MARGOT CRESENS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Margot Cresens
Eduard Prissestraat 112
9100 Sint-Niklaas
0486/69.39.74

margot@psycholoog-waasland.be
http://www.psycholoog-waasland.be


Voorstelling

Mijn naam is Margot Cresens, klinisch psychologe. Ik ben mijn eigen praktijk gestart in 2012. Dit deed ik pas nadat ik vond dat ik voldoende ervaring had opgebouwd. Zo heb ik onder meer gewerkt in een centrum geestelijke gezondheidszorg waar ik therapie gaf aan volwassenen, in een dagcentrum van de bijzondere jeugdzorg waar ik begeleiding voorzag voor adolescenten en een centrum voor integrale gezinszorg waarbij ik samen met ouders aan de slag ging aan hun eigen moeilijkheden, maar ook met de moeilijkheden die zij ervoeren in de opvoeding van hun kinderen.

Vanuit deze ervaringen besloot ik dat mijn beste troeven liggen in het bieden van psychotherapie aan volwassenen.


Werkdomeinen

Je kan bij een psycholoog voor heel wat verschillende dingen terecht. Het is dan ook onmogelijk om een volledige opsomming te geven. Het vormt dan ook geen enkel probleem wanneer u uw probleem hier niet direct terugvindt of het geen naam kan geven. We gaan dan samen bekijken wat nu net het probleem is en of ik de geschikte persoon ben om u verder te helpen. Wanneer ikzelf niet de beste persoon om je verder te helpen, zorg ik wel voor een correcte doorverwijzing naar een expert op het gebied van jouw probleem. Hier vind je alvast enkele richtlijnen over de problemen waarvoor je bij mij terecht kan.

 • Angstproblemen, waaronder herhalende gedragingen en gedachten
 • Stemmingsproblemen - depressieve gevoelens
 • Impulsproblemen
 • Opvoedingsproblemen
 • Verslaving aan bepaalde substanties: medicatie - drank - softdrugs
 • Stress
 • Trauma
 • Rouw en verlies
 • Relatieproblemen
 • Problemen waar je zelf geen naam aan kan geven, zoeken we samen uit

Visie

Wanneer iemand zich in een moeilijke situatie bevindt of problemen ervaart, dan hangt dat van heel wat verschillende factoren af. Het is meestal een samenspel van factoren uit je omgeving en factoren binnen jezelf. Vandaar dat ik ervoor kies om aan beide aspecten aandacht te schenken. Dat wil zeggen dat ik op een gedragstherapeutische wijze te werk ga met oog voor het contextuele. Ik ga vooral kijken naar hoe jij naar verschillende situaties kijkt, wat je daarbij vooral denkt en voelt en hoe dit jouw gedrag beïnvloed. Daarnaast vind ik het belangrijk om te kijken naar belangrijke personen die je leven beïnvloeden. Dit klinkt allemaal misschien heel eenvoudig, maar zoals bij veel dingen is het "gemakkelijker gezegd dan gedaan", vandaar dat ik samen met jou op zoek ga naar manieren om dit te verwezenlijken.


Werking

Veel mensen denken dat het enige wat een psycholoog doet luisteren is en af en toe een "hm" zeggen. Nu, het klopt dat wij zeker in de eerste gesprekken vooral luisteren, dit is om een goed mogelijk zicht te krijgen op uw specifieke situatie. Daarna is het echter wel de bedoeling dat we sámen aan de slag gaan. Dit willen zeggen dat ik ook u aan het werk zal zetten, een uurtje praten over het probleem lost het inderdaad niet op. Daarom gaan we aan de slag met oefeningen en zullen er soms huiswerkopdrachten zijn.

Wat kan een psycholoog je bieden? We staan iets verder van je situatie af en kunnen je van daaruit de mogelijkheid op een ander perspectief bieden, daarnaast heeft een psycholoog bepaalde kennis over de processen die samen gaan met het probleem waar je mee kampt. Dit biedt ook mogelijkheden. Na het inzicht in het probleem en de processen kunnen we je mogelijkheden bieden om met deze problemen om te gaan en er iets mee te doen. Tenslotte is het eveneens zo dat een psycholoog je confronteert met bepaalde dingen die je als vanzelfsprekend ervaart maar dit niet steeds zo moet zijn of met bepaalde gewoonten en trekjes waar je je mogelijk niet van bewust bent.

Belangrijk om te weten is dat we je zomaar niet op voorhand kunnen zeggen hoelang de begeleiding nu net in beslag zal nemen. Het is niet gemakkelijk om iets te veranderen wat zich al jaren voordoet. Je hebt inmiddels zelf ervaren hoe moeilijk het is om een oplossing te vinden voor jouw probleem. Als het een probleem was dat in 1-2-3 verholpen zou kunnen worden, dan had je de stap naar hulp niet gezet, dan was je er zelf wel uitgekomen. Sommige problemen zijn nu eenmaal niet zo makkelijk op te lossen en daar wil ik je nu net mee helpen.

Daarnaast is het belangrijk om met jouw eigenheid rekening te houden. Iedereen heeft zijn eigen persoonlijkheid en niet elke aanpak werkt bij iedereen. Vandaar dat ik ook hier rekening mee hou. Ik werk op een gedragsmatige manier maar waarbij ik ook de context mee in rekening neem. Wat wil dit nu net zeggen? Wel, wanneer je een probleem ervaart, dan ga ik er vanuit dat we met dit probleem kunnen leren omgaan door naar de situaties te gaan kijken en na te denken over hoe we dit gaan aanpakken. We doen dit doordat we gaan kijken wat nu de interpretaties en gedachten zijn bij een bepaalde gebeurtenis en gaan kijken of dit ook helemaal klopt met de realiteit. Daarnaast gaan we kijken naar welke emoties dit teweeg brengt en of de intensiteit hiervan in verhouding staat met de werkelijke gebeurtenis. Ten slotte gaan we kijken naar de reacties, bereik je daarmee het resultaat dat je wenst? Wanneer je zelf ander gedrag stelt, zal je vaak zien dat je andere reacties krijgt. Vandaar dat ook de context belangrijk is, hoe we naar de dingen kijken wordt door heel veel mensen beïnvloed. Wanneer die relaties een belangrijke rol spelen in het probleem dat je ervaart, zullen deze ook een onderwerp van gesprek kunnen worden.


Doelgroep

Jongvolwassenen (vanaf 16jaar), volwassenen en ouderen


Praktisch

Je kan me bereiken via telefonisch contact op het nummer 0486/69.39.74. Dit vanaf 9u tot 21u. Wanneer ik in gesprek ben, heb ik echter mijn gsm niet bij, dit zou het gesprek ernstig verstoren. Spreek gericht een voicemail bericht in met je naam en telefoonnummer en ik bel je zo snel mogelijk terug. Je kan me echter ook via mail contacteren: margot@psycholoog-waasland.be, daarbij vraag ik wel of het mogelijk is je telefoonnummer door te geven wanneer je graag een afspraak wenst te maken. Het is makkelijker om via de telefoon de agenda’s naast elkaar te leggen. Je kan me tot slot ook bereiken via het contactformulier van de website www.psycholoog-waasland.be.

Een afspraak is mogelijk op weekdagen vanaf 8u30u, tot maximum 21u. De kostprijs voor een individueel gesprek bedraagt €60. Dit gesprek neemt zo’n 50 minuten in beslag.

Ik vraag wel dat wanneer een afspraak niet kan doorgaan, je 48u op voorhand afbelt!


Opleiding

 • Postgraduaat Gedragstherapie voor volwassenen – KUL: 2013 – 2017
 • Postgraduaat psychodiagnostiek - Lessius Hogeschool: 2010-2012
 • Master in de Klinische Psychologie - Universiteit Gent: 2007 – 2010
 • Bachelor in de Toegepaste Psychologie in Lessius Hogeschool Antwerpen: 2004-2007
 • Opleiding Schematherapie (basis+gevorderd): 2017

Ik ben erkend bij de psychologencommissie met erkenningsnummer: 862111312
Daarnaast ben ik lid van onderstaande beroepsverenigingen:

 • VVKP (Vlaamse vereniging voor klinische psychologen)
 • BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
 • VVGT (Vlaamse vereniging voor gedragstherapie)