Tag Archives: Kalmthout

WALTER DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT EN KAPELLEN

Contactgegevens

De Jongh Walter
Hoofdadres : Zwartvenlaan 13 2920 Kalmthout
Tweede adres: Ruyseveltslei 7 2950 Kapellen
 
tel: 03/666.64.40
gsm: 0495/301.805
e-mail: walter.dejongh@psycholoog.be
website: www.psychologenpraktijkdejongh.com  


Gehanteerde methoden

KENNISMAKINGSGESPREK : we starten steeds met een grondige intake in uw eigen belang.  
 
GESPREKSTHERAPIE : gesprekken vormen steeds de vertrekbasis, vanuit een COMBINATIE van experiëntiële therapie en systeemtherapie.  
 
EMDR
EMDR is een krachtige en snelwerkende psychotherapeutische methode. Ze werd ontwikkeld in 1987 en de effectiviteit werd aangetoond met wetenschappelijk onderzoek.
EMDR is efficiënt voor diepgaande en duurzame behandeling van storende herinneringen, psychotrauma en nachtmerries; woede, angsten, paniekaanvallen en sommige fobieën, en depressies die gebaseerd zijn op pijnlijke herinneringen. Bij verslavingsdrang, slaapproblemen, slaapwandelen, bedplassen, eetstoornissen en chronische pijn (migraine, whiplash, fantoompijn, e.a.) kan EMDR een bijdrage leveren om een gunstige ontwikkeling te bevorderen (www.emdr-belgium.be).  
 
HAT-AWARENESS is een zachte, gebruiksvriendelijke vorm van psychotherapie.
HAT is een SYNTHESE van elementen uit verschillende psychotherapeutische methoden, met name de cliëntgerichte benadering van Rogers; de cognitieve, gedragsmatige en lichaamsgerichte benaderingen, vrije associatie uit psychoanalyse, de Ericksoniaanse hypnose; EMDR, Mindfulness, en TFT. HAT is effectief gebleken bij de behandeling van een variëteit aan psychische problemen, zoals depressie, angsten en fobieën, emotionele blokkades, psychotrauma en storende herinneringen, dwanggedachten en dwanghandelingen, geblokkeerde rouw, problemen met zelfcontrole (zoals verslaving en eetstoornissen), stressmanagement, omgaan met kwaadheid en de pijnbehandeling.
Als psychotherapie voor een deel kan gedefinieerd worden als een zorgzame vorm van samenwerking, afgestemd op elke unieke cliënt, dan past het Awareness Streaming model van HAT daar perfect in. HAT-AS past zich volledig aan het individu en zijn/haar specifieke ervaringen en associaties aan. Daar komt nog bij dat de cliënt niet gedwongen wordt om zich aan een bepaalde interventie te houden en wordt de therapeut ook niet verplicht om zelf een oplossing te vinden.  
 
Life Span Integration Therapy
Lifespan Integration Therapy is een nieuwe therapeutische methode die ontwikkeld werd door de psychologe Peggy Pace in 2003. Lifespan Integration laat behandeling toe voor mensen met angststoornissen, zware stress, moeilijkheden met affectregulatie, een laag zelfvertrouwen en voor personen die slachtoffer waren van schokkende gebeurtenissen, verwaarlozing of misbruik, alsook mensen met hechtingsproblemen. Deze werkwijze laat toe nieuwe neuronale structuren op te bouwen en gedragspatronen los te laten die niet meer nuttig of aangepast zijn. Neurowetenschappen laten ons zien dat actuele structuren (‘operating systems’) eerst afgebroken moeten worden alvorens nieuwe neuronale netwerken kunnen heropgebouwd of geherstructureerd worden. De efficiëntie van Lifespan Integration Therapy wordt ondersteund door multipele casusbeschrijvingen. De werkwijze bestaat uit het herhaaldelijk overlopen van de levenslijn met daarbij een innerlijke dialoog tussen de delen van de persoon, zodat er een emotioneel evenwicht kan ontstaan. Het resultaat is een sterke vermindering van innerlijke onrust, angst en woede, een toename van zelfvertrouwen en het emotioneel loslaten van pijnlijke herinneringen. Het resultaat van deze werkwijze bij de cliënt is een diepe verandering en een nieuw emotioneel evenwicht.  
 
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), is een actieve communicatiemethode die mensen leert hun eigen krachtbronnen aan te wenden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gesprekken en ook technieken zoals de zesstapsherkadering, associëren in een excellente stemming, tweehandenmethode, werken met delen, e.a.


Thema's

Depressieve toestanden
Slaapstoornissen en slaapwandelen
Angsten, fobieën en hyperventilatie
Dwanggedachten en dwanghandelingen
Psychotrauma en storende herinneringen
Dissociatieve stoornissen
Geblokkeerde rouw
Verslaving en eetstoornissen
Suicidale ideatie en nazorg na zelfmoordpoging
Pijnmanagement (Vb. migraine, spierpijn en fantoompijn)
Personen met hechtingsstoornissen


Doelgroep

Volwassenen
Jongeren en kinderen


Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
BIPE (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR)
NVNLP (Nederlandse Vereniging van NLP)


Ervaring

25 jaar ervaring waarvan 20 jaar in eigen praktijk.
 
Ook 10 jaar werkzaam als psycholoog voor POBOS, een organisatie voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen en voor bemiddeling als onafhankelijke vertrouwenspersoon bij pesterijen en ongewenst gedrag.

JESSICA DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Jessica De Jongh
Zwartvenlaan 13
2920 Kalmthout
 
Gsm: 0474/52 32 38
Tel: 03/666 64 40
 
Email: jessica.dejongh@psycholoog.be
Meer info: www.psychologenpraktijkdejongh.com


Werkwijze

In een eerste gesprek nemen we ruim de tijd om te verkennen waar uw vragen liggen en help ik het kind of de jongere om hun verhaal te vertellen op een manier die bij hen past.
Op basis daarvan bepalen we het verdere verloop van de begeleiding. We werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier, vanuit verschillende psychotherapeutische stromingen, met de gevoels- en belevingswereld van het kind en zijn context. Daarbij benut ik graag de oneindige fantasie en creativiteit van het kind om tot nieuwe gedachten en gevoelens te komen. We hechten veel belang aan het aansluiten bij de ideeën en krachten van het hele gezin: ze zijn immers zelf een expert van hun eigen leven!


Thema’s

Voor allerlei verschillende hulpvragen kan je samen met je kind of adolescent bij mij terecht. Grote of kleine zorgen, angsten, woede, moeilijke (gezins)relaties, stress, gedragsmoeilijkheden, onzekerheid, slecht slapen,...
We zoeken samen naar de domeinen waarover jullie het graag willen hebben en besteden ook aandacht aan de dingen die goed gaan zodat het plaatje steeds compleet blijft.


Doelgroep

Kinderen, jongeren en hun gezin


Opleiding

- Master in de psychologie optie kinderen en adolescenten, KU Leuven
- Postgraduaat interculturele hulpverlening en bemiddeling, CIMIC
- 4 jarige experiëntieel-integratieve opleiding psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (i.o.)

JEROEN DE RIDDER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Jeroen De Ridder
Dennendreef 2
2920 Kalmthout

gsm: 0468/105.900
e-mail: jdrpsy@hotmail.com


Werkdomein

Soms heb je het gevoel dat je ergens in vastzit. In een bepaald gevoel (angst, neerslachtigheid, boosheid,…), een gedrag (verslaving, relationele moeilijkheden,…), beelden (dromen, herbelevingen van erge dingen die je meemaakte,…) of de relaties die je aangaat met andere mensen. Soms zijn het enkel fysieke klachten waar een dokter geen verklaring voor vindt, zit je thuis van het werk omdat ‘het’ gewoon niet meer lukt enzovoort. Je hebt al geprobeerd hier zelf mee aan de slag te gaan, maar om de één of andere reden stoot je steeds op hetzelfde. Je wil je beter (anders?) voelen maar het lukt maar niet. Heel vaak krijg je ook niet zo gemakkelijk verwoord wat er juist moeilijk loopt, maar voel je toch dat er ergens iets wringt, iets niet goed zit. Veel mensen die met therapie starten herkennen zich in één van deze korte beschrijvingen. Dat wil niet zeggen dat wanneer je je hierin herkent je in therapie ‘moet’ gaan, of dat je geen therapie kan starten als je je niet herkent in wat hier staat. Therapie is tenslotte altijd een heel persoonlijk iets, en het start steeds vanuit jouw vraag.

In therapie vertellen we je niet wat je moet doen in het leven. We vertrekken vanuit hetgeen jij brengt, jouw zorgen, jouw verhaal, jouw twijfel. We willen ruimte geven aan die twijfel, de vragen die inherent zijn aan het mens-zijn. Op een niet veroordelende wijze luisteren, de cliënt helpen zijn verhaal te schrijven, herschrijven, anders schrijven. Dat is therapie. In een notendop, welteverstaan.

Therapie is voor veel mensen een waardevolle periode in hun leven. Soms werken we enkele maanden, soms jaren. Ook hier zijn weinig vaste regels rond.


Thema’s

Angst, depressie, dwang, burn-out, zingevingsvragen, relationele moeilijkheden, stress, negatief zelfbeeld, omgaan met fysiek lijden, leegheid,...
 
Om het prozaïscher te stellen: de pijn van het Zijn


Doelgroep

jongvolwassenen, volwassenen, ouderen


Praktisch

Tarief: 55 euro
Duur sessie: +/- 50 min.
 
Existentiële en integratieve psychotherapie zijn de voornaamste werkvormen die ik hanteer.
 
U kan telefonisch een afspraak maken via het nummer 0468/105 900 (liefst na 17u). Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve dan uw naam en telefoonnummer in te spreken en dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

ESTHER VON ARX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT

Contactgegevens

Praktijk Esther von Arx
Leopoldstraat 24
2920 Kalmthout

e.mail:vonarx@telenet.be
tel: +32(0)476/22.86.42
website:www.praktijkesther.be

Praktijk De Giraf
e.mail:esther@praktijkdegiraf.be
tel: +32(0)476/22.86.42
website:www.praktijkdegiraf.be


Doelgroep

(jong)volwassenen en jongeren (16-21jaar) - zowel individuele sessies als groepssessies (groepen beperkt tot 6 personen)


Werkdomein

 • Burn-out
 • Stress en werkgerelateerde topics
 • Traumabegeleiding
 • Rouwverwerking
 • Jongeren
 • Depressie
 • Behandeling van angst en paniek
 • Begeleiding koppels
 • Begeleiding bij miskraam, abortus, vruchtbaarheidsbehandelingen, etc

Werkwijze

Je kan een eerste afspraak maken via telefoon of via mail (zie hiervoor mijn contactgegevens onder de rubriek ‘contact’). Alle volgende afspraken worden daarna telkens op het einde van iedere sessie gemaakt.

Wat mag u verwachten van het eerste gesprek?
Een eerste gesprek is vooral bedoeld als kennismaking. Binnen dit gesprek wordt er ruimte gemaakt om je verhaal te doen. Tijdens een eerste sessie proberen we zicht te krijgen op wie jij bent en wat je vraag is. Ook jij ziet wie ik ben en voelt aan hoe ik werk. Op het einde van het eerste gesprek kijken we of we samen verder op pad gaan. In gezamenlijk overleg wordt dan gekozen voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Vanzelfsprekend is het erg belangrijk dat je je goed voelt bij je therapeut. Daarom is een eerste gesprek altijd vrijblijvend: je maakt kennis en vertelt iets over jezelf. Ik op mijn beurt zal je iets meer vertellen over mijzelf en mijn manier van werken. Samen wordt er stilgestaan bij jouw verwachtingen van de therapie en bij de haalbaarheid om die verwachtingen in te lossen. Ook als je twijfelt of therapie iets voor jou is, kan je gerust een afspraak maken, deze twijfels bespreken en dan een beslissing nemen.
Ik ben gebonden aan het beroepsgeheim en aan de ethische code van psychologen. Dat betekent dat ik over jou en je therapie absoluut niets aan derden vertel, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.


Opleidingen

 • Master in de Klinische Psychologie (KU Leuven)
 • Postgraduaat Cliëntgerichte Therapie (FMS)
 • Postgraduaat Psychodiagnostiek

Lidmaatschap van beroepsverenigingen

 • Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
 • Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 • Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 • Erkend als psycholoog bij de psychologencommissie (Belgische Federatie van Psychologen