Tag Archives: diagnostiek

INGE VANHOOFF

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MECHELEN

Contactgegevens

Inge Vanhooff

Andare - Multidisciplinaire praktijk voor diagnostiek en therapie
Mgr. Van Nuffelstraat 6
2800 Mechelen

GSM: 0468/25.85.77
E-mail: inge@andare.be
Website: http://www.andare.be


Doelgroep

(Jong)volwassenen en ouderen kunnen bij Inge terecht voor individuele gesprekken vanuit een integratieve visie.


Wat is integratieve psychotherapie?

Integratieve psychotherapie combineert de werkzame elementen van verschillende therapiestromingen (o.a. cliëntgerichte therapie en gedragstherapie). Concreet betekent het dat de begeleiding afgestemd wordt op jouw specifieke behoeften en hulpvraag. In de intakefase (1 à 2 gesprekken) wordt er gekeken of therapie iets voor jou is, zo ja, dan beginnen we nadien aan het "echte" werk. Psychotherapie is een sprong in het diepe. Het is een proces dat je aangaat waarvan je op voorhand niet weet waar of wanneer het zal eindigen. Voor mij is het belangrijk dat je de tijd en vrijheid ervaart om in alle rust je verhaal te vertellen. Een goede vertrouwensband vind ik essentieel. Pasklare antwoorden of oplossingen zijn er (waarschijnlijk) niet; vaak zijn dingen niet zomaar te veranderen en liggen ze buiten onze controle... Wel kunnen we samen zoeken naar andere zienswijzen of interpretaties waardoor je je moeilijkheden in een ander licht kan zien en ze meer kan loslaten.


Thema's

- Burn-out, moeilijkheden op het werk
- Spanningsklachten, stress
- Stemmingsstoornissen (waaronder depressie)
- Angst, paniekaanvallen
- Gezins- of relatieproblemen
- Rouwverwerking, moeite met loslaten of afscheid
- Vragen rond zingeving & identiteit, besluiteloosheid, innerlijke onrust
- Negatief zelfbeeld, gevoelens van minderwaardigheid


Opleiding

- Master in de Klinische Psychologie, optie volwassenen (KU Leuven, 2011)
- Postgraduaat Integratieve Psychotherapie, optie volwassenen (Universiteit Antwerpen, 2016)


Lidmaatschappen

Lid van:
- Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
- Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
- Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Erkend door de Psychologencommissie (erkenningsnummer 882112251).

ELINE L’ABEE 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE AARTSELAAR

Contactgegevens

L'Abee Eline
Stijn Streuvelslaan 1
2630 Aartselaar
 
gsm: 0496/03 61 56
e-mail: eline.labee@psycholoog.be
Website: www.elinelabee.be
(online afspraak maken mogelijk)


Werkdomein

De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholoog zijn onder te brengen in drie activiteitsdomeinen:
 
Therapie
 
Integratieve psychoterapie is erop gericht om een op maat gemaakt behandeling aan te bieden dat het meest effectief is voor jou als individu met dat probleem en onder die omstandigheden. De psycholoog kijkt samen met jou door jouw persoonlijke bril en onderzoekt met jou de betekenis van je klacht of probleem, totdat je van binnenuit kan zeggen dat je contact ervaart met waar het voor jou precies om gaat. In overleg wordt bepaalt welke doelstellingen je met de therapie wilt bereiken.
 
Diagnostiek
 
Diagnostisch onderzoek gaat na of er aanwijzingen zijn voor een diagnose. Volwassenen die zelf een diagnostisch onderzoek wensen, komen eerst op gesprek om na te gaan of er verder onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. is een onderzoek dat door een psycholoog wordt uitgevoerd met een aantal psychologische testen. Na de testing volgt een eindbespreking en een advies wordt gegeven. De betrokkene krijgt het onderzoeksverslag mee naar huis.
 
Preventie
 
Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.
Samen stellen we een preventieplan op waar we uitgebreid in kaart brengen welk deze risicofactoren of valkuilen juist zijn, aan welke signalen je deze risicosituaties kan herkennen en hoe je er op een constructieve manier mee kan omgaan.


Thema's

U kan bij mij terecht voor problemen zoals:
 
• depressie
• stressgerelateerde klachten (overspanning, burnout)
• angst (paniek, fobieën)
• aanpassingsproblemen (levensfasenmoeilijkheden)
• verwerkingsproblemen (trauma)
• verslaving
• psychosomatische klachten
• persoonlijkheidsproblemen
• …
 
Diagnostisch onderzoek omtrent:
 
• Intelligentie
• Algemeen neuropsychologisch functioneren (aandacht, geheugen, planning)
• Belevingsonderzoek
• Persoonlijkheidsonderzoek


Doelgroep

Volwassenen (18+)


Methodes

• Gesprekstherapie
• Diagnostisch onderzoek
• Preventie


Kostprijs

Zie website:
http://elinelabee.be/betaling


Lidmaatschap

• Erkend door de Psychologencommissie:
882111375, http://www.psychologencommissie.be
• Lid van de Belgische Federatie van psychologen (BFP), http://www.bfp-fbp.be
• Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), http://www.vvkp.be
• Aangesloten bij de Stichting Burn-out, http://burnout.be/