Tag Archives: psychodiagnostiek

GWENDA LENS

PSYCHOLOOG TE DESSEL

Contactgegevens

Lens Gwenda
Patri Corpus
Partners in gezondheid
Molsebaan 21/001
2480 Dessel

GSM: 0471 85 74 09
E-mail: Gwenda@patricorpus.be
Website: www.patricorpus.be
Website: www.psycholoog-gwenda.be


Werkdomein 

Heeft jouw kind of jongere het even moeilijk en nood aan extra ondersteuning om zich gesterkt en met een veilig gevoel terug op pad te kunnen gaan?

De cliëntgerichte therapie die ik in mijn begeleiding aanwend, is een ervaringsgerichte therapievorm en richt zich op wat er zich nu, vanuit zichzelf, aandient. Alle emoties mogen er zijn, zonder enig oordeel. Het kind of de jongere wordt geholpen om op een draagbare manier emoties te voelen en te kijken naar zichzelf. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke begeleidingstechnieken zoals o.a. speltherapie, zandspel, tekenen, poppenspel, relaxatietechnieken,...  Op deze manier wordt er samen naar oplossingen gezocht waardoor jouw kind zich beter gaat voelen.

Voor een verbale of non-verbale IQ-test die nodig is om logopedische behandeling te kunnen volgen, kan men eveneens bij mij terecht.


Thema's

 • verwerking van scheiding van de ouders
 • verliesverwerking bij rouw, ziekte of handicap
 • verwerking van ingrijpende gebeurtenissen en trauma´s
 • zelfbeeld versterken
 • stressverwerking
 • assertiever worden
 • ontwikkelingsstoornissen
 • angst, faalangst overwinnen
 • controle krijgen over depressie
 • contactvaardigheden verbeteren
 • lichamelijke klachten zonder medische verklaring
 • controle krijgen over gedrags- en emotionele moeilijkheden

Doelgroep

Kinderen en adolescenten (van 2 tot ca 24 jaar)


Tarief

Kinderen en adolescenten (van 2 tot ca 24 jaar)


Een afspraak maken

Telefonisch op het nummer 0471/ 85 74 09 of via e-mail: gwenda@patricorpus.be
Website: www.psycholoog-gwenda.be


Bereikbaarheid

Patri Corpus ligt in het centrum van Dessel op de Molsebaan 21, recht tegenover de Delhaize. Er is ruime parkeermogelijkheid naast en achter het gebouw.

Evi Dekeyser

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MARKE

Contactgegevens

Evi Dekeyser
Praktijk voor Neuropsychologie bij kinderen en volwassenen
Rekkemsestraat 327
8510 Marke

E-mail: evi.dekeyser@psycholoog.be

Ondernemingsnr.0704.966.306
Erkenningsnr. psychologencommissie 862113363


Aanbod

Intelligentiebepaling
Neuropsychologisch onderzoek (aandacht, concentratie, geheugen, …)
Begeleiding van patiënt/mantelzorger bij degeneratieve aandoeningen


Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Tijdens een neuropsychologisch onderzoek gaan we samen op zoek naar een verklaring voor cognitieve klachten of gedragsveranderingen die mogelijks moeilijkheden opleveren doorheen het dagdagelijkse leven.

We vangen het onderzoek aan met een gesprek waarbij de klachten en het dagelijks functioneren helder in kaart worden gebracht. Vervolgens worden de verschillende cognitieve functies (aandacht, geheugen, taal, waarneming, ruimtelijk denken alsook uitvoerende functies zoals planning en redeneringsvermogen) geobjectiveerd aan de hand van specifiek, wetenschappelijk onderbouwd testmateriaal.

Alle resultaten samen bieden ons een zicht op het algemeen cognitief functioneren, met z'n sterktes en zwaktes. Aan de hand hiervan kan een antwoord geformuleerd worden op de probleemstelling.


Doelgroep

Kinderen, volwassenen, ouderen


Wanneer

- Intelligentiebepaling ikv logopedische begeleiding, tegemoetkoming VAPH, ...
- U ervaart moeilijkheden in het dagelijks functioneren ten gevolge van een verminderde concentratie, geheugenklachten, moeite met plannen/organiseren, …
- U merkt gedragsverandering zoals bv. interesseverlies, algemene vertraging, impulsiviteit, ongeremdheid, emotionele instabiliteit, …
- Vermoeden beginnend dementieproces


Aanmelding

De praktijk is geopend op woensdag-, vrijdag- en zaterdagnamiddag na afspraak.
U kunt zich aanmelden:
- telefonisch 0475/39.88.42
Indien de telefoon niet wordt opgenomen - ondermeer tijdens onderzoek - kunt u een boodschap nalaten en bel ik u zo spoedig mogelijk terug.
- per mail: evi.dekeyser@psycholoog.be

Indien u omwille van bepaalde redenen niet tot in de praktijk raakt kan het neuropsychologisch onderzoek uitzonderlijk aan huis gebeuren (regionaal), mits bijkomende kilometer- en prestatievergoeding


Opleiding

2010: Master Klinische Psychologie - KUL
2013: Systeem therapeutisch omgaan met rouw- en verlieservaring – Context Leuven
2018/2019: Neuropsychologie - VUB
Continue kwaliteitsbewaking ahv permanente deelname aan intervisie en bijscholing omtrent uiteenlopende thema's.


LORE KETELAARS

PSYCHOLOOG TE HARELBEKE

Contactgegevens

Ketelaars Lore
Notelaarslaan 3
8530 Harelbeke
gsm: 0495/73.24.36
lore.ketelaars@psycholoog.be  


Werkdomein

psychodiagnostisch onderzoek
intelligentie onderzoek


Thema’s

aandachts- en concentratieproblemen
geheugenstoornissen
beginnende of gevorderde symptomen van dementie


Doelgroep

volwassenen - ouderen

LOBKE HAUTMAN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Lobke Hautman
0479 036 901
lobke@groepspraktijkmenta.be

Groepspraktijk MENTA

Driekoningenstraat 36B bus 1
9100 Sint-Niklaas
Ingang praktijk via parking Lavendelstraat

NIEUWE AANMELDINGEN OF DOORVERWIJZINGEN VIA MAIL LOBKE@GROEPSPRAKTIJKMENTA.BE


Werkdomein

Diagnostiek en psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen

1) Psychodiagnostiek

 • Intelligentieonderzoek: Non-verbaal en verbaal intelligentieonderzoek vanaf 2.6 jaar tot 85 jaar
 • Onderzoek naar aandachtsproblemen, aandachtsstoornissen en ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Onderzoek naar Autisme bij kinderen, jongeren en volwassenen

2) Psychotherapie

Experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen.

 • Gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie

Bij kinderen en jongeren worden de ouders en het gezin nauw betrokken.

Er wordt veel belang gehecht aan het samenwerken en overleg met de ruimere context van de cliënt, de verwijzer en andere belangrijke derden, mits de cliënt hiermee akkoord gaat.


Wie

Kinderen, jongeren en volwassenen


Waar

Consultaties in de praktijk
schoolbezoeken


Duur consultatie en tarieven

Psychodiagnostiek
Wordt op maat aan u voorgesteld en kan vrijblijvend aangevraagd worden.

Consultatie
Intake: 65 €/60 min
Gespreksessie: 55 €/50 min
Spelsessie: 55 €/45 min
Ouder- of gezinsgesprek: 60€/60 min


Professionele informatie

Opleidingen:

  • 1998– 2004 : Universiteit Gent: Licentiaat Klinische Psychologie
  • 2005 - 2006 : Prof. Dr. Verhofstadt – Denève: Opleiding experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongere
  • 2011 – 2015 : Universiteit Antwerpen: Postgraduaat psychotherapie ‘jeugd en context’, optie Integratieve opleiding in de experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren
  • 2012 : Interactieacademie: meerdaagse ontwikkelingspsychologie
  • 2012 : Instituut voor Aandacht en Mindfulness: 8 weken training mindfulness
  • 2013 : Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie: Tweedaagse psychodrama puppets kit
  • 2013 : ACT Academie Mortsel: zesdaagse ACT-opleiding
  • 2017 : IAM Instituut voor Aandacht en Mindfulness: mindfulnesstrainer
  • 2017-2018: Thomas More-hogeschool: Postgraduaat Psychodiagnostiek Intelligentieonderzoek CHC
  • 2017-2018: Vrije Universiteit Brussel: PEV Klinische neuropsychologie
  • 2018-2020: Thomas More-hogeschool: Postgraduaat Neuropsychologie
  • 2019: Rots en Water Instituut NL/Gadaku Institute: Driedaagse Rots en Water basistraining
  • 2019: Autisme Centraal: 'Psychologische begeleiding aan mensen
   met autisme'.

Beroepsverenigingen:

 • VVKP : Vlaamse vereniging voor Klinische Psychologie
 • BFP : Belgische Federatie voor Psychologen
 • VVCEPC : De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
 • Psychologencommissie : erkenningsnummer 802110513
 • Psychologenkring Waasland vzw: Secretaris Afdeling Sint-Niklaas

LINDE LAMBRECHTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GROBBENDONK

Contactgegevens

Lambrechts Linde
 
Papenbergstraat 1B
2280 Grobbendonk
 
Gsm: 0475673313
E-mail: lambrechts.linde@telenet.be  


Werkdomein

De begeleiding of diagnostiek wordt gestart met één of meerdere intake gesprekken. Tijdens de intake bekijken we samen wat de hulpvraag is en of we hieraan tegemoet kunnen komen. Een eerste gesprek is dan ook steeds vrijblijvend! Wanneer de aanmelding betrekking heeft op minderjarigen is het de gewoonte dat op zijn minst één van de ouders minimaal één keer op gesprek komen. Binnen de gesprekken (ook met minderjarigen) geldt beroepsgeheim.Een sessie duurt gemiddeld 45 minuten. Interessant om weten is dat sommige ziekenfondsen in een tegemoetkoming voorzien. Hiervoor kan je best je eigen ziekenfonds raadplegen.


Thema’s

Begeleiding / therapie bij:

 • Gedragsproblemen (agressie, antisociaal gedrag, driftbuien of woedebuien,...)
 • Aandachtsproblemen
 • Autisme spectrum stoornis
 • Hechtingsproblemen
 • Emotionele problemen (piekeren, rouw, depressie, somberheid, angsten,...)
 • Familiale moeilijkheden (nieuw samengesteld gezin, echtscheiding, loyaliteitsproblemen,...)
 • Levensproblematieken (school, geboorte broer/zus, puberteit, stress,...)
 • Identiteits- en sociale moeilijkheden (onzekerheid, twijfels, laag zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, beperkte sociale vaardigheden, faalangst, pesterijen,...)
 • ...

Psychodiagnostiek bij:

 • Intelligentie onderzoek
 • Algemeen neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
 • ASS testing (autisme spectrum stoornis)
 • ADHD testing
 • Belevingsonderzoek
 • Persoonlijkheidsonderzoek

Doelgroep

kinderen, jongeren
volwassenen

KAREN BASTIN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE OOSTHAM

Contactgegevens

Bastin Karen
O.L.V. Straat 7
3945 Oostham
 
GSM: 0478/710.157
e-mail: karen.bastin@psycholoog.be
website: http://www.psychologekarenbastin.be


Werkdomein

Specialisatie in diagnostiek, begeleiding en therapie bij leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie, NLD), ADD, ADHD en autismespectrumstoornissen (ASS)


Thema’s

U heeft al een tijdje het gevoel dat er iets niet klopt in het gedrag, sociaal-emotioneel welbevinden of leerproces van uw kind of jongere? U heeft de moedige stap gezet om hulp te zoeken?
 
Goed dat u ons centrum gevonden heeft...
Onze sterke punten zijn verrassend eenvoudig. Een persoonlijke behandeling op maat, krachtige methodieken en een aangename therapeutische sfeer die onze samenwerking zeer succesvol maakt.
 
Stoppen, kijken, handelen,...
We starten met een intakegesprek en stellen aan de hand hiervan een individueel begeleidingsplan op. De behandeling gebeurt via wetenschappelijk onderbouwde methodes die hun effect bewezen hebben. Hierbij houden we rekening met de individuele behoeften van uw kleuter, lagere schoolkind of jongere.
 
Naast het kind werpen we ook een licht op zijn of haar ruimere leefwereld. Zo kan een efficiënte aanpak op school (sticordi- en andere zorgmaatregelen) en thuis een wezenlijk verschil maken.
 
Soms is verder diagnostisch onderzoek zinvol. Door jarenlange ervaring testen we zeer gericht en gespecialiseerd. Hierbij hebben we oog voor de sterktes en unieke talenten. Door deze in te zetten ter compensatie kan verandering plots heel vanzelfsprekend plaatsvinden.
 
Heeft uw kind al een volledig onderzoekdossier maar ziet u door de bomen het bos niet meer. We geven u graag zeer concreet advies in mensentaal.


Doelgroep

Kinderen - jongeren - jongvolwassenen


Praktisch

Steeds op afspraak: We hanteren een zo groot mogelijke flexibiliteit om aan de wensen van de client te voldoen.
Wachtlijst: 1 week

GERLINDE SPRUYT 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Psychologe - Psychotherapeute
Gerlinde Spruyt
Psychodiagnostiek & psychotherapie
Kinderen & jongeren

Bierbeekstraat 55
3001 Leuven

0496/63.18.80 of 0486/37.76.60
Gerlinde.Spruyt@gmail.com
www.psycholoog.be/Gerlinde.Spruyt

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 782111169
Ondernemingsnummer: 0845.094.088


Werkdomein

Als zelfstandig klinisch psychologe en psychotherapeute werk ik met kinderen, jongeren en hun gezin. Mijn focus ligt op psychodiagnostiek (belevingsonderzoek en intelligentieonderzoek) en psychotherapie, waarbij de specifieke situatie van het kind of de jongere binnen zijn of haar context op de voorgrond staat.


Psychodiagnostiek

Belevingsonderzoek
 
Een belevingsonderzoek is nuttig bij uiteenlopende hulpvragen. Hierbij staat het zoeken naar de betekenis en de aard van de problematiek van het kind of de jongere centraal.
Er wordt nagegaan op welke wijze het kind of de jongere zijn of haar leefwereld ervaart en er betekenis aan geeft.
 
Aansluitend bij de mogelijkheden en voorkeuren van het kind of de jongere wordt hiervoor beroep gedaan op diverse expressiekanalen (spel, tekeningen, gesprek) en vragenlijsten.
 
Het uiteindelijke doel van het belevingsonderzoek is aangrijpingspunten te vinden om de ontwikkeling van het kind of de jongere te bevorderen. Samen met de ouders ga ik dan in een afrondend gesprek op zoek naar de best passende manier om het kind verder te helpen.
 
Intelligentieonderzoek
 
Wanneer er vragen zijn over de intelligentie van een kind of jongere, is een intelligentietest zinvol. Op vraag van de ouders, de school of een verwijzer (bv. logopedist, arts,…) kan een intelligentietest worden afgenomen.
 
Hiervoor wordt beroep gedaan op gestandaardiseerde IQ-testen (WPPSI-III-NL, WISC-III-NL, WAIS-III-NL, SON-R 2½-7, SON-R 6-40).
Onder andere voor kinderen met taal- en spraakproblemen, of voor kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands, gebruik ik een niet-verbale intelligentietest.


Psychotherapie

Kinderen
 
Met kinderen werk ik meestal via speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie die uitgaat van de potentieel therapeutische krachten van spel. Het kind wordt uitgenodigd om via spel zijn/haar belevingswereld te communiceren en die verder te exploreren met de hulp van de therapeut.
 
Speltherapie is zinvol bij uiteenlopende problematieken zoals sociale problemen, psychosomatische klachten, verwerkingsproblemen, hechtingsproblemen, traumatische ervaringen, interactieproblemen tussen ouder en kind,...
 
Ook voor kinderen die niet of moeilijk kunnen spelen, voor kinderen met een verstandelijke beperking en voor sommige kinderen met een vorm van autisme kan speltherapie/spelbegeleiding het ontwikkelingsproces bevorderen.
 
Jongeren
 
Met jongeren werk ik via gesprekstherapie, soms aangevuld met creatieve technieken. Een therapie kan zinvol zijn bij diverse moeilijkheden zoals bv. depressieve gevoelens, motivatieproblemen, sociale problemen, een autismespectrumstoornis, vragen rond studiekeuze,…


Opleiding en lidmaatschappen

Licentiaat in de Klinische Psychologie, Optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)
Licentiaat in de Sociale en Culturele Antropologie (KULeuven)
Therapie-opleiding Psychoanalytische Therapie (UGent)
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


Tarieven

Psychotherapie: 60 euro/sessie
Verslaggeving: 60 euro/uur

Voor een beperkt aantal sessies is onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit mogelijk. Aangezien elk ziekenfonds een eigen regeling heeft, kunt u voor concrete info best contact opnemen met uw mutualiteit.
 
Met de Christelijke Mutualiteit sloot ik een overeenkomst waardoor gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden mogelijk is (registratienummer 09986446).

Tot 48 uur op voorhand kunnen afspraken worden geannuleerd, anders wordt de sessie aangerekend (overmacht uitgezonderd).

GEERT VERNIMMEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WAASMUNSTER

Contactgegevens

Geert Vernimmen
Oudeheerweg-Heide 37
9250 Waasmunster

gsm: 0494/237.845
Mail: vernimmengeert@hotmail.com


Werkdomein

 • Individuele psychotherapie
 • Psychodiagnostiek

Thema’s

 • Angst(en): paniekstoornis, fobieën, gegeneraliseerde angst, sociale angst,...
 • Somberheid/depressie
 • Traumatische ervaringen en andere verwerkingsproblemen
 • Stress, overbelasting en burn-out
 • Negatief zelfbeeld, negatief lichaamsbeeld
 • Verslaving
 • Hypochondrie/ziektevrees
 • Relationele moeilijkheden
 • Opvoedingsproblemen
 • Persoonlijkheidsproblemen
 • ...

Doelgroep

Jongeren (vanaf ong. 16 jaar), volwassenen, oudere leeftijd


Methode

 • Cognitieve gedragstherapie, schematherapie, dialectische gedragstherapie, EMDR
 • Mindfulness-meditatie
 • u behoudt volledig overzicht over het therapieproces en vormt als het ware een team met de psycholoog met het oog op vermindering/doen verdwijnen van de klachten

Praktisch

 • u wordt ontvangen in een rustige, discrete omgeving
 • het praktijkadres is makkelijk bereikbaar
 • vooraf informatie inwinnen bij de psycholoog over therapie en kostprijs is vanzelfsprekend mogelijk
 • als ik even niet bereikbaar ben op mijn GSM-nummer, laat dan een bericht achter op de voice-mail of zend een SMS en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.
 • De duur van de psychotherapie is afhankelijk van de individuele problematiek.
 • Gemiddeld neemt therapie tussen de 5 a 10 sessies in beslag.
  Bij enkelvoudige problematiek (bv depressie, paniek, enkelvoudig trauma) is dit voldoende lang om grondig aan diagnostiek en cognitief gedragstherapeutische behandeling te doen met aandacht voor klachten, persoonlijkheid en hervalpreventie
 • Richtprijs individuele therapiesessie (45 minuten) is 60 euro

Lidmaatschappen

Lid van de Belgische Federatie van psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
erkenningsnummer Psychologencommissie: 741109687

GEERT OST

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT EN OOSTAKKER

Contactgegevens

Ost Geert

Rijsenbergstraat 152
9000 Gent

Gentstraat 3 bus A
9041 Oostakker

Mobiel: 0498 541 025
e-mail: geert.ost@psycholoog.be of geert_ost@hotmail.com

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 781107543

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP), van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO) en van EMDR België


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie, EMDR)
Psychodiagnostiek en advies


Werkwijze

Iedereen wordt vroeg of laat geconfronteerd met een moeilijke periode. Telkens houdt dat een zeer individueel verhaal in. Onaangename gevoelens, storende gedachten/herinneringen en/of schadelijke gewoontes blijken je niet los te laten. Waar je in het verleden zelf of samen met de hulp van familie of vrienden een oplossing kon vinden, lijkt dat nu voorlopig niet meer te lukken. Of het is net binnen die relaties dat het niet goed meer loopt.

Toch hoeft die moeilijke periode geen eindpunt te zijn. De stap naar een psycholoog zetten kan een uitweg bieden. Door in dialoog te treden met een neutrale partij, krijg je een andere kijk op die knelpunten. Zo kan die moeilijke periode net heel waardevol worden en je opnieuw hoop en kracht geven.

De oplossingsgerichte therapie combineert de inzichten en technieken van de cognitieve gedragstherapie en de systeemtherapie met elkaar. Het bijzondere aan het ‘oplossingsgerichte’ werken, is de manier waarop we naar ‘het probleem’ of ‘de klacht’ kijken. De focus ligt hierbij op het positieve en op de zelfhelende kracht van mensen. Er wordt gekeken naar je eigen krachten en mogelijkheden, ook wanneer ze voor jou momenteel misschien minder zichtbaar of voelbaar zijn. Jij bent de expert van je eigen leven en dankzij de expertise van de psycholoog op het vlak van o.a. therapeutische technieken wordt het mogelijk om je krachten opnieuw ten volle te benutten.

De aanmelding kan gebeuren via telefoon of mail. Dan kan een eerste gesprek – een kennismakingsgesprek – worden gepland. Tijdens dat gesprek is er ruimte om je hulpvraag aan bod te laten komen. Ook wanneer het momenteel voor jou misschien nog niet duidelijk is wat je vraag juist is. Je situatie wordt verkend en er wordt samen beslist of een begeleiding opstarten wenselijk is, en op welke manier dat voor jou waardevol zal zijn. Ook volgens welke frequentie dat zal gebeuren, bijvoorbeeld wekelijks of tweewekelijks, bekijken we samen. Het is de bedoeling dat er tijdens de sessies waardevol ‘gewerkt’ wordt. Het meeste werk gebeurt echter daarbuiten, in het ‘echte’ leven, en daar ga jij aan de slag. We proberen de therapie zo concreet mogelijk te maken, steeds met respect voor jouw wensen en tempo. Er wordt in kleine stappen gewerkt om zo het hogere doel te bereiken, namelijk jij die je terug klaar voelt om volop van het leven te kunnen genieten!

In hoofdzaak werken we via individuele therapie, al kan het in sommige situaties aangewezen zijn om ook belangrijke mensen uit je netwerk (zoals je partner, je ouders ...) bij de therapie te betrekken. Koppel- of gezinsgesprekken zijn dus ook mogelijk. Dat wordt steeds samen met jou bekeken en beslist.

De gesprekken zijn mogelijk op twee plaatsen: Rijsenbergstraat 152 te Gent en Gentstraat 3A te Oostakker. Geef bij de aanmelding alvast je voorkeur mee.


Thema’s

 • Emotionele problemen
  - angst, paniekaanval, fobie, hyperventilatie
  - depressieve gevoelens, stemmingsproblemen, somberheid, lusteloosheid ...
  - stress, spanning, nervositas
 • Sociale en relationele problemen
  - sociale vaardigheden, assertiviteit, eenzaamheid, sociale angst, pesten, introvertie ...
  - relatieproblematieken
 • Verslavingen
  - alcohol, drugs, medicatie, gokken, games
  - overmatig gebruik, misbruik, afhankelijkheid
  - advies voor partners, gezinsleden ...
 • Werk- en studentgerelateerde problemen
  - conflicten, pesten, burn-out, bore-out
  - prestatiedruk, faalangst, examenstress
 • Trauma
  - ongeval
  - aangrijpende gebeurtenissen
  - rouw en verliesverwerking
 • Gedragsproblemen
  - ADHD
  - obsessief/dwangmatig gedrag
  - impulscontrole, agressie
  - eetproblemen
 • Identiteitsproblemen en existentiële problemen
  - laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen
  - levensfase-moeilijkheden, zingevingsvragen

Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen
Koppels
Gezinnen


Praktisch

Je kunt me steeds contacteren via gsm of via mail. Laat je contactgegevens na op de voicemail en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.

Consultaties zijn mogelijk in het Nederlands, Frans en Engels.

Tarief voor een individueel gesprek = € 60
Tarief voor een koppel- of gezinsgesprek = € 70

Een individueel gesprek duurt 50 minuten. Een koppel- of gezinsgesprek duurt 1 uur.

Kun je niet aanwezig zijn op een afspraak, verwittig dan zeker minstens 24 uur op voorhand. Zonder verwittiging en geldige reden wordt een forfait van 30 euro aangerekend.


Opleidingen

Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie en begeleiding (Korzybski Instituut -HoWest)
Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR (Integrativa)

Master Klinische Psychologie (Universiteit Gent)

Bachelor Sociaal Werk (Arteveldehogeschool)

Motiverende gespreksvoering en Hervalpreventie (VAD)

Levenslang leren, regelmatige intervisie- en supervisiemomenten

ELLEN SMET

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Smet Ellen
A. De Boeckstraat 1
9100 Sint-Niklaas
 
gsm: 0472/44.64.11
e-mail: ellen.smet@psycholoog.be


Werkdomein

Psychodiagnostiek en psychotherapie


Thema's

angststoornissen
stemmingstoornissen
psychosomatische klachten
verslavingsproblematieken
eetstoornissen
studieproblemen


Doelgroep

adolescenten
volwassenen