Tag Archives: Berchem

LAURA VINGERHOEDT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN

Contactgegevens

Laura Vingerhoedt
 
Jan Van Rijswijcklaan 39, 2018 Antwerpen
Tel: 0479/654.056
 
E-mail : info@lauravingerhoedt.be
Website : www.lauravingerhoedt.be


Voorstelling

Ik ben Laura Vingerhoedt en werk als klinisch psycholoog in mijn eigen praktijk. Hier behandel ik jongvolwassenen en volwassenen door gericht te luisteren en mee op zoek te gaan naar wat zij nodig hebben om te groeien. Ik heb een directieve aanpak wat wil zeggen dat ik op een zachte manier de cliënt inzichten probeer te geven en dat probeer ik binnen 10 sessies te doen. Ik wil dat cliënten snel weer zelf aan de slag kunnen metde tools die ik hen geef. Ook geef ik thuisopdrachten mee.


Voor wie?

Leeftijdsspecialiteit: jong volwassenen en volwassenen
Sessietypes:Individuele therapie, Gezinstherapie, Groepstherapie, Relatietherapie
Therapieplaats: In de therapiepraktijk
Talen:Nederlands, Engels

 
Behandelen van
 
Persoonlijke ontwikkeling
Identiteitsproblemen
Perfectionisme
Gedragsproblemen
Opvoedingsproblemen
Niet goed in je vel zitten
ADHD
Onzekerheid
Angst - sociale angst
Angst en fobieën
Verlegenheid
Verlatingsangst
Stress en spanningen
Angst en paniekaanvallen
Assertiviteitstraining
Assertiviteit HSP - hooggevoeligheid
Echtscheiding
Pesten
Laag zelfbeeld
Posttraumatische stress PTSS
Winterdepressie
Dwangstoornis
Hechtingsstoornis
Faalangst
Eetstoornis
Concentratiemoeilijkheden
Depressie
Weinig zelfvertrouwen


Praktische informatie

Werkmomenten: Overdag, 's avonds en op zaterdag.
Consultprijs: Voor alle sessies wordt 56 euro aangerekend.
Sessieduur:Een sessie duurt 60 minuten
Wachtlijst:Geen
Opleidingen:Ik heb mijn diploma 'Master in de klinische psychologie' behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in 2012.
Ik heb mijn vierjarige postgraduaat in de Integratieve Psychotherapie succesvol afgerond in september 2017.
 
Erkenningsnummer psychologencommissie:842112408
 
Ik ben ook lid van de beroepsvereniging: BFP en VVKP
 
Afhankelijk van de mutualiteit waarbij u aangesloten bent, is er een terugbetaling voorzien. Raadpleeg zelf uw mutualiteit voor alle informatie.

STEPHANIE TEOH

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BORNEM, BERCHEM EN DUFFEL

Contactgegevens

Sint-Jozef Kliniek
Kasteelstraat 23
2880 Bornem
 
Praktijk Psyrebro
2600/2610 Berchem/Wilrijk
Ringlaan
 
AZ Sint-Maarten/CEPOS/polikliniek
2570 Duffel
 
gsm: 0472/46.05.32
e-mail: stephanie.teoh@psycholoog.be
website: www.psyrebro.be  


Werkdomein

Psychologische begeleiding
Psychotherapie (Cognitieve Gedragstherapie, mindfulness)
Psychodiagnostiek en advies
Neuropsychologische diagnostiek en advies
Expertise


Thema's

Angstproblemen (algemene angst, faalangst, fobie...)
Stemmingsproblemen (depressie, neerslachtigheid...)
Gedragsproblemen (ADHD, obsessief gedrag, eetproblemen...)
Verslavingen
Identiteitsproblemen (laag zelfbeeld, minderwaardigheidsproblemen...)
Stress & nervositas (spanning, hyperventilatie, slaapproblemen...)
Relatieproblematieken
Rouw en verlies
Sociale omgangsproblemen (sociale angst, introvertie, pesten...)
Trauma (ongeval, aangrijpende gebeurtenissen...)
CVA/fibromyalgie
Psychiatrische problemen (borderline, paranoia...)


Doelgroep

Adolescenten
Jongvolwassenen
Volwassenen
Ouderen

NATALIE DE SCHEPPER 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN, BERCHEM EN KERKSEN

Kinder- en jongerenpsychologie Praktijk Studio 0

Leopoldplaats 10 / 3de verdieping
2000 Antwerpen
GSM : (0032)472/ 74 78 91

E-mailadres : Natalie.deschepper@psycholoog.be
website:
http://www.kinderenjongerenpsycholoogantwerpen.be
www.studio-O.be

Voor wie : Kinderen, jongeren en gezinnen t.e.m. 25 jaar

Werkdomein :

- Psychotherapie
• emotionele moeilijkheden
• angsten, fobieën
• zelfbeeld
• ontwikkelingsvragen ( ADHD , autisme,…)
• psychosomatische klachten (buikpijn, hoofdpijn,… )
• motivatieproblemen en faalangst
• rouw en verliesverwerking
• sociale vaardigheden en communicatie
• opvoedingsproblemen en/of -vragen
• gedragsmoeilijkheden
• hechtingsproblemen
• zindelijkheidsproblemen
• problematisch drugs- of alcoholgebruik bij jongeren
• andere : individueel te bekijken

- Psychodiagnostisch onderzoek
Bij bepaalde problematieken kan het zinvol zijn om via onderzoek na te gaan waar de sterktes en zwaktes liggen van het kind/de jongere. Ook kunnen we op die manier nagaan hoe de omgeving wordt beleefd.
Dergelijk onderzoek kan bestaan uit:
• intelligentieonderzoek
• neuropsychologisch onderzoek (aandacht, geheugen, planning)
• belevingsonderzoek
Binnen de begeleidingsfase kan worden gewerkt met individuele gesprekstherapie, speltherapie, psycho-educatie, gezinstherapie en ouderbegeleiding.


Praktijk Nova Vida : verslavingszorg

Marcel Auburtinelaan 47
2600 Berchem

Driehoekstraat 99
9451 Kerksen

053/ 43 46 43
E-mailadres : info@novavida.eu
website : http://www.novavida.eu

Voor wie: +18 jaar, mensen met een afhankelijkheidsproblematiek in middelen (drugs, medicatie) en/ of gedrag ( gamen, gokken, seks, werk,…)


Opleiding / werk

Ik behaalde mijn masterdiploma in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent en volg momenteel een bijkomende integratieve psychotherapieopleiding ‘Jeugd en context’ aan de Universiteit van Antwerpen.


Erkenning

Officieel erkend als Psychologe bij de Psychologencommissie
erkenningsnummer: 882111447

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)

Ondervoorzitter Psychologenkring Antwerpen Centrum (PAC) :
http://www.psychologenkring-antwerpencentrum.be

JOHAN OP DE BEECK

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN-NOORD EN BERCHEM

Contactgegevens

(1) Agora, Familiestraat 38, 2060 Antwerpen - Noord
(2) De Villegas, De Villegasstraat 39, 2600 Berchem

gsm: 0497 823 134
e-mail: johan.opdebeeck@psycholoog.be


Werkdomein

Sinds 1992 werkte ik in de centra geestelijke gezondheidszorg te Antwerpen. Van daar uit leerde ik erg diverse psychische problemen vast te stellen en te behandelen.

Vanaf 2010 ben ik voltijds op zelfstandig basis gaan werken omdat het grote fusie-CGG te log werd voor me. Ik hou er van om cliënten op een efficiënte wijze te helpen zonder dat ze vooraf maanden dienen te wachten.

In een eerste gesprek verken ik of psychotherapie een oplossing kan bieden, en zo ja, dan gaan we aan de slag met EMDR, systeemtherapie of NLP.


Thema’s

 • Trauma's van recente aard: plots er niet meer bovenop geraken terwijl je voordien goed functioneerde.
 • Trauma's uit de jeugd of kindertijd. Weinig steunende omgeving of een moeilijke kindertijd.
 • Trauma's en verlies ten gevolge van oorlogssituaties en verdrukking. Cultuursensitieve hulpverlening voor vluchtelingen, indien nodig met een sociale tolk.
 • Angst, stress, uitputting, burnout, moe van het zorgen
 • Depressie naar aanleiding van levensomstandigheden (en gebeurtenissen) of vanwege een erfelijke kwetsbaarheid.
 • Rouwverwerking na het verlies van een dierbare
 • Verwerking van verlies aan mogelijkheden (door een ongeval, ziekte, bedrijfsreorganisatie, ...)
 • Relatieproblematiek. Communicatieproblemen, aanpassen aan nieuwe levensfasen, verder na scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, ontrouw aan de gedeelde waarden binnen de relatie of het gezin
 • Communicatiemoeilijkheden op het werk. Samenwerkingsproblemen. Doorbreken van pestgedrag. Omgaan met moeilijke mensen op het werk.
 • Cultuur en migratie: omgaan met een verschil in cultuur in het gezin van herkomst, het thuisland, België. Verschillende vormen van sociale druk
 • Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer
  Religie en levensbeschouwing en de bijhorende verwachtingen en rituelen bij overgangsmomenten
 • Levenskwaliteit en werkvoldoening ondanks beperkingen door leerstoornissen of ADHD.
 • Het compenseren van tekortkomingen door eigen sterke kanten. Het maken van aanpassingen aan de omgeving.
 • ADHD op het werk

Doelgroep

 • Volwassenen en ouderen (Erkenning van de psychotherapeut, wat een stap is naar terugbetaling door het RIZIV, staat op de parlementaire agenda. Doorgaans nog geen terugbetaling vanwege ziekenfondsen.)
 • Jongeren vanaf 15 jaar (De meeste ziekenfondsen komen tussen in de onkosten tot 18 of 25 jaar)
 • Psychotherapie vergoed door derden (Arbeidsongevallenverzekering, OCMW, FedAsil, Opvangcentra Rode Kruis)

Achtergrond

 • Opgeleid tot systeemtherapeut, interactieacademie, 1993-1996
 • Eye Movement Desentisation and Reprocessing, Utrecht 1999, 2001 (Techniek voor traumaverwerking en het behandelen van angsten en stress)
 • Neuro Linguistisch Programmeren: Practioner & Master, Heartsystems, 2006-2008
 • Opleiding psychotraumatoloog BIPE, Kortenberg, 2007-2008
 • Diverse studiedagen, workshops, korte opleidingen