Tag Archives: Lokeren

WIEBEKE SEYMORTIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKSAARDE

Contactgegevens

Wiebeke Seymortier
Klinisch psycholoog – Psychotherapeut

Praktijkadres (vanaf 1 juli):
KLAVO bvba
Eksaarde-Dorp 96
9160 Eksaarde (Lokeren)

Tel: 0486/86.04.32.
Mail: wiebeke@klavo.be


Visie en werkwijze

Werken aan uw algemeen welzijn, en dat in een sfeer van optimisme, staat centraal!

U kunt bij mij terecht voor:
-gesprekstherapie
(oplossingsgerichte systeemtherapie)
-EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing)
-familieopstellingen
-sofrologie (relaxatie)

Deze methoden kunnen apart of gecombineerd toegepast worden. Dit is telkens afhankelijk van uw specifieke vraag, verwachtingen en doelstellingen.

Een eerste gesprek is een kennismakingsgesprek waarin we de aanleiding tot contactname, uw doelstellingen en verwachtingen verkennen en verduidelijken.. Er wordt uitgelegd wat je verder kan verwachten van de begeleiding en de werkwijzen die eventueel kunnen worden toegepast in de volgende sessies.

In een tweede fase gaan we concreet aan het werk met de doelstellingen.

In een laatste en afsluitende fase wordt er teruggeblikt op het afgelegde proces en bekijken we samen wat je kan doen om er voor te zorgen dat de resultaten blijvend zijn.


Doelgroep

Volwassenen, koppels, families


Aanpak

Gesprekstherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst, en we werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In deze vorm van therapie wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met cognitieve technieken.

Mogelijke aanmeldingsredenen:
Verwerking van verlieservaringen, trauma, depressieve klachten, angsten, stressgerelateerde klachten, relationele moeilijkheden, psychosomatische klachten, steeds tegen dezelfde patronen aanlopen, identiteitsvragen, …

Wanneer het in therapie allemaal niet zo duidelijk is kan psychodiagnostiek je meer inzicht geven in jezelf. Dit biedt ook de nodige handvatten om de therapie op een juiste en efficiënte manier aan te pakken waardoor je vlugger resultaat zal ondervinden. Je moeilijkheden worden dan inzichtelijker waardoor we makkelijker je krachten en de bij jou passende oplossingen kunnen opsporen.

Afhankelijk van de aanmeldingsreden en de problematiek kan er tijdens de begeleiding ook gebruik gemaakt worden van andere invalshoeken en technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie:

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress, laag zelfbeeld,… .

Familieopstellingen worden gebruikt om inzicht en verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties, gezinnen en families een rol spelen. Deze methodiek kan ingezet worden bij vragen die betrekking hebben op jouw herkomst of jouw familie- of gezinsbanden, bij andere hulpvragen met een relationeel karakter of indien er mogelijks iets relationeels aan de basis ligt van de klachten, wanneer het gaat over ziekte, psychosomatische klachten, incest, partnerproblemen, opvoedingsmoeilijkheden, …

Sofrologie bestaat uit een reeks relaxatie- en bewustzijnsoefeningen die gebaseerd zijn op Oosterse technieken.
Deze methode werd ontwikkeld door de neuropsychiater A. Caycedo. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. De oefeningen leiden tot lichamelijke en geestelijke ontspanning en hebben een positief effect op je gezondheid en algemeen welbevinden.
Jij leert jezelf tot ontspanning te brengen en bovendien zijn de oefeningen makkelijk toe te passen, ook tijdens alledaagse activiteiten. Sofrologie wordt vaak toegepast in ziekenhuizen om psychische en lichamelijke klachten aan te pakken maar kan ook worden gebruikt om bv. (sport)prestaties te verbeteren. Je zal de krachten en het verborgen potentieel in jezelf meer ontwikkelen en deze bewuster kunnen inzetten.


Relevante opleidingen (chronologisch)

 • Licentiaat in de klinische psychologie, optie relatie- en gezinstherapie (UG)
 • Algemene Initiële Lerarenopleiding (UG)
 • Sofrologie: basisiopleiding + vervolgopleiding (5 jaar, Iscasof)
 • Oplossingsgerichte cognitieve en systeempsychotherapie, management & coaching (psychotherapeutische opleiding, 4 jaar, Korzybski-Instituut)
 • EMDR practitioner (2 jaar, Bipe)
 • Familieopstellingen (1 jaar, Leren over Leven)
 • Opleiding partnerrelatietherapie (1 jaar, School voor Relatietherapie)
 • Opleiding tot DISC gecertificeerd coach (2,5 dagen, DISC Factor NL, in opleiding)
 • Kortdurende opleidingen gevolgd in 2015:
  -EBTA congres 2015 ‘Don’t think, observe!’ (Wenen, sept ’15, 3 dagen)
  -‘EMDR & dissociation’ (Université de Lorraine, nov ‘15, 3 dagen )
 • Kortdurende opleidingen in 2016:
  -‘Het nieuwe familieopstellen’ met Bert Hellinger (Hellinger sciencia, Charleroi, maart ’16, 3 dagen)
  -EMDR Europe Conference 2016 (Den Haag, juni ’16, 3 dagen)
 • Kortdurende opleidingen in 2017:
  - Mindfullness voor ouders (Stresskliniek ZNA, juni ’17, 3 voormiddagen)

Relevante werkervaringen (chronologisch)

 • Stage (6 maanden) in het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en Crisispsychologie (Defensie, Militair Hospitaal Koningin Astrid te Brussel)
 • Trainer bij het Centrum voor Nascholing van het Gemeenschapsonderwijs (2003-2007)
 • Freelance trainer bij Relatiestudio Gent (2007 – 2009)
 • Freelance trainer bij Upgrading vzw (2008-2012)
 • Zelfstandige privé-praktijk sinds januari 2006 te Lokeren
 • In de periode sept ’14 – aug’17 maakte ik als zelfstandig psychologe ook deel uit van de huisartsenpraktijk MediTeam Zele.
 • Zaakvoerder KLAVO bvba sinds dec ‘14

Lidmaatschappen

BfP, VVKP, VVDO, BVRGS, EMDR Belgium


Praktisch

Nederlandstalig & Engelstalig

Consultaties kunnen enkel op afspraak.

Afspraken kunnen enkel kosteloos geannuleerd kunnen worden tot 8u30 op de dag van afspraak, dit per telefoon of sms. Er worden geen uitzonderingen gemaakt.
Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd werd zal er een verzuimvergoeding aangerekend worden gelijk aan het volledige bedrag van de ingeplande sessie.
Hou er rekening mee dat deze vergoeding niet gerecupereerd kan worden bij uw ziekenfonds, er heeft immers geen consult plaatsgevonden.


Aanbod

 • Individuele therapie voor volwassenen (45 minuten)
 • Partner- en familietherapie (75 minuten)
 • Individuele familieopstellingen (120 min)

KIM VAN PUYVELDE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN

Contactgegevens

Kim Van Puyvelde
Klinisch psycholoog
Psychotherapeut

Privé-praktijk
Buisschootstraat 2
9160 Lokeren
0477/49 34 98

kimvanpuyvelde@psycholoog.be

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 902112461

Lid van BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
Lid van VVGT (Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)


Visie en werkwijze

Ik werk voornamelijk met cognitieve en gedragstherapeutische technieken, waarbij ook aandacht is voor de context en de omstandigheden. Er wordt gewerkt in een positieve en optimistische sfeer. Er wordt uitgegaan van de sterktes van de cliënt, deze staan naast de problemen, evenzeer centraal. Tijdens de gesprekken is er aandacht voor de specifieke situatie, en in de mate van het mogelijke worden concrete tips en handvaten aangereikt om (nog) beter met de problemen om te gaan. Daarnaast krijgt u vanzelfsprekend de steun en begeleiding die nodig is, om uiteindelijk deze strategieën alleen te gebruiken bij soortgelijke situaties


Doelgroep

Er is een grote verscheidenheid in de aard en de ernst van de problematiek waarmee mensen bij mij terecht kunnen.

Ik begeleid kinderen vanaf 6 jaar, jongeren, studenten en (hun) ouders. Ook voor intelligentieonderzoek van kinderen vanaf 2,5 jaar kunt U bij mij terecht.
Daarnaast begeleid ik volwassenen met klachten die efficiënt behandelbaar zijn op cognitief gedragstherapeutische wijze. Oa. Angstproblematieken (Fobie, faalangst, obsessief-compulsieve stoornis (OCS- dwanggedachten en –gedrag), stemmingsproblemen, eetstoornissen (lichte varianten)..

Vaak behandelde problemen in de praktijk zijn onder andere :

Angsten (bv faalangst, angst om te slapen, specifieke fobieën, OCS, paniekaanvallen, stemmingsproblemen, gedragsproblemen (oa. ADHD, woedebuien), autismespectrumstoornissen (lichtere varianten), eetstoornissen (lichtere varianten), problemen bij eerste socialisatie (bv. Enuresis, encopresis, hechting, slaapproblemen, eetproblemen), problemen op school (assertiviteitsproblemen, problemen sociale vaardigheden, pesterijen), verlieservaringen (oa. Bij scheiding of overlijden).

Daarnaast is de vraag naar opvoedingsondersteuning één van de veel voorkomende vragen in de praktijk.

Ik behandel geen ernstige vormen van autismespectrumstoornissen of eetstoornissen omwille van de noodzaak aan gespecialiseerde hulp hierbij.


Relevante ervaringen en opleidingen

Basisopleiding:
- Master in de Psychologische Wetenschappen (UG, 2013)

Langdurige opleidingen:
- 3-jarige opleiding in de gedragstherapie voor kinderen en jongeren (2014-2017)
- Basisopleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie (aan de School of Experiential Dialectical Psychodrama)

Kortdurende bijscholingsmomenten:
- KOP-model: tweedaagse opleiding (RINO (NL), 2012)
- Congres Kinderpsychiatrie en Kinderrechten: Ethiek in de praktijk (OLV Ziekenhuis te Aalst, 2013)
- Counselen in het beslissingsproces (bij ongewenst zwangere personen) (FARA, 2014)

Relevante werkervaringen:
- Studentenpsycholoog bij Odisee (campus Waas- vanaf 1/10/16)
- Klinisch psycholoog bij Indigo Zeeland, afdeling Kind & Jeugd (aug 2012 - febr 2013, stage UG)
- Psychopedagogisch consulent, VCLB Waas & Dender (dec 2013 – maart 2014)
- Projectmedewerker bij Gewenst Kind vzw (dec 2013 – februari 2015)

Publicaties:
- Een Experimentele studie naar de Kwaliteit van Motivatie voor het nastreven van Hoge Standaarden: De Invloed op Zelfkritisch Perfectionisme en Depressieve Symptomen. (Masterproef, UGent, 2012-2013, Promotor: Prof. Dr. Bart Soenens, Begeleider: Dr. Liesbet Boone)


Praktisch

Consultaties kunnen enkel op afspraak (telefonisch of via mail)

Afspraken kunnen enkel kosteloos geannuleerd worden 48u op voorhand.
Indien de afspraak niet tijdig geannuleerd werd, zal er een verzuimvergoeding aangerekend worden gelijk aan het volledige bedrag van de ingeplande sessie.

EVELIEN VAN DOOREN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LOKEREN

Contactgegevens

Van Dooren Evelien
Klinisch neuropsycholoog - psychotherapeut i.o.

Praktijkadres:
Buisschootstraat 2
9160 Lokeren

GSM: 0495/63 41 16
E-mail: evelienvandooren@psycholoog.be

Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie, erkenningsnummer 892114094
Lid van BFP, VVKP en VVPT.


Werkdomein

psychodynamische kindertherapie (speltherapie, ouderbegeleiding, ouder-kindtherapie): vanuit een ontwikkelingsgericht perspectief samen zoeken naar wat moeilijk loopt en hoe we dit kunnen aanpakken, op het tempo van het kind.

neuropsychologisch onderzoek (intelligentie, aandacht & concentratie, executieve functies…), evt. in functie van het opstellen van een sterkte-zwakteprofiel.


Thema's

Gedrags- en emotionele moeilijkheden (complex trauma, woedebuien, angst, separatiemoeilijkheden, sociale problemen, omgaan met verlies, omgaan met een beperking of anders zijn,…)


Doelgroep

Kinderen en jongeren tussen 0-18 jaar
Kinderen met licht tot matig verstandelijke beperking


Werkervaring

- MFC De Hagewinde in Lokeren (2011-1014)
- MPI Zonneken in Sint-Niklaas: vervanging afdelingsverantwoordelijke type 2 (2014-2015)
- Psychologenpraktijk voor kinderen en jongeren Lochristi, meer info op www.praktijkcentrumlochristi.be
- Diagnostisch onderzoek bij Dienst voor logopedie Lynn Lammens en Logoteam Zaman (Lokeren) en Het logopediehuis (Gavere)
- Afdelingspsycholoog kinder- en jeugdpsychiatrische afdeling Fioretti PC Guislain (2016-2018)
- Psycholoog dubbeldiagnose mobiel careteam PANGG Antwerpen (2018-…)


Diploma's en opleidingen

- Master in de klinische psychologie (UGent, 2012)
- Permanente vorming klinische neuropsychologie (UGent i.s.m. KULeuven en VUB, 2013-2015)
- Postgraduaat psychodynamische kinderpsychotherapie (KULeuven, 2015-2019)
- korte vormingen rond wederzijds emotionele beschikbaarheid, misbruik en mishandeling bij kleuters,...


Praktische info

De consultaties zijn op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch of via e-mail. In een verkennend gesprek wordt de hulpvraag verder uitgeklaard.
Indien nodig wordt een diagnostisch traject gestart. Dit kan neuropsychologisch onderzoek zijn, een belevingsonderzoek (waarin de belevingswereld van het kind bekeken wordt aan de hand van tekeningen, prenten,…) of beide.
Op basis van de bekomen info uit vorige fases wordt samen met de ouders en het kind gekeken naar de mogelijkheden voor verdere begeleiding. Dit kan individuele (spel)therapie zijn, maar ook ouder-kindtherapie, psycho-educatie of ouderbegeleiding. Uiteraard kan dit opnieuw besproken worden tijdens het therapieproces.