PAPENHOF

PRAKTIJK VOOR PSYCHOTHERAPIE

Home
Aanbod
—> Individuele psychotherapie
—> Partnerrelatietherapie
Team
Praktisch
Contact

Papenhof – praktijk voor psychotherapie
Varenbosstraat 48
2800 Mechelen
www.papenhof.be
info@papenhof.be
0485 50 88 34
(Jutta Schnellbacher)
0485 51 78 49
(Elisabeth Roijaards)

PRAKTISCH

Aanmelding en verloop van de begeleiding

Een psychotherapeutisch proces start met een of meerdere intakegesprekken. In het intakegesprek maken we kennis met elkaar. We verkennen de moeilijkheden waarmee je worstelt en beogen samen de hulpvraag scherper te krijgen. We luisteren naar jouw verwachtingen om dan te bekijken of we tot een gemeenschappelijk traject kunnen komen. Indien nodig dragen we zorg voor een doorverwijzing.

We hechten er veel belang aan dat elke cliënt de begeleiding krijgt die het beste bij hem of haar past. Van daaruit besteden we ook veel zorg aan de specifieke hulpvraag en behoefte van elke cliënt.

Het therapietraject wordt samen met jou op regelmatige basis geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.

Een individuele therapiesessie duurt 50 minuten. Een sessie relatietherapie duurt 75 minuten. Voor supervisie wordt eveneens 75 minuten uitgetrokken.

Tarieven

De tarieven per sessie verschillen naar gelang de specifieke vorm van begeleiding:

Individuele psychotherapie: 70 EUR voor het eerste gesprek (aanmaken dossier), daarna 60 EUR per consultatie van 50 minuten.
Partnerrelatietherapie: 85 EUR voor het eerste gesprek (aanmaken dossier), daarna 75 EUR per consultatie van 60 minuten.
Supervisie: 75 EUR per consultatie van 60 minuten.

De kost voor psychotherapie is volledig ten laste van de cliënt, tenzij je hiervoor verzekerd bent. Bij de meeste ziekenfondsen is er sprake van een gedeeltelijke terugbetaling. Contacteer hiervoor uw ziekenfonds.

Indien je verhinderd bent om naar je afspraak te komen, vragen wij om minstens drie werkdagen van tevoren te annuleren. Voor een laattijdig geannuleerde afspraak (of niet opdagen) wordt de volledige prijs van de consultatie aangerekend.