SAMI KALAÏ

PSYCHOLOOG TE GENT

Contactgegevens

KALAÏ Sami
Tuinwijklaan 70, 9000 Gent

GSM: 0470 12 59 59
E-mail: info@psychoanalysekalai.be
Website: www.psychoanalysekalai.be


Werkdomein

Psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie


Thema's

Wat voor de één een akkefietje lijkt, is voor een ander het centrale punt waar het hele leven rond lijkt te draaien: piekeren, absurde dwanggedachten of -handelingen, lichamelijke klachten, eetproblemen, een algemeen gevoel van onbehagen of inertie, remmingen in de uitoefening van beroep of studie, aanhoudende angst, paniek, neerslachtigheid of rouw. Een vraag naar betekenis of oplossingen of de vraag naar de zin van het bestaan, kunnen net als angst beslag leggen op een bestaan en tot passiviteit of stilstand dwingen. Onophoudelijke gedachten aan de dood, de wens om te sterven, kunnen het leven tot louter 'overleven' reduceren.
Lijden speelt zich bovendien niet enkel af binnen een persoon maar ook tussen personen. Relaties en seksualiteit zijn bij uitstek het forum waarop zich angst, twijfels of pijn laten gevoelen. De ontmoeting met het eigen seksuele verlangen of dat van een ander is soms uiterst beangstigend. Liefde kan dermate krachtig zijn dat men zichzelf dreigt te verliezen. Ook eerdere verlieservaringen kunnen een zo heftige kwetsbaarheid installeren dat liefde een onmogelijkheid lijkt en gekwetst worden een zekerheid. De zoektocht naar de ware of knagende twijfels over gevoelens en de daar bij horende wanhoop kunnen functioneren onmogelijk maken.

Soms zijn klachten acuut, het gevolg van een ingrijpende gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare persoon. Maar ook wat ingrijpend is voor iemand valt niet in feiten of objectieve zwaarte uit te drukken: een geboorte, verandering van werk of iemand leren kennen, kan een schokgolf teweegbrengen in een mensenleven en het gevoel geven dat de aarde onder de voeten wegschuift.
Vaak genoeg zal een dergelijke recente gebeurtenis ook een eerder lijden wakker maken of iets van het daarin gevonden evenwicht doen wankelen, waardoor men de last van jarenlange pijn of angst zomaar opeens niet meer kan of niet meer wil dragen.


Doelgroep

Volwassenen


Werkwijze

Het verloop van de therapie leunt op een sturing vanuit wat zich bij de cliënt zelf aandient, en niet zozeer op een sturing vanuit de therapeut naar bepaalde doelstellingen of oplossingen toe. Het voornaamste is dat de cliënt vertelt wat er in hem of haar omgaat, ongeacht of dit beschamend of onbelangrijk lijkt. En dat men de bereidheid vertoont om te spreken over gedachten of gevoelens, zelfs wanneer men er zich niet mee vereenzelvigt, en over handelingen, ook wanneer die onopzettelijk waren.
Een van de effecten van psychotherapie is een drastische vermindering van de symptoomlast. Maar iets dat zich jarenlang ontwikkelde, kan niet op één dag verdwijnen: om zich als individu ten volle te kunnen ontplooien, zich daarbij zo weinig mogelijk verlatend op symptoomvorming, is het belangrijk om de betekenis van klachten en problemen boven tafel te leggen, na te gaan welke onbewuste wensen en verlangens daaraan gekoppeld zijn, te spreken over hun functie in de psychische huishouding. Dat kan de nodige tijd vergen.


Praktisch

Enkel na telefonische afspraak. Praktijk op 5' wandelafstand van Gent Sint Pieters station. Er is geen bancontact in de praktijk.