Tag Archives: kinderpsychologe

CAROLINE DE MOOR

KINDERPSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

Caroline De Moor
Meulesteedsesteenweg 180
9000 Gent

gsm: 0486/11.08.34
e-mail: carolinedemoor@skynet.be
 
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 742106362      


Werkdomein

De redenen waarom men consulteert zijn zeer uiteenlopend, en voor iedereen individueel. Wat er nu juist zo lastig is, of wat er nu eigenlijk fout loopt, is vaak moeilijk te omschrijven; maar gaat vaak gepaard met tal van klachten zoals angsten, onzekerheid, lichamelijke klachten,gebrek aan concentratie, stress, onbegrip, depressie, relationele problemen, slapeloosheid, oververmoeidheid, lichamelijke klachten,steeds terugkerende ziektes,...  
 
Soms krijgen deze klachten de bovenhand en wordt het dagdagelijks functioneren zwaar waardoor men iets aan de situatie wil veranderen maar niet altijd even goed weet hoe. Therapie biedt de mogelijkheid om vastgelopen situaties opnieuw te bekijken en in vraag te stellen zodat men opnieuw greep kan krijgen op het leven en kan verder gaan.  
 
Niet alleen volwassenen kunnen het moeilijk hebben, ook adolescenten, kinderen, kleuters en baby’s maken soms een zware periode door. Als ouder kan het vreselijk zijn om zijn kind te zien lijden en tracht men oplossingen te zoeken om het voor zijn kind wat dragelijker te maken. Het is immers als oudere niet altijd evident om toegang te krijgen tot wat er zich afspeelt bij zijn kind.  
 
Afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  


Thema’s

- Baby’s en kleuters  
 
Men maakt zich soms zorgen omdat de baby of kleuter niet goed slaapt, niet vlot of voldoende eet, plasproblemen heeft, ontroostbaar lijkt en onophoudelijk huilt, driftbuien heeft, of net te rustig is en te weinig contact zoekt...  
 
Men probeert vaak alles uit wat binnen de mogelijkheden ligt, maar gezien de taal van het kind nog niet voldoende ontwikkelt is, kan het zeer moeilijk zijn om als volwassene te weten te komen wat er nu eigenlijk scheelt. Ouders kunnen hierbij begeleid worden en krijgen een plaats aangeboden waar kan gepraat worden over de moeilijkheden die worden ervaren. Er wordt getracht om samen met de ouders de oorzaak van de symptomen bij het kind te achterhalen.  
 
- Kinderen  
 
Kinderen worden verondersteld zorgeloos op te groeien, het is dan ook niet altijd even gemakkelijk om te zien dat het voor u kind niet zo vlot loopt als verondersteld wordt. De reden en symptomen kunnen zeer uiteenlopend zijn, echtscheiding, pesten, gepest worden, agressie, ADHD, gedragsproblemen, teruggetrokkenheid, eetmoeilijkheden, slaapproblemen, trauma, ongeval, rouw,ziekte,...  
 
Via therapie kan getracht worden om een plaats te geven aan de moeilijkheden, afwisselend en afhankelijk van de vraag en de problematiek kan individueel met het kind, of samen met de ouders gewerkt worden.  
 
- Adolescenten  
 
Als adolescent verandert er veel en kan men soms een periode doormaken waarbij men zich niet goed in zijn vel voelt en het lastig heeft. Ook hier is het moeilijk om te zeggen wat er nu eigenlijk zo lastig is of wat er nu eigenlijk fout loopt en wordt men vooral met klachten geconfronteerd. De klachten kunnen zeer divers zijn zoals, lusteloosheid, concentratieproblemen, slapeloosheid, eenzaamheid, opstandigheid, agressie, eetproblemen, gebrek aan zelfvertrouwen, middelengebruik,...  
 
Zowel voor de jongere als voor de ouder kunnen deze klachten zwaar wegen en kan men via therapie trachten een manier te zoeken om opnieuw verder te kunnen.   


Doelgroep

- baby's en kleuters samen met een verzorger  
- kinderen  
- adolescenten  
- volwassenen  


Betaling

Voor kinderen tot 18 jaar zijn verschillende terugbetalingsmogelijkheden via de mutualiteit.  

HET RATTENNEST

Praktijk voor psychoanalytische kinderpsychotherapie, ouder-kind begeleiding en psychologische ondersteuning aan ouders.

Contactgegevens

Katrien Zabeau
psycholoog/ psychoanalytische kinderpsychotherapie
(erkenningsnummer: 772113287)

Kortrijksesteenweg 779
9000 Gent

0477/297198
info@hetrattennest.be
www.hetrattennest.be
www.facebook.com/hetrattennest


Therapie

therapievormen:

 • speltherapie
 • tekentherapie
 • individuele gesprekstherapie
 • ouder kind begeleiding

Specialisatie

 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Verwerkings- en aanpassingsproblemen
 • Verstoorde communicatie en interactie tussen ouder(s) en kind
 • Pestgedrag en "cholerisch" temperament
 • Kinderen met een beperking, hun broers, zusjes, ouders en grootouders
 • Kinderen van ouders met een beperking
 • Alleenstaand ouderschap
 • Opvoeding
 • Nieuw samengestelde gezinnen
 • Rouwverwerking in het kader van verlies (partner, kind, ouder...)
 • Puberteit (peuter, kleuter, adolescent)
 • Keuzemoeilijkheden

Doelgroep

Vanuit mijn specialisatie en als ervaringsdeskundige richt ik me vooral op kinderen en jongeren, al dan niet met een beperking.

 • Baby’s
 • Peuters
 • Kleuters
 • Adolescenten
 • Jongvolwassenen
 • … en hun ouders

Thema's

Hier volgt een opsomming van de meest voorkomende thema’s. Uiteraard help ik je ook graag verder met niet opgesomde problemen.

 • Laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen
 • Gehechtheidsproblemen en hechtingsstoornissen
 • Relationele stoornissen
 • Sociale vaardigheden
 • Verwerkingsmoeilijkheden
 • Gedragsproblemen en -stoornissen
 • Automutilatie
 • Faalangst
 • Stemmingsschommelingen
 • Prikkelbaarheid
 • Geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • Pesten
 • Emotionele klachten: angst, depressie, somberheid, eenzaamheid…
 • Verwerking van trauma
 • Slaapproblemen
 • Adoptie, pleeggezin
 • Agressie
 • Spijbelen
 • Psychosociale problemen
 • Rouwproces
 • Scheiding
 • Middelengebruik
 • Zindelijkheidsproblemen
 • ADHD, ADD
 • Eetproblemen en -stoornissen

Werkmomenten

Op afspraak:
maandag, dinsdag en donderdag: van 9.00u u tot 16.00u
woensdag: van 19.00u tot 22.00u
vrijdag: van 14.00u tot 22.00u
zaterdag: van 9.00u tot 13.00u
De praktijk is gelegen op de Kortrijksesteenweg 779 in Gent, op ongeveer 10 min wandelen van het Sint-Pietersstation.
 
Aanmelden kan telefonisch of per email!
 
consultprijs: 60 euro
 
sessieduur: 60 min


Opleiding

Licenciaat in de Psychologie (VUB, 2001)
Licenciaat in de Criminologische Wetenschappen (VUB, 2003)
Getuigschrift postacademische en permanente opleiding Bemiddeling (Universiteit Gent, 2007)
Getuigschrift postgraduaat Psychoanalytisch georiënteerd werken met kinderen, jongeren en volwassenen (Hogeschool Gent, 2013)
Vorming ‘Blij, bang boos’ (VCOK, 2014)
Lid van de Psychologencommissie
Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen

JOLIEN VAN BRIEL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MELSELE

Contactgegevens

Jolien Van Briel
Celine Van Geertsomstraat 34
9120 Melsele

tel: 0472770886
e-mail: jolien.vanbriel@psycholoog.be
website: www.kinderpsycholoog-melsele.be


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun ouders


Thema’s

 • Angsten en fobieën
 • Laag zelfwaardegevoel/ weinig zelfvertrouwen
 • Rouw- en verlieservaringen
 • Pesten/gepest worden
 • Slaapproblemen
 • Eetproblemen
 • Overgewicht
 • Zindelijkheidsproblemen
 • Hechtingsproblemen
 • Emotionele problemen
 • Gebrekkige sociale vaardigheden
 • Gedragsproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Concentratiestoornissen
 • ADHD
 • Autisme
 • Psychosomatische klachten: buikpijn, hoofdpijn, misselijkheid,…
 • Trauma
 • Opvoedingsvragen/problemen
 • Echtscheiding/ nieuw samengestelde gezinnen
 • Intelligentietest
 • ...

Praktisch

Voor meer informatie: www.kinderpsycholoog-melsele.be
Indien ik niet bereikbaar ben via GSM, gelieve een bericht na te laten, dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

INGE VERREET

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

Contactgegevens

Verreet Inge
Boerendijk 64
2180 Ekeren
 
GSM 0479 25 85 37
E-Mail inge@tsjeppetalk.be
Website www.tsjeppetalk.be
 
Aanmeldingen kunnen elke werkdag telefonisch of via email.


Thema's

Ik geloof heel sterk in het ontwikkelingspotentieel van ieder persoon, van ieder kind. Soms kan deze ontwikkeling (emotioneel, sociaal, enz) stagneren door problemen/moeilijkheden in het leven. Met speltherapie bij de jongste kinderen, door gesprekken met jongeren, al dan niet aangevuld met creatieve – en actiegerichte technieken proberen we deze problemen/moeilijkheden te doorwerken. Als we dit samen kunnen bewerkstelligen zal het gewone ontwikkelingsproces zich vaak van zelf herstellen.
 
Ik ben erkend klinisch psychologe met een specialisatie in kinderen en jongeren. Naast mijn basisopleiding heb ik me verder verdiept in het therapeutisch werken met kinderen en jongeren (psychodrama, psychodrama puppets kit, sociale vaardigheidstraining, enz. ). Ik hoop de meerjarige postgraduaatsopleiding Experiëntieel – en Ontwikkelingsgerichte psychotherapie aan de universiteit Antwerpen binnenkort te hernemen.
Naast mijn opleiding heb ik 10 jaar ervaring in het werken met kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdzorg en een residentieel therapeutische setting.
 
Tsjeppetalk is een woord dat mijn overgrootmoeder en grootmoeder gebruikten om het fantasietaaltje van kinderen te benoemen. Gezien de “kindertaal” en creativiteit centraal staan in de therapieën, vond ik het een gepaste naam voor de praktijk.


Doelgroep

Psychologische begeleiding van kinderen en adolescenten.
Ouders kunnen een vraag stellen tot ouderbegeleiding om hen te ondersteunen in een niet zo vanzelfsprekende opvoedingssituatie of ouderschap. Daarnaast loopt dit vaak parallel aan de therapie van het kind om ouders het begeleidingsproces te laten begrijpen en mee te ondersteunen.


Opleidingen

Lessius Hogeschool: Assistent in de Psychologie
 
UGent: Lic. klinische psychologie
 
opleiding Psychodrama


Erkenningen

BFP
VVKP

GRETHEL VANDENBROECKE 

KLINISCH KINDERPSYCHOLOGE TE PUURS

Contactgegevens

Iuvare
Leipark 24
2870 Puurs
tel: 0498 63 43 82
e-mail: grethelvdb@hotmail.com
website: www.psycholoog.be/grethelvandenbroecke.html  


Werkdomeinen

Gedragstherapie en systeemtherapie bij gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen, schoolse problemen, faalangst, pesterijen, studiebegeleiding, echtscheiding, traumaverwerking (beperkt) ...
 
Telkens in het voorjaar start er een assertiviteitscursus voor kinderen van het vierde tot en met het zesde leerjaar (10 sessies in groepen van 6 tot 8 kdn).


Doelgroep

Grethel Vandenbroecke werkt met kinderen en jongeren van 0 tot 20 jaar


Op afspraak

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden op: 0498 63 43 82