Tag Archives: EMDR

WENDELINE LEMMENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SCHOTEN EN SCHILDE

Contactgegevens

Wendeline Lemmens

Beemdenlaan 31
2900 Schoten

Kerkelei 38/1
2970 Schilde

GSM: 0473/68.17.12
Website: www.psycholoog-lemmens.be
E-mail: contact@psycholoog-lemmens.be


Over mezelf

Ik ben afgestudeerd als klinisch psychologe aan de K.U.Leuven en volgde eveneens de volgende opleidingen:

• Postgraduaat, Integratieve psychotherapie, Universiteit Antwerpen
• Klinische hypnose, Katholieke Universiteit Leuven
• Tabakologie, Katholieke Universiteit Leuven
• EMDR, EMDR België
• Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie, Katholieke Univeristeit Leuven
• Burn-out en stressmanagment, The Human Link

Ik ben lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer: 852110592).


Werkdomein

Iedereen is welkom in mijn praktijk voor psychologische consultatie. Het therapeutisch uitgangspunt is respect voor de persoon in zijn totaliteit. Empathisch luister ik gericht en ondersteunend naar je noden, verlangens en zorgen. Ik werk met verschillende therapeutische technieken die afgestemd zijn op jouw authenticiteit. Deze technieken zijn o.a. EMDR, Mindfulness, oplossingsgerichte therapie, positieve psychologie, cognitieve gedragstherapie en cliëntgerichte therapie.


Thema's

Heb je soms het gevoel dat negatieve gedachten, emoties en gebeurtenissen je lijken te overvallen? Of het gevoel jezelf voorbij te lopen? Dit kan veel energie van je wegnemen. Zo kan therapie een anker van rust voor je zijn, waar je weer tot jezelf kan komen. Positieve veranderingen en persoonlijke groei kunnen zo bekomen worden.

De redenen voor een consultatie zijn vaak zeer uiteenlopend en voor iedereen verschillend. Daarom is het vaak een moeilijke taak om deze problemen juist te omschrijven. Zij gaan vaak gepaard met tal van klachten. Enkele voorbeelden hiervan zijn:
- een lichamelijke ziekte of beperking bij jezelf of iemand uit je omgeving
- stressklachten (spanning, overbelasting, burn -out)
- emotionele problemen
- trauma
- depressie: gevoel van leegte, geen betekenis vinden, geen levensdoel, weinig
hoop, negatieve gedachten, piekeren, …
- angst: faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, fobie,…
- relationele problemen (communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen)
- identiteitsproblemen (zelfbeeld, zingeving, motivatie, levensfaseproblematiek)
- chronische vermoeidheid
- psychosomatische klachten
- verslaving
- existentiële vragen
- ….


Doelgroep

Adolescenten, volwassenen en senioren


Werkwijze

U kan mij bereiken via email of gsm. Indien ik via gsm onbereikbaar ben, gelieve dan je bericht via voice mail in te spreken. Ik bel je dan zo snel mogelijk terug.

WALTER DE JONGH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KALMTHOUT EN KAPELLEN

Contactgegevens

De Jongh Walter
Hoofdadres : Zwartvenlaan 13 2920 Kalmthout
Tweede adres: Ruyseveltslei 7 2950 Kapellen
 
tel: 03/666.64.40
gsm: 0495/301.805
e-mail: walter.dejongh@psycholoog.be
website: www.psychologenpraktijkdejongh.com  


Gehanteerde methoden

KENNISMAKINGSGESPREK : we starten steeds met een grondige intake in uw eigen belang.  
 
GESPREKSTHERAPIE : gesprekken vormen steeds de vertrekbasis, vanuit een COMBINATIE van experiëntiële therapie en systeemtherapie.  
 
EMDR
EMDR is een krachtige en snelwerkende psychotherapeutische methode. Ze werd ontwikkeld in 1987 en de effectiviteit werd aangetoond met wetenschappelijk onderzoek.
EMDR is efficiënt voor diepgaande en duurzame behandeling van storende herinneringen, psychotrauma en nachtmerries; woede, angsten, paniekaanvallen en sommige fobieën, en depressies die gebaseerd zijn op pijnlijke herinneringen. Bij verslavingsdrang, slaapproblemen, slaapwandelen, bedplassen, eetstoornissen en chronische pijn (migraine, whiplash, fantoompijn, e.a.) kan EMDR een bijdrage leveren om een gunstige ontwikkeling te bevorderen (www.emdr-belgium.be).  
 
HAT-AWARENESS is een zachte, gebruiksvriendelijke vorm van psychotherapie.
HAT is een SYNTHESE van elementen uit verschillende psychotherapeutische methoden, met name de cliëntgerichte benadering van Rogers; de cognitieve, gedragsmatige en lichaamsgerichte benaderingen, vrije associatie uit psychoanalyse, de Ericksoniaanse hypnose; EMDR, Mindfulness, en TFT. HAT is effectief gebleken bij de behandeling van een variëteit aan psychische problemen, zoals depressie, angsten en fobieën, emotionele blokkades, psychotrauma en storende herinneringen, dwanggedachten en dwanghandelingen, geblokkeerde rouw, problemen met zelfcontrole (zoals verslaving en eetstoornissen), stressmanagement, omgaan met kwaadheid en de pijnbehandeling.
Als psychotherapie voor een deel kan gedefinieerd worden als een zorgzame vorm van samenwerking, afgestemd op elke unieke cliënt, dan past het Awareness Streaming model van HAT daar perfect in. HAT-AS past zich volledig aan het individu en zijn/haar specifieke ervaringen en associaties aan. Daar komt nog bij dat de cliënt niet gedwongen wordt om zich aan een bepaalde interventie te houden en wordt de therapeut ook niet verplicht om zelf een oplossing te vinden.  
 
Life Span Integration Therapy
Lifespan Integration Therapy is een nieuwe therapeutische methode die ontwikkeld werd door de psychologe Peggy Pace in 2003. Lifespan Integration laat behandeling toe voor mensen met angststoornissen, zware stress, moeilijkheden met affectregulatie, een laag zelfvertrouwen en voor personen die slachtoffer waren van schokkende gebeurtenissen, verwaarlozing of misbruik, alsook mensen met hechtingsproblemen. Deze werkwijze laat toe nieuwe neuronale structuren op te bouwen en gedragspatronen los te laten die niet meer nuttig of aangepast zijn. Neurowetenschappen laten ons zien dat actuele structuren (‘operating systems’) eerst afgebroken moeten worden alvorens nieuwe neuronale netwerken kunnen heropgebouwd of geherstructureerd worden. De efficiëntie van Lifespan Integration Therapy wordt ondersteund door multipele casusbeschrijvingen. De werkwijze bestaat uit het herhaaldelijk overlopen van de levenslijn met daarbij een innerlijke dialoog tussen de delen van de persoon, zodat er een emotioneel evenwicht kan ontstaan. Het resultaat is een sterke vermindering van innerlijke onrust, angst en woede, een toename van zelfvertrouwen en het emotioneel loslaten van pijnlijke herinneringen. Het resultaat van deze werkwijze bij de cliënt is een diepe verandering en een nieuw emotioneel evenwicht.  
 
NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren), is een actieve communicatiemethode die mensen leert hun eigen krachtbronnen aan te wenden. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gesprekken en ook technieken zoals de zesstapsherkadering, associëren in een excellente stemming, tweehandenmethode, werken met delen, e.a.


Thema's

Depressieve toestanden
Slaapstoornissen en slaapwandelen
Angsten, fobieën en hyperventilatie
Dwanggedachten en dwanghandelingen
Psychotrauma en storende herinneringen
Dissociatieve stoornissen
Geblokkeerde rouw
Verslaving en eetstoornissen
Suicidale ideatie en nazorg na zelfmoordpoging
Pijnmanagement (Vb. migraine, spierpijn en fantoompijn)
Personen met hechtingsstoornissen


Doelgroep

Volwassenen
Jongeren en kinderen


Lidmaatschap van beroepsverenigingen

Belgische Federatie van Psychologen
Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
BIPE (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR)
NVNLP (Nederlandse Vereniging van NLP)


Ervaring

25 jaar ervaring waarvan 20 jaar in eigen praktijk.
 
Ook 10 jaar werkzaam als psycholoog voor POBOS, een organisatie voor slachtoffers van schokkende gebeurtenissen en voor bemiddeling als onafhankelijke vertrouwenspersoon bij pesterijen en ongewenst gedrag.

VEERLE VERLINDEN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BOORTMEERBEEK

Contactgegevens

Verlinden Veerle
Rijmenamsebaan 102
3190 Boortmeerbeek
 
gsm: 0474930919
 
E-Mail: veerle.verlinden@psycholoog.be 


Doelgroep

 • Jongvolwassenen (min. 18 jaar)
 • Volwassenen

Methodiek

Ieder mens in uniek, doch dikwijls zijn we -door ervaringen in het verleden of heden- het contact met ons unieke zelf kwijtgeraakt. Hierdoor voelen we ons vervreemd van onszelf, we hebben geen grip meer op onze gevoelens, gedachten, ons leven. Via individuele gesprekken gaan we deze geblokkeerde ervaringen opzoeken, verwerken, zodat je geleidelijk meer in contact komt met je échte unieke zelf en vandaar dus ook met de zinvolheid van het leven.
 
Dit gebeurt via individuele gesprekstherapie, op basis van o.a. client centered therapie, gedragstherapie, mindfulness en EMDR.


Thema's

 • terugkerende depressies, stemmingschommelingen
 • angst en gepieker
 • stress en slaapproblemen
 • zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoelens, onzekerheid, besluitloosheid
 • leeg gevoel, levensvragen
 • rookstopbegeleiding
 • CVS, fibromyalgie
 • Posttraumatische stress stoornis

Bijkomende gegevens

Lid van de Belgische Federatie voor psychologen
Lid van de vereniging voor klinisch psychologen
Erkend door de psychologencommissie
Lid van VVCEPC


Praktisch

Afspraak op het nummer 0474/930919
 
Voor jongeren (die nog kindergeld trekken) terugbetaling mogelijk via CM
 
Volwassenen terugbetaling via sommige ziekenkassen

MARJAN GERARTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Marjan Gerarts - Traumapsycholoog EMDR
Einde Were 48
9000 Gent
0473/60 26 56
E-Mail: mail@marjan-gerarts.be
 


Doelgroep

Kinderen, Jongeren, Jongvolwassenen, Volwassenen


Werkdomein

Traumaverwerking: therapeutische begeleiding bij het verwerken van moeilijke, schokkende en traumatische ervaringen - zoals pesten, misbruik, mishandeling, verwaarlozing, een ongeval.  
 
Rouw- en verliesverwerking: psychologische ondersteuning na een ingrijpend overlijden of bij een ander pijnlijk verlies.


Werkwijze

Individuele therapie: zowel gespreks- als speltherapie.  
 
EMDR therapie: Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, krachtige techniek voor het verwerken van zowel eenmalig trauma als langdurige traumatisering.  
 
Begeleiding ouders: bij minderjarigen worden ouders steeds nauw betrokken in het proces.


Opleiding

EMDR, Mental Upgrade System Center
Rouwverwerking, Zorgsaam
Traumahulpverlening, Interactieacademie
Hulpverlening seksueel misbruik, Kern vzw
Master in de Klinsische Psychologie, UGent

MAAIKE DERAEDT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

DELPHIS-psychologiepraktijk
Rietstraat 111
9000 Gent
Tel: 09/324.04.36
GSM: 0494/38.23.74
E-mail: maaike_deraedt@hotmail.com
Website: www.delphis-praktijk.be  


Doelgroep

studenten
volwassenen


Werkdomein

Individuele therapie en relatietherapie
Cliëntgericht-Experiëntiële psychotherapie
Mindfulness
EMDR
 
Individuele therapie:
 
De cliënt wordt uitgenodigd om de eigen sterkte aan te spreken en een groter draagvlak te ontwikkelen voor emotionele moeilijkheden. Door op een evenwichtige manier in de wereld te leren staan, ontstaat ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en kan de relatie met de omgeving (vrienden, partner, gezin) verbeteren.
 
Thema's die hierbinnen aan bod kunnen komen:
*depressie/angst
*verlieservaringen/rouwervaringen
*chronische pijn/beperkingen
*eetproblemen/slaapproblemen/psychosomatiek
*trauma
*contactproblemen/relationele problemen
*de impact van echtscheiding
*sociale en communicatieve vaardigheden/gebrek aan zelfvertrouwen
*stress
*burn-out
 
Relatietherapie:
 
De relatietherapie is gericht op koppels die spanningen of problemen ervaren binnen hun relatie en op zoek zijn naar nieuwe omgangsvormen. Door de intensiteit van bepaalde probleemgebieden toe te laten binnen de veilige omgeving van de therapieruimte, kan het contact verbeteren en kan er helderheid worden gebracht in hoe de relatie verder vorm kan krijgen.

BRUNO COPPE

PSYCHOLOGUE - NAMUR - EGHEZEE - GEMBLOUX

Contact

Cabinet privé - Boulevard Cauchy, 16-18 à 5000 Namur (parking intérieur facile d’accès)
Centre de Santé du Namurois - Place de la Gare, 32 à 5310 Eghezée
Centre de santé de Beuzet – Rue des taillettes, 12 à 5030 Beuzet (Gembloux)
RDV uniquement par téléphone au 0497/530322

E-mail: b.coppe@outlook.be

Remboursements mutuelle possibles


Lien

www.c2.care


Domaine de travail

psychologie clinique, psychothérapie, hypnose, EMDR, cohérence cardiaque, TERV (Thérapie en réalité virtuelle (phobies)).


Thèmes

- Problèmes de couple et/ou problèmes relationnels : difficultés de communication et d’interaction en couple ou en général (anxiété sociale, phobie sociale, timidité…)
- Problèmes individuels : angoisses, trouble d’anxiété généralisée, psycho-traumatismes, TOC, phobies, deuil…)
- Problèmes dépressifs : dépréciation de soi, mal-être, idées suicidaires… (troubles de l’humeur unipolaire ou bipolaire).
- Manque de confiance en soi et/ou d’affirmation de soi.
- Troubles du comportement.
- Troubles de la personnalité.
- Troubles alimentaires (anorexie, boulimie, hyperphagie)
- Addictions (alcool, jeu, internet, aliments, cigarette, drogues…)
- Stress.
- Difficultés au travail (stress, harcèlement moral, épuisement professionnel).
- Motivation scolaire.
- Orientation professionnelle.
- Possibilités de testing (intelligence et/ou personnalité)


Population

Adultes et adolescents


Orientation

De culture psychanalytique, ma pratique est, en règle générale, orientée vers une approche cognitivo-comportementaliste, incluant en outre des outils originaux et uniques tels que l'EMDR (indiqué notamment pour les stress post-traumatiques, les phobies, un deuil…), la cohérence cardiaque (indiquée pour la gestion du stress). J’utilise aussi l'hypnose. Cette dernière montre une grande efficacité dans le domaine des addictions comme la cigarette (sevrage tabagique en quelques séances) et les troubles alimentaires. La gestion du poids par hypnose s’applique particulièrement bien aux problèmes d’anorexie, boulimie, hyperphagie, hyperphagie nocturne et ce via un programme individualisé.
L’hypnose peut aider aussi dans la gestion de la douleur, les insomnies, le manque de confiance en soi, la timidité, les phobies (animaux, avion, dentiste…) ou encore les troubles sexuels. Enfin, pour les phobies, j’utilise aussi la thérapie en réalité virtuelle (thérapie validée scientifiquement). Le patient, plongé dans un environnement virtuel ultra réaliste grâce à un casque, se confronte à sa phobie de manière progressive et en totale sécurité.
Dans ma pratique clinique, le but recherché est avant tout la connaissance et la compréhension de ce qui se passe en soi tout en refusant de considérer la personne comme déterminée par ses expériences passées. C'est en fin de compte l'épanouissement de la personne dans son ensemble qui est au cœur de l'approche que je préconise. Aussi, je m'efforce de redonner au patient, et AVEC lui, le pouvoir de déterminer son cheminement en mettant bien entendu l'accent sur le problème à résoudre.


Ouvrage

« L’entrainement à la cohérence cardiaque dans la gestion du stress »
Aux éditions universitaires européennes (2014) .

ANN ONKELINX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AS EN OPGLABBEEK

Contactgegevens

Onkelinx Ann
Smeetsbergstraat 26, 3665 As
Weg naar Opoeteren 109A, 3660 Opglabbeek
gsm: 0475/49 75 08

email: levensprocessen@annonkelinx.be
website: www.begeleidinglevensprocessen.be


Werkdomein

 • Individuele therapie (volwassenen)
 • Rouw- en verliesverwerking
 • EMDR
 • Psychotraumatologie
 • Psycho-educatie

Thema's

 • Begeleiding levensprocessen: tijdens iemands leven kunnen er momenten zijn dat het alleen niet meer lukt. Dat men lijkt vast te zitten, dat het leven niet meer stroomt. Dit kan zijn nav een depressie, angsten, relatieproblemen,... Op die momenten probeer ik te helpen het "levensproces" weer vlot te krijgen.
  Op welke manier? Op die manier die het best bij jou past. Veelal zullen gesprekken de basis zijn, maar er kan ook met creatieve werkmethoden (visualisaties, tekenen, rituelen,...)rond bepaalde levensthema's gewerkt worden.
 • Angst-, stemmings- en slaapklachten (depressieve klachten, stemmingsschommelingen, (faal)angst, hyperventilatie, slaapproblemen)
 • Rouw en verwerkingsproblemen (verlies, ziekte, echtscheiding, traumatische ervaringen, handicap)
 • Levens- en zingevingvragen (levensfaseproblemen, gevoel vastgelopen te zijn, levensmoeheid, vragen rond de dood en euthanasie)
 • Spanningsklachten (stress, overbelasting, burn-out)
 • Vragen rond identiteit en sociale vaardigheden (zelfbeeld, zelfvertrouwen, seksuele geaardheid, assertiviteit, eenzaamheid)
 • Psychologische ondersteuning bij medische problemen (kanker, CVS, pijnklachten, onvruchtbaarheid)
 • Lichamelijke problemen zonder aanwijsbare medische reden

Doelgroep

volwassenen


Lidmaatschappen

 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen
 • VVKP, Klinisch psycholoog supervisor, Gecertificeerd klinische psycholoog (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
 • VVTIV (Vlaamse Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving)
 • BIPE (Belgisch Instituut voor Psychotraumatologie en EMDR)
 • EMDR-Belgium
 • de stuurgroep Psykring GAOZ (Genk-As-Opglabbeek-Zutendaal)

Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 672103841.

ABIGAIL JOSTEN

PSYCHOLOOG TE GOOREIND EN STABROEK

Iedereen gaat wel eens door een moeilijke periode in zijn leven: Een kind heeft het lastig op school, omdat hij in zijn nieuwe klas gepest wordt. Een puber en een ouder vinden het plots een pak moeilijker om elkaar te begrijpen. Een volwassene heeft zodanig veel stress op het werk, dat zijn hele functioneren eronder begint te lijden.
 
Allemaal herkenbare voorbeelden waardoor mensen kunnen vastlopen in zichzelf en in hun leven.
Meestal komt men hier weer uit met behulp van familie en vrienden of vindt men zelf een oplossing om het probleem te behelpen. Soms lukt dit moeilijker en blijft het probleem maar aanslepen. Op zo'n moment kan het zinvol zijn professionele hulp in te schakelen.

Contactgegevens

Ik werk op twee locaties:
 
Groepspraktijk Osteoforce
Arthur Boelstraat 1
2990 Gooreind (Wuustwezel)
www.osteoforce.be
 
Privé-praktijk
Meidoornlaan 13
2940 Stabroek
 
Indien u graag een afspraak wenst, dan kan u deze telefonisch of per e-mail maken.
Ik ben telefonisch het beste bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u30-9u en 12u-13u. Indien ik niet opneem, gelieve uw voornaam, naam en telefoonnummer in te spreken en dan telefoneer ik u zo snel mogelijk terug.
 
gsm: +32(0)495/79.73.01
e-mail: abigail.josten@psycholoog.be
website: www.psycholoog-psychotherapeut.com


Specialisaties

- Individuele therapie voor kinderen, jongeren en volwassenen
- Gezinstherapie: hierbij worden een deel of alle leden van een gezin betrokken in de therapie om bepaalde moeilijkheden die in het gezin leven aan te pakken.
- Gesprekstherapie
- Oplossingsgerichte cognitieve gedragstherapie
- EMDR therapie
- Relaxatietherapie
- Psychodrama
- Focussing
- Mindfulness
- Emotieregulatietherapie


Thema's

Kinderen (ouders worden steeds betrokken bij de therapie), adolescenten, volwassenen


Doelgroep

volwassenen & adolescenten


Opleidingen

- Master in de klinische psychologie (Universiteit Gent)
 
- Eenjarige opleiding in de ontwikkelingsgerichte en experiëntiële kinder- en jeugdpsychotherapie (School of Experiental and Dialectical psychodrama)
 
- Vierjarige therapieopleiding in de oplossingsgerichte cognitieve en systeemtherapie i.o. (Korzybski instituut)
 
- EMDR opleiding voor de verwerking van enkelvoudig en meervoudig trauma (EMDR-ATC centrum Nederland)
 
- Ik volg ook regelmatig bijscholingen rond verschillende thema's of psychotherapeutische technieken (bv. gezinsbegeleiding, mindfulness, relaxatietherapie,...)


Lidmaatschap

Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
 
Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
 
Erkenningsnummer Belgische Federatie van Psychologen: 852110184
 
Vlaamse Vereniging van Deskundigen in de Oplossingsgerichte Systemische therapie, opvoedkunde en coaching (VVDO)