NADIA MERCKX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KLEIN WILLEBROEK

Contactgegevens

Merckx Nadia
Sasplein 10
2830 Klein Willebroek

tel: 03/8446079
gsm: 0477/555174

E-Mail: nadia.merckx@psycholoog.be
Website: www.nadiamerckx-psycholoog.com


Werkwijze

Intake     Vraagverduidelijking     Oriëntatie
Tijdens de intakeprocedure wordt informatie verzameld over uzelf, uw aanmeldingsklacht en uw leefsituatie. Dit gebeurt aan de hand van een gesprek. Indien nodig kunnen gestandaardiseerde vragenlijsten of tests worden afgenomen. Eventueel kunnen ook andere personen (partner, familieleden, leerkracht, eerder geraadpleegde hulpverleners) betrokken worden bij de intake, om de informatie te vervolledigen. Uiteraard mits uw toestemming.

In de meeste gevallen weten mensen wel duidelijk wat hun klachten zijn, maar het is niet altijd even duidelijk op welke manier zij hierbij kunnen geholpen worden. Daarom trachten we in de fase van vraagverduidelijking , één of meer hulpvragen te formuleren, afgeleid van de informatie, verzameld tijdens de intake. Voorbeelden van hulpvragen zijn:


‘Ik wil geholpen worden om beter besluiten te kunnen nemen’
‘Ik wil geholpen worden om te stoppen met negatief denken’
‘Ik wil hulp bij het overwinnen van mijn faalangst’
‘Ik wil geholpen worden om mij opnieuw goed te voelen in mijn werk
‘Ik wil hulp bij het uitbreiden van mijn sociaal netwerk’

Zodra we een overzicht hebben van uw belangrijkste hulpvragen belanden we in de oriëntatiefase
We onderscheiden hier drie mogelijkheden:

  1. De hulpvraag kan beantwoord worden met een enkelvoudig advies, waarmee u zelfstandig aan de slag kunt. Op dat ogenblik eindigt hier de begeleiding.
  2. De hulpvraag kan niet binnen deze praktijk behandeld worden. In dit geval wordt u doorverwezen naar andere diensten of hulpverleners.
  3. De hulpvraag kan behandeld worden in deze praktijk. Op dat ogenblik gaan we over tot het formuleren van een werkdoel voor de begeleiding.

Het proces van intake tot oriëntatie trachten wij af te ronden binnen een verloop van 1 tot 3 sessies..

Begeleiding

Wanneer u na de intake en oriëntatie de begeleidingsfase aanvat, kunnen hierin verschillende resultaten nagestreefd worden. Voorbeelden van na te streven resultaten zijn:
- op een integere manier omgaan met moeilijke gevoelens
- het stellen van duidelijke persoonlijke grenzen
- het hebben van liefdevolle relaties in je gezin
- het bereiken en handhaven van een gezond evenwicht tussen werk en privé
- loslaten van oud zeer en in het hier en nu gaan leven
- ….

We onderscheiden drie vormen van begeleiding die afzonderlijk of achtereenvolgens kunnen worden toegepast:

Intensieve begeleiding
Is aangewezen wanneer het probleem zich in de acute fase bevindt. Met andere woorden: wanneer uw klachten zeer intens zijn, zodat ze uw dagelijks leven ernstig verstoren. Hierbij wordt een frequentie aangehouden van 1 à 2 sessies per week.

Inzichtgevende begeleiding
Is de meest voorkomende manier om gedurende langere tijd actief aan begeleidingsdoelstellingen te werken. De frequentie van de sessies wordt afgestemd op uw situatie.

Ondersteunende begeleiding
Is bedoeld om de bereikte resultaten te behouden en goed te blijven functioneren. De frequentie wordt hier gehouden op 1 sessie per 14 dagen tot 1 sessie per maand.

In de loop van de begeleiding kan u gevraagd worden om huiswerkopdrachten uit te voeren. Dit kan gaan om het bijhouden van een dagboek, het registreren van klachten of het uitproberen van bepaalde gedragsoefeningen. Het is belangrijk dat u deze opdrachten nauwgezet uitvoert. Ze geven inzicht in uw situatie en dragen bij tot positieve gevoels-en gedragsveranderingen.

Beëindiging van uw begeleiding

De begeleiding wordt beëindigd volgens één van de drie volgende scenario’s

  1. De werkdoelen zijn bereikt
  2. De werkdoelen zijn gedeeltelijk bereikt, maar er valt geen noemenswaardige verbetering meer te verwachten, op basis van de aangeboden begeleiding
  3. Eén van de partijen wenst de begeleiding te stoppen op basis van onverenigbaarheid van doelstellingen of standpunten

Doelgroep

Jongeren en volwassenen


Afspraken

Afspraken worden telefonisch gemaakt, elke werkdag tussen 8.30u en 9.30u en tussen 12.30u en 13.30u. Buiten deze uren kunt u een boodschap inspreken. Ik contacteer u dan zo spoedig mogelijk.


Kostprijs

€ 50,00 per consultatie
Bij het eerste gesprek wordt een administratieve kost van €5,00 aangerekend.


Bereikbaarheid

Via openbaar vervoer:

op 5 minuten wandelafstand van bushalte ‘Klein Willebroek’
Lijn 253 Dendermonde-Puurs-Boom
Lijn 286 Mechelen-Willebroek-Boom

Met de wagen:

Komende uit richting Brussel/ Klein Brabant:
A12 richting Antwerpen, afrit Willebroek-Noord, over de
(blauwe) kanaalbrug, de rotonde oprijden, eerst afslag.
Daarna onmiddellijk links (na ong.50 m)

Komende uit richting Antwerpen:
A12 richting Brussel, afrit Boom, richting Willebroek, over de Rupelbrug
de rotonde oprijden, derde afslag. Daarna onmiddellijk links (na ong.50m)


Lidmaatschappen

Lid van de Belgische Federatie van psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)
 
erkenningsnummer Psychologencommissie: 702103882