Tag Archives: Mortsel

FREYA VELGHE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EDEGEM EN MORTSEL

Contactgegevens

Conciente Edegem
Romeinse Put 48 bus 8
2650 Edegem

Senses Praktijkhuis
Sint Benedictusstraat 47
2640 Mortsel

Voor beide locaties is een afspraak maken mogelijk via telefoon of e-mail.
T: 0484/96.81.20
E: freyavelghe@gmail.com


Achtergrond en werkmethode

Ik ben steeds erg geboeid geweest door mensen, wat zich eerst vertaald heeft in een master in de arbeids- en organisatiepsychologie en nadien een master in de klinische psychologie. Sindsdien heb ik in verschillende psychiatrische ziekenhuizen gewerkt en sinds 2014 ben ik als zelfstandig psycholoog in bijberoep aan de slag.
Ik werk voornamelijk vanuit het cliëntgericht psychotherapeutisch gedachtengoed. Hierbij is de therapeutische houding, bestaande uit empathie, acceptatie en echtheid, van groot belang. In de cliëntgerichte-experiëntiële visie zorgen deze basiselementen voor een veilig klimaat waarin de cliënt zich verder kan ontwikkelen. Vertrekpunten zijn de ervaringen van de cliënt, de betekenis die de cliënt hieraan geeft en de hier-en-nu relatie met de psychotherapeut. Mensen met uiteenlopende problematieken kunnen baat hebben bij cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie. Belangrijker echter dan de aard van je klacht is het feit dat je bereid bent om in de therapie bij jezelf stil te staan.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 872111591
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Om als psychotherapeut te blijven groeien neem ik op regelmatige basis deel aan intervisie en supervisie.


Thema’s

 • gevoelens van ontevredenheid op relationeel, professioneel of persoonlijk vlak
 • rouw en verlies
 • depressie
 • angstklachten
 • stressklachten
 • burn-out
 • (post)trauma
 • moeilijkheden om grenzen te stellen
 • twijfel en existentiële vragen
 • aanpassingsmoeilijkheden
 • perfectionisme
 • identiteitsvragen
 • overspoelende emoties
 • moeilijk in contact komen met je emoties

Doelgroep

Volwassenen


Tarieven

Een eerste gesprek kost 65 euro (opstarten dossier), nadien 55 euro per gesprek.
Een gesprek duurt 50 minuten.

Gelieve mij minstens 24uur op voorhand te verwittigen indien een afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 24u op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.
Afhankelijk van uw mutualiteit kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.