Tag Archives: kinderpsycholoog

CAROLINE DE MOOR

KINDERPSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

Caroline De Moor
Meulesteedsesteenweg 180
9000 Gent

gsm: 0486/11.08.34
e-mail: carolinedemoor@skynet.be
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 742106362      


Werkdomein

De redenen waarom men consulteert zijn zeer uiteenlopend, en voor iedereen individueel. Wat er nu juist zo lastig is, of wat er nu eigenlijk fout loopt, is vaak moeilijk te omschrijven; maar gaat vaak gepaard met tal van klachten zoals angsten, onzekerheid, lichamelijke klachten,gebrek aan concentratie, stress, onbegrip, depressie, relationele problemen, slapeloosheid, oververmoeidheid, lichamelijke klachten,steeds terugkerende ziektes,...  
 
Soms krijgen deze klachten de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe. Therapie biedt de mogelijkheid om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.  
 
Niet alleen volwassenen kunnen het moeilijk hebben, ook adolescenten, kinderen, kleuters en baby’s maken soms een zware periode door. Als ouder kan het vreselijk zijn om zijn kind te zien lijden en tracht men oplossingen te zoeken om het voor zijn kind wat dragelijker te maken. Het is immers als oudere niet altijd evident om toegang te krijgen tot wat er zich afspeelt bij zijn kind.  
 
Afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  


Thema’s

- Baby’s en kleuters  
 
Men maakt zich soms zorgen omdat de baby of kleuter niet goed slaapt, niet vlot of voldoende eet, plasproblemen heeft, ontroostbaar lijkt en onophoudelijk huilt, driftbuien heeft, of net te rustig is en te weinig contact zoekt...  
 
Men probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkelt is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.  
 
- Kinderen  
 
Kinderen worden verondersteld zorgeloos op te groeien, het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om te zien dat het voor u kind niet zo vlot loopt als verondersteld wordt. De reden en symptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn, echtscheiding, pesten, gepest worden, agressie, ADHD, gedragsproblemen, teruggetrokkenheid, eetmoeilijkheden, slaapproblemen, trauma, ongeval, rouw,ziekte,...  
 
Via therapie kan getracht worden om een plaats te geven aan de moeilijkheden, afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  
 
- Adolescenten  
 
Als adolescent verandert er veel en kan men soms een periode doormaken waarbij men zich niet goed in zijn vel voelt en het lastig heeft. Ook hier is het moeilijk om te zeggen wat er nu eigenlijk zo lastig is of wat er nu eigenlijk fout loopt en wordt men vooral met klachten geconfronteerd. De klachten kunnen zeer divers zijn zoals, lusteloosheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, eenzaamheid, opstandigheid, agressie, eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, middelengebruik,...  
 
Zowel voor de jongere als voor de ouder kunnen deze klachten zwaar wegen en kan men via therapie trachten een manier te zoeken om opnieuw verder te kunnen.   


Doelgroep

- baby's en kleuters samen met een verzorger  
- kinderen  
- adolescenten  
- volwassenen  


Betaling

Voor kinderen tot 18 jaar zijn verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.  

HET RATTENNEST

Praktijk voor psychoanalytische kinderpsychotherapie, ouder-kind begeleiding en psychologische ondersteuning aan ouders.

Contactgegevens

Katrien Zabeau
psycholoog/ psychoanalytische kinderpsychotherapie
(erkenningsnummer: 772113287)

Kortrijksesteenweg 779
9000 Gent

0477/297198
info@hetrattennest.be
www.hetrattennest.be
www.facebook.com/hetrattennest


Therapie

therapievormen:

 • speltherapie
 • tekentherapie
 • individuele gesprekstherapie
 • ouder kind begeleiding

Specialisatie

 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Verwerkings- en aanpassingsproblemen
 • Verstoorde communicatie en interactie tussen ouder(s) en kind
 • Pestgedrag en "cholerisch" temperament
 • Kinderen met een beperking, hun broers, zusjes, ouders en grootouders
 • Kinderen van ouders met een beperking
 • Alleenstaand ouderschap
 • Opvoeding
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Rouwverwerking in het kader van verlies (partner, kind, ouder...)
 • Puberteit (peuter, kleuter, adolescent)
 • Keuzemoeilijkheden

Doelgroep

Vanuit mijn specialisatie en als ervaringsdeskundige richt ik me vooral op kinderen en jongeren, al dan niet met een beperking.

 • Baby’s
 • Peuters
 • Kleuters
 • Adolescenten
 • Jongvolwassenen
 • … en hun ouders

Thema's

Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende thema’s. Uiteraard help ik je ook graag verder met niet opgesomde problemen.

 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Relationele stoornissen
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerkingsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen en -stoornissen
 • Automutilatie
 • Faalangst
 • Stemmingsschommelingen
 • Prikkelbaarheid
 • Geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • Pesten
 • Emotionele klachten: angst, depressie, somberheid, eenzaamheid…
 • Verwerking van trauma
 • Slaapproblemen
 • Adoptie, pleeggezin
 • Agressie
 • Spijbelen
 • Psychosociale problemen
 • Rouwproces
 • Scheiding
 • Middelengebruik
 • Zindelijkheidsproblemen
 • ADHD, ADD
 • Eetproblemen en -stoornissen

Werkmomenten

Op afspraak:
maandag, dinsdag en donderdag: van 9.00u u tot 16.00u
woensdag: van 19.00u tot 22.00u
vrijdag: van 14.00u tot 22.00u
zaterdag: van 9.00u tot 13.00u
De praktijk is gelegen op de Kortrijksesteenweg 779 in Gent, op ongeveer 10 min wandelen van het Sint-Pietersstation.
 
Aanmelden kan telefonisch of per email!
 
consultprijs: 60 euro
 
sessieduur: 60 min


Opleiding

Licenciaat in de Psychologie (VUB, 2001)
Licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2003)
Getuigschrift postacademische en permanente opleiding Bemiddeling (Universiteit Gent, 2007)
Getuigschrift postgraduaat Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen (Hogeschool Gent, 2013)
Vorming ‘Blij, bang boos’ (VCOK, 2014)
Lid van de Psychologencommissie
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

KRISTIEN VAN PRAET

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE PUURS

Contactgegevens

Kristien Van Praet
Overheide 110
2870 Puurs
 
gsm: 0494/44.10.52
E-Mail: kristien.vanpraet@psycholoog.be  


Werkdomein

Cliëntgerichte en ontwikkelingsgerichte kinderpsychotherapie  


Thema’s

- gedragsproblemen
- ontwikkelingsproblemen (ADHD, autisme, hechtingsproblemen, ...)
- angstproblemen
- emotionele problemen (rouw, echtscheiding,...)
- opvoedingsondersteuning


Doelgroep

Begeleiding van kinderen en jongeren en hun ouders. Dit kan onder verschillende werkvormen:
-Individuele therapie aan kinderen en jongeren (vaak speltherapie)
-Ouderbegeleiding
-Gezinstherapie
 
Eventueel kan er ook contact opgenomen worden met derden (school, verwijzers, ...)


Praktisch

Telefonisch wordt er een eerste afspraak gemaakt (0494 44 10 52). Nadien brengen we het probleem/de vragen samen in kaart en wordt er bekeken hoe we verder samenwerken.

JOLIEN VAN BRIEL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MELSELE

Contactgegevens

Jolien Van Briel
Celine Van Geertsomstraat 34
9120 Melsele

tel: 0472770886
e-mail: jolien.vanbriel@psycholoog.be
website: www.kinderpsycholoog-melsele.be


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders


Thema’s

 • Angsten en fobieën
 • Laag zelfwaardegevoel/ weinig zelfvertrouwen
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Pesten/gepest worden
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Overgewicht
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Emotionele problemen
 • Gebrekkige sociale vaardigheden
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Concentratiestoornissen
 • ADHD
 • Autisme
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid,…
 • Trauma
 • Opvoedingsvragen/problemen
 • Echtscheiding/ nieuw samengestelde gezinnen
 • Intelligentietest
 • ...

Praktisch

Voor meer informatie: www.kinderpsycholoog-melsele.be
Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, gelieve een bericht na te laten, dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

JESSICA DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Jessica De Jongh
Zwartvenlaan 13
2920 Kalmthout
 
Gsm: 0474/52 32 38
Tel: 03/666 64 40
 
Email: jessica.dejongh@psycholoog.be
Meer info: www.psychologenpraktijkdejongh.com


Werkwijze

In een eerste gesprek nemen we ruim de tijd om te verkennen waar uw vragen liggen en help ik het kind of de jongere om hun verhaal te vertellen op een manier die bij hen past.
Op basis daarvan bepalen we het verdere verloop van de begeleiding. We werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier, vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen, met de gevoels- en belevingswereld van het kind en zijn context. Daarbij benut ik graag de oneindige fantasie en creativiteit van het kind om tot nieuwe gedachten en gevoelens te komen. We hechten veel belang aan het aansluiten bij de ideeën en krachten van het hele gezin: ze zijn immers zelf een expert van hun eigen leven!


Thema’s

Voor allerlei verschillende hulpvragen kan je samen met je kind of adolescent bij mij terecht. Grote of kleine zorgen, angsten, woede, moeilijke (gezins)relaties, stress, gedragsmoeilijkheden, onzekerheid, slecht slapen,...
We zoeken samen naar de domeinen waarover jullie het graag willen hebben en besteden ook aandacht aan de dingen die goed gaan zodat het plaatje steeds compleet blijft.


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun gezin


Opleiding

- Master in de psychologie optie kinderen en adolescenten, KU Leuven
- Postgraduaat interculturele hulpverlening en bemiddeling, CIMIC
- 4 jarige experiëntieel-integratieve opleiding psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (i.o.)

HANNE CREUPELANDT

KINDERPSYCHOLOOG TE GENTBRUGGE

Contactgegevens

Hanne Creupelandt
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Reg. Nr. 862110089

Villa Kameleon
Peter Benoitlaan 111c
9050 Gentbrugge

gsm: 0499 300 801
e-mail: info@villakameleon.be
website: www.villakameleon.be


Werkdomein

Ruimte voor psychologisch onderzoek voor kinderen en jongeren
    • Belevingsonderzoek
    • Aandacht- en concentratieonderzoek (6-16j)
    • Intelligentieonderzoek (6-17j)

Ruimte voor psychologische begeleiding (psychotherapie) voor kinderen en jongeren
    • Speltherapie
    • Gesprekstherapie

Ruimte voor ouderbegeleiding
    • Opvoedingsondersteuning
    • Ouderbegeleiding

Voor meer info: www.villakameleon.be

De meeste mutualiteiten voorzien in terugbetaling voor psychodiagnostiek en psychotherapie voor kinderen & jongeren!


Werking

Aanmelding
    U kan telefonisch aanmelden op het nummer 0499 300 801
    of mailen naar info@villakameleon.be

Intakegesprek
    Een intakegesprek is de start van een proces binnen Villa Kameleon.
    Er worden enkele administratieve gegevens genoteerd en er wordt
    vervolgens ruimte gemaakt om naar uw verhaal te luisteren en uw
    zorgen uitgebreid te bespreken. We trachten in kaart te brengen wat
    uw vraag of verwachting precies is. Samen bekijken we wat een volgende
    stap kan zijn .

Voor meer info: www.villakameleon.be

GRETHEL VANDENBROECKE 

KLINISCH KINDERPSYCHOLOGE TE PUURS

Contactgegevens

Iuvare
Leipark 24
2870 Puurs
tel: 0498 63 43 82
e-mail: grethelvdb@hotmail.com
website: www.psycholoog.be/grethelvandenbroecke.html  


Werkdomeinen

Gedragstherapie en systeemtherapie bij gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, schoolse problemen, faalangst, pesterijen, studiebegeleiding, echtscheiding, traumaverwerking (beperkt) ...

Telkens in het voorjaar start er een assertiviteitscursus voor kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar (10 sessies in groepen van 6 tot 8 kdn).


Doelgroep

Grethel Vandenbroecke werkt met kinderen, jongeren en volwassenen.


Op afspraak

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op: 0498 63 43 82

DELPHINE VAN LIERDE

KINDERPSYCHOLOOG TE KRUISHOUTEM

Contactgegevens

Delphine Van Lierde
Fockaertshof 6
9770 Kruishoutem

0485 85 11 13
Delphine@DeParadijsvogel.be
www.deparadijsvogel.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie
Ouder- en gezinsbegeleiding
Psychodiagnostiek
Aandachts- en intelligentieonderzoek
Groepstraining


Thema's

Met welke zorgen of problemen kan je hier terecht?

• Emotionele problemen: zelfbeeld, zelfvertrouwen, spanning, depressie, piekeren, ...
• Gedragsproblemen: woedebuien, agressie, druk gedrag, zelfverwonding, ...
• Opvoedingsproblemen: slapen, eten, zindelijkheid, ouder-kind relatie, nieuw samengestelde gezinnen, ...
• Verwerkingsproblemen: rouw, trauma, verlies, echtscheiding, chronische ziekte, ...
• Angstproblemen: faalangst, fobiëen, dwang, ...
• Sociale problemen: pesten, assertiviteit, sociale vaardigheden, ...
• Psychosomatische problemen: bv. buikpijn/hoofdpijn door stress of spanning, tics, ...
• Motivationele problemen: bv. bij hoogbegaafdheid, schoolmoeheid, ...
• ...
Soms is specifieke psychodiagnostiek aangewezen:
• Psychodiagnostisch onderzoek: wanneer je merkt dat er iets aan de hand is en je hier graag meer duidelijkheid over wil (bv. rond zelfbeeld, gedrag, persoonlijkheid, emotieregulatie, depressie, angsten, rouw, ...)
• Belevingsonderzoek: wanneer je je vragen stelt rond hoe jouw kind een bepaalde situatie beleeft, of wanneer je je afvraagt met welke thema’s jouw kind bezig is.
• Intelligentieonderzoek (2,6 tot 16 jaar): bv. bij vermoeden van hoog- of laagbegaafdheid, op vraag van school, CLB of logopedist
• Aandachts- en concentratie onderzoek (6 tot 16 jaar): bv. bij vermoeden van AD(H)D


Over Mezelf

Ik ben Delphine Van Lierde, kinderpsychologe, psychodiagnosticus en gedragstherapeute. Ik ben geboren in Geraardsbergen en woon nu met mijn gezin in Kruishoutem. Ik richtte de praktijk "De Paradijsvogel" op in 2013 (toen nog in Nazareth gevestigd).
 
Studies
Ik begon mijn hogere opleiding aan de Universiteit van Gent en behaalde er in 2010 met onderscheiding mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie. Hierna volgde ik een Postgraduaat in de Psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren, aan de Lessius Hogeschool (nu: Thomas More) in Antwerpen. Ik behaalde ook een certificaat LSCI (Life Space Crisis Intervention), een methodiek die inzichten en tips geeft om met agressie bij kinderen en jongeren om te gaan. Mijn bijkomende meerjarige opleiding in de gedragstherapie voor kinderen en jongeren rondde ik inmiddels af, aan de Universiteit van Gent. Tussendoor ga ik regelmatig naar vormingen, bijscholingen en congressen.
Zo volgde ik recent een 3-daagse vorming rond 'conflicten tussen ouders na scheiding', een meerdaagse opleiding ACT voor jongeren en een training aan de K.U. Leuven rond 'zelfverwondend gedrag bij jongeren' in het kader van een grootschalig onderzoek (www.zelfverwonding.be).

 
Werkervaring
Ik liep tijdens mijn masteropleiding stage in een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG). Na mijn afstuderen begon ik te werken in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), bij de dienst voor kinderen en jongeren. Momenteel werk ik, in hoofdberoep, op de kinder- en jongerendienst van CGG Zuid-Oost-Vlaanderen.
 
www.deparadijsvogel.be


Regio

Kruishoutem - Nazareth - De Pinte - Deinze - Sint-Martens-Latem - Zulte - Waregem - Oudenaarde - Zingem - Gavere - Anzegem - Zwalm - ...

CAROLINE MERTENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Mertens Caroline
Ooilamstraat 36
9000 Gent
 
gsm: 0471/63.03.62
e-mail: caroline.mertens@psycholoog.be


Werkdomein

Kindertherapie - gezinstherapie - gedragstherapie


Thema's

• uitdagingen en problemen binnen het gezin, inclusief een nieuwe gezinssamenstelling
• verlieservaring en rouw
• emotionele problemen (gevoelens van somberheid, futloosheid, (faal)angst, minderwaardigheid, eenzaamheid, onzekerheid, ...)
• verbetering of herstel van de ouder - kind band
• ondersteuning bij opvoeding
• ontwikkelingsproblemen
• slaapproblemen
• angsten


Doelgroep

jongeren- (jong)volwassenen - ouders


Therapievormen

We gaan samen op zoek naar wat je kind of jezelf drijft in het leven en waar je blokkeert. We doorlopen samen een proces waarbij belangrijke gedachten en gevoelens ervaren, onderzocht en verwerkt worden. Veiligheid, vertrouwen en respect voor het kind en jezelf staat hier altijd centraal: je (her)ontdekt op je eigen tempo jezelf en je omgeving
 
Elke therapie verloopt op maat van jezelf en bestaat uit een combinatie van:
 
• speltherapie
 
In deze vorm van therapie gaan we samen met uw kind ‘spelen’. Uw kind mag zelf kiezen met wat we gaan spelen, soms brengen we zelf ook iets aan om mee te spelen. Tijdens het spelen zullen wij ons spel steeds aanpassen aan de innerlijke psychologische dynamiek van uw kind en zullen we spelenderwijs komen tot groei. Het kan ook zijn dat we tijdens het spelen bepaalde dingen bespreken die voor uw kind wat moeilijk lopen. Op die manier zal uw kind dingen leren en ondersteund worden op de weg van het voelen gekoppeld aan het denken. Hoe kleiner uw kind, hoe meer speltherapie zal overwegen.
 
• gesprekstherapie
 
We praten over allerlei dingen, vooral die dingen die voor u belangrijk zijn om op dat moment naar voor te schuiven. Dit kunnen dingen zijn die moeilijker gaan, maar ook dingen die juist heel goed gaan. We zullen doorheen het gesprek vragen stellen die enerzijds zorgen voor een beter begrip van het verhaal, maar anderzijds ook leiden tot innerlijke beweging. We werken samen waarbij we het verhaal op een onvoorwaardelijke manier ervaren en we samen steeds op zoek gaan naar de meest geschikte manier van omgaan met het verhaal.
 
• creatieve therapie
 
Tijdens deze therapie mag uw kind zijn creativiteit bot vieren. Er zijn verschillende soorten materialen, zoals kleuren, verf, klei, speciale papiersoorten,… waarmee uw kind kan werken. Op die manier kan uw kind zijn gevoelens en gedachten uiten via een eigen creatie. Tijdens deze sessies is er ook steeds ruimte om een gesprek te voeren, indien uw kind dit wil, maar ook in stilte werken kan aanzet zijn tot innerlijke processen


Opleidingen

Licentiaat klinische psychologie
Graduaat orthopedagogie
Gedragstherapie
Contextueel counselor


Praktische informatie

• Afspraken kunnen doorgaan op dinsdagnamiddag, woensdag of vrijdagnamiddag
• Voor een sessie betaal je €50
 
gedeeltelijke terugbetaling via je mutualiteit is mogelijk naargelang je situatie.