapie.
 
Erkenningsnummer psychologencommissie: 822110230  


Werkdomein

Individuele therapie en relatietherapie.


Thema's

Relationele problemen, emotionele moeilijkheden, onzekerheid, het verwerken van het verleden, levensvragen, gezinsproblemen, agressieproblemen


Doelgroep

Adolescenten vanaf 16 jaar, volwassenen, koppels


Relevante opleidingen

Introductiecursus Contextuele hulpverlening
Initiatie in het systeemtheoretische denken
4-jarige opleiding systeemtherapie bij het IPRR

MIA MAES (°1977)

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MECHELEN

U kan bij mij terecht voor

 • Individuele psychotherapie voor jongvolwassenen en volwassenen
 • Ouderbegeleiding
 • Supervisie en groepssupervisie
 • Groepsaanbod: Vaardigheidstraining “Focussen voor kinderen”

Er is ook een aanbod voor kinderen en jongeren vanaf tien jaar.


NIEUW: Groepsaanbod : Vaardigheidstraining “Focussen voor kinderen”

Kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kunnen terecht voor een vaardigheidstraining “Focussen”. Bij focussen leer je naar je lichaam te luisteren en het te begrijpen. Kinderen leren tijdens de training hun lichamelijke gevoelens en emoties te verkennen en uit te drukken. Ze ontdekken ook hun noden en grenzen. Focussen zorgt ondermeer voor meer zelfvertrouwen en vermindert spanning. Kinderen die hooggevoelig zijn, kunnen in focussen handvaten vinden om met overprikkeling om te gaan. We doen dit op een speelse en creatieve manier: tekenen, bewegen, kleien, schrijven,... Op 5, 12, 19 en 26 maart van 16u30. tot 18u. verwelkom ik graag maximum 6 kinderen. De reeks kost 150 euro. Inschrijven kan via miamaes@psycholoog.be. Locatie: Mechelen, Stuivenbergbaan 33. Inschrijving definitief na overschrijving op BE96973061097405. Zie meer info in de folder.

Folder focussen voor kinderen

 


Professionele achtergrond

Master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) (KULeuven, 2000)

Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2008)

Opleiding Triple P (Positive Parenting Program) level 4 en 5

Opleiding Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT) level 1, 2 en 3 (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2013-2015)

Masterclass EFT for anxiety en Masterclass EFT for complex trauma (Focus On Emotion)

Wholebody Focusing level 1,2 en 3 (bij Saren Swinnen)

Aspirant supervisor (VVCEPC)

Specialisatie-opleiding: Focussen met kinderen (Focus On Emotion, 2020)

Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr 772105118)

Werkervaring : stage in het CGG Mechelen (1999-2000), 11 jaar als psycholoog-psychotherapeut in algemene ziekenhuizen (UZ Leuven, Sint-Vincentius Antwerpen),in CLB's, in centra voor kinder en jeudpsychiatrie (Universitaire Kinder en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Referentiecentrum Autisme (RCA)),in de groepspraktijk voor psychotherapie D_link Mechelen en tot slot 6 jaar als zelfstandige in hoofdberoep in de groepspraktijk voor psychotherapie Conciente (kinderen, jongeren en volwassenen).


Werkdomein

Jongvolwassenen en volwassenen:

Emotionele moeilijkheden, vragen mbt zingeving, keuzes/beslissingen, verwerkingsmoeilijkheden/ problemen bij rouw, contactmoeilijkheden/ relationele problemen, tekort aan eigenwaarde en zelfvertrouwen/laag zelfbeeld, perfectionisme, burn-out, depressie, angststoornissen, trauma, …
Er wordt gewerkt aan de hand van cliëntgerichte gesprekstherapie waarbij de beleving centraal staat. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Emotion Focused Therapy, gericht op het in contact brengen met emoties om de ervaringsstroom aan te spreken en tot inzicht, erkenning en verandering te komen. Daarnaast gebruik ik ook creatieve technieken om op verschillende manieren het experiëntiële proces te bevorderen.

Meer info over hoe emoties werken, vind je in volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE

Kinderen en jongeren:

Sociaal-emotionele problemen: omgaan met en uiten van emoties (angst, verdriet, woede, frustraties, zich niet gehoord voelen, ...), gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, verwerkingsmoeilijkheden bij ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen, moeilijkheden in relaties en contactproblemen, identiteitsvragen, keuzes maken en zelfstandig worden, gepest worden, moeilijke leef/gezinssituaties, omgaan met spanningen en stress, …

Er wordt gewerkt aan de hand van cliëntgerichte kinderpsychotherapie: dit houdt zowel gesprekstherapie in als elementen uit de speltherapie en creatieve technieken. Aangezien er geen uitgebreide spelkamer aanwezig is, verwijs ik u voorlopig voor specifieke vragen voor speltherapie door naar andere kinderpsychotherapeuten.

Ouders:

Therapie is een gezamelijke onderneming van ouders, kind en therapeut. Ouder (en/of gezins)gesprekken vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In de oudergesprekken kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Er wordt gesproken over de relatie tussen ouders en kind, over hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de belevingen en behoeften van hun kind, maar ook in hun eigen mogelijkheden als ouders. Mogelijkheden, die ze na het stoppen van het therapie, kunnen gebruiken.
Mogelijkheden: ouderbegeleiding in het kader van een individuele kinderpsychotherapie, mediatietherapie (begeleiding van ouders met heel jonge kinderen waarbij enkel met de ouders wordt gewerkt), begeleiding mbt ouderschap, begeleiding bij verwerkingsproblemen mbt ontwikkelingsstoornissen en andere kindgerelateerde moeilijkheden.

Psychotherapie

Het doel van psychotherapie is het herstel van de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en het opnieuw op een evenwichtige manier in contact zijn met jezelf.
Via het werken met iemands beleving en de onderliggende ervaringsstroom wordt verandering beoogd. Ook het lichamelijk gewaarworden en de kracht van het lichamelijk weten worden betrokken tijdens het therapieproces. Als psychotherapeut zoek ik mee op een begrijpende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende manier.


Praktisch

Aanmelding en verloop

Eerst is er een kennismakingsfase met één of meerdere verkennende gesprekken. Deze dienen om de hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op de doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.

Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, bijvoorbeeld wanneer eerst andere stappen wenselijk zijn of wanneer een ander psychotherapeutisch aanbod meer aangewezen is of als er nood is aan meer specifieke psychodiagnostiek of een psychiatrische inschatting.

Ik werk, indien gewenst, nauw samen met de eventuele verwijzer en andere betrokken hulpverleners.

Ik werk met een online monitoring systeem, QIT-ONLINE, waarmee de kwaliteit van de therapie en de werkrelatie getoetst wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Kostprijs

Nieuwe tarieven vanaf mei 2020:

Intakegesprek (50 minuten): 65 euro

Individuele sessie (50 minuten): 60 euro.

Oudergesprekken/gezinsgesprekken (60 minuten): 70 euro.

Supervisie (60 minuten): 70 euro.

Supervisie (70 minuten): 80 euro (met transcript)

Groepssupervisie (60 minuten): 100 euro

Afhankelijk van leeftijd en ziekenfonds is gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Hiervoor doe je best navraag bij je ziekenfonds.


Contactgegevens

Adres: Hanswijkstraat 9, 2800 Mechelen
Tel: 0476/06.61.52
Email: miamaes@psycholoog.be
facebookpagina: psycholoog Mia Maes
visumnummer (281036)

KIM GOOVAERTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BERINGEN EN BALEN

Contactgegevens

Goovaerts Kim
 
Everselstraat 10/1
3580 Beringen
(bij Artsenpraktijk Smeedereynde)
 
Molenstraat 118
2490 Balen
 
Tel: +32(0)478/25 73 01
E-mail: goovaertskim@gmail.com


Iedereen heeft het wel eens moeilijk: Een kind heeft moeite met vriendjes maken, wordt gepest, kan zich moeilijk aanpassen aan een nieuwe situatie of lijdt onder de echtscheiding van zijn ouders. Tieners en jongeren ondervinden moeilijkheden in hun zoektocht naar volwassenheid, wat vaak tot conflicten met hun ouders kan leiden. Als jongvolwassene is het niet altijd even makkelijk om uit te zoeken wat je wil in je job en je eigen plek in het leven te vinden. Als volwassene sta je weer voor andere uitdagingen: Een andere job? Kinderen of niet? Scheiden of blijven? Al deze nieuwe uitdagingen gaan vaak gepaard met stress.
 
Soms geraak je hier zelf uit, soms merk je dat het toch langer duurt of moeilijker loopt dan je had verwacht. Dan is het beter om professionele hulp te zoeken.
 
Vanuit het oplossingsgerichte werken focus ik sterk op wat u wil in plaats van het probleem. Hierbij verkennen we samen uw sterktes en kwaliteiten die kunnen helpen om het probleem aan te pakken.


Specialisaties

- Individuele-, groeps- en gezinstherapie
- Gesprekstherapie
- Oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie
- Hartcoherentie
- Assertiviteit en sociale vaardigheden
- Angsten en stress
- Ouderbegeleiding


Thema’s

Angsten en piekeren
Stressklachten en burn-out
CVS en fybromyalgie
Depressie/depressieve gevoelens
Gebrek aan zelfvertrouwen en negatief zelfbeeld
Sociale vaardigheden en Assertiviteit
Problemen op het gebied van impulsiviteit en zelfcontrole (o.a. ADHD, zelfverwondend gedrag,...)
Gezinsproblemen
Opvoedingsproblemen
Ontwikkelingsproblemen (ADHD, ASS)
Schoolspecifieke problemen: pesten, faalangst, studiebegeleiding
Gedragsproblemen
Rouw- en verliesverwerking
Emotionele problemen
Problemen op het vlak van de identiteit en levensfaseproblemen


Doelgroep

kinderen, adolescenten, volwassenen


Opleidingen

- Master in de klinische psychologie (Universiteit Leuven)
- Vierjarige opleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie (Korzybski instituut)
- Tweedaagse rond het werken met duplo


Praktisch

Afspraken kunnen enkel telefonisch gemaakt worden. Spreek zeker een voicemail in indien ik niet kan opnemen.

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 862110421
Beroepsverenigingen: BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen).

Kostprijs per afspraak: 55 euro (gedeeltelijke terugbetaling via de mutualiteiten voor kinderen en jongeren, soms ook voor volwassenen).

JEROEN DE RIDDER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Jeroen De Ridder
Dennendreef 2
2920 Kalmthout

gsm: 0468/105.900
e-mail: jdrpsy@hotmail.com


Werkdomein

Soms heb je het gevoel dat je ergens in vastzit. In een bepaald gevoel (angst, neerslachtigheid, boosheid,…), een gedrag (verslaving, relationele moeilijkheden,…), beelden (dromen, herbelevingen van erge dingen die je meemaakte,…) of de relaties die je aangaat met andere mensen. Soms zijn het enkel fysieke klachten waar een dokter geen verklaring voor vindt, zit je thuis van het werk omdat ‘het’ gewoon niet meer lukt enzovoort. Je hebt al geprobeerd hier zelf mee aan de slag te gaan, maar om de één of andere reden stoot je steeds op hetzelfde. Je wil je beter (anders?) voelen maar het lukt maar niet. Heel vaak krijg je ook niet zo gemakkelijk verwoord wat er juist moeilijk loopt, maar voel je toch dat er ergens iets wringt, iets niet goed zit. Veel mensen die met therapie starten herkennen zich in één van deze korte beschrijvingen. Dat wil niet zeggen dat wanneer je je hierin herkent je in therapie ‘moet’ gaan, of dat je geen therapie kan starten als je je niet herkent in wat hier staat. Therapie is tenslotte altijd een heel persoonlijk iets, en het start steeds vanuit jouw vraag.

In therapie vertellen we je niet wat je moet doen in het leven. We vertrekken vanuit hetgeen jij brengt, jouw zorgen, jouw verhaal, jouw twijfel. We willen ruimte geven aan die twijfel, de vragen die inherent zijn aan het mens-zijn. Op een niet veroordelende wijze luisteren, de cliënt helpen zijn verhaal te schrijven, herschrijven, anders schrijven. Dat is therapie. In een notendop, welteverstaan.

Therapie is voor veel mensen een waardevolle periode in hun leven. Soms werken we enkele maanden, soms jaren. Ook hier zijn weinig vaste regels rond.


Thema’s

Angst, depressie, dwang, burn-out, zingevingsvragen, relationele moeilijkheden, stress, negatief zelfbeeld, omgaan met fysiek lijden, leegheid,...
 
Om het prozaïscher te stellen: de pijn van het Zijn


Doelgroep

jongvolwassenen, volwassenen, ouderen


Praktisch

Tarief: 55 euro
Duur sessie: +/- 50 min.
 
Existentiële en integratieve psychotherapie zijn de voornaamste werkvormen die ik hanteer.
 
U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer 0468/105 900 (liefst na 17u). Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve dan uw naam en telefoonnummer in te spreken en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

GRIET LUCAS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BORGLOON

Contactgegevens

Griet Lucas
Manshoven 1
3840 Borgloon
 
gsm: 0474/ 94.39.95
e-mail: griet.lucas@psycholoog.be


Werkdomein

Psychologische begeleiding en cognitieve gedragstherapie


Thema’s

Depressie, angst (fobieën, faalangst, paniekaanvallen), dwang, stress en burnout, trauma, chronische ziekte en pijn, CVS en fibromyalgie, identiteitsproblemen, aanpassings- en verwerkingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen.


Doelgroep

Jongeren
Volwassenen


Opleiding

Ze studeerde in 2005 af als Licentiaat in de Klinische Psychologie. Daarnaast behaalde ze het postgraduaat Klinische Psychodiagnostiek (2007-2009) en heeft ze een bijkomende postacademische specialisatie in de Gedragstherapie gevolgd (2008-2011).
Ze schoolt zich op regelmatige basis bij over o.a. gedragstherapeutische principes, schemagerichte therapie, traumatherapie en mindfulness.


Lidmaatschappen

Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)
 
Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 822107030

CONSTANCE DE MEULDER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Constance De Meulder
Molenstraat 33A
2018 Antwerpen

tel: 03/283.42.62
e-mail: constance.demeulder@psycholoog.be
website: http://www.constancedemeulder.be


Werkdomein

Als psychologe en filosofe kan ik je helpen en begeleiden in je zoektocht naar antwoorden op je psychologische en je levensproblemen. Het kan gaan over gevoelens van angst, pijn of neerslachtigheid maar ook over vragen of conflicten over jezelf, je omgeving of je leven.


Thema's

 • Stress, spanning, moeheid, angst- of paniekaanvallen, fobieën
 • Neerslachtigheid, depressie, ongelukkig voelen
 • Eetproblematiek
 • Omgaan met de uitdagingen rond autisme of leven met iemand met autisme
 • Ingrijpende levensveranderingen zoals trauma's, ervaringen van verlies, relatiebreuk, conflicten
 • Vragen rond levensfase, identiteitscrisis, existentiële vragen
 • Persoonlijkheidsproblematiek, onzekerheid, zelftwijfel, laag zelfbeeld, ontevredenheid over jezelf
 • Lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak
 • ...

Doelgroep

Volwassenen en adolescenten

BRAM VAN VLASSELAER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AARSCHOT

Contactgegevens

Van Vlasselaer Bram
Amerstraat 1
3200 Aarschot
 
gsm: 0479/31.77.35
e-mail: bram.vanvlasselaer@psycholoog.be


Werkdomein

Klinische psychologie


Thema's

Angsten
Burn-out
Stress
Bereiken van persoonlijke doelen


Doelgroep

Volwassenen, jongeren, ouderen


Praktisch

Er vindt steeds een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat uw vraag is en wat ik voor u kan betekenen. Na dit gesprek beslist u zelf of u een begeleiding wenst op te starten.