Tag Archives: vind een psycholoog

ROBBIN WILLEMS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HASSELT

Contactgegevens

Willems Robbin
Hendrik van Veldekesingel 21/1.01
3500 Hasselt
Tel: 0494792672
GSM: 0494792672
E-mail: robbin.perspectief@psycholoog.be
Website: www.praktijkperspectief-hasselt.be


Werkdomein

Individuele therapie en coaching voor ouders met als kader de cognitieve oplossingsgerichte systeempsychotherapie.

We werken zo kortdurend als mogelijk, en zo lang als noodzakelijk. De therapie wordt gekenmerkt door doelgerichtheid (jouw veranderwens en doelen staan centraal) en krachtgerichtheid (gericht op jouw competenties en die van je omgeving).


Thema's

Faalangst
Stress
Zelfvertrouwen
Assertiviteit
Angst
Moeilijke gevoelens en gedachten
Opvoeding


Doelgroep

Studenten
(jong)volwassenen
Ouders

YVES KERREMANS

PSYCHOLOGISCH CENTRUM FUNDAMENTA

Contactgegevens

Psychologisch centrum Fundamenta
Nieuwstraat 20
2830 Willebroek

Tel: 03/866.12.92
e-mail: info@pcfundamenta.be
website: www.pcfundamenta.be


Team

Yves Kerremans
Klinisch psycholoog
Gedragstherapeut
Tabakoloog
Voltijds

Liesbeth Maes
Kinderpsychologe
Gedragstherapeut
Deeltijds

Nicky Caelen
Klinisch Psycholoog
Deeltijds Consulent


Werkdomein

Psychologisch centrum Fundamenta behandelt 7 categorieën van problemen.

1. Levensproblemen
Je voelt je (niet meer) goed in je vel. Je persoonlijke relaties gaan de laatste tijd minder goed dan vroeger. Je voelt steeds meer de druk van het leven en het wordt moeilijker aan iedereens verwachtingen te voldoen. Je hebt minder contact met vrienden of ervaart een soort gemaakte afstand. Je hebt bepaalde problemen die als een zwaard boven jou zweven en je ziet nog moeilijk het bos door de bomen. Ook mensen die begeleiding willen bij het afvallen, kunnen bij Fundamenta terecht.

2. Klinische problemen
Een klinisch probleem is een aanwijsbare (psychiatrische) problematiek zoals bepaalde angsten, een depressie, verslaving (tabak, alcohol, drugs, e.a.), paniek etc. Soms kaderen ook vage klachten binnen een klinische problematiek, maar vaak kan er in een eerste gesprek al veel worden uitgeklaard.

3. Relatie- en gezinsproblemen
Problemen waarin de relatie tussen twee of meerdere mensen centraal staan, vallen onder relatie- en gezinsproblemen. Je denkt aan scheiden, maar wil de relatie nog één ultieme kans geven, of je wilt als vrienden uit elkaar gaan. Een gezin waarin er spanningen zijn tussen de kinderen en één of meerdere ouders vallen hier ook onder.

4. Adolescenten
Tieners vanaf 14 jaar die levensproblemen of klinische problemen hebben. Het gaat dan vaak vooral over pesten, depressieve gevoelens, eetproblemen, schoolproblemen etc. Adolescenten hebben vaak specifieke problemen gebonden aan hun levensfase.

5. Mentaal mindervaliden
Bij mentaal mindervaliden is het soms zaak om op een andere manier dingen uit te leggen dan bij de gemiddelde volwassene. In ons centrum hebben we iemand werken die enkele jaren ervaring heeft binnen de geestelijke gezondheidszorg in een centrum voor mindervaliden.

6. Kinderen
Sinds 2014 werkt er ook deeltijds een kinderpsychologe bij ons die ervaring heeft met gedragstherapie bij kinderen. Kinderen vereisen, anders dan volwassenen, een heel specifieke aanpak afhankelijk van hun leeftijd. Het volstaat dus absoluut niet om inzichten vanuit ervaring met volwassenen zomaar toe te passen bij kinderen, daarom is specialistische hulp van een kinderpsychologe altijd de beste oplossing.

7.Rookstopbegeleiding
De enige vorm van terugbetaalde therapie, op dit moment, is rookstopbegeleiding bij een erkend tabakoloog. Deze terugbetaling is er gekomen omdat roken 1 van de grootste gezondheidsproblemen is waarmee we in de moderne tijd te maken hebben. In ons centrum werkt een erkend tabakoloog en op die manier kan u geholpen worden om efficiënt en zonder hoge kosten te stoppen met roken indien u dat wenst.


Thema's

Levensproblemen, angststoornissen, depressie, burn-out, relationele moeilijkheden, gezinstherapie, stress, rookstopbegeleiding, negatief zelfbeeld, dwangstoornissen, eetstoornissen…


Therapie

Bij PC Fundamenta willen we de mens centraal stellen in het zoeken naar een oplossing. Therapie moet volgens onze filosofie ook passen binnen de leefwereld van de patiënt en aangepast worden aan zijn/haar specifieke noden. Wij hebben bij PC Fundamenta kennis en ervaring uit verschillende gedragstherapeutische therapiescholen (gedragstherapie, gedragsanalyse, ACT, etc) en scholen ons constant bij op basis van wetenschappelijk onderzoek.


Doelgroep

Kinderen
Volwassenen en adolescenten
Koppels & gezinnen
Mentaal mindervaliden


Afspraken

Afspraken zijn mogelijk van 9u tot 22u op alle dagen behalve op woensdag. Als geen enkel moment past, kan er een uitzondering worden gemaakt.
Indien het om welke reden dan ook een grote drempel is om te bellen, kan je altijd een mailtje sturen met de specifieke vraag je op te bellen. Mails en telefoontjes worden quasi altijd diezelfde dag nog beantwoord tenzij het centrum gesloten is.


Lidmaatschappen

Lid van de Belgische Federatie van psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 861111871

TOM LINTACKER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Tom Lintacker
Statielei 65
2140 ANTWERPEN
 
gsm: 0486/42.63.04
e-mail: tom.lintacker@gmail.com
Erkenningsnummer: 821109540


Werkdomein

Individuele gesprekstherapie
Privé-praktijk voor psychotherapie & psychoanalyse
Nederlands - Engels


Thema's

Tijdens het leven kan je op verschillende moeilijkheden botsen: onzekerheid, piekeren, twijfels, besluiteloosheid, lusteloosheid, verdriet of emotionele moeilijkheden, relatieproblemen, stress, stemmingsschommelingen, problemen op school, in de studies of op het werk, rouwverwerking of verwerking van verlies of identiteitsproblemen (Wie ben ik? Ik ben mezelf niet meer?). Hiervoor kunnen we samen op zoek naar een gepaste oplossing.
Spreken kan eveneens een uitweg bieden bij klachten als depressie, burn-out, verwardheid, angsten (faalangst, paniek, fobieën, sociale angst, hyperventilatie), slaapproblemen, nachtmerries, eetstoornissen, suïcidegedachten, traumaverwerking, tics, dwanggedachten en -handelingen, psychose, seksuele problemen, geslachtsidentiteitsproblemen, psychosomatische fenomenen.
 
Of misschien lig je met een aantal zaken in de knoop die heel wat moeilijker onder woorden te brengen zijn. Therapeutische gesprekken kunnen je in dit geval eveneens helpen om de knoop waarin je verstrikt bent geraakt, losser te maken.
 
Omdat iedereen en elk verhaal verschillend is, bestaat er geen standaardbehandeling. De last waarmee je te kampen hebt, wordt individueel bekeken en vraagt een eigen aanpak met de nodige zorg. De werkwijze gebeurt in overleg en dialoog. Bel gerust voor meer info! Elke aanmelding wordt vanzelfsprekend discreet en zonder vooroordelen behandeld.


Doelgroep

Jongvolwassenen & volwassenen


Bijkomende informatie

Mijn praktijk combineer ik met een job als klinisch psycholoog en psychotherapeut bij het Centrum Geestelijke Gezondheid Andante.
 
Als psycholoog en psychotherapeut deed ik voordien ervaring op in verschillende centra (CGG Waas en Dender – Lokeren & Sint-Niklaas, CGG De Drie Stromen - Wetteren) en Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel.


Opleiding

Licentiaat klinische psychologie (Universiteit Gent)
Psychoanalytisch psychotherapeut (Postgraduaat Universiteit Gent)
Permanente vorming


Praktisch

 
Maandag t.e.m. vrijdag, 9u - 22u (Flexibele uren, maar enkel op afspraak)
 
Bel gerust voor een eerste afspraak : 0486/42.63.04 of mail naar tom.lintacker@gmail.com
 
Aangepast tarief voor studenten en werklozen

MARGOT CRESENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Margot Cresens
Sparrenhofstraat 142
9100 Sint-Niklaas
0486/69.39.74
 
margot@psycholoog-waasland.be
http://www.psycholoog-waasland.be


Voorstelling

Mijn naam is Margot Cresens, klinisch psychologe. Ik ben mijn eigen praktijk gestart in 2012. Dit deed ik pas nadat ik vond dat ik voldoende ervaring had opgebouwd. Zo heb ik onder meer gewerkt in een centrum geestelijke gezondheidszorg waar ik therapie gaf aan volwassenen, in een dagcentrum van de bijzondere jeugdzorg waar ik begeleiding voorzag voor adolescenten en een centrum voor integrale gezinszorg waarbij ik samen met ouders aan de slag ging aan hun eigen moeilijkheden, maar ook met de moeilijkheden die zij ervoeren in de opvoeding van hun kinderen.
 
Vanuit deze ervaringen besloot ik dat mijn beste troeven liggen in het bieden van psychotherapie aan volwassenen.
 


Werkdomeinen

Je kan bij een psycholoog voor heel wat verschillende dingen terecht. Het is dan ook onmogelijk om een volledige opsomming te geven. Het vormt dan ook geen enkel probleem wanneer u uw probleem hier niet direct terugvindt of het geen naam kan geven. We gaan dan samen bekijken wat nu net het probleem is en of ik de geschikte persoon ben om u verder te helpen. Wanneer ikzelf niet de beste persoon om je verder te helpen, zorg ik wel voor een correcte doorverwijzing naar een expert op het gebied van jouw probleem. Hier vind je alvast enkele richtlijnen over de problemen waarvoor je bij mij terecht kan.

 • Angstproblemen, waaronder herhalende gedragingen en gedachten
 • Stemmingsproblemen - depressieve gevoelens
 • Impulsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Verslaving aan bepaalde substanties: medicatie - drank - softdrugs
 • Stress
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Relatieproblemen
 • Problemen waar je zelf geen naam aan kan geven, zoeken we samen uit

Visie

Wanneer iemand zich in een moeilijke situatie bevindt of problemen ervaart, dan hangt dat van heel wat verschillende factoren af. Het is meestal een samenspel van factoren uit je omgeving en factoren binnen jezelf. Vandaar dat ik ervoor kies om aan beide aspecten aandacht te schenken. Dat wil zeggen dat ik op een gedragstherapeutische wijze te werk ga met oog voor het contextuele. Ik ga vooral kijken naar hoe jij naar verschillende situaties kijkt, wat je daarbij vooral denkt en voelt en hoe dit jouw gedrag beïnvloed. Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar belangrijke personen die je leven beïnvloeden. Dit klinkt allemaal misschien heel eenvoudig, maar zoals bij veel dingen is het "gemakkelijker gezegd dan gedaan", vandaar dat ik samen met jou op zoek ga naar manieren om dit te verwezenlijken.


Werking

Veel mensen denken dat het enige wat een psycholoog doet luisteren is en af en toe een "hm" zeggen. Nu, het klopt dat wij zeker in de eerste gesprekken vooral luisteren, dit is om een goed mogelijk zicht te krijgen op uw specifieke situatie. Daarna is het echter wel de bedoeling dat we sámen aan de slag gaan. Dit willen zeggen dat ik ook u aan het werk zal zetten, een uurtje praten over het probleem lost het inderdaad niet op. Daarom gaan we aan de slag met oefeningen en zullen er soms huiswerkopdrachten zijn.
 
Wat kan een psycholoog je bieden? We staan iets verder van je situatie af en kunnen je van daaruit de mogelijkheid op een ander perspectief bieden, daarnaast heeft een psycholoog bepaalde kennis over de processen die samen gaan met het probleem waar je mee kampt. Dit biedt ook mogelijkheden. Na het inzicht in het probleem en de processen kunnen we je mogelijkheden bieden om met deze problemen om te gaan en er iets mee te doen. Tenslotte is het eveneens zo dat een psycholoog je confronteert met bepaalde dingen die je als vanzelfsprekend ervaart maar dit niet steeds zo moet zijn of met bepaalde gewoonten en trekjes waar je je mogelijk niet van bewust bent.
 
Belangrijk om te weten is dat we je zomaar niet op voorhand kunnen zeggen hoelang de begeleiding nu net in beslag zal nemen. Het is niet gemakkelijk om iets te veranderen wat zich al jaren voordoet. Je hebt inmiddels zelf ervaren hoe moeilijk het is om een oplossing te vinden voor jouw probleem. Als het een probleem was dat in 1-2-3 verholpen zou kunnen worden, dan had je de stap naar hulp niet gezet, dan was je er zelf wel uitgekomen. Sommige problemen zijn nu eenmaal niet zo makkelijk op te lossen en daar wil ik je nu net mee helpen.
 
Daarnaast is het belangrijk om met jouw eigenheid rekening te houden. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en niet elke aanpak werkt bij iedereen. Vandaar dat ik ook hier rekening mee hou. Ik werk op een gedragsmatige manier maar waarbij ik ook de context mee in rekening neem. Wat wil dit nu net zeggen? Wel, wanneer je een probleem ervaart, dan ga ik er vanuit dat we met dit probleem kunnen leren omgaan door naar de situaties te gaan kijken en na te denken over hoe we dit gaan aanpakken. We doen dit doordat we gaan kijken wat nu de interpretaties en gedachten zijn bij een bepaalde gebeurtenis en gaan kijken of dit ook helemaal klopt met de realiteit. Daarnaast gaan we kijken naar welke emoties dit teweeg brengt en of de intensiteit hiervan in verhouding staat met de werkelijke gebeurtenis. Ten slotte gaan we kijken naar de reacties, bereik je daarmee het resultaat dat je wenst? Wanneer je zelf ander gedrag stelt, zal je vaak zien dat je andere reacties krijgt. Vandaar dat ook de context belangrijk is, hoe we naar de dingen kijken wordt door heel veel mensen beïnvloed. Wanneer die relaties een belangrijke rol spelen in het probleem dat je ervaart, zullen deze ook een onderwerp van gesprek kunnen worden.


Doelgroep

Jongvolwassenen (vanaf 16jaar), volwassenen en ouderen


Praktisch

Je kan me bereiken via telefonisch contact op het nummer 0486/69.39.74. Dit vanaf 9u tot 21u. Wanneer ik in gesprek ben, heb ik echter mijn gsm niet bij, dit zou het gesprek ernstig verstoren. Spreek gericht een voicemail bericht in met je naam en telefoonnummer en ik bel je zo snel mogelijk terug. Je kan me echter ook via mail contacteren: margot@psycholoog-waasland.be, daarbij vraag ik wel of het mogelijk is je telefoonnummer door te geven wanneer je graag een afspraak wenst te maken. Het is makkelijker om via de telefoon de agenda’s naast elkaar te leggen. Je kan me tot slot ook bereiken via het contactformulier van de website www.psycholoog-waasland.be.

Een afspraak is mogelijk op weekdagen vanaf 8u30u, tot maximum 21u. De kostprijs voor een individueel gesprek bedraagt €60. Dit gesprek neemt zo’n 50 minuten in beslag.

Ik vraag wel dat wanneer een afspraak niet kan doorgaan, je 48u op voorhand afbelt!


Opleiding

Licentiaat Klinische en Ontwikkelingspsychologie Universiteit Gent cum laude
Erkend psycholoog onder nr. 641104942 van de Psychologencommissie.
Driejarige opleiding Gezins -en systeemtherapie te Leuven.
Postgraduaat Psychodrama Universiteit Gent.
Lid van de Belgische School voor Psychoanalyse.


Referenties

 • Postgraduaat Gedragstherapie voor volwassenen – KUL: 2013 – 2017
 • Postgraduaat psychodiagnostiek - Lessius Hogeschool: 2010-2012
 • Master in de Klinische Psychologie - Universiteit Gent: 2007 – 2010
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie in Lessius Hogeschool Antwerpen: 2004-2007

Ik ben erkend bij de psychologencommissie met erkenningsnummer: 862111312

Daarnaast ben ik lid van onderstaande beroepsverenigingen:

 • VVKP (Vlaamse vereniging voor klinische psychologen)
 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
 • VVGT (Vlaamse vereniging voor gedragstherapie)

PAUL GHESKIERE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE HARELBEKE

Contactgegevens

GHESKIERE Paul
Peter Benoitlaan 13
8530 Harelbeke
tel: 056 71 53 16
gsm: 0496 21 76 01  
 
E-Mail: paul.gheskiere@psycholoog.be
Website: www.paulgheskiere.be 
 
Bestuurslid van de Psychologencommissie
Lid VVKP
Bestuurslid VVSP


Werkdomein

 • gedragstherapie
 • gezinstherapie
 • emotioneel-emotieve therapie
 • relatie- en sekstherapie
 • systematische desensitisatie
 • assertiviteitstraining
 • cognitieve therapie

Soms worden ondersteunende technieken toegepast zoals: hypnose,relaxatie,autogene training, energietherapie en andere...


Thema's

 • relatieproblemen
 • seksuele problemen
 • stemmingstoornissen, depressie,postpartum depressie
 • angststoornissen
 • assertiviteit - zelfvertrouwen
 • stress
 • slaapstoornissen
 • psychofysiologische klachten
 • eetstoornissen, gewichtsproblemen
 • nazorg psychiatrische behandeling
 • studie- en studentenproblemen
 • CVS / fibromyalgie
 • HSP

Doelgroep

Volwassenen vanaf 16 jaar
Senioren

MARK RABIJNS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Rabijns Mark
Stropstraat 107
9000 Gent

0478 82 01 90
Mark.Rabijns@gmail.com
www.markrabijns.be


Werkdomein

Psychotherapie

Heel wat mensen worstelen met klachten rond angst, vragen omtrent burnout, relationele strubbelingen, rouwperiodes en dergelijke meer. Als je merkt dat zulke klachten je dagelijkse leven, werk, relationeel- en gezinsleven sterk belemmeren, dan is het aangewezen dat je in therapie gaat.

Mijn praktijk is voornamelijk gericht op volwassenen en jongvolwassenen.

Loopbaancoaching

Soms heb je het gevoel de weg kwijt te zijn in je job. Je twijfelt aan je jobkeuze, je zoekt nieuwe mogelijkheden of je ervaart een algemeen gevoel van ontevredenheid. Het kan helpen om te onderzoeken wat de oorzaak is van dat gevoel, er inzicht over te krijgen en na te denken over mogelijke oplossingen.

Als loopbaancoach help ik mensen bij dat traject. Ik ondersteun personen in het maken van loopbaankeuzes en het ontdekken van zinvolle vervolgstappen met betrekking tot werk.


Thema's

Loopbaancoaching
Angst- en dwangklachten
Depressieve klachten
Stress- en spanningsklachten
Piekeren
Burnout
Sociaal vaardigheidsproblematiek
Rouw- en verliesverwerking
Hechting
Persoonlijkheidsproblematiek


Doelgroep

Adolescenten, jongvolwassenen en volwassenen

PARAMEDISCH CENTRUM BREE

PSYCHOLOGIE / LOGOPEDIE

Contactgegevens

Paramedisch Centrum Bree
Kerkstraat 60
3960 Bree
 
tel: 089/841601
gsm: 0495/26 38 58
e-mail: info@pmcbree.be
Verdere info kan u vinden op onze website: www.pmcbree.be


Werkdomein

Paramedisch Centrum Bree staat zowel in voor logopedische hulp, als voor psychologische hulp. De psychologische hulpverlening werkt zowel aanvullend op het logopedisch aanbod, maar tevens fungeren we ook als een onafhankelijke psychologische dienst.
 
Binnen de psychologische dienst staan wij enerzijds in voor psychodiagnostiek (intelligentie, neuropsychologisch,...) en anderzijds voor psychologische begeleiding en/of psychotherapie vanuit een systeemtherapeutische visie.


Thema’s

We bieden begeleiding, ondersteuning en nazorg bij emotionele problemen (depressie, angsten,...), gedragsproblemen (agressie, pesten, verslaving,...), onzekerheid, faalangst, zingeving, identiteitsproblemen, eetproblemen, rouw en verlies, opvoedingsproblemen, traumaverwerking, relatieproblemen, persoonlijkheidsproblemen, loopbaanbegeleiding,...


Doelgroep

We werken met kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zowel individueel als met partner/gezin. Bovendien is er ook een groepsaanbod voor sociale vaardigheden en assertiviteit.

NELE VANDERSTRAETEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WAREGEM

Contactgegevens

Nele Vanderstraeten
Nachtegaallaan 5
8790 Waregem
 
gsm: 0472/43 77 22
e-mail: nele.vanderstraeten@psycholoog.be
website: www.nelevanderstraeten.be 


Werkdomein

Kamp je met angst, depressie, onzekerheid, relatieproblemen, zinverleningsvragen, identiteitscrisis of heb je moeilijk om tot verwerking van bepaalde ervaringen te komen, dan kan je zeker bij mij terecht.


Doelgroep

Jongeren en volwassenen.

MERCEDES WOLTERS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DRONGEN

Contactgegevens

Avennesdreef 25
9031 Drongen
gsm: 0486/63.74.16
e-mail: mercedes.wolters@psycholoog.be
website: www.zin-zien.be


Werkdomein

Psychotherapie
Neuropsychologisch onderzoek
Mindfulnesstraining

Thema’s

Stress
Depressie
Levensvragen


Doelgroep

Volwassenen

IVES MEIRESONE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN

Contactgegevens

Ives Meiresone
Klinisch Psycholoog
Churchilllaan 111, bus 3
2900 Schoten

0472/49.19.39
ivesmeiresone.psycholoog@gmail.com
 
erkenningsnummer 871113392  


Doelgroep

Ik begeleid jongvolwassenen, volwassen en senioren met diverse hulpvragen/problematieken.
 
Problemen die onder andere aan bod kunnen komen zijn
 
*algemene levensvragen
*angst en – paniekaanvallen
*depressie
*faalangst, onzekerheid
*burn-out, stress
*keuzemoeilijkheden
*psycho-pedagogische counseling
*omgaan met chronische pijnen
*rouwverwerking
*zingeving

Praktisch

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreek ik graag met jou zowel jouw als mijn verwachtingen, waarna we elkaar leren kennen als therapeut – cliënt. Na dit eerste gesprek kunnen we op regelmatige basis samen zitten om samen aan je obstakels te werken.
De frequentie van de behandeling wordt bekeken in functie van de problematiek.
 
Het tarief voor het eerste gesprek bedraagt € 40,00. De prijs voor volgende consultaties bedraagt € 55,00. In dit bedrag zit uw reservatie, voorbereidend werk, het gesprek zelf en dossierwerk inbegrepen. Bij betaling krijgt u een ontvangstbewijs en indien nodig een attest van aanwezigheid.
Als je door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een afspraak zullen de kosten voor dit gesprek niet aangerekend worden indien minstens 24 uur op voorhand wordt verwittigd.
 
Een afspraak kan telefonisch of per mail gemaakt worden op volgende momenten:
Maandag: 9 uur – 20 uur
Vrijdag: 9 uur – 20 uur
 
Een gesprek kan plaatsvinden op eigen initiatief of op verwijzing van een arts of ander deskundige.


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd aan de KU Leuven in de klinische psychologische wetenschappen in 2013. Ik ben werkzaam als zelfstandig psycholoog in mijn thuispraktijk te Brasschaat. Binnen mijn behandeling werk ik voornamelijk cognitief-gedragstherapeutisch en dit vanuit een systemisch kader. Hiernaast ben ik werkzaam voor OCMW Wijnegem waarbij ik hoofdzakelijk insta voor de psychologische begeleiding van de bewoners van WZC Rustenborg.
Verder heb ik drie jaar gewerkt als ‘coördinator animatie en reactivatie’ in WZC Sint Vincentius. Binnen deze functie was ik leidinggevende van een team kinesisten, ergotherapeuten en animatoren. Ook de vrijwilligerswerking als het pastorale gebeuren vielen onder mijn coördinerende functie. Ik heb hier heel wat ervaring opgedaan in het werken met senioren. Op de werkvloer heb ik thema’s als dementie, depressie, zingeving, … van nabij beleefd.
 
Ook heb ik ervaring opgebouwd in de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) te Brasschaat (Psychologische begeleiding en gespreksvoering zowel in groep als individueel, diagnostiek, psycho-educatie en assertiviteitstraining) waar ik mijn laatstejaars stage heb doorlopen. Tot slot heb ik stage gelopen bij Stichting Mamio Namen Project in Suriname (Psychosociale begeleiding van mensen met HIV/aids en hun omgeving, psycho-educatie) en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding te Berchem (Diagnostiek, begeleidende gesprekken (zowel in groep als individueel).