MIRIAM VANCAUWENBERGH 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE KOKSIJDE

CONTACTGEGEVENS

Psychologische praktijk

Miriam Vancauwenbergh, master klinische psychologie
C. Schoolmeesterslaan 47
8670 KOKSIJDE

GSM: 0478 48 30 52
E-Mail: miriam.vancauwenbergh@psycholoog.be


WERKDOMEIN & AANBOD: Psychologische hulpverlening - Counseling

Ik richt mij enerzijds tot adolescenten, volwassenen en ouderen die psychologische problemen ervaren. Anderzijds richt ik mij tot personen die niet zozeer te kampen hebben met psychische stoornissen, maar die tijdelijk nood hebben aan ondersteuning, begeleiding en/of coaching. Mijn aanpak is eclectisch: een combinatie van oplossingsgerichte, cognitieve en psychodynamische invalshoeken – dit aangepast aan de hulpvraag, mogelijkheden en behoeften van de cliënt/patiënt.

Individuele hulpverlening bij psychologische problemen zoals

 • depressieve klachten
 • angsten
 • stemmingswisselingen
 • minderwaardigheidsgevoelens
 • onzekerheden
 • verwerkingsproblemen (relatiebreuk, scheiding, rouw, gebeurtenissen uit het verleden,...)
 • post traumatische stress
 • vage lichamelijke klachten
 • problemen op het werk
 • burn out
 • stress
 • gezinsproblemen
 • relatieproblemen
 • eenzaamheid
 • ...

Coaching: ondersteuning bij verwezenlijken van leer- of streefdoelen

Counseling & begeleiding: adviesverlening


DOELGROEP

adolescenten, volwassenen, ouderen


ACHTERGROND

Personalia:

 • Miriam Vancauwenbergh, °14-04-1975

Studies:

 • master in de klinische psychologie (afgestuurd met grote onderscheiding KU Leuven 1998)
 • master in academische lerarenopleiding psychologie (afgestudeerd met grote onderscheiding U Gent 2010)
 • postacademische opleiding Psychoanalyse en Welzijnswerk (Howest - U Gent)
 • postgraduaat opleiding Sociaal Juridische Hulpverlening (Katho)
 • kortdurende bijscholingen (o.m. gesprekstechnieken, risicotaxatie, klinische diagnostiek,...)

Werkervaring:

 • Centrum Levens- en Gezinsvragen Roeselare: individuele en koppelbegeleiding: november 1998 - mei 1999
 • Penitentiair Complex Brugge: diagnostiek & psychologische begeleiding van gedetineerden (veroordeelde en geïnterneerde gevangenen): mei 1999 - september 2006
 • Vives Hogeschool Kortrijk: docente binnen opleiding bachelor toegepaste psychologie (o.m van de vakken ontwikkelingspsychologie, psychopathologie, psychopathologie: klinische praktijk, sociale en communicatieve vaardigheden, bijzondere vraagstukken adolescentie en delinquentie), tevens stagebegeleidster en thesisbegeleidster: september 2006 tot op heden

PRAKTISCH

U meldt zich telefonisch of per mail aan of u wordt doorverwezen door uw huisarts, specialist,... We maken een eerste afspraak in functie van een verkennend gesprek.

Dit intakegesprek duurt een uur en heeft als bedoeling uw hulpvraag verder te verkennen en een eerste inschatting te maken van de door u ervaren problemen. Na dit gesprek wordt in onderling overleg beslist of gestart wordt met een psychologische begeleiding en worden doelen vooropgesteld.

De duur van de begeleiding hangt van verscheidene factoren af: behaald hebben van doelstellingen, kwaliteit leven is terug verbeterd, verdwijnen van symptomen,...

individueel tarief = 60€/consultatie
koppel tarief = 80€/cons

Sommige mutualiteiten betalen een luik hiervan terug (best na te gaan bij uw mutualiteit).

Indien u verhinderd bent, gelieve tijdig te verwittigen (48u op voorhand). Bij geen of laattijdige annulatie wordt de consultatie alsnog aangerekend.

Kwaliteit wordt gegarandeerd via intervisie met collegae-psychologen en via samenwerking met de huisarts van de cliënt (enkel indien de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming geeft). Uiteraard wordt de deontologische code voor psychologen gerespecteerd.


LIDMAATSCHAP

Belgische federatie voor psychologen (BFP)
Vlaamse Vereniging Klinisch Psychologen (VVKP)
Psychologencommissie: erkenningsnummer 752109755
Erkend CM-psycholoog (ikv terugbetaling)