Tag Archives: psychologie

NATALIE DE SCHEPPER 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN, BERCHEM EN KERKSEN

Kinder- en jongerenpsychologie Praktijk Studio 0

Leopoldplaats 10 / 3de verdieping
2000 Antwerpen
GSM : (0032)472/ 74 78 91

E-mailadres : Natalie.deschepper@psycholoog.be
website:
http://www.kinderenjongerenpsycholoogantwerpen.be
www.studio-O.be

Voor wie : Kinderen, jongeren en gezinnen t.e.m. 25 jaar

Werkdomein :

- Psychotherapie
• emotionele moeilijkheden
• angsten, fobieën
• zelfbeeld
• ontwikkelingsvragen ( ADHD , autisme,…)
• psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn,… )
• motivatieproblemen en faalangst
• rouw en verliesverwerking
• sociale vaardigheden en communicatie
• opvoedingsproblemen en/of -vragen
• gedragsmoeilijkheden
• hechtingsproblemen
• zindelijkheidsproblemen
• problematisch drugs- of alcoholgebruik bij jongeren
• andere : individueel te bekijken

- Psychodiagnostisch onderzoek
Bij bepaalde problematieken kan het zinvol zijn om via onderzoek na te gaan waar de sterktes en zwaktes liggen van het kind/de jongere. Ook kunnen we op die manier nagaan hoe de omgeving wordt beleefd.
Dergelijk onderzoek kan bestaan uit:
• intelligentieonderzoek
• neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
• belevingsonderzoek
Binnen de begeleidingsfase kan worden gewerkt met individuele gesprekstherapie, speltherapie, psycho-educatie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.


Praktijk Nova Vida : verslavingszorg

Marcel Auburtinelaan 47
2600 Berchem

Driehoekstraat 99
9451 Kerksen

053/ 43 46 43
E-mailadres : info@novavida.eu
website : http://www.novavida.eu

Voor wie: +18 jaar, mensen met een afhankelijkheidsproblematiek in middelen (drugs, medicatie) en/ of gedrag ( gamen, gokken, seks, werk,…)


Opleiding / werk

Ik behaalde mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent en volg momenteel een bijkomende integratieve psychotherapieopleiding ‘Jeugd en context’ aan de Universiteit van Antwerpen.


Erkenning

Officieel erkend als Psychologe bij de Psychologencommissie
erkenningsnummer: 882111447

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Ondervoorzitter Psychologenkring Antwerpen Centrum (PAC) :
http://www.psychologenkring-antwerpencentrum.be

MARK MELLEMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BREE

Contactgegevens

Mellemans Mark
Bruglaan 48
3960 BREE
 
mark.mellemans@psycholoog.be
tel: +3289467002 - gsm: +32495219834
 


Werkdomein

Cognitieve therapie : klassiek, mindfulness based of dialectisch.

Thema’s

BURNOUT, neerslachtigheid, psychisch-lichamelijke klachten, uitputting, werkproblemen, overbelasting, overdreven piekeren..

HOOGGEVOELIGHEID fysiek, sensorieel of mentaal. BORDERLINE klachten, zelfbeeld.


Doelgroep

Enkel volwassenen

ELS TAEYMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRASSCHAAT

Contactgegevens

Els Taeymans
De Vis 30
2930 Brasschaat

gsm: 0483/223 514
e-mail: els.taeymans@psycholoog.be


Werkdomein

Bij de kennismaking omschrijven we in een of enkele gesprekken zo duidelijk mogelijk waar je last van hebt. We zoeken naar je wensen tot verandering, je doelstellingen en je behoeften.
Hieruit kunnen afspraken volgen over de thema's waaraan gewerkt zal worden en we bespreken hoe dit zou kunnen gebeuren.
Regelmatig wordt getoetst of je tevreden bent over de manier van werken en of je een goed gevoel hebt bij de gesprekken.
 
Vanuit een systeemtheoretisch denken wordt je probleem in een breder kader geplaatst. De impact van je omgeving op jou en omgekeerd - jou invloed op je omgeving - wordt mee in rekening gebracht.
Soms wordt een andere, helpende kijk op de situatie geboden of krijg je informatie via lectuur of interessante websites.
Indien het bij je past, werken we met concrete opdrachten.
We belichten niet alleen wat moeilijk loopt maar ook wat goed gaat. Je sterke kanten worden aangesproken.
 
Overleg met belangrijke derden, zoals een partner, ouders of kinderen, een huisarts, andere hulpverleners... is mogelijk indien nodig en gewenst.


Thema's

vermoeidheid en burn out
angst en perfectionisme
depressiviteit, melancholie
rouw, verlieservaringen
leven met (onverklaarde) lichamelijke klachten
problemen eigen aan het studeren en het student zijn
relatiemoeilijkheden
identiteitsvragen
beslissingsmoeilijkheden


Doelgroep

(jong)volwassenen
koppels


Opleiding

Master (licentiate) in de klinische psychologie
Aanvullende 3-jarige specialisatie in de systeemtheoretische therapie


Ervaring

20 jaar ervaring als psychotherapeute in een eigen praktijk, een Centrum Algemeen Welzijnswerk, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en de de Universiteit Antwerpen.


Erkenning

erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 652103902)
lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
lid van de Belgische Federatie van Psychologen

DAVID BLOMME

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Blomme David
Gistelse Steenweg 83 bus 2
8200 Brugge
 
tel: 0478215857
e-mail: blommedavid@gmail.com


Werkdomein

Psychotherapie
Psychoanalyse
Werken met dromen


Thema's

Afhankelijkheid - Alcohol/medicatie
Afhankelijkheid - Drugs
Angststoornissen
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Burnout
Concentratieproblemen
CVS en fybromyalgie
Depressie
Dwangmatig gedrag
Echtscheidingsproblematiek
Eetstoornissen
Fobiëen
Gokproblemen
Hoog sensitief persoon (HSP)
Identiteitsproblemen
Incestverwerking
Persoonlijkheidsstoornissen
Postnatale depressie
Psychiatrische problematiek
Psychose
Psychosomatische klachten
Relationele Problemen
Rouwverwerking
Seksuele problemen
Stoornissen in de impulscontrole
Stress- of spanningsgerelateerde klachten
Traumaverwerking
Verslavingsproblematiek
Werkproblemen
Zingevingsvragen


Doelgroep

Volwassenen

BJORN WAERLOP

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT (ZWIJNAARDE)

Contactgegevens

Björn Waerlop
Wintervijverstraat 18
9052 Gent (Zwijnaarde)
 
(altijd vrije parkeerplaatsen)
Bereikbaar met openbaar vervoer (tram 21)
Bussen: 47,49, 70,71, 72
 
gsm: 0479/01.96.73
e-mail: bjorn.waerlop@telenet.be
 
Erkenningsnummer: 701113872


Werkdomein

Privé-praktijk voor psychoanalyse & psychotherapie. Gesprekstherapie. Therapie aan huis voor ouderen die zich niet kunnen verplaatsen.


Thema's

Een afspraak kan zowel telefonisch als per mail gemaakt worden. Tijdens de eerste gesprekken wordt uw probleem verder uitgediept. Naargelang het probleem en de vraag zullen in samenspraak verdere afspraken gemaakt worden.
 
Ik richt mij tot jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Specifiek voor ouderen die niet meer in staat zijn om zich te verplaatsen zijn huisbezoeken mogelijk. Voorwaarde hiervoor is dat u een ruimte hebt waar we ongestoord kunnen praten. De sessies zijn individueel, maar familiegesprekken zijn mogelijk indien dit noodzakelijk zou blijken. Psychische klachten kunnen heel divers zijn: depressie, ouder worden, angsten, zich schuldig voelen, zich niet goed in zijn vel voelen, burnout, relationele problemen,...
 
Het is niet altijd eenvoudig om te spreken over wat moeilijk of niet goed meer gaat. Soms ontbreken de woorden of worden de eigen gedachten niet begrepen. Een luisterend oor naar datgene wat achter de problemen schuilt kan hiervoor een oplossing bieden. Het is daarom belangrijk dat u zich goed voelt tijdens het eerste gesprek zodat dit de basis kan vormen voor het vertrouwen voor het verdere verloop van de therapie.
 
Naast het werk in mijn praktijk werk ik deeltijds als klinisch psycholoog in een psychiatrisch centrum. Ik werk ook als teambegeleider in woonzorgcentra in regio groot Gent.
 
Neem gerust telefonisch contact op indien u nog vragen heeft of wanneer u een afspraak wilt maken voor een kennismakingsgesprek.


Doelgroep

Jongvolwassenen, volwassenen en ouderen


Achtergrond

Opleiding:
Graduaat Gezinswetenschappen
Licentiaat in de Klinische Psychologie
Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie, Universiteit Gent
Permanente Vorming
 
Bestuurslid Gezelschap voor Psychotherapie en Psychoanalyse
 
Praktisch:
- Individuele gesprekstherapie
- Iedere avond en zaterdagvoormiddag. Overdag soms mogelijk.
- Afspraak : 0479/01.96.73 of bjorn.waerlop@telenet.be

BENEDIKTE DEMEESTER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-KRUIS (BRUGGE)

Contactgegevens

Demeester Benedikte
De Linde 47
8310 Sint-Kruis (BRUGGE)

tel: 050/36 00 39
gsm: 0478/33 00 39
E-Mail: benedikte.demeester@psycholoog.be


Werkdomein

individuele psychotherapie
relatietherapie
ouder-kind begeleiding


Thema's

- angst:
faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, nachtelijke angst, fobie,...
 
- depressie:
gevoel van leegte, geen betekenis te hebben, weinig hoop, negatieve gedachten over zichzelf,de toekomst en de wereld
 
- stressregulatie :
innerlijke spanningen, psychosomatiek,piekeren, slaapproblemen, eetbuien, alcoholzucht,agressieve reakties,...
 
- relationele problemen:
communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen
 
- gezinsproblemen:
echtscheiding, opvoedingsproblemen, ouder-kind relaties, nieuw samengestelde gezinnen
 
- sociale problemen:
slachtoffers en daders van pesterijen, uitsluiting, psychische of fysieke mishandeling
 
- verlieservaring:
scheiding, ziekte, rouw, leven met beperking door ziekte of ongeval
 
- existentiële vragen


Doelgroep

kinderen/jongeren
volwassenen
ouderen
koppels
gezinnen


Opleiding

- Licentiate klinische psychologie
specialisatie in ontwikkelingsgerichte psychoanalyse en cognitieve gedragstherapie
 
- oplossingsgerichte systeemtherapie
 
- mindfulness
 
Erkend psycholoog bij mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie


Kader

Het uitgangspunt in therapie is respect voor de persoon in zijn totaliteit.
Er wordt gericht en ondersteunend geluisterd naar de individuele zorgen, noden en verlangens van de cliënt.
Uit de dialoog tussen psycholoog en cliënt ontstaat meer inzicht in de psychische mechanismen van de persoonlijkheidsstruktuur. De persoonlijkheid wordt beschouwd als dynamisch, steeds in ontwikkeling.
De cliënt voelt zich gesteund, krijgt hoop en ervaart hoe hij/zij kan groeien naar mentaal evenwicht en geluk.
Oude patronen (eventueel in relatievorming) worden losgelaten of herwerkt.
De veerkracht of innerlijke kracht wordt verstevigd zodat men het leven kan leiden zoals men zou willen.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse therapeutische technieken, afgestemd op het unieke van de cliënt.
Na een eerste kennismakingsgespek wordt besproken hoe de cliënt geholpen kan worden.
De gesprekken vinden plaats in een rustgevend kader.
 
Enkel op afspraak per telefonische contactname op 050/36 00 39 of
0478/33 00 39,
of per mail: benedikte.demeester@psycholoog.be
 
Bij dringendheid is een snelle afspraak mogelijk.

ANKA DE BRUCKER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN EN GRAIDE

Contactgegevens

Praktijkadres 1:  
Markgravelei 3, 2018 Antwerpen
 
Praktijkadres 2:  
Rue de Gembes, 5555 Graide  

Ik geef ook ONLINE therapie. Dit is net als bij face to face therapie 1 uur en daarbij bel je me via skype en betaal je via overschrijving. Als je hier meer informatie over wilt, kan je me bellen of mailen."
 
gsm: 0474/32.77.28
e-mail: anka@hartenziel.be
website: http://www.hartenziel.be


Werkdomein

U kunt bij mij terecht voor alle menselijke, psychologische problemen en levensvragen. Als therapeute streef ik daarbij in eerste instantie naar een goede therapeutische relatie. U kunt uw verhaal doen in alle rust en vertrouwen. Daarnaast put ik inspiratie uit mijn psychotherapeutische opleiding (cognitieve gedragstherapie) en uit een geheel van psychotherapeutische technieken afhankelijk van uw eigen stijl, vragen en wensen. Zo werk ik ook met EMDR, Mindfulness, creatieve technieken, voice dialogue, ...  


Thema's

Depressie
Angst
Burn-out
Levensvragen
Psychosomatische klachten en CVS
Stress  


Doelgroep

Volwassenen  


Relevante opleidingen

Postgraduaat Cognitieve Gedragstherapie (KUL, 2002 - 2005)
EMDR (EMDR Belgium, 2005)
Mindfulness Based Cognitive Therapy (IAM, 2006 - 2007)
Creatieve Interactie, creatieve technieken in therapie (Educatieve Academie 2008 - 2009)
Voice Dialogue (Voice Dialogue Instituut, 2009)  

ANITA SANDERS

PSYCHOLOOG TE SINT-AMANDSBERG

Contactgegevens

Sanders Anita
Praktijk Psychotherapie en Yoga
Palmendreef 46
9040 Sint-Amandsberg
 
gsm: 0486/88 18 21
e-mail: praktijkpsychotherapie@yahoo.com
website: www.psychotherapieyoga.be


Werkdomein

U kan in mijn praktijk terecht voor :
* individuele psychotherapie
* relatietherapie
* groepstherapie, waaronder een groeigroep voor kinderen (zie ook www.degroepstrein.be)
* Integratieve therapie, psychotherapie in de Interactionele Vormgeving.
* lichaamsgerichte therapie (waarbij Yoga, relaxatie en ademhaling)
* Yoga en meditatieve therapie
* Gesprek én niet-verbale creatieve therapie


Thema's

Elke blokkade of levenscrisis waarbij begeleiding van gedrag en psyche wordt gezocht.
Stressgerelateerde klachten, fysieke of mentale uitputting, hyperventilatie. Burn-out.
Angst, paniek.
Gevoelens van hulpeloosheid,depressie, wenig levensvreugde.
Pijn vanuit verlieservaring, rouw.
Onverwerkte ervaringen, trauma's of misbruik.
In het reine willen komen met je verleden.
Agressie.
Piekeren.
Steeds in dezelfde patronen vervallen.
Persoonlijke thema's waarin u wil groeien.
Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen.
Voor kinderen en hun ouder(s): ondersteuning in de ontwikkeling/opvoeding of van een gekende diagnose.


Doelgroep

Kinderen, jongeren, volwassenen.
Koppels voor relatietherapie.
Indiviuele psychotherapie of groepstherapie.


Erkenning

Erkend door de mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetaling voor psychotherapie voor kinderen en jongeren.

ANGELIQUE VERZELEN

PSYCHOLOOG TE MOERBEKE-WAAS

Contactgegevens

Verzelen Angelique
Heidewegel 31
9180 Moerbeke-Waas
 
gsm: 0496 / 97 71 65
E-Mail: angelique.verzelen@gmail.com
Website: www.praktijkmagnolia.be
 
Erkenningsnummer 722107369  


Werkdomein

Gezondheidspsychologie, Psycho-Oncologie, Cognitieve Gedragstherapie, Existentiele Psychologie, Palliatieve Zorg, supervisie voor beginnende psychologen in de Gezondheidspsychologie en de Psycho-Oncologie.


Thema's

Je kan bij mij terecht als je te maken krijgt met of vragen hebt rond:
- een lichamelijke ziekte bij jezelf of iemand uit je omgeving
- een diagnose van kanker
- stressklachten
- burnoutklachten
- chronische vermoeidheid
- rouw na een verlieservaring (overlijden, echtscheiding, ...)
- angst- of paniekgevoelens
- een fobie ( bvb. claustrofobie, spinnen, autorijden, agorafobie, sociale fobie, ...)
- dwang (OCD)
- fertiliteitsproblemen
- vragen ivm leven (als expat) in het buitenland
- een traumatische gebeurtenis
- depressieve klachten
- zingevingsvragen


Doelgroep

Volwassenen


Praktisch

Je kan contact opnemen via mijn GSM nummer of per mail.
Tijdens een eerste gesprek wordt steeds stilgestaan bij de wederzijdse verwachtingen en mogelijkheden. Op basis daarvan worden de doelstellingen en de verdere werkwijze besproken.
De kostprijs voor een sessie van 1 h bedraagt 55 euro.

AN VERJANS

PSYCHOLOOG TE HERK-DE-STAD

Contactgegevens

An Verjans
Paramedisch Centrum Welzijn
Grote Hoolstraat 62
3540 Herk-de-Stad
 
0488 259 214
an@psycholoog-verjans.be
www.psycholoog-verjans.be


Werkdomein

Psychologische begeleiding en behandeling door middel van individuele gesprekstherapie.


Thema's

Onder andere bij rouw en verlies, emotionele problemen, angsten, depressieve klachten, burn-out, stress, verslaving, chronische ziekte, chronische pijn, identiteit en zelfbeeld, zingevingsvragen, persoonlijke groei, levensfaseproblemen, werkgerelateerde en relationele problemen.


Doelgroep

Volwassenen en adolescenten