Tag Archives: Leuven

JOSIENNA DAVIDSE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Josienna Davidse
Martelarenplein 20E
3000 Leuven

GSM: 0474-087578
E-mail: dialooginbeweging@gmail.com
Website: www.dialooginbeweging.eu

De praktijk is het gemakkelijkste te contacteren per mail.
De voertaal is Nederlands.
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 672111016.


Werkdomein

Dialoog in Beweging is een zelfstandige praktijk van Josienna Davidse. Zij heeft ruime ervaring in het begeleiden van (jong) volwassenen op individuele basis en in relatie vorm. Soms zijn enkele coachingsgesprekken voldoende, maar meestal gaat het om meerdere diepgaandere gesprekken.


Thema's

In de praktijk komen allerlei thema's voor. Te denken valt aan onzekerheden, (faal)angst, perfectionisme, rouw, HSP, moeite met keuzes maken, familie en relatie problemen.


Doelgroep

Volwassenen.
De praktijk is vlot toegankelijk per voet, fiets, auto, trein.


Methode

Voornamelijk zijn de werkmethoden gesprekstherapie en systemisch werk. Systemisch werk wordt toegepast als er specifiek om gevraagd wordt, of wanneer er b.v sprake is van (relatie) problemen die duidelijk voortkomen uit de familiaire achtergrond.

NAIADE

Groepspraktijk Psychotherapie te Kessel-Lo

Home
Aanbod
Team
Bereikbaarheid
Publicaties
Links
Contact

NAIADE GROOT:
vestiging voor het volwassenteam
Koning Albertlaan 104
3010 Kessel-Lo
NAIADE KLEIN:
vestiging voor het kinder- en jongerenteam
Koningin Astridlaan 14 Kessel-Lo
0473/11.16.74.
info@naiade-therapie.be

Naiade

Naiade is een groepspraktijk voor psychotherapie, gelegen in de buurt van het centrum van Leuven. Je kan bij ons terecht voor individuele psychotherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie en specifieke therapeutische programma’s.

Wij staan garant voor een kwaliteitsvolle hulpverlening door aan monitoring te doen. Door op regelmatige en systematische manier het therapietraject te evalueren, proberen we ons aanbod optimaal af te stemmen op jouw vragen en verwachtingen.

Wij voorzien tevens in een aanbod van opleiding, vorming en supervisie.

Al onze therapeuten hebben een universitaire basisopleiding en een bijkomende erkende therapieopleiding gevolgd. Ieder van hen is aangesloten bij een gangbare beroepsvereniging en heeft een ruim aantal jaren professionele ervaring.

 

NIEL VAN CLEYNENBREUGEL 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Voorstelling

Niel Van Cleynenbreugel
Master in de Klinische Psychologie
Psychologencommissie erkenningsnummer: 871111965
Psychoanalytisch psychotherapeut


Aanbod

Wat is psychoanalytische psychotherapie?

 
Dit is een specifieke vorm van psychotherapie waar we op individuele basis spreken over jouw klachten en problemen. De psychotherapeut kan de problemen niet voor jou oplossen, maar zal samen met jou nare dingen, pijnlijke gevoelens en/of moeilijke situaties bekijken, met als doel er in de toekomst eventueel op een andere manier naar te kijken en mee om te gaan. Het doel van de therapie is opnieuw op zoek gaan naar het gevoel van overzicht. Opnieuw ruimte en rust kunnen ervaren. Opnieuw regisseur in plaats van acteur worden van het leven.
 

Waarom psychotherapie?

 
Wanneer men geconfronteerd wordt met moeilijkheden die onoverwinbaar lijken, moeilijkheden die zoveel ruimte innemen alsof men ermee overspoeld wordt, gevoelens die zo pijnlijk zijn dat ze beangstigend zijn, als men niet weet wie men is of wat men wil, maar voornamelijk wanneer men geconfronteerd wordt met moeilijkheden, van welke aard ook, die psychisch goed functioneren in de weg staan.
 
Om al deze moeilijkheden kan men, vanaf de leeftijd van 18 jaar, beroep doen op een Psycholoog/Psychoanalytisch Psychotherapeut:
 
angst
kwaadheid
controle verlies
depressie
onverklaarbare hevige emoties
gebrek aan zelfvertrouwen - minderwaardigheidsgevoelens - contactproblemen – identiteitsvragen
psychosomatische klachten - chronische vermoeidheid – fybromyalgie
posttraumatische stress
confrontatie met crisis - rouw of verlies - scheiding – levensfaseproblemen
relationele problemen
seksuele problemen
burn out - werkgerelateerde problemen
 

Hoe verloopt psychotherapie?

 
Een psychotherapeutisch proces start doorgaans met een 3 tal intakegesprekken. Tijdens deze eerste drie gesprekken maak je kennis met de psycholoog – psychotherapeut en zijn manier van werken. Verder zijn deze gesprekken bedoeld om je hulpvraag uit te klaren en om een zicht te krijgen op jouw doelstellingen en verwachtingen. Ook geven deze gesprekken je de kans een idee te vormen of deze manier van werken je ligt en aanspreekt. Op deze manier kan er samen een gemeenschappelijk traject afgesproken worden. Uiteindelijk beslis je na deze kennismakingsgesprekken samen of je verder met de therapie gaat of niet.
 

Hoe lang duurt de therapie?

 
Een therapiesessie duurt vijfenveertig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement van enkele maanden nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te werken. De duur van de therapie is afhankelijk van persoon tot persoon en is onder meer afhankelijk van de aard van het probleem en van jouw wensen en mogelijkheden. Dit wordt tijdens de eerste gesprekken samen met jou besproken.
 

Prijs?

 
De prijs per individuele therapiesessie (45min.) is 55 euro. De betaling gebeurt aan het einde van elke sessie. Bij sommige ziekenfondsen is een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Contacteer hieromtrent uw ziekenfonds.


Contact?

Men kan mij telefonisch contacteren voor een afspraak op het nr. 0468273972 of via email niel@nielvancleynenbreugel.be.
 
De praktijk (PraxisP) is gelegen in de Vital Decosterstraat 46 te Leuven.

 
De Praktijk bevindt zich op het gelijkvloers en de eerste verdieping van het Huis Jeanne Devos. Bij het binnenkomen vindt u meteen links de wachtkamer. Daar kom ik u halen op het afgesproken uur.

MARIJKE POTARGENT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN EN WINKSELE

Contact

Telefonisch : 0477/505691 (na 17u30 en op vrijdag)
Mail: marijke.potargent@copp.be
Zie ook contactformulier op www.copp.be


Opleiding

VISIE

Continu leren en professioneel ontwikkelen is belangrijk binnen de psychosociale gezondheidszorg en krijgt ook een plaats in ons centrum.
Naast het superviseren van studenten psychologie, het bieden van een stageplek voor tabakologen in opleiding, doet het COPP een aanbod van workshops aan gezondheidsdiensten en bedrijven. De workshops hebben als bedoeling om enkele basisprincipes te belichten waar we in de loop van ons leven allemaal in min of meerdere mate tegenaan lopen. Het zijn onderwerpen uit het leven gegrepen, met als thema’s gedragsverandering, communicatie, stress en burn-out,... In iedere workshop worden technieken en hulpmiddelen besproken die bijdragen om het dagelijkse leven vlotter, nuttiger en zinvoller te laten verlopen.

SUPERVISIE VOOR STUDENTEN PSYCHOLOGIE

Het bijkomend jaar gesuperviseerde praktijk is één van de criteria voor het Europese Europsy-label, wat stelt dat afgestudeerde autonome psychologen idealiter een 5 – jarige universitaire opleiding (master), aangevuld met een jaar gesuperviseerde praktijk, achter de rug hebben.
De klinisch psycholoog- supervisor ondersteunt de klinisch psycholoog in opleiding in zijn of haar leerproces, beoordeelt zijn of haar competenties, en moedigt hem of haar aan zo zelfstandig mogelijk te handelen, rekening houdend met de situatie en zijn of haar competenties.
Supervisie houdt in dat de psycholoog in opleiding en de supervisor regelmatig bijeenkomen; minimaal tweewekelijks, gedurende gemiddeld twee uren.
De psycholoog in opleiding dient bewijs te leveren van functies en competenties zoals beschreven in de Appendix Competenties van het VVKP.(http://www.vvkp.be/vereisten-supervisie).
Studenten psychologie kunnen in het COPP terecht voor supervisie bij Marijke Potargent, erkend supervisor door de registratiecommissie.

STAGEPLAATS VOOR TABAKOLOGEN IN OPLEIDING

De VRGT organiseert jaarlijks de vorming “Tabakologie en rookstopbegeleiding” in samenwerking met de vier Vlaamse universiteiten (Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Gent) en de Stichting tegen Kanker. Tot deze vorming worden houders van volgende diploma’s toegelaten: master in: de geneeskunde, tandheelkunde, psychologie, farmaceutische zorg, geneesmiddelenontwikkeling, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie, kinesitherapie, bachelor in: kinesitherapie, verpleegkunde, vroedkunde, dieet en voedingsleer.
Tabakologen in opleiding kunnen bij het COPP terecht voor stage/supervisie.

Meer informatie:
http://www.vrgt.be/tabakspreventie/vorming_en_opleiding/opleiding_tabakologie_en_rookstopbegeleiding
http://www.vrgt.be/uploads/documentenbank/047d9a5c54e71ac60786da98460b4282.pdf

WORKSHOPS VOOR GEZONDHEIDSDIENSTEN EN BEDRIJVEN: motiverende gespreksvoering, communicatietraining, burn-out en stress, ...


Preventie

VISIE

Door preventieve gezondheidszorg aan te bieden in de vorm van gezondheidsvoorlichting – en begeleiding willen we de nadruk leggen op het voorkomen van ziekten. Ook hulp bij het aanpassen van de levensstijl na ziekte is belangrijk om erger te voorkomen. Denk aan stoppen met roken, meer bewegen, minder stress, ...

ROOKSTOP BEGELEIDING

Individuele rookstopbegeleiding:

Wie wil stoppen met roken kan in het COPP terecht bij een erkende tabakoloog voor individuele rookstopsessies. Afhankelijk van uw huidig rookgedrag, verwachtingen en vroegere rookstoppogingen bepalen we de beste rookstopmethode voor u. In (maximum) 8 sessies (volledige terugbetaling door de mutualiteit) bespreken we uw motivatie, de planning van uw rookstop (met of zonder nicotine vervangende hulpmiddelen of met medicatie), de concrete technieken om de rookstop vol te houden, ...

Groepssessies rookstopbegeleiding :

8 sessies van 2u, verspreid over 12 weken (bij voldoende inschrijvingen):
Meer informatie over ‘erkende’ tabakologen en terugbetaling:
http://www.vrgt.be/tabakspreventie/erkende_tabakologen
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/gezondheid-en-preventie/andere-diensten/rookstopbegeleiding.jsp
http://www.vlaanderenstoptmetroken.be/

BEGELEIDING BIJ LEEFSTIJLVERANDERING

Gedragsveranderingen, ten gunste van onze gezondheid, verlopen niet altijd even evident. Na het overwegen van verandering en beslissen over wat men wil veranderen, is een goede voorbereiding en actie van groot belang. De verandering daarna volhouden is niet voor iedereen even gemakkelijk. Wie hulp nodig heeft voor het blijvend veranderen van zijn of haar leefstijl, kan bij het COPP terecht voor individuele begeleiding.

STRESS EN BURN-OUT AANPAKKEN

Individuele stress en burn-out begeleiding

Een individueel begeleidingstraject bestaat uit een 5-tal sessies waarin we werken naar herstel en re-integratie. De aanpak is breed en maakt gebruik van verschillende technieken zoals mindfulness, cognitieve gedragstherapie, coaching, en veerkrachtversterkende technieken uit de positieve psychologie.

Groepsinfosessies rond stress en burn-out(min 6 – max 10 deelnemers, bij voldoende inschrijvingen)


Psychotherapie

VISIE

Het doel van psychotherapie is om klachten en problemen te verminderen of beter hanteerbaar te maken. Psychotherapie kan ook helpen om moeilijke en pijnlijke ervaringen te verwerken, om tot meer aanvaarding van jezelf en van anderen te komen, of om moeilijke situaties anders te bekijken en aan te pakken. Het is idealiter een proces van bewustwording, waarbij je meer en meer echt jezelf kan worden en ook anderen zichzelf kan laten zijn. Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut, die samen met jou op zoek gaat naar de mogelijke betekenis van je klachten en problemen, naar je noden en verlangens, je gedachten en gevoelens en je manier van in relatie treden met anderen. Je wordt gestimuleerd om je eigen oplossingen te vinden, zodat je je leven meer in handen kan nemen. De duur van de therapie hangt af van de aard van je problemen, de geformuleerde therapiedoelen, de frequentie van de sessies, je eigen motivatie en inzet.
Binnen de praktijk wordt er professionele therapeutische begeleiding aangeboden, waarbij belang wordt gehecht aan een nauwe samenwerking met huisartsen, cardiologen, psychiaters, en andere hulpverleners.

INDIVIDUELE PSYCHOTHERAPIE EN/OF PARTNERTHERAPIE VOOR (JONG)VOLWASSENEN

- met psychische klachten zoals:
Angsten en piekeren, depressieve gevoelens, stress en burn-out, eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, impulsiviteit en verminderde zelfcontrole, relationele- en gezinsproblemen, ...

- met psychische klachten ten gevolge van:
Ziekte, een ingreep, chronische pijn, chronische vermoeidheid, het verlies van een naaste, ontslag op het werk, een trauma, ...


Team

Marijke Potargent

Coördinator COPP, klinisch psychologe, cliëntgerichte psychotherapeute, tabakologe, psychotraumatologe.

Marijke studeerde in 1991 af als master in de psychologie aan de KULeuven en behaalde zij een postgraduaat binnen de cliëntgerichte psychotherapie. In 2011 behaalde zij de erkenning van tabakologe na het volgen van een interuniversitaire opleiding. Via BIP, het Belgisch Instituut voor Psychotrauma, behaalde zij in 2016 het certificaat van erkend Psychotraumatologe. In 2016 beëindigde zij ook de opleiding Rouw en verlies, aan de Educatieve Academie te Berchem.

Zij is werkzaam in UZ Leuven, waar zij als klinisch en medisch psychologe verbonden is aan de dienst medische psychologie (liaisonpsychiatrie) en cardiologie.

Zij is coördinator van het COPP, en begeleidt (jong)volwassenen, ouderen en koppels met uiteenlopende problemen: stress, psychosomatische klachten, angst, burn-out, faalangst, problematische rouw, stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblemen, … Er wordt een oplossings- en cliëntgerichte aanpak gehanteerd. Zij is gespecialiseerd in traumabehandeling bij (jong)volwassenen. Daarnaast doet zij rookstopbegeleiding, individueel en in groep. Tenslotte geeft zij workshops rond stress, burn-out, motiverende gesprekstherapie, communicatie, alsook groepstherapie voor (jong)volwassenen met een chronische ziekte, voor cliënten die vastlopen in hun rouwproces, …

Zij is lid van de Vereniging voor Klinisch Psychologen, de Psychologencommissie (erkenningsnummer 662102993), de Belgische Federatie van Psychologen (BFP), het Belgisch instituut voor Psychotraumatologie (BIP), de Vlaamse Vereniging van Psychologen in Algemene Ziekenhuizen (VVPAZ) en de Belgian Transplantation Society (BTS).

Morgane Hubin (zie website www.copp.be)

Marissa Van De Voorde (zie website www.copp.be)


Praktisch

ADRES EN WEGBESCHRIJVING

Martelarenlaan 11/301, 3010 Leuven (Kessel-Lo) (Google maps)
Vlakbij (de achterkant van) het station in Leuven, via stationstunnel 5 minuten stappen vanaf de Bondgenotenlaan.

Coenraedt Keynslaan 10, 3020 Winksele (Google maps)
Te bereiken met de bus vanuit Leuven, busnummers 351, 352, 358, afstappen aan halte Diependaal (nummer 302011) aan de HUBO, Brusselsesteenweg.

https://www.delijn.be/nl/haltes/halte/302011

TARIEVEN:

- Individuele therapie: €50 voor een sessie van 50 minuten.
- Relatietherapie: €70 voor een sessie van 90 minuten
- Rookstopbegeleiding: terugbetalingstarief mutualiteit (volledige terugbetaling):
- €30 voor een eerste gesprek van 45 minuten
- €20 voor de volgende rookstopsessies (max. 7) van 30 à 40 minuten
- Supervisie (studenten): €70 voor een sessie van 1 uur

Ondernemingsnummer: 0871.803.138

Terugbetaling Mutualiteit:

De praktijk is erkend door zowat alle mutualiteiten voor de terugbetaling van psychotherapie aan kinderen en jongeren (tot 25 jaar), maar elke mutualiteit verschilt in voorwaarden en terugbetalingsbedragen. Raadpleeg daarom best uw eigen mutualiteit om precies te weten waar u recht op heeft. Er zijn ook mutualiteiten die een regeling hebben voor volwassenen, hoewel deze jammer genoeg in de minderheid zijn.

Voor een overzicht met betrekking tot terugbetalingen bij diverse mutualiteiten:
http://vlaamspatientenplatform.be/themas/geestelijke-gezondheid#Terugbetaling psychotherapie

MARIJKE DERESE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Onze-Lieve-Vrouwstraat 29/0102
3000 Leuven

gsm: 0472/63.74.33
e-mail: info@marijkederese.be
website: www.marijkederese.be


Werkdomein

Iedereen komt in zijn of haar leven hindernissen en moeilijkheden tegen, dingen op ons pad die we het hoofd moeten bieden. Meestal lukt het ons om zelf of samen met anderen oplossingen te bedenken.
Maar soms lukt het niet. Het is dan allemaal wat te veel geworden, we vallen anderen niet graag lastig met onze zorgen, we stellen maar uit of moeten vaststellen altijd in hetzelfde straatje terecht te komen, soms is wat ons bezighoudt erg ingrijpend of te pijnlijk.

Elke begeleiding of therapie start met een verkennend gesprek, waarin we samen ruimte maken voor je vraag en verwachtingen. Op basis van deze kennismaking kan er een verdere begeleiding volgen of indien aangewezen in gezamenlijk overleg een geschikte doorverwijzing.
Therapie werkt in de diepte om oudere lagen van onszelf - die ons verhinderen gelukkig te zijn - weer aan de oppervlakte te brengen en licht te geven. Op die manier maken we van binnenuit de energie vrij die verbonden was met de verborgen stukken van onszelf en wordt het makkelijker om je authentieke zelf te zijn/te leven en om steeds meer van je eigen energie, kracht en stevigheid te voelen.
In de therapiesessies creëren we een veilige ruimte om in functie van de vraag op een nieuwe manier aandacht te geven aan jezelf, aan je verhaal, aan de relatie met jezelf, je lichaam, je belevingswereld; aan de relatie met anderen; de relatie met je werk; aan jouw plek in de maatschappij... We starten steeds vanuit een gesprek. In functie van de vraag -en na overleg- kunnen ook andere invalshoeken toegevoegd worden (bijv. ademhalingstechnieken, relaxatie, meditatie, Voice Dialogue, familieopstellingen, creatieve werkvormen,...)


Thema’s

- Depressie
- Burnout en andere stressklachten
- Innerlijke onrust
- Levensfaseproblemen
- Laag zelfvertrouwen/ ontevredenheid over jezelf
- Levensvragen/zingeving
- Familiale problemen/spanningen in het gezin
- Werkgerelateerde vragen en problematieken
- Afscheid in de brede zin, rouw en verlies
- Angstklachten
- Lichamelijke klachten
- Coaching bij moeilijke levensvragen - "persoonlijke dilemma's" - werkgerelateerde vragen
- Communicatieproblemen


Doelgroep

Volwassenen
Adolescenten vanaf +/-16 jaar
Gezinnen


Praktisch

Een afspraak wordt best telefonisch gemaakt, dat gaat het snelst. Indien ik niet bereikbaar ben op dat moment, spreek een boodschap in en dan bel ik u zo spoedig mogelijk terug.


Bereikbaarheid

Centraal gelegen
Zowel met de wagen / de trein als het openbaar vervoer bereikbaar
- 15 minuten stappen vanuit Station Leuven


http://www.psychologencommissie.be

LIRAZ

PSYCHOTHERAPIE

Fam. De Bayostraat 52
3000 Leuven

Voorstelling
Hulpvragen
Hulpaanbod
Eerste contact
Praktisch

Voorstelling

Liraz is een psychotherapeutische groepspraktijk in het centrum van Leuven. We voorzien voor alle leeftijden een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle psychotherapeutische hulpverlening (individueel, koppels, gezinnen en groepen). Dit aanbod is ook mogelijk in Gebarentaal, speciaal voor Doven en slechthorenden.

Al onze therapeuten hebben een universitaire basisopleiding (als psychiater, psycholoog, pedagoog, criminoloog en/of seksuoloog), een bijkomende therapieopleiding (in cliëntgerichte, systeemtheoretische, psychodynamische en/of creatieve psychotherapie) en zijn aangesloten bij de gangbare beroepsverenigingen.

In psychotherapie maken we ruimte om op een veilige manier te onderzoeken wat moeilijk loopt, de kracht in jezelf en je omgeving aan te spreken en je levenskwaliteit te vergroten.

Voor een verkennend gesprek kunt u zich aanmelden via het algemene telefoonnummer van de praktijk (0488 617 807) of via het Aanmeldingsformulier op onze site www.liraz.be. Daar vindt u ook een uitgebreide voorstelling van ons hulpaanbod en de verschillende teamleden.


Hulpvragen

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen kunnen bij ons terecht voor een brede waaier aan persoonlijke, relationele en gezinsproblemen.
Hieronder vindt u een opsomming van een aantal mogelijke hulpvragen:

Kinderen en Jongeren (apart of samen met hun ouders)

 • Emotionele problemen: depressie, angsten, woedeaanvallen, zelfvertrouwen, geblokkeerd zijn…
 • Verwerking: van trauma, rouw, handicap, echtscheiding, verhuis, andere school, geboorte broer of zus…
 • Opvoedingsondersteuning: eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheid...
 • Opvoedingsmoeilijkheden: hanteren van moeilijk gedrag, nieuw samengesteld gezin, pleeggezin, adoptie…
 • Gedragsproblemen:problemen met gezag, leermoeilijkheden op school, schoolweigering, sociaal angstig, pesten of gepest worden, agressief gedrag, liegen, stelen, zelfverwonding, druggebruik…
 • Ontwikkelingsproblemen: schoolrijpheid, vertraagde of dysharmonische ontwikkeling, ADHD, autisme…
 • Lichamelijke klachten zonder medische verklaring: buikpijn, hoofdpijn…
 • Baby-moederproblemen: borstvoeding, huilbaby’s, baby-blues, temperaments-verschillen, moelijkere hechting…
 • Problemen rond hechting

Adolescenten, volwassenen en ouderen

 • Emotionele klachten: depressie, angsten, zich geblokkeerd voelen, stress, burn-out, levensmoeheid...
 • Verwerking: van trauma, rouw, levenscrisis, ziekte, handicap, schuld, onvruchtbaarheid…
 • Vragen rond identiteit: zelfbeeld, zelfvertrouwen, geaardheid…
 • Lichamelijke klachten zonder medische verklaring
 • Gedragsproblemen:slaapproblemen, agressie, impulsiviteit, eetstoornissen, zelfverwonding, verslaving…
 • Seksuele problemen: holebispecifieke vragen, misbruik, moeilijkheden bij het vrijen…
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Moeilijkheden in contact: assertiviteit, moeite om kwaliteitsvolle relaties te onderhouden, zich eenzaam voelen…
 • Partnerrelatie- en gezinsproblemen
 • Zingeving- en levensfaseproblemen
 • Gevoel vast te lopen in het leven
 • Nazorg na psychiatrische opname

Hulpaanbod

Individueel aanbod

 • Kinderpsychotherapie
 • Gesprekstherapie
 • Creatieve therapie
 • Psychiatrische consulten
 • Psychodiagnostisch onderzoek

Systeemgericht aanbod

 • Gezinstherapie
 • Opvoedingsbegeleiding
 • Partnerrelatietherapie

Aanbod voor Groepstherapie

Kijk op www.liraz.be voor het actuele groepstherapeutische aanbod.


Eerste contact

Wanneer u een eerste afspraak wenst te maken, kan u het Aanmeldingsformulier op www.liraz.be ingevuld opsturen of telefonisch contact opnemen via het algemeen nummer 0488 617 807. Tijdens de permanentie-uren kan één van de therapeuten u zeker te woord staan. Na de teambespreking contacteert de aangewezen therapeut u voor een eerste afspraak. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde psychotherapeut(e) mag u dit aangeven. We proberen hiermee in de mate van het mogelijke rekening te houden.

In het eerste gesprek wordt er ruimte gemaakt voor wederzijdse afstemming en contact met de therapeut en krijgt uw verhaal een plek. Uw hulpvraag en verwachtingen worden verkend en u maakt kennis met onze manier van werken. Vervolgens worden de therapeutische doelen verfijnd en wordt er een mogelijk behandeltraject besproken. In gezamenlijk overleg kan dan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Het kan soms nodig zijn om de problematiek ook verder te verkennen aan de hand van een psychodiagnostisch onderzoek. Indien wenselijk kunnen verschillende vormen van therapie gecombineerd worden bij verschillende therapeuten, zoals de combinatie van individuele therapie, partnerrelatietherapie, gezinsbegeleiding of groepswerk.


Praktische informatie

Aanmelding 

0488 617 807
info@liraz.be
www.liraz.be 

Adres

Liraz Psychotherapie
Fam. De Bayostraat 52
3000 Leuven

Route


Onze praktijk ligt op 1.6km van het treinstation te Leuven, waar u om de 10 minuten de ringbus kunt nemen tot de Parkpoort.

Via de ring van Leuven zijn we vlot bereikbaar met de auto. Als u van op de ring de parkstraat inrijdt neemt u meteen de eerste straat links, dit is de Bayostraat. Als u van op de ring de naamsestraat inrijdt neemt u de tweede straat rechts, houdt u rechts aan tot op het rond punt, waar u de tweede afslag neemt, dit is de Bayostraat.

De Bayostraat ligt in een blauwe zone, wat betekent dat u in de daguren tot 21u de parkeerschijf moet leggen. Overdag is er doorgaans zeer vlotte parkeergelegenheid, ’s avonds is dit soms moeilijker en kan dit even tijd vragen.

LIESBETH SAERENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN - MECHELEN

Contactgegevens

Walk & Talk Wandelcoaching en -therapie

www.walktalk.be
Regio's Leuven - Mechelen
 
gsm: 0471 46 15 23
e-mail: liesbeth@walktalk.be
Facebook: https://www.facebook.com/walktalkwandelcoaching


Werkdomein

Individuele wandelcoaching, begeleiding en therapie
Supervisie
Themawandelingen, themadagen, workshops: voor particulieren en binnen bedrijven :
zie http://www.walktalk.be/wandelmogelijkheden/

Groepstrainingen:
8 weken cursus ACT - voor data zie https://particulieren.allegre.be/aanbod/8-weken-cursus
8 weken cursus Mindfulness - voor data zie http://www.walktalk.be/wandelmogelijkheden

Samenwerkingen:
Allegre
Huis voor Veerkracht
COPP
Inverde/Natuurinvest
Coachbureau.nl
 


Werkwijze

Ben je door alle verplichtingen en verwachtingen jezelf kwijt geraakt? Je weet niet meer wie je bent, wat je nu eigenlijk wil in het leven en hoe je dat kunt bereiken?
Neem dan zeker contact op voor een kennismakingsgesprek.
We gaan samen op weg. Op zoek naar jouw innerlijke kompas, en welke richting dat uitwijst. Hoe je stappen in die richting kan zetten, over obstakels op de weg heen.
We doen dat heel letterlijk: door samen te gaan wandelen. Op die manier komt er meer rust en ruimte in je hoofd, krijg je terug een beter overzicht en word je geïnspireerd door wat we onderweg tegenkomen. Er komt dus ook in je leven vanalles in beweging.


Thema’s

Stressgerelateerde problemen en burn-out
Emotionele problemen (gevoelens van somberheid, futloosheid, angst, minderwaardigheid, eenzaamheid, onzekerheid, ...)
Persoonlijke ontwikkeling
Levens- en zingevingsvragen
Hoogsensitiviteit
Loopbaanbegeleiding


Doelgroep

Jongvolwassenen - volwassenen - ouderen

Bedrijven


Opleiding

Klinische psychologie (KUL, 2002) – erkenningsnummer 772106193, lid van BFP en VVKP
Postgraduaat in de relatie-, familie- en systeempsychotherapie (KUL, 2009) – lid van BVRGS
Acceptance and Commitment Therapy (Allegre, 2013) – lid van ACBS Bene
Wandelcoaching en outdoor therapie (Atma-Instituut, 2013 en Het Coach Bureau, 2016)
Relaxatietherapie (Centrum Open Mind, 2013)
Opleiding tot mindfulnesstrainer (Instituut voor Aandacht en Mindfulness, 2016)


Praktisch

Contact via gsm of via mail. Laat steeds je contactgegevens na op de voicemail zodat ik je kan terugbellen.

Verwittig minstens 24 uur op voorhand als je verhinderd bent. Zonder verwittiging en geldige reden wordt de sessie aangerekend.

GERLINDE SPRUYT 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Psychologe - Psychotherapeute
Gerlinde Spruyt
Psychodiagnostiek & psychotherapie
Kinderen & jongeren

Bierbeekstraat 55
3001 Leuven

0496/63.18.80 of 0486/37.76.60
Gerlinde.Spruyt@gmail.com
www.psycholoog.be/Gerlinde.Spruyt

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 782111169
Ondernemingsnummer: 0845.094.088


Werkdomein

Als zelfstandig klinisch psychologe en psychotherapeute werk ik met kinderen, jongeren en hun gezin. Mijn focus ligt op psychodiagnostiek (belevingsonderzoek en intelligentieonderzoek) en psychotherapie, waarbij de specifieke situatie van het kind of de jongere binnen zijn of haar context op de voorgrond staat.


Psychodiagnostiek

Belevingsonderzoek
 
Een belevingsonderzoek is nuttig bij uiteenlopende hulpvragen. Hierbij staat het zoeken naar de betekenis en de aard van de problematiek van het kind of de jongere centraal.
Er wordt nagegaan op welke wijze het kind of de jongere zijn of haar leefwereld ervaart en er betekenis aan geeft.
 
Aansluitend bij de mogelijkheden en voorkeuren van het kind of de jongere wordt hiervoor beroep gedaan op diverse expressiekanalen (spel, tekeningen, gesprek) en vragenlijsten.
 
Het uiteindelijke doel van het belevingsonderzoek is aangrijpingspunten te vinden om de ontwikkeling van het kind of de jongere te bevorderen. Samen met de ouders ga ik dan in een afrondend gesprek op zoek naar de best passende manier om het kind verder te helpen.
 
Intelligentieonderzoek
 
Wanneer er vragen zijn over de intelligentie van een kind of jongere, is een intelligentietest zinvol. Op vraag van de ouders, de school of een verwijzer (bv. logopedist, arts,…) kan een intelligentietest worden afgenomen.
 
Hiervoor wordt beroep gedaan op gestandaardiseerde IQ-testen (WPPSI-III-NL, WISC-III-NL, WAIS-III-NL, SON-R 2½-7, SON-R 6-40).
Onder andere voor kinderen met taal- en spraakproblemen, of voor kinderen met een andere thuistaal dan het Nederlands, gebruik ik een niet-verbale intelligentietest.


Psychotherapie

Kinderen
 
Met kinderen werk ik meestal via speltherapie. Dit is een vorm van psychotherapie die uitgaat van de potentieel therapeutische krachten van spel. Het kind wordt uitgenodigd om via spel zijn/haar belevingswereld te communiceren en die verder te exploreren met de hulp van de therapeut.
 
Speltherapie is zinvol bij uiteenlopende problematieken zoals sociale problemen, psychosomatische klachten, verwerkingsproblemen, hechtingsproblemen, traumatische ervaringen, interactieproblemen tussen ouder en kind,...
 
Ook voor kinderen die niet of moeilijk kunnen spelen, voor kinderen met een verstandelijke beperking en voor sommige kinderen met een vorm van autisme kan speltherapie/spelbegeleiding het ontwikkelingsproces bevorderen.
 
Jongeren
 
Met jongeren werk ik via gesprekstherapie, soms aangevuld met creatieve technieken. Een therapie kan zinvol zijn bij diverse moeilijkheden zoals bv. depressieve gevoelens, motivatieproblemen, sociale problemen, een autismespectrumstoornis, vragen rond studiekeuze,…


Opleiding en lidmaatschappen

Licentiaat in de Klinische Psychologie, Optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)
Licentiaat in de Sociale en Culturele Antropologie (KULeuven)
Therapie-opleiding Psychoanalytische Therapie (UGent)
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)


Tarieven

Psychotherapie: 50 euro/sessie
Verslaggeving: 50 euro/uur

Voor een beperkt aantal sessies is onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit mogelijk. Aangezien elk ziekenfonds een eigen regeling heeft, kunt u voor concrete info best contact opnemen met uw mutualiteit.
 
Met de Christelijke Mutualiteit sloot ik een overeenkomst waardoor gedeeltelijke terugbetaling onder bepaalde voorwaarden mogelijk is (registratienummer 09986446).

Tot 24 uur op voorhand kunnen afspraken worden geannuleerd, anders wordt de sessie aangerekend (overmacht uitgezonderd).

AN HOUBEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

An Houben
Master klinische psychologie
Oplossingsgericht cognitief en systemisch therapeut

Groepspraktijk Leuven
Martelarenlaan 73
3000 Leuven

website: groepspraktijk-leuven.be
e-mail: an@psycholooganhouben.be


Waarvoor kun je bij mij terecht?

Vanaf 17 jaar kun je bij mij terecht voor begeleiding bij:
• stressklachten zoals piekeren, snel geïrriteerd zijn, doemdenken...
• vermoeidheid
• burn-out
• depressie
• angst (faalangst; angst voor bepaalde situaties )
• aanpassings- of verwerkingsproblemen (bv. verwerken moeilijkheden in jeugd, moeite met verlies, moeilijke aanpassing aan bepaalde levensfase)
• problemen in relaties / in sociale omgang
• moeite met zelfaanvaarding, negatief zelfbeeld
• autisme (*)

(*) Vanuit mijn specifieke ervaring als leerlingbegeleider voor leerlingen met autisme, begeleid ik mensen in (het omgaan met) autisme.


Hoe werk ik?

Veel aandacht gaat uit naar het opbouwen van een hechte persoonlijke relatie en diepe inleving in jouw situatie. Want iedereen heeft recht op begeleiding op maat.

Ik begeleid jou doorheen het proces van moeilijkheden naar mogelijkheden.

We proberen eerst je klachten te begrijpen en onder woorden te brengen. Misschien krijgen ze hierdoor andere betekenissen. We kijken hoe jij tot een betere situatie kunt komen en wat je daarvoor kan en wil veranderen.

Vervolgens zoeken we naar de oplossingen die in jou aanwezig zijn. Welke heb je al verkend? Welke niet? We breiden je arsenaal aan oplossingen uit en maken dat je ze kan inzetten om sterker te worden op termijn.


Praktisch

Een gesprek duurt 50 minuten. Een sessie gebeurt meestal individueel.
Indien je dit wenst kun je ook sessies volgen met je partner, je familie, …

Je bepaalt zelf wanneer en hoe vaak je op gesprek komt. Ik geloof erin dat je zelf het beste voelt wat je nodig hebt.


Over mijzelf

Ik ben 45 jaar en 5 jaar werkzaam als klinisch psycholoog. Voordien werkte ik in de sociale sector en als leerlingbegeleider in het buitengewoon onderwijs.

Momenteel werk ik als psychotherapeut bij Groepspraktijk Leuven.


Bijkomende opleidingen

• 2014-2018: 4-jarige opleiding "oplossingsgerichte cognitieve en systemisch psychotherapie en coaching" aan de Hogeschool West-Vlaanderen.
• September 2014: coachen van werknemers in burn-out bij Passus vzw.
• September 2013: coachen van loopbaanvraagstukken bij Vokans vzw.


Lidmaatschap beroepsverenigingen

• Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 722112294)
• Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
• Lid van Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
• Lid van de Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de oplossingsgerichte, cognitieve en systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)