Tag Archives: Brugge

NELE DE MEYERE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Bloemenstraat 23
8310 Brugge (Assebroek)
GSM: 0497/53.48.51.
E-mail: nele.de.meyere@telenet.be


Werkdomein

Individuele psychotherapie: gesprekstherapie en/of lichaamsgerichte therapie
Relaxatietherapie
Partner- en gezinstherapie
Groepstherapie
Teambegeleiding en teambuilding
Coaching en supervisie van hulpverleners
Advies en psycho-educatie Vorming  


Thema's

Relatie- en gezinsproblemen
Opvoedingsmoeilijkheden
Echtscheidingsproblematiek Conflictsituaties (relaties, gezin, werk)
Communicatiemoeilijkheden
Assertiviteit en sociale vaardigheden
Zelfbeeld en zelfvertrouwen Identiteitsproblemen
Moeilijkheden bij beslissingen en keuzes Verslavingsproblemen
Eetproblemen
Depressie en depressieve klachten
Angst, faalangst
Stress en spanningsklachten
Hyperventilatie
Psychosomatische klachten
Pijn
Burnout en moeilijkheden op professioneel vlak
Rouwverwerking Verlieservaringen en verwerkingsmoeilijkheden
Omgaan met emoties (verdriet, kwaadheid, angst,...)
Levensfaseproblemen
Begeleiding bij groeiprocessen
Zingevings- en spirituele vragen


Professionele achtergrond

 • Licentiaat in de psychologie; erkend door en lid van de Belgische Federatie van Psychologen (erkenningsnummer 742106048); lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
 • Geaggregeerde voor het onderwijs
 • Relatie-, Gezins- en Systeemtherapeut; erkend door, en lid van de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie
 • Bijkomende opleidingen in lichaamsgericht werken, autogene training, relaxatietherapie, emotioneel lichaamswerk, communicatie, teambegeleiding, verslavingszorg
 • Naast zelfstandige praktijk, relevante ervaring in de ambulante geestelijke gezondheidszorg en residentiële psychiatrie
 • Zorg voor kwaliteit via deelname aan supervisie, intervisiegroepen, continue bijscholing

PETER DECUYPER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ASSEBROEK

Contactgegevens

Peter Decuyper
Vondelstraat 4
8310 Assebroek
 
0475/518666
E-mail: peter.decuyper1@telenet.be


Aanbod

Psychologische en pedagogische consultatie
Individuele gesprekstherapie
Psychotherapie en psychoanalyse


Voor wie?

Tieners/adolescenten en volwassenen die moeilijkheden ervaren in het leven en deze alleen of met hulp van familie en vrienden niet opgelost krijgen.
 
De moeilijkheden kunnen zich op diverse vlakken situeren en onderling met elkaar verbonden zijn. Moeilijkheden op:
- lichamelijk vlak: wanneer men denkt dat de lichamelijke klachten een psychische oorzaak kunnen hebben
- psychisch vlak: bepaalde angsten (faalangst, angst om buiten te komen, …), terugkerende negatieve gedachten, dwanghandelingen, depressieve gemoedstoestand, burn-out, zelfmoordgedachten, …
- gedragsvlak : eetstoornissen, hyperactiviteit, onderpresteren op school, …
- sociaal vlak: remmingen in het contact met anderen, partnerrelatieproblemen, herhaling van problemen in familiale en/of professionele relaties, …
- pedagogisch vlak: wanneer de ontwikkeling van een tiener/adolescent moeilijk verloopt en er zich vragen stellen rond de opvoeding en de schoolse ondersteuning
 
Via gesprekken kan de oorzaak van dit lijden achterhaald worden en gezocht worden naar oplossingen. De consultaties verlopen in het Nederlands of Frans.


Een afspraak maken

 • Men kan een eerste afspraak regelen via de telefoon (0475/518666) of per mail (peter.decuyper1@telenet.be)
 • De gesprekken worden samen gepland op momenten dat het best schikt (overdag, ’s avonds of zaterdagvoormiddag)

Ligging en bereikbaarheid

 • De praktijk is gevestigd in Assebroek, een deelgemeente van Brugge. Er kan vlot geparkeerd worden in de buurt.
 • Goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Lidmaatschap, opleiding en permanente vorming

 • Master in de klinische psychologie (VUB)
 • Erkend door de Psychologencommissie (nr. 641105287)
 • Permanente vorming via psychoanalytische verenigingen
 • Lid van de Kring voor Psychoanalyse van de NLS, de New Lacanian School en de World Association of Psychoanalysis
 • Bestuurslid van vzw Oor-Zaak

Beroepspraktijk en –ervaring

 • Sedert 2000 werkzaam in privépraktijk met tieners/adolescenten en volwassenen.
 • Zorgcoördinator in een Centrum voor Jeugdzorg.
 • Supervisor (individueel en in instellingen)

EVI DEMEY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE RUDDERVOORDE (BALIEBRUGGE)

Contactgegevens

Evi Demey
Psychologische praktijk voor kind en jongere
 
Torhoutsestraat 297
8020 Ruddervoorde (Baliebrugge)
 
0497/69 04 33
E-mail: demey.evi@gmail.com


Doelgroep

Kinderen vanaf geboorte tot jongvolwassenheid en hun ouders.


Aanmeldingsklachten en werkdomeinen

Uit mijn praktijkervaring als psychologe leerde ik dat de nood aan psychologische ondersteuning voor kinderen en hun ouders steeds vaker en sneller erkend wordt door professionelen, cliënten zelf en hun omgeving. Desalniettemin, aankloppen bij een psycholoog, dat doe je niet zomaar. Vaak zijn er al enige tijd moeilijkheden en zoek je als ouder eerst zelf naar oplossingen en hulpbronnen. Indien je als ouder een hulpvraag hebt die je niet langer alleen wenst of kan dragen, kan een doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsycholoog voor de nodige rust zorgen.
 
Eender welke klacht of hulpvraag kan het startpunt zijn van de therapie. U meent als ouder dat uw kind of tiener nood heeft aan psychologische begeleiding. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, onder leeftijdsgenoten en/of thuis. Of u maakt zich zorgen om bepaalde gedragingen, emoties of gedachten die u kind verwoordt.
U bent verontrust rond het gedrag van uw baby, peuter of kleuter bijvoorbeeld moeilijkheden bij het slapen, eten, zindelijk worden, … of vreemde manier van contact maken, vaak ontroostbaar huilen, driftbuien.
Mogelijks maakt u zelf een moeilijke periode door (overlijden, echtscheiding, ziekte, …) en wil u graag bijstand over hoe dit aan te pakken met de kinderen.
 
Naast het meer therapeutisch werk ben ik ook te contacteren voor het geven van coaching rond bijvoorbeeld het anti-pestbeleid in schoolteams en/ of het bieden van ondersteuning in teams die werken met kinderen zoals teams opvoeders Bijzondere Jeugdzorg, al dan niet rond een specifieke casus.


Werkwijze

Elke therapie is anders en kent zijn eigen verloop en tempo naargelang het gezin in kwestie. Binnen de therapie ligt de focus op het achterhalen en behandelen van de oorzaak van de moeilijkheden. Er wordt eveneens stilgestaan bij het omgaan met de problemen in het hier en nu.


Opleiding

Masterdiploma in de klinische psychologie (Universiteit Gent) behaald in 2001.
Diverse kortdurende trainingen rond kinderpsychotherapie en hechtingsthematiek.
Post-academische opleiding in ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie bij kinderen en jongeren BeNeLux Universitair Centrum 2005-2006.
Postacademische psychotherapeutische opleiding op de Vakgroep Psychoanalyse o.l.v. Prof. Paul Verhaeghe, optie kinderen en jongeren Universiteit Gent 2013-2016.
Permanente vorming door studiedagen, aanvullende trainingen,supervisie en intervisiegroepen.
Erkend door de Psychologencommissie (nr 782105819), lid van Belgische Federatie Psychologen en Vlaamse Vereniging voor klinisch psychologen.


Ervaring

Mijn loopbaan bood mij ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik de afgelopen jaren een verantwoordelijke functie uitoefende. Daarvoor werkte ik 5 jaar in de adoptiesector. Bij de aanvang van mijn carrière gaf ik les in kinderpsychologie alsook supervisie en vorming aan zorgcoördinatoren. Ik heb gedurende diverse jaren mijn job in loondienst gecombineerd met een zelfstandige praktijk die als een rode draad door mijn professioneel leven liep.


Praktisch

Na een telefonische afspraak volgen de eerste verkennende gesprekken. Deze zijn bedoeld om zicht te krijgen op de momenteel ervaren moeilijkheden en de vraag van ouders en kind. Hierna bekijken we samen hoe de hulp verder vorm kan krijgen. Afhankelijk van de vraag en problematiek wordt een kind of jongere individueel en/of samen met de ouders gezien. School, CLB, huisarts, psychiater of kinderarts, ... kunnen gevraagd worden om mee te helpen.
 
Erkend door diverse ziekenfondsen voor terugbetaling sessies.

ELS UREEL

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Groepspraktijk:
Sint - Jorisstraat 43
8000 Brugge
0473/25.37.42
E-Mail: els.ureel@psycholoog.be


Werkdomein

Contextuele therapie
Systeemtherapie


Thema's

depressie
angsten
psychosomatische klachten
identiteit
relaties
verwerking
algemene psychotherapie
persoonlijke groei


Doelgroep

Volwassenen
Adolescenten


Relevante opleiding en ervaring

Opleiding:
Klinische Psychologie; major: Systeemtherapie; minor: ontwikkelingsgerichte psychotherapie (RUG).
Therapie-opleiding: Contextuele Therapie (Balans).
 
Relevante ervaring:
CAW: gezins- en relationeel welzijnswerk, bezoekruimte.
 
Groepspraktijk:
samenwerkend met een kinderpsychologe en een psychiater.

DILOPSY

PSYCHOLOGISCHE ZORG EN HULPVERLENING

Contactgegevens

Oude Molenstraat 28 - 8400 Oostende - 0479/64 13 61
Molenstraat 45 - 8790 Waregem - 056/75 34 84
Merelstraat 13 - 8480 Ichtegem
Van Leeg tot Zand 43 - 8200 Brugge
Vlaanderenstraat 117 bus 102 - 9000 Gent
 
e-mail: info@dilopsy.be
website: www.dilopsy.be
 
U kan contact opnemen via mail of telefonisch. We zijn via ons secretariaat bereikbaar tussen 8u en 20u op werkdagen. U kan een bericht nalaten, dan bellen we u zo snel mogelijk terug.


Werkdomein

Dilopsy is een netwerk van groepspraktijken waar onderzoek, begeleiding en psychotherapie aangeboden wordt.
Elke therapeut heeft zijn of haar eigen specialisaties. We bekijken welke therapeut het meest geschikt is, rekening houdend met uw hulpvraag. U kan ook zelf rechtstreeks met een therapeut contact opnemen.


Thema's

diagnostisch onderzoek (aandacht en concentratie, intelligentie, ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en ASS)
belevingsonderzoek
sociale vaardigheidstraining
studiebegeleiding
individuele psychotherapie (gesprekstherapie, creatieve therapie, speltherapie)
relatietherapie
gezinstherapie


Doelgroep

kinderen
jongeren
volwassenen

DAVID BLOMME

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Blomme David
Gistelse Steenweg 83 bus 2
8200 Brugge
 
tel: 0478215857
e-mail: blommedavid@gmail.com


Werkdomein

Psychotherapie
Psychoanalyse
Werken met dromen


Thema's

Afhankelijkheid - Alcohol/medicatie
Afhankelijkheid - Drugs
Angststoornissen
Borderline persoonlijkheidsstoornis
Burnout
Concentratieproblemen
CVS en fybromyalgie
Depressie
Dwangmatig gedrag
Echtscheidingsproblematiek
Eetstoornissen
Fobiëen
Gokproblemen
Hoog sensitief persoon (HSP)
Identiteitsproblemen
Incestverwerking
Persoonlijkheidsstoornissen
Postnatale depressie
Psychiatrische problematiek
Psychose
Psychosomatische klachten
Relationele Problemen
Rouwverwerking
Seksuele problemen
Stoornissen in de impulscontrole
Stress- of spanningsgerelateerde klachten
Traumaverwerking
Verslavingsproblematiek
Werkproblemen
Zingevingsvragen


Doelgroep

Volwassenen

CHRIS VERHEYDE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Visie

In zowel mijn persoonlijke als professionele zoektocht heb ik inspiratie gevonden in de schilderijen van kunstenares Fabienne Verdier. Het beeld bovenaan is een uitnodiging tot verbinden, bewegen en veranderen.
Mijn opzet is cliënten te stimuleren om al hun mogelijkheden te benutten, hun doelstellingen te formuleren, oplossingen te bedenken voor concrete vragen en klachten en eigen keuzes te maken die hun zelfvertrouwen, zelfwaarde en individuele veerkracht verstevigen. De ruime context, de wijze waarop de cliënten omgaan met zichzelf en de anderen worden hierbij en in kaart gebracht. Dit gebeurt met een hoge mate van sensitiviteit, integriteit, respect, betrokkenheid, authenticiteit en eenvoud.
Oplossingsgericht denken en positieve psychologie vormen mijn referentiekader.


Contact

Chris Verheyde
Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
Fosterpark 2 bus 201, 8000 Brugge
0475/656052
chris.verheyde@skynet.be
www.chrisverheyde.beDoelgroep

Doelgroep


Werkdomeinen

Begeleiding van volwassenen met werkgerelateerde vragen en problemen:
° Stress en spanningsklachten
° Burn out en bore out
° Faalangst, negatief zelfbeeld en zelfvertrouwen
° Assertiviteit
° Sociale vaardigheden
° Begeleiding bij ontslag en bij veranderingen in de werkcontext
° Begeleiding bij conflicten met leidinggevenden en collega’s
 
Talentscreening en talentmanagement:
Toekomstige medewerkers met talenten, competenties en interesses in contact brengen en de juiste aansluiting te laten vinden met een nieuwe werkcontext.
 
Loopbaanbegeleiding
Wil ik doen waar ik goed in ben?
Ik ben toe aan een nieuwe stap, hoe pak ik dat aan?
Wat zijn mijn groeikansen in mijn huidige job?
Hoe vind ik weer plezier in mijn werk?
Wat zijn mijn mogelijkheden op de arbeidsmarkt?
Wat wil ik op professioneel vlak (nog) bereiken?
Heb ik de vereiste talenten om als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan?
Hoe kan ik werk en privé beter op elkaar afstemmen?
Welke opleidingen kan ik volgen?
Hoe overtuig ik in een selectiegesprek?
Wat zijn mijn talenten en hoe toon ik die?
Wat geeft mij energie in mijn werk?
Zijn mijn loopbaanwensen realistisch?
 
Jouw loopbaanvraag?
 
De aanpak
Oplossingsgerichte loopbaanbegeleiding helpt je om je professionele bestemming helder te krijgen door middel van gesprekken en opdrachten. Samen brengen we je vaardigheden en voorkeuren in kaart, verhelderen je motivatie en ontwerpen een concreet ontwikkelingsplan (POP) en actieplan (PAP) om je (nieuwe) loopbaandoel te bereiken.
 
Het resultaat
Je gaat bewuster verder aan de slag in je leven en werkomgeving. Dat kan voor iedereen iets anders betekenen: of je kijkt anders naar je huidige leef- en werksituatie, of je gaat op zoek naar een andere job, of je neemt initiatieven in je privéleven. Hoe dan ook, je hebt opnieuw een juist gevoel bij wat je doet.
 
Praktisch
Vanaf 1 juli 2013 kan een individueel oplossingsgericht loopbaanbegeleidingstraject opgestart worden. Je betaalt 40 euro voor 1 loopbaancheque die goed is voor 4 uur individuele loopbaanbegeleiding. In totaal kunnen twee trajecten van 4u opgenomen worden.
De loopbaancheque kan aangevraagd worden via www.vdab.be/loopbaancheques.
 
Begeleiding bij sollicitatie
CV en motivatiebrief
Sollicitatiegesprek
Persoonlijk assessment ( persoonlijkheid, intelligentie, vaardigheden )
 
Begeleiding bij studiekeuze
Als student is een keuze maken voor je toekomst heel belangrijk maar niet steeds eenvoudig.
Er zijn zoveel mogelijkheden. Wat past er bij jou? Wat doe je graag, waar ben je goed in? Waar ben je graag mee bezig. Wat zijn je talenten? Wat lijkt jou de droomjob?
We gaan hierover met jou in dialoog en reiken gerichte oefeningen aan.


Opleiding

Master in de Klinische Psychologie
Diverse bedrijfsgerichte opleidingen ( HUB, Uams, Vlerick, Syntra )
Opleiding tot psychotherapeut aan het Korzybski Instituut te Brugge ( oplossingsgerichte cognitieve therapie )
Mastercourse Ericksioniaanse Therapie ( Amsterdam )
Opleiding Sensie therapeut ( jaaropleiding train de trainer )
Training stresshantering volgens de mindfulness methodiek ( David Dewulf )
Ontwikkelingsgericht bemiddelen


Ervaring

Docente Psychologie
Psycho-Pedagogisch Consulente
HR coach voor bedrijven en zorgcentra
Loopbaanbegeleider


Lidmaatschap

Begische federatie voor psychologen (BFP)
Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
Vereniging van Organisatie-, Consumenten- en Arbeidspsychologie (Vocap)
Psychologencommissie: erkenning van de titel “Psycholoog” : 552101137


Praktisch

Je bent van harte welkom voor een eerste gesprek.
Een afspraak kan telefonisch ( 0475/656052 )
of via mail (chris.verheyde@skynet.be) aangevraagd worden.
De praktijk is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer ( bus 23 ) en met de auto ( parking voor de ingang )

BERNARD VAN DEN DRIESSCHE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRUGGE

Contactgegevens

Bernard Van Den Driessche
Kastanjeboomstraat 21
8000 Brugge
 
tel: 050330412
e-mail: bernardvddriessche@gmail.com


Werkdomein

Psychotherapie - Psychoanalyse - Supervisie


Thema's

angst - depressie - vragen rond seksualiteit - relatieproblemen - autisme - ADHD - menselijke en existentiële vragen


Doelgroep

Volwassenen - jongeren


Opleiding

Lic. Psychologie (UGent)
Postgraduaat Autogene Training (KUL)
Sofrologie
Video-Gestalt-therapie
Postgraduaat Psychoanalyse (UGent)
Belgische School voor Psychoanalyse (volledige opleiding en Lid)


Kader

Consultatiekabinet
Ziekenhuis psychosomatiek-psychiatrie
Privé-praktijk
 
Bij dringendheid is een snelle afspraak mogelijk.

BENEDIKTE DEMEESTER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-KRUIS (BRUGGE)

Contactgegevens

Demeester Benedikte
De Linde 47
8310 Sint-Kruis (BRUGGE)

tel: 050/36 00 39
gsm: 0478/33 00 39
E-Mail: benedikte.demeester@psycholoog.be


Werkdomein

individuele psychotherapie
relatietherapie
ouder-kind begeleiding


Thema's

- angst:
faalangst, verlatingsangst, paniekaanvallen, nachtelijke angst, fobie,...
 
- depressie:
gevoel van leegte, geen betekenis te hebben, weinig hoop, negatieve gedachten over zichzelf,de toekomst en de wereld
 
- stressregulatie :
innerlijke spanningen, psychosomatiek,piekeren, slaapproblemen, eetbuien, alcoholzucht,agressieve reakties,...
 
- relationele problemen:
communicatie, conflicthantering, hechtingsproblemen
 
- gezinsproblemen:
echtscheiding, opvoedingsproblemen, ouder-kind relaties, nieuw samengestelde gezinnen
 
- sociale problemen:
slachtoffers en daders van pesterijen, uitsluiting, psychische of fysieke mishandeling
 
- verlieservaring:
scheiding, ziekte, rouw, leven met beperking door ziekte of ongeval
 
- existentiële vragen


Doelgroep

kinderen/jongeren
volwassenen
ouderen
koppels
gezinnen


Opleiding

- Licentiate klinische psychologie
specialisatie in ontwikkelingsgerichte psychoanalyse en cognitieve gedragstherapie
 
- oplossingsgerichte systeemtherapie
 
- mindfulness
 
Erkend psycholoog bij mutualiteiten voor gedeeltelijke terugbetaling psychotherapie


Kader

Het uitgangspunt in therapie is respect voor de persoon in zijn totaliteit.
Er wordt gericht en ondersteunend geluisterd naar de individuele zorgen, noden en verlangens van de cliënt.
Uit de dialoog tussen psycholoog en cliënt ontstaat meer inzicht in de psychische mechanismen van de persoonlijkheidsstruktuur. De persoonlijkheid wordt beschouwd als dynamisch, steeds in ontwikkeling.
De cliënt voelt zich gesteund, krijgt hoop en ervaart hoe hij/zij kan groeien naar mentaal evenwicht en geluk.
Oude patronen (eventueel in relatievorming) worden losgelaten of herwerkt.
De veerkracht of innerlijke kracht wordt verstevigd zodat men het leven kan leiden zoals men zou willen.
Er wordt gebruik gemaakt van diverse therapeutische technieken, afgestemd op het unieke van de cliënt.
Na een eerste kennismakingsgespek wordt besproken hoe de cliënt geholpen kan worden.
De gesprekken vinden plaats in een rustgevend kader.
 
Enkel op afspraak per telefonische contactname op 050/36 00 39 of
0478/33 00 39,
of per mail: benedikte.demeester@psycholoog.be
 
Bij dringendheid is een snelle afspraak mogelijk.

ANNEMARIE MAKAY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-KRUIS (BRUGGE)

Contactgegevens

Makay Annemarie
Ter Lo 40
8310 Sint-Kruis
 
gsm: 0474/73.64.88
e-mail: annemarie.makay@psycholoog.be


Werkdomein

Cliëntgerichte psychotherapie, gesprekstherapie
 
Psychotherapie heeft tot doel je psychische problemen, klachten en moeilijkheden te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken. Ook het begeleiden van je groeiproces of het creëren van ruimte voor betekenis- en zingeving behoren tot de doelstellingen. De behandelmethode bestaat uit gesprekken die jou helpen om meer inzicht te krijgen in je problemen en deze anders aan te pakken en te benaderen. In het hier en nu wordt getracht om de soms heel pijnlijke ervaringen en lastige emoties hanteerbaar te maken. Door samen je levensverhaal te bekijken en te onderzoeken, worden complexe knopen ontward en verwerf je meer vrijheid en veerkracht in het omgaan met anderen en met jezelf. Je wordt geholpen om het roer meer zelf in handen te nemen en regisseur in plaats van slachtoffer te worden van je eigen leven.
 
In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen of pasklare oplossingen aangereikt. De psychotherapeut helpt je om zelf oplossingen te vinden en je eigen, authentieke keuzes te maken.


Thema's

- Emotionele moeilijkheden: angst, depressie, verlies, trauma,...
- Stressklachten, burn-out, chronische vermoeidheid, onverklaarde lichamelijke klachten,...
- Dwangklachten, eetproblemen, slaapproblemen,...
- Relationele problemen, gebrek aan zelfvertrouwen, identiteitsvragen, assertiviteitsproblemen, seksuele moeilijkheden,...
- Zingevingsproblemen, gevoel vast te lopen in je leven,...


Doelgroep

Als je worstelt met klachten of moeilijkheden die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen, kan psychotherapie een geschikte behandelmethode zijn.
 
Gesprekstherapie en cliëntgerichte therapie voor jongeren, volwassenen en ouderen
 
Groepstherapie


Hoe verloopt psychotherapie?

Een psychotherapeutisch proces start doorgaans met één of meerdere intakegesprekken. Deze zijn bedoeld om kennis te maken, om je hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op jouw doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.
 
Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken.
 
Een therapiesessie duurt vijftig minuten. Doorgaans is een wekelijks engagement van enkele maanden nodig om intensief en diepgaand aan je problemen te kunnen werken. Maar in overleg met de therapeut wordt de duur en frequentie van therapie afgestemd op jouw noden en mogelijkheden. Op regelmatige basis wordt het therapietraject geëvalueerd en waar nodig, bijgestuurd, afgerond of geïntensifieerd.
 
Verdere informatie over cliëntgerichte therapie kunt u ook vinden op www.vvcepc.be