Tag Archives: Sint-Niklaas

MARGOT CRESENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Margot Cresens
Sparrenhofstraat 142
9100 Sint-Niklaas
0486/69.39.74
 
margot@psycholoog-waasland.be
http://www.psycholoog-waasland.be


Voorstelling

Mijn naam is Margot Cresens, klinisch psychologe. Ik ben mijn eigen praktijk gestart in 2012. Dit deed ik pas nadat ik vond dat ik voldoende ervaring had opgebouwd. Zo heb ik onder meer gewerkt in een centrum geestelijke gezondheidszorg waar ik therapie gaf aan volwassenen, in een dagcentrum van de bijzondere jeugdzorg waar ik begeleiding voorzag voor adolescenten en een centrum voor integrale gezinszorg waarbij ik samen met ouders aan de slag ging aan hun eigen moeilijkheden, maar ook met de moeilijkheden die zij ervoeren in de opvoeding van hun kinderen.
 
Vanuit deze ervaringen besloot ik dat mijn beste troeven liggen in het bieden van psychotherapie aan volwassenen.
 


Werkdomeinen

Je kan bij een psycholoog voor heel wat verschillende dingen terecht. Het is dan ook onmogelijk om een volledige opsomming te geven. Het vormt dan ook geen enkel probleem wanneer u uw probleem hier niet direct terugvindt of het geen naam kan geven. We gaan dan samen bekijken wat nu net het probleem is en of ik de geschikte persoon ben om u verder te helpen. Wanneer ikzelf niet de beste persoon om je verder te helpen, zorg ik wel voor een correcte doorverwijzing naar een expert op het gebied van jouw probleem. Hier vind je alvast enkele richtlijnen over de problemen waarvoor je bij mij terecht kan.

 • Angstproblemen, waaronder herhalende gedragingen en gedachten
 • Stemmingsproblemen - depressieve gevoelens
 • Impulsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Verslaving aan bepaalde substanties: medicatie - drank - softdrugs
 • Stress
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Relatieproblemen
 • Problemen waar je zelf geen naam aan kan geven, zoeken we samen uit

Visie

Wanneer iemand zich in een moeilijke situatie bevindt of problemen ervaart, dan hangt dat van heel wat verschillende factoren af. Het is meestal een samenspel van factoren uit je omgeving en factoren binnen jezelf. Vandaar dat ik ervoor kies om aan beide aspecten aandacht te schenken. Dat wil zeggen dat ik op een gedragstherapeutische wijze te werk ga met oog voor het contextuele. Ik ga vooral kijken naar hoe jij naar verschillende situaties kijkt, wat je daarbij vooral denkt en voelt en hoe dit jouw gedrag beïnvloed. Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar belangrijke personen die je leven beïnvloeden. Dit klinkt allemaal misschien heel eenvoudig, maar zoals bij veel dingen is het "gemakkelijker gezegd dan gedaan", vandaar dat ik samen met jou op zoek ga naar manieren om dit te verwezenlijken.


Werking

Veel mensen denken dat het enige wat een psycholoog doet luisteren is en af en toe een "hm" zeggen. Nu, het klopt dat wij zeker in de eerste gesprekken vooral luisteren, dit is om een goed mogelijk zicht te krijgen op uw specifieke situatie. Daarna is het echter wel de bedoeling dat we sámen aan de slag gaan. Dit willen zeggen dat ik ook u aan het werk zal zetten, een uurtje praten over het probleem lost het inderdaad niet op. Daarom gaan we aan de slag met oefeningen en zullen er soms huiswerkopdrachten zijn.
 
Wat kan een psycholoog je bieden? We staan iets verder van je situatie af en kunnen je van daaruit de mogelijkheid op een ander perspectief bieden, daarnaast heeft een psycholoog bepaalde kennis over de processen die samen gaan met het probleem waar je mee kampt. Dit biedt ook mogelijkheden. Na het inzicht in het probleem en de processen kunnen we je mogelijkheden bieden om met deze problemen om te gaan en er iets mee te doen. Tenslotte is het eveneens zo dat een psycholoog je confronteert met bepaalde dingen die je als vanzelfsprekend ervaart maar dit niet steeds zo moet zijn of met bepaalde gewoonten en trekjes waar je je mogelijk niet van bewust bent.
 
Belangrijk om te weten is dat we je zomaar niet op voorhand kunnen zeggen hoelang de begeleiding nu net in beslag zal nemen. Het is niet gemakkelijk om iets te veranderen wat zich al jaren voordoet. Je hebt inmiddels zelf ervaren hoe moeilijk het is om een oplossing te vinden voor jouw probleem. Als het een probleem was dat in 1-2-3 verholpen zou kunnen worden, dan had je de stap naar hulp niet gezet, dan was je er zelf wel uitgekomen. Sommige problemen zijn nu eenmaal niet zo makkelijk op te lossen en daar wil ik je nu net mee helpen.
 
Daarnaast is het belangrijk om met jouw eigenheid rekening te houden. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en niet elke aanpak werkt bij iedereen. Vandaar dat ik ook hier rekening mee hou. Ik werk op een gedragsmatige manier maar waarbij ik ook de context mee in rekening neem. Wat wil dit nu net zeggen? Wel, wanneer je een probleem ervaart, dan ga ik er vanuit dat we met dit probleem kunnen leren omgaan door naar de situaties te gaan kijken en na te denken over hoe we dit gaan aanpakken. We doen dit doordat we gaan kijken wat nu de interpretaties en gedachten zijn bij een bepaalde gebeurtenis en gaan kijken of dit ook helemaal klopt met de realiteit. Daarnaast gaan we kijken naar welke emoties dit teweeg brengt en of de intensiteit hiervan in verhouding staat met de werkelijke gebeurtenis. Ten slotte gaan we kijken naar de reacties, bereik je daarmee het resultaat dat je wenst? Wanneer je zelf ander gedrag stelt, zal je vaak zien dat je andere reacties krijgt. Vandaar dat ook de context belangrijk is, hoe we naar de dingen kijken wordt door heel veel mensen beïnvloed. Wanneer die relaties een belangrijke rol spelen in het probleem dat je ervaart, zullen deze ook een onderwerp van gesprek kunnen worden.


Doelgroep

Jongvolwassenen (vanaf 16jaar), volwassenen en ouderen


Praktisch

Je kan me bereiken via telefonisch contact op het nummer 0486/69.39.74. Dit vanaf 9u tot 21u. Wanneer ik in gesprek ben, heb ik echter mijn gsm niet bij, dit zou het gesprek ernstig verstoren. Spreek gericht een voicemail bericht in met je naam en telefoonnummer en ik bel je zo snel mogelijk terug. Je kan me echter ook via mail contacteren: margot@psycholoog-waasland.be, daarbij vraag ik wel of het mogelijk is je telefoonnummer door te geven wanneer je graag een afspraak wenst te maken. Het is makkelijker om via de telefoon de agenda’s naast elkaar te leggen. Je kan me tot slot ook bereiken via het contactformulier van de website www.psycholoog-waasland.be.

Een afspraak is mogelijk op weekdagen vanaf 8u30u, tot maximum 21u. De kostprijs voor een individueel gesprek bedraagt €60. Dit gesprek neemt zo’n 50 minuten in beslag.

Ik vraag wel dat wanneer een afspraak niet kan doorgaan, je 48u op voorhand afbelt!


Opleiding

Licentiaat Klinische en Ontwikkelingspsychologie Universiteit Gent cum laude
Erkend psycholoog onder nr. 641104942 van de Psychologencommissie.
Driejarige opleiding Gezins -en systeemtherapie te Leuven.
Postgraduaat Psychodrama Universiteit Gent.
Lid van de Belgische School voor Psychoanalyse.


Referenties

 • Postgraduaat Gedragstherapie voor volwassenen – KUL: 2013 – 2017
 • Postgraduaat psychodiagnostiek - Lessius Hogeschool: 2010-2012
 • Master in de Klinische Psychologie - Universiteit Gent: 2007 – 2010
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie in Lessius Hogeschool Antwerpen: 2004-2007

Ik ben erkend bij de psychologencommissie met erkenningsnummer: 862111312

Daarnaast ben ik lid van onderstaande beroepsverenigingen:

 • VVKP (Vlaamse vereniging voor klinische psychologen)
 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
 • VVGT (Vlaamse vereniging voor gedragstherapie)

LOBKE HAUTMAN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS EN NIEUWKERKEN-WAAS

Contactgegevens

Lobke Hautman
0479 036 901
lobke@hautman.be

Psychotherapie
Groepspraktijk Cocon
Parklaan 42
9100 Sint-Niklaas
0479 036 901
www.groepspraktijkcocon.be

Bereikbaar van maandag t.e.m. donderdag, best bereikbaar op dinsdag tussen 9u en 12u.

NIEUWE AANMELDINGEN OF DOORVERWIJZINGEN VIA MAIL LOBKE@HAUTMAN.BE


Werkdomein

Diagnostiek en psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen

1) Psychodiagnostiek

 • Intelligentieonderzoek: Non-verbaal en verbaal intelligentieonderzoek vanaf 2.6 jaar tot 85 jaar
 • Onderzoek naar aandachtsproblemen, aandachtsstoornissen en ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Onderzoek naar Autisme bij kinderen, jongeren en volwassenen

2) Psychotherapie

Experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen.

 • Gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie

Bij kinderen en jongeren worden de ouders en het gezin nauw betrokken.

Er wordt veel belang gehecht aan het samenwerken en overleg met de ruimere context van de cliënt, de verwijzer en andere belangrijke derden, mits de cliënt hiermee akkoord gaat.


Wie

Kinderen, jongeren en volwassenen


Waar

Consultaties in de praktijk
schoolbezoeken


Visie

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Iedereen kampt met problemen, zorgen, verdriet, conflict,… Als deze moeilijkheden je teveel worden en jou belemmeren in het dagelijks leven, is het goed om psychologische hulp te zoeken. Dit betekent niet dat je abnormaal of ‘gek’ bent, maar wel dat je net zoals veel mensen op een punt bent gekomen dat je er zelf even niet meer uitgeraakt.

In een eerste gesprek verkennen we wat moeilijk loopt en wat maakt dat je psychologische hulp gaat zoeken. We bekijken waar jouw wens tot verandering ligt. Het is erg belangrijk dat jij kan aanvoelen of het klikt tussen ons.

Diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen

We kunnen een diagnostisch traject doorlopen om te achterhalen hoe we jouw klachten of de moeilijkheden bij jouw kind kunnen begrijpen. In samenwerking met een (kinder-)psychiater of neuroloog wordt op basis van gestandaardiseerde interviews, vragenlijsten en testonderzoek het functioneren in kaart gebracht.
Je kan terecht voor diagnostisch onderzoek bij klachten die wijzen op een neuropsychologische problematieken zoals ADHD en Autisme. Van zodra duidelijk is hoe we de klachten kunnen begrijpen, is ook begeleiding mogelijk om samen uit te zoeken welke ondersteuning jij (of je kind) nodig hebt om jezelf te kunnen zijn in deze wereld.
Daarnaast bied ik een ruim gamma aan intelligentieonderzoek, zowel verbaal als non-verbaal, voor kinderen en volwassenen. Dit kan noodzakelijk zijn in het kader van vermoeden van leerstoornissen, schoolse problemen, een vermoeden van zwakkere of hogere begaafdheid, logopedische therapie,…
Kinderen en jongeren met schoolse problemen kunnen samen met hun ouders terecht voor diagnostisch onderzoek en begeleiding. Eerst onderzoeken we wat de oorzaak is van de schoolse moeilijkheden (eventueel samen met een logopedist die specifiek onderzoek naar leerstoornissen kan uitvoeren). Dan zoeken we samen met de ouders, de school en een arts (kinderpsychiater of neuroloog) naar een gepersonaliseerde aanpak om het kind of de jongere de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft.

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Therapie kan je een veilige plek bieden om te zoeken waar deze problemen mee te maken hebben en hoe je hiermee kan omgaan. Ik kan je geen pasklare antwoorden of oplossingen bieden, maar wel steun geven en je begeleiden in je eigen zoektocht. Therapie vraagt heel wat engagement van jou en eventueel van je kind. Het kan betekenen dat je hard gaat werken aan moeilijke thema’s. Maar therapie betekent ook een veranderingsproces. Samen kunnen we zoeken waar jouw veerkracht zit en hoe jij kan groeien en persoonlijk evolueren. De therapievorm die ik hierbij gebruik is cliëntgerichte gesprekstherapie of cognitieve gedragstherapie, afhankelijk van jouw noden.

Indien je kind met één of meerdere problemen kampt, gaan we samen, d.w.z. ik, jullie als ouder(s) en je kind, op zoek naar waar dit mee te maken heeft en hoe jullie hier mee kunnen omgaan opdat er verandering komt in het lijden van je kind en van jullie gezin. De therapievorm die ik in individuele sessies met je kind gebruik, is speltherapie of cognitieve gedragstherapie.


Waarvoor kan u terecht?

Emotionele problemen
Moeilijk onder woorden brengen van gevoelens, ervaringen en eigen belevingswereld
Angsten en fobieën
Sombere stemming en depressie
Stressklachten
Burn-out
Gedragsproblemen
Dwangstoornissen
Slaapproblemen
Zindelijkheidsproblemen (enuresis of encopresis)
Ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis,...)
Problemen bij identiteitsontwikkeling
Psychosomatische klachten
Sociale problemen
Sociale vaardigheden
Pesten en gepest worden
Negatief zelfbeeld
Onzekerheid en faalangst
Verwerkingsproblemen
Opvoedingsvragen


Waarvoor kan u niet terecht?

Acute psychose (wanen en/of hallucinaties)
Ernstig suïcidaal zijn (crisis)
Ernstige eetstoornissen
Seksuele problemen die het gevolg zijn van lichamelijke factoren
Verslavingsproblematiek
Delinquentie


Duur consultatie en tarieven

Psychodiagnostiek
Wordt op maat aan u voorgesteld en kan vrijblijvend aangevraagd worden.

Consultatie
Intake: 65 €/50 min
Gespreksessie: 55 €/50 min
Spelsessie: 55 €/45 min
Ouder- of gezinsgesprek: 60€/60 min


Professionele informatie

Opleidingen:

  • 1998– 2004 : Universiteit Gent: Licentiaat Klinische Psychologie
  • 2005 - 2006 : Prof. Dr. Verhofstadt – Denève: Opleiding experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongere
  • 2011 – 2015 : Universiteit Antwerpen: Postgraduaat psychotherapie ‘jeugd en context’, optie Integratieve opleiding in de experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren
  • 2012 : Interactieacademie: meerdaagse ontwikkelingspsychologie
  • 2012 : Instituut voor Aandacht en Mindfulness: 8 weken training mindfulness
  • 2013 : Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie: Tweedaagse psychodrama puttets kit
  • 2013 : ACT Academie Mortsel: zesdaagse ACT-opleiding
  • 2017 : IAM Instituut voor Aandacht en Mindfulness: mindfulnesstrainer
  • 2017-2018: Thomas More-hogeschool: Postgraduaat Psychodiagnostiek Intelligentieonderzoek CHC
  • 2017-2018: Vrije Universiteit Brussel: PEV Klinische neuropsychologie
  • 2018-2020: Thomas More-hogeschool: Postgraduaat Neuropsychologie

Beroepsverenigingen:

 • VVKP : Vlaamse vereniging voor Klinische Psychologie
 • BFP : Belgische Federatie voor Psychologen
 • VVCEPC : De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
 • Psychologencommissie : erkenningsnummer 802110513
 • Psychologenkring Waasland vzw: Secretaris Afdeling Sint-Niklaas

LINDE LAMBRECHTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GROBBENDONK

Contactgegevens

Lambrechts Linde
 
Papenbergstraat 1B
2280 Grobbendonk
 
Gsm: 0475673313
E-mail: lambrechts.linde@telenet.be  


Werkdomein

De begeleiding of diagnostiek wordt gestart met één of meerdere intake gesprekken. Tijdens de intake bekijken we samen wat de hulpvraag is en of we hieraan tegemoet kunnen komen. Een eerste gesprek is dan ook steeds vrijblijvend! Wanneer de aanmelding betrekking heeft op minderjarigen is het de gewoonte dat op zijn minst één van de ouders minimaal één keer op gesprek komen. Binnen de gesprekken (ook met minderjarigen) geldt beroepsgeheim.Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten. Interessant om weten is dat sommige ziekenfondsen in een tegemoetkoming voorzien. Hiervoor kan je best je eigen ziekenfonds raadplegen.


Thema’s

Begeleiding / therapie bij:

 • Gedragsproblemen (agressie, antisociaal gedrag, driftbuien of woedebuien,...)
 • Aandachtsproblemen
 • Autisme spectrum stoornis
 • Hechtingsproblemen
 • Emotionele problemen (piekeren, rouw, depressie, somberheid, angsten,...)
 • Familiale moeilijkheden (nieuw samengesteld gezin, echtscheiding, loyaliteitsproblemen,...)
 • Levensproblematieken (school, geboorte broer/zus, puberteit, stress,...)
 • Identiteits- en sociale moeilijkheden (onzekerheid, twijfels, laag zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, beperkte sociale vaardigheden, faalangst, pesterijen,...)
 • ...

Psychodiagnostiek bij:

 • Intelligentie onderzoek
 • Algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
 • ASS testing (autisme spectrum stoornis)
 • ADHD testing
 • Belevingsonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Doelgroep

kinderen, jongeren
volwassenen

ELLEN SMET

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Smet Ellen
A. De Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas
 
gsm: 0472/44.64.11
e-mail: ellen.smet@psycholoog.be


Werkdomein

Psychodiagnostiek en psychotherapie


Thema's

angststoornissen
stemmingstoornissen
psychosomatische klachten
verslavingsproblematieken
eetstoornissen
studieproblemen


Doelgroep

adolescenten
volwassenen