Tag Archives: Schoten

WENDELINE LEMMENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN EN SCHILDE

Contactgegevens

Wendeline Lemmens

Beemdenlaan 31
2900 Schoten

Kerkelei 38/1
2970 Schilde

GSM: 0473/68.17.12
Website: www.psycholoog-lemmens.be
E-mail: contact@psycholoog-lemmens.be


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe aan de K.U.Leuven en volgde eveneens de volgende opleidingen:

• Postgraduaat, Integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen
• Klinische hypnose, Katholieke Universiteit Leuven
• Tabakologie, Katholieke Universiteit Leuven
• EMDR, EMDR België
• Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie, Katholieke Univeristeit Leuven
• Burn-out en stressmanagment, The Human Link

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer: 852110592).


Werkdomein

Iedereen is welkom in mijn praktijk voor psychologische consultatie. Het therapeutisch uitgangspunt is respect voor de persoon in zijn totaliteit. Empathisch luister ik gericht en ondersteunend naar je noden, verlangens en zorgen. Ik werk met verschillende therapeutische technieken die afgestemd zijn op jouw authenticiteit. Deze technieken zijn o.a. EMDR, Mindfulness, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie.


Thema's

Heb je soms het gevoel dat negatieve gedachten, emoties en gebeurtenissen je lijken te overvallen? Of het gevoel jezelf voorbij te lopen? Dit kan veel energie van je wegnemen. Zo kan therapie een anker van rust voor je zijn, waar je weer tot jezelf kan komen. Positieve veranderingen en persoonlijke groei kunnen zo bekomen worden.

De redenen voor een consultatie zijn vaak zeer uiteenlopend en voor iedereen verschillend. Daarom is het vaak een moeilijke taak om deze problemen juist te omschrijven. Zij gaan vaak gepaard met tal van klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- een lichamelijke ziekte of beperking bij jezelf of iemand uit je omgeving
- stressklachten (spanning, overbelasting, burn -out)
- emotionele problemen
- trauma
- depressie: gevoel van leegte, geen betekenis vinden, geen levensdoel, weinig
hoop, negatieve gedachten, piekeren, …
- angst: faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, fobie,…
- relationele problemen (communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen)
- identiteitsproblemen (zelfbeeld, zingeving, motivatie, levensfaseproblematiek)
- chronische vermoeidheid
- psychosomatische klachten
- verslaving
- existentiële vragen
- ….


Doelgroep

Adolescenten, volwassenen en senioren


Werkwijze

U kan mij bereiken via email of gsm. Indien ik via gsm onbereikbaar ben, gelieve dan je bericht via voice mail in te spreken. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

IVES MEIRESONE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN

Contactgegevens

Ives Meiresone
Klinisch Psycholoog
Churchilllaan 111, bus 3
2900 Schoten

0472/49.19.39
ivesmeiresone.psycholoog@gmail.com
 
erkenningsnummer 871113392  


Doelgroep

Ik begeleid jongvolwassenen, volwassen en senioren met diverse hulpvragen/problematieken.
 
Problemen die onder andere aan bod kunnen komen zijn
 
*algemene levensvragen
*angst en – paniekaanvallen
*depressie
*faalangst, onzekerheid
*burn-out, stress
*keuzemoeilijkheden
*psycho-pedagogische counseling
*omgaan met chronische pijnen
*rouwverwerking
*zingeving

Praktisch

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek bespreek ik graag met jou zowel jouw als mijn verwachtingen, waarna we elkaar leren kennen als therapeut – cliënt. Na dit eerste gesprek kunnen we op regelmatige basis samen zitten om samen aan je obstakels te werken.
De frequentie van de behandeling wordt bekeken in functie van de problematiek.
 
Het tarief voor het eerste gesprek bedraagt € 40,00. De prijs voor volgende consultaties bedraagt € 55,00. In dit bedrag zit uw reservatie, voorbereidend werk, het gesprek zelf en dossierwerk inbegrepen. Bij betaling krijgt u een ontvangstbewijs en indien nodig een attest van aanwezigheid.
Als je door omstandigheden niet aanwezig kan zijn op een afspraak zullen de kosten voor dit gesprek niet aangerekend worden indien minstens 24 uur op voorhand wordt verwittigd.
 
Een afspraak kan telefonisch of per mail gemaakt worden op volgende momenten:
Maandag: 9 uur – 20 uur
Vrijdag: 9 uur – 20 uur
 
Een gesprek kan plaatsvinden op eigen initiatief of op verwijzing van een arts of ander deskundige.


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd aan de KU Leuven in de klinische psychologische wetenschappen in 2013. Ik ben werkzaam als zelfstandig psycholoog in mijn thuispraktijk te Brasschaat. Binnen mijn behandeling werk ik voornamelijk cognitief-gedragstherapeutisch en dit vanuit een systemisch kader. Hiernaast ben ik werkzaam voor OCMW Wijnegem waarbij ik hoofdzakelijk insta voor de psychologische begeleiding van de bewoners van WZC Rustenborg.
Verder heb ik drie jaar gewerkt als ‘coördinator animatie en reactivatie’ in WZC Sint Vincentius. Binnen deze functie was ik leidinggevende van een team kinesisten, ergotherapeuten en animatoren. Ook de vrijwilligerswerking als het pastorale gebeuren vielen onder mijn coördinerende functie. Ik heb hier heel wat ervaring opgedaan in het werken met senioren. Op de werkvloer heb ik thema’s als dementie, depressie, zingeving, … van nabij beleefd.
 
Ook heb ik ervaring opgebouwd in de Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) te Brasschaat (Psychologische begeleiding en gespreksvoering zowel in groep als individueel, diagnostiek, psycho-educatie en assertiviteitstraining) waar ik mijn laatstejaars stage heb doorlopen. Tot slot heb ik stage gelopen bij Stichting Mamio Namen Project in Suriname (Psychosociale begeleiding van mensen met HIV/aids en hun omgeving, psycho-educatie) en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding te Berchem (Diagnostiek, begeleidende gesprekken (zowel in groep als individueel).

LIESELOTTE DAEMS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN

Contactgegevens

LIESELOTTE DAEMS
 
Laaglandlei 6
2970 Schoten
 
0494/39.39.09
daemsl@hotmail.com  


Welkom

De stap zetten naar een psycholoog is soms niet gemakkelijk. Er hangt nog steeds een taboe rond, alsof het zou willen zeggen dat er iets mis is met die persoon. Naar een psycholoog gaan heeft helemaal niets te maken met abnormaal zijn. Iedereen ervaart op een bepaald moment in zijn leven een vorm van psychisch lijden en dit kan zeer uiteenlopende redenen hebben. Net zoals naar de dokter gaan, is een psycholoog consulteren een vorm van zelfzorg.
 
Er bestaan nog heel wat misvattingen over psychotherapie. Op het eerste zicht kan psychotherapie soms vrij banaal lijken. Ik kan toch ook spreken met familie en/of vrienden? Toch heerst er in de therapieruimte een andere sfeer en is het een ander soort spreken over jezelf. Eigenlijk is spreken over jezelf, over je gevoelens en gedachten helemaal niet zo eenvoudig en kan het best confronterend zijn. Veiligheid, ruimte en deskundigheid staan dan ook centraal tijdens psychotherapie. Voorts ben ik gebonden aan beroepsgeheim.


Opleiding

Ik heb een master behaald in de Klinische en Gezondheidspsychologie. De opleiding Psychologie is een universitaire, wetenschappelijk onderbouwde opleiding.
 
Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en erkend door de Belgische Federatie van Psychologen met erkenningsnummer 922115847.


Doelgroep & Thema's

Doelgroep
Adolescenten (12-17 jaar)
Jongvolwassenen (18-25 jaar)
Volwassenen (26-65 jaar)
Ouderen (+ 65 jaar)
Thema’s
 
Thema’s die aan bod komen in mijn praktijk zijn divers. Elk persoon is uniek en heeft een eigen levensverhaal. Toch zien we dat klachten te clusteren zijn en heeft de wetenschap bepaalde methoden en technieken ontwikkeld om die klachten te behandelen.
 
Thema’s:
angst- en/of depressieve gevoelens,
stemmingsschommelingen,
lusteloosheid,
paniekaanvallen,
dwanggedachten,
prikkelbaarheid,
agressie,
stress,
onzekerheid,
concentratieproblemen,
moeilijk emoties kunnen reguleren,
slaapproblemen,
vermoeidheidsklachten,
pijnklachten,
verslaving,
eetproblemen,
problemen op het gebied van seksualiteit,
problemen in persoonlijke relaties,
problemen op het werk en burn-out.
Ook medische klachten zoals tinnitus kunnen aan bod komen.


Tarief & Beschikbaarheid

Tarief
 
Het standaardtarief voor een consultatie van één uur is 50 euro. De betaling kan contant of vooraf via overschrijving.
 
Enkel indien je meer dan 48 uur van te voren een afspraak telefonisch of via e-mail annuleert, kan ik het vrijgekomen uur nog aanbieden aan een ander cliënt. Annuleer je niet, of minder dan 48 uur vooraf, dan moet je 35 euro betalen als schadeloosstelling. Je kan het bedrag betalen bij de volgende sessie of via overschrijving.
 
Beschikbaarheid
 
Afspraken kunnen het best telefonisch gemaakt worden. Op die manier vinden we zo snel mogelijk een gezamenlijk moment. Ook bij twijfel of vragen, kan je me gerust opbellen. Als ik telefonisch niet bereikbaar ben, kan je een bericht inspreken op mijn voicemail. Ik bel je zo snel mogelijk, meestal dezelfde dag nog terug. Tel: 0494/39.39.09

ANN WILLEKENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN

Contactgegevens

Ann Willekens
Tijllaan 10
2900 Schoten
Consultatie enkel na telefonische afspraak

Gsm: 0476/94.82.03.
E-mail: annwillekens@skynet.be
Website: www.psychologeannwillekens.be


Problematieken en doelgroep

1. NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) bijvoorbeeld na een cva, een hersentrauma na val of verkeersongeval, hersentumor – Neurologische problematieken zoals jongdementie, Parkinson, MS, epilepsie...

(a) Psycho-educatie, (b) begeleiden bij het verwerkingsproces, (c) aanleren van compensatiestrategieën m.b.t. ervaren cognitieve en fysieke beperkingen en veranderingen zoals geheugen- en planningsproblemen, vermoeidheid, (d) zoeken van zinvolle dagbesteding (e) wat te doen met emotionele en gedragsveranderingen, (f) vormingen, lezingen, workshops, (g) supervisie…

Wie? Jongeren vanaf 14 jaar, volwassen en ouderen, individueel – koppels – gezinnen – school - … iedereen die betrokken is bij de persoon met een NAH.

2. Slaapstoornissen

Voor wie last heeft van inslaap- en doorslaapproblemen, te vroeg ontwaken, slechte slaapkwaliteit en wie opnieuw wil slapen zonder medicatie. Verder geef ik vormingen en lezingen over slaap, slaapstoornissen en niet-medicamenteuze behandeling van slaapproblemen.

Wie? Volwassen en ouderen, individueel of slaapcursussen in groep, (CGT-I, Cognitieve Gedragstherapie-Insomnia). Bedrijven die hun werknemers een slaapcursus of workshop willen aanbieden.

3. Algemene psychologie

Thema’s kunnen zijn: depressie, burn-out, levensfaseproblematiek, stress, vermijdingsgedrag, laag zelfbeeld, rouw en verlies, bvb. bij overlijden of bij chronische ziekte.

Wie? Volwassenen vanaf 18, individueel.

In mijn begeleidingen word ik geïnspireerd door de cognitieve gedragstherapie, ACT en de neuropsychologie. Allen wetenschappelijk onderbouwde therapieën die voor verschillende probleemvelden hun doeltreffendheid bewezen hebben.


Ervaring

 • November 2015 tot heden: AZ ST-Jozef, Malle, psychologe
 • 1995 tot oktober 2015: CEPOS, neuropsychologisch onderzoek en psychologische begeleiding bij personen met een NAH, epilepsie en slaapproblemen
 • Lid stuurgroep samenwerkingsverband NAH provincie Antwerpen.
 • Vormingen rond slaap en NAH, verschillende thema’s.

Opleiding en vereniging

 • Licentiaat in de klinische psychologie (RUG, 1995)
 • Graduaat logopedie en audiologie (Lesius hogeschool, 1992)
 • Basisopleiding ACT (Ando Rockx, Lucas Goessens, Amsterdam)
 • Opleiding: Behandeling van burn-out voor klinisch psychologen (Human Link)
 • Verschillende studiedagen, workshops.
 • Intervisiegroep neuropsychologen rond NAH-gerelateerde thema’s
 • Psychologencommissie: erkend met registratienummer: 682106479
 • Lid van Vlaamse Vereniging voor Klinisch psychologen (VVKP)
 • Lid Belgische Federatie Psychologen (BFP)
 • Lid Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologen (VVN)
 • Geregistreerd bij CM als psycholoog voor gedeeltelijke terugbetaling bij de begeleiding van jongeren.