Tag Archives: Leuven

JOSIENNA DAVIDSE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Josienna Davidse
Martelarenplein 20E
3000 Leuven

GSM: 0474-087578
E-mail: dialooginbeweging@gmail.com
Website: www.dialooginbeweging.eu

De praktijk is het gemakkelijkste te contacteren per mail.
De voertaal is Nederlands.
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 672111016.


Werkdomein

Dialoog in Beweging is een zelfstandige praktijk van Josienna Davidse. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van (jong) volwassenen op individuele basis en in relatie vorm. Soms zijn enkele coachingsgesprekken voldoende, maar meestal gaat het om meerdere diepgaandere gesprekken.


Thema's

In de praktijk komen allerlei thema's voor. Te denken valt aan onzekerheden, (faal)angst, perfectionisme, rouw, HSP, moeite met keuzes maken, familie en relatie problemen.


Doelgroep

Volwassenen.
De praktijk is vlot toegankelijk per voet, fiets, auto, trein.


Methode

Voornamelijk zijn de werkmethoden gesprekstherapie en systemisch werk. Systemisch werk wordt toegepast als er specifiek om gevraagd wordt, of wanneer er b.v sprake is van (relatie) problemen die duidelijk voortkomen uit de familiaire achtergrond.

NAIADE

Groepspraktijk Psychotherapie te Kessel-Lo

Home
Aanbod
Team
Bereikbaarheid
Publicaties
Links
Contact

NAIADE GROOT:
vestiging voor het volwassenteam
Koning Albertlaan 104
3010 Kessel-Lo
NAIADE KLEIN:
vestiging voor het kinder- en jongerenteam
Koningin Astridlaan 14 Kessel-Lo
0473/11.16.74.
info@naiade-therapie.be

Naiade

Naiade is een groepspraktijk voor psychotherapie, gelegen in de buurt van het centrum van Leuven. Je kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie en specifieke therapeutische programma’s.

Wij staan garant voor een kwaliteitsvolle hulpverlening door aan monitoring te doen. Door op regelmatige en systematische manier het therapietraject te evalueren, proberen we ons aanbod optimaal af te stemmen op jouw vragen en verwachtingen.

Wij voorzien tevens in een aanbod van opleiding, vorming en supervisie.

Al onze therapeuten hebben een universitaire basisopleiding en een bijkomende erkende therapieopleiding gevolgd. Ieder van hen is aangesloten bij een gangbare beroepsvereniging en heeft een ruim aantal jaren professionele ervaring.

 

MARIJKE DERESE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Onze-Lieve-Vrouwstraat 29/0102
3000 Leuven

gsm: 0472/63.74.33
e-mail: info@marijkederese.be
website: www.marijkederese.be


Werkdomein

Iedereen komt in zijn of haar leven hindernissen en moeilijkheden tegen, dingen op ons pad die we het hoofd moeten bieden. Meestal lukt het ons om zelf of samen met anderen oplossingen te bedenken.
Maar soms lukt het niet. Het is dan allemaal wat te veel geworden, we vallen anderen niet graag lastig met onze zorgen, we stellen maar uit of moeten vaststellen altijd in hetzelfde straatje terecht te komen, soms is wat ons bezighoudt erg ingrijpend of te pijnlijk.

Elke begeleiding of therapie start met een verkennend gesprek, waarin we samen ruimte maken voor je vraag en verwachtingen. Op basis van deze kennismaking kan er een verdere begeleiding volgen of indien aangewezen in gezamenlijk overleg een geschikte doorverwijzing.
Therapie werkt in de diepte om oudere lagen van onszelf - die ons verhinderen gelukkig te zijn - weer aan de oppervlakte te brengen en licht te geven. Op die manier maken we van binnenuit de energie vrij die verbonden was met de verborgen stukken van onszelf en wordt het makkelijker om je authentieke zelf te zijn/te leven en om steeds meer van je eigen energie, kracht en stevigheid te voelen.
In de therapiesessies creëren we een veilige ruimte om in functie van de vraag op een nieuwe manier aandacht te geven aan jezelf, aan je verhaal, aan de relatie met jezelf, je lichaam, je belevingswereld; aan de relatie met anderen; de relatie met je werk; aan jouw plek in de maatschappij... We starten steeds vanuit een gesprek. In functie van de vraag -en na overleg- kunnen ook andere invalshoeken toegevoegd worden (bijv. ademhalingstechnieken, relaxatie, meditatie, Voice Dialogue, familieopstellingen, creatieve werkvormen,...)


Thema’s

- Depressie
- Burnout en andere stressklachten
- Innerlijke onrust
- Levensfaseproblemen
- Laag zelfvertrouwen/ ontevredenheid over jezelf
- Levensvragen/zingeving
- Familiale problemen/spanningen in het gezin
- Werkgerelateerde vragen en problematieken
- Afscheid in de brede zin, rouw en verlies
- Angstklachten
- Lichamelijke klachten
- Coaching bij moeilijke levensvragen - "persoonlijke dilemma's" - werkgerelateerde vragen
- Communicatieproblemen


Doelgroep

Volwassenen
Adolescenten vanaf +/-16 jaar
Gezinnen


Praktisch

Een afspraak wordt best telefonisch gemaakt, dat gaat het snelst. Indien ik niet bereikbaar ben op dat moment, spreek een boodschap in en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.


Bereikbaarheid

Centraal gelegen
Zowel met de wagen / de trein als het openbaar vervoer bereikbaar
- 15 minuten stappen vanuit Station Leuven


http://www.psychologencommissie.be

LIESBETH SAERENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN - MECHELEN

Contactgegevens

Walk & Talk Wandelcoaching en -therapie

www.walktalk.be
Regio's Leuven - Mechelen
 
gsm: 0471 46 15 23
e-mail: liesbeth@walktalk.be
Facebook: https://www.facebook.com/walktalkwandelcoaching


Werkdomein

Individuele wandelcoaching, begeleiding en therapie
Supervisie
Themawandelingen, themadagen, workshops: voor particulieren en binnen bedrijven :
zie http://www.walktalk.be/wandelmogelijkheden/

Groepstrainingen:
8 weken cursus ACT - voor data zie https://particulieren.allegre.be/aanbod/8-weken-cursus
8 weken cursus Mindfulness - voor data zie http://www.walktalk.be/wandelmogelijkheden

Samenwerkingen:
Allegre
Huis voor Veerkracht
COPP
Inverde/Natuurinvest
Coachbureau.nl
 


Werkwijze

Ben je door alle verplichtingen en verwachtingen jezelf kwijt geraakt? Je weet niet meer wie je bent, wat je nu eigenlijk wil in het leven en hoe je dat kunt bereiken?
Neem dan zeker contact op voor een kennismakingsgesprek.
We gaan samen op weg. Op zoek naar jouw innerlijke kompas, en welke richting dat uitwijst. Hoe je stappen in die richting kan zetten, over obstakels op de weg heen.
We doen dat heel letterlijk: door samen te gaan wandelen. Op die manier komt er meer rust en ruimte in je hoofd, krijg je terug een beter overzicht en word je geïnspireerd door wat we onderweg tegenkomen. Er komt dus ook in je leven vanalles in beweging.


Thema’s

Stressgerelateerde problemen en burn-out
Emotionele problemen (gevoelens van somberheid, futloosheid, angst, minderwaardigheid, eenzaamheid, onzekerheid, ...)
Persoonlijke ontwikkeling
Levens- en zingevingsvragen
Hoogsensitiviteit
Loopbaanbegeleiding


Doelgroep

Jongvolwassenen - volwassenen - ouderen

Bedrijven


Opleiding

Klinische psychologie (KUL, 2002) – erkenningsnummer 772106193, lid van BFP en VVKP
Postgraduaat in de relatie-, familie- en systeempsychotherapie (KUL, 2009) – lid van BVRGS
Acceptance and Commitment Therapy (Allegre, 2013) – lid van ACBS Bene
Wandelcoaching en outdoor therapie (Atma-Instituut, 2013 en Het Coach Bureau, 2016)
Relaxatietherapie (Centrum Open Mind, 2013)
Opleiding tot mindfulnesstrainer (Instituut voor Aandacht en Mindfulness, 2016)


Praktisch

Contact via gsm of via mail. Laat steeds je contactgegevens na op de voicemail zodat ik je kan terugbellen.

Verwittig minstens 24 uur op voorhand als je verhinderd bent. Zonder verwittiging en geldige reden wordt de sessie aangerekend.

GERLINDE SPRUYT 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Psychologe - Psychotherapeute
Gerlinde Spruyt
Psychodiagnostiek & psychotherapie
Kinderen & jongeren

Bierbeekstraat 55
3001 Leuven

0496/63.18.80 of 0486/37.76.60
Gerlinde.Spruyt@gmail.com
www.psycholoog.be/Gerlinde.Spruyt

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 782111169
Ondernemingsnummer: 0845.094.088


Werkdomein

Als zelfstandig klinisch psychologe en psychotherapeute werk ik met kinderen, jongeren en hun gezin. Mijn focus ligt op psychodiagnostiek (belevingsonderzoek en intelligentieonderzoek) en psychotherapie, waarbij de specifieke situatie van het kind of de jongere binnen zijn of haar context op de voorgrond staat.


Psychodiagnostiek

Belevingsonderzoek
 
Een belevingsonderzoek is nuttig bij uiteenlopende hulpvragen. Hierbij staat het zoeken naar de betekenis en de aard van de problematiek van het kind of de jongere centraal.
Er wordt nagegaan op welke wijze het kind of de jongere zijn of haar leefwereld ervaart en er betekenis aan geeft.
 
Aansluitend bij de mogelijkheden en voorkeuren van het kind of de jongere wordt hiervoor beroep gedaan op diverse expressiekanalen (spel, tekeningen, gesprek) en vragenlijsten.
 
Het uiteindelijke doel van het belevingsonderzoek is aangrijpingspunten te vinden om de ontwikkeling van het kind of de jongere te bevorderen. Samen met de ouders ga ik dan in een afrondend gesprek op zoek naar de best passende manier om het kind verder te helpen.
 
Intelligentieonderzoek
 
Wanneer er vragen zijn over de intelligentie van een kind of jongere, is een intelligentietest zinvol. Op vraag van de ouders, de school of een verwijzer (bv. logopedist, arts,…) kan een intelligentietest worden afgenomen.
 
Hiervoor wordt beroep gedaan op gestandaardiseerde IQ-testen (WPPSI-III-NL, WISC-III-NL, WAIS-III-NL, SON-R 2½-7, SON-R 6-40).
Onder andere voor kinderen met taal- en spraakproblemen, of voor kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands, gebruik ik een niet-verbale intelligentietest.


Psychotherapie

Kinderen
 
Met kinderen werk ik meestal via speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie die uitgaat van de potentieel therapeutische krachten van spel. Het kind wordt uitgenodigd om via spel zijn/haar belevingswereld te communiceren en die verder te exploreren met de hulp van de therapeut.
 
Speltherapie is zinvol bij uiteenlopende problematieken zoals sociale problemen, psychosomatische klachten, verwerkingsproblemen, hechtingsproblemen, traumatische ervaringen, interactieproblemen tussen ouder en kind,...
 
Ook voor kinderen die niet of moeilijk kunnen spelen, voor kinderen met een verstandelijke beperking en voor sommige kinderen met een vorm van autisme kan speltherapie/spelbegeleiding het ontwikkelingsproces bevorderen.
 
Jongeren
 
Met jongeren werk ik via gesprekstherapie, soms aangevuld met creatieve technieken. Een therapie kan zinvol zijn bij diverse moeilijkheden zoals bv. depressieve gevoelens, motivatieproblemen, sociale problemen, een autismespectrumstoornis, vragen rond studiekeuze,…


Opleiding en lidmaatschappen

Licentiaat in de Klinische Psychologie, Optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)
Licentiaat in de Sociale en Culturele Antropologie (KULeuven)
Therapie-opleiding Psychoanalytische Therapie (UGent)
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


Tarieven

Psychotherapie: 60 euro/sessie
Verslaggeving: 60 euro/uur

Voor een beperkt aantal sessies is onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit mogelijk. Aangezien elk ziekenfonds een eigen regeling heeft, kunt u voor concrete info best contact opnemen met uw mutualiteit.
 
Met de Christelijke Mutualiteit sloot ik een overeenkomst waardoor gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden mogelijk is (registratienummer 09986446).

Tot 48 uur op voorhand kunnen afspraken worden geannuleerd, anders wordt de sessie aangerekend (overmacht uitgezonderd).

AN HOUBEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Wie ben ik?

An Houben
Klinisch psycholoog
Oplossingsgericht psychotherapeut
3bronnen@gmail.com

 • Zelfstandig psychotherapeut bij groepspraktijk 3bronnen (Leuven).
 • Trainer bij vormingscentrum Rapunzel (Diest).
 • Jarenlange ervaring in het opleiden en begeleiden van mensen in de sociale sector en het onderwijs.

Groepspraktijk 3 bronnen

Ik ben mede-oprichter van groepspraktijk “3 bronnen” in het centrum van Leuven. Binnen 3 bronnen delen we met ons team van psychologen en therapeuten een oplossingsgerichte visie op therapie.

Elke therapeut heeft zijn eigen achtergrond en specialisatie, zodat we onze cliënten een begeleiding op maat kunnen aanbieden.

Groepspraktijk 3 bronnen - Vaartstraat 22 - 3000 Leuven

Meer informatie over groepspraktijk 3 bronnen.


Waarvoor kan je bij mij terecht?

Vanaf 18 jaar kan je bij mij terecht voor begeleiding bij:

 • stress (bv. piekeren, snel geïrriteerd zijn, doemdenken...)
 • vermoeidheid en burn-out
 • depressie
 • angst (algemeen, faalangst; angst voor bepaalde situaties
 • moeite met aanpassing (bv. verwerken moeilijkheden in jeugd, moeite met verlies, rouw, moeilijke aanpassing aan bepaalde levensfase)
 • relatieproblemen
 • problemen in relaties / in sociale omgang
 • moeite met zelfaanvaarding, last van een negatief zelfbeeld
 • ASS, autisme spectrum stoornis (*)

(*) Ik was jarenlang begeleider voor leerlingen met autisme in het onderwijs. Vanuit deze ervaring begeleid ik mensen in het omgaan met autisme.


Hoe ga ik tewerk?

Soms kom je vast te zitten, heb je last van piekeren, onaangename gevoelens, schadelijke gewoontes. Meestal raak je er op eigen kracht bovenop of vind je steun bij familie of vrienden. Maar soms lukt dat niet. Of loopt het net binnen je relaties niet meer goed. Dan kan je bij een psycholoog terecht.

Ik besteed veel aandacht aan het opbouwen van een persoonlijke relatie. Door me grondig in te leven in je situatie leer ik je noden en verwachtingen kennen.

Samen staan we stil bij je klachten. Door hier dieper op in te gaan, krijgen ze soms al een andere betekenis. We zoeken hoe jij tot een betere situatie kan komen en wat je daarvoor kan en wil veranderen.

We bekijken pistes en oplossingen die een verschil kunnen maken. Welke daarvan heb je al verkend? Welke niet? We breiden dit arsenaal aan oplossingen uit, zodat je meer keuze hebt om de weg te gaan die je wil gaan.


Bijkomende opleidingen

 • Postgraduaat "Oplossingsgerichte cognitieve en systemisch psychotherapie en coaching" aan de Hogeschool West-Vlaanderen (2014-2018)
 • Coachen van werknemers in burn-out bij Senso vzw.
 • Coachen van loopbaanvraagstukken bij Vokans vzw.

Lid van volgende beroepsverenigingen:

 • Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie
 • Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
 • Lid van Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)
 • Lid van de raad van bestuur van Psychologenkring Leuven