MYRIAM BENOIT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE DEERLIJK

Contactgegevens

Benoit Myriam
Desselgemknokstraat 68
8540 Deerlijk
gsm: 0495/944 202
email: myriam@desmetbenoit.be  


Werkdomein

* Psychotherapie en psychoanalyse voor volwassenen  
 
Er wordt voornamelijk individueel gewerkt. Het individuele spreken staat centraal, maar is er nood aan een gesprek samen met de directe omgeving, dan kan dat gerust.  


Thema’s

De aan bod komende thema’s zijn divers en afhankelijk van de specifieke hulvraag. Er is begeleiding bij zowel psychisch lijden als psychiatrische problematiek. Volgende onderwerpen komen o.a. vaak terug:
 
* Verwerkingsmoeilijkheden (zoals trauma, rouw, ziekte, miskraam, zwangerschapsonderbreking,…)
* Stress- en burn-out
* Depressie
* Relatiemoeilijkheden
* Angsten, schuldgevoelens, …  


Lidmaatschappen

* lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP)
* lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)  


Praktisch

De eerste afspraak kan zowel telefonisch als per mail gemaakt worden.(Indien ik uw oproep niet meteen kan beantwoorden, spreek dan uw naam en telefoonnummer duidelijk in op de voicemail. Ik bel u zelf zo snel mogelijk terug.)
Het is mogelijk dat u door een arts wordt doorverwezen, maar er is geen medisch voorschrift vereist. U kunt dus ook op eigen initiatief een afspraak maken.