MIA MAES (°1977)

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE MECHELEN

U kan bij mij terecht voor

  • Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen
  • Ouder/gezinsbegeleiding
  • Supervisie en groepssupervisie
  • Groepsaanbod: Vaardigheidstraining “Focusing voor kinderen”

NIEUW GROEPSAANBOD ELPZ

 1. GROEPSAANBOD VOOR STUDENTEN "LEREN ONTSTRESSEN EN ONTSPANNEN"

in samenwerking met KUL, AP Hoge school, Thomas More Hoge school.Dankzij de conventie Psychologische Zorg Eerste Lijn en het netwerk voor volwassenen, Emergo kunnen we dit aanbod doen.

“Kan je de balans vinden tussen genieten van het student-zijn en omgaan met alle uitdagingen die hier ook bij horen?”

“Hoe hou je het hoofd koel bij alle druk die op je af komt?”

“Zou je graag leren hoe je kan omgaan met innerlijke onrust en fysieke spanning?”

“Wil je je meer relaxed kunnen voelen? “

Dan is het groepsaanbod “Leren ontstressen en ontspannen” misschien iets voor jou?

Psychotherapeuten Mia Maes en Veronique Goossens leren je gedurende drie groepssessies van 2 u via verschillende methoden en technieken om meer rust te vinden in jezelf en je lichaam.  Na dit groepsaanbod beschik je over meer tools om om te gaan met spanning.  Je zoekt ook uit wat het beste bij jou past. Een groep bestaat uit maximum 8 deelnemers.

Praktisch:

 • data:13 maart 2024 9u30-11u30, 20 maart 2024 17u30-19u30, 27 maart 2024 9u30-11u30. Je engageert je voor de ganse reeks.
 • leeftijd: vanaf 18 jaar, min. 4 deelnemers
 • locatie: campus Mechelen Thomas More
 • kostprijs: 2,5 euro per sessie, binnen de conventie ELP, netwerk Emergo. Voor de studenten van KUL campus de Nayer, AP hoge school en Thomas More hoge school wordt deze kostprijs door de school gefinancierd.

Inschrijven via mail naar miamaes@psycholoog.be.

begeleiding door Véronique Goossens en Mia Maes.

 

 1. TOOLBOX "ONTDEK WIE JE BENT EN WAT JE WIL", VOOR STUDENTEN MET (EEN VERMOEDEN VAN) ASS.

in samenwerking met KUL, AP Hoge school, Thomas More Hoge school.

Dankzij de conventie Psychologische Zorg Eerste Lijn en het netwerk voor volwassenen, Emergo kunnen we dit aanbod doen.

“Vraag je jezelf regelmatig af hoe mensen eigenlijk weten wat ze willen in het leven?”

“Denk je bij jezelf al eens: ‘hoe komt het dat ik zo lang twijfel over keuzes en hoe doen anderen dit?’

Wil je graag leren keuzes maken vanuit wat jij echt wilt?

Wij, Anneleen en Mia, helpen jou hierbij graag. Anneleen is auticoach en Mia is psycholoog.

We starten met het bewust worden van je eigen gedrag, denken en voelen. Via deze inzichten onderzoeken we samen je talenten, behoeften en waarden. Tenslotte maken we een concreet plan om zo zelfstandig keuzes te kunnen maken in functie van wat jij belangrijk vindt.

Praktisch:

 • data: 18, 25 april, 2 mei 2024 van 16u tot 18u. Je engageert je voor de ganse reeks. Vooraf wordt nog een intakegesprek gepland, achteraf is een opvolgingsgesprek mogelijk.
 • leeftijd: vanaf 18 jaar, min. 4 deelnemers, max. 8 deelnemers
 • locatie: campus Mechelen Thomas More
 • kostprijs: 2,5 euro per sessie, binnen de conventie ELP, netwerk Emergo. Voor de studenten van KUL campus de Nayer, AP hoge school en Thomas More hoge school wordt deze kostprijs door de school gefinancierd.

Inschrijven kan via miamaes@psycholoog.be


Groepsaanbod "Groeien van binnenuit" "Leer vertrouwen op jezelf".

Voor kinderen van 9, 10 en 11 jaar.

Wanneer kinderen bewust contact maken met hun lichamelijk aanvoelen en hun innerlijke beleving, groeit hun zelfvertrouwen. Dit is het doel van deze cursus.

Via lichaamsgerichte oefeningen, creatieve technieken, "innerlijk luisteren" (Focusing) , ... leren kinderen meer contact maken met zichzelf en dit bevordert hun zelfbeeld.

Maximum zes kinderen kunnen deelnemen. Meer info via miamaes@psycholoog.be of Facebook Psycholoog Mia Maes

Nieuwe data zijn 27 februari, 6, 13, 20 maart 2023. Telkens van 16u15 tem 17u45. Prijs: 160 euro voor de vier sessies samen. Inschrijven voor 17 februari per mail naar miamaes@psycholoog.be. Inschrijving is definitief na overschrijving. .Er is ook de mogelijkheid om Focusing te leren via individuele sessies.

Locatie: Mechelen, Schuttersvest 22 B


Professionele achtergrond

Master in de klinische psychologie (optie kind, jeugdige en gezin) (KULeuven, 2000)

Cliëntgerichte en experiëntiële psychotherapie voor kinderen, jongeren en hun gezin (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2008)

Opleiding Triple P (Positive Parenting Program) level 4 en 5

Opleiding Emotion Focused Therapy for Individuals (EFT) level 1, 2 en 3 (Faculteit voor Mens en Samenleving, Turnhout, 2013-2015)

Masterclass EFT for anxiety en Masterclass EFT for complex trauma (Focus On Emotion)

Wholebody Focusing level 1,2 en 3 (bij Saren Swinnen)

Aspirant supervisor (VVCEPC)

2 jarige Specialisatie-opleiding: Focussen met kinderen (Focus On Emotion, 2020-2022)

Lid Belgische Federatie van Psychologen (BFP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Lid Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)

Erkend psycholoog bij de psychologencommissie (nr 772105118)

Werkervaring : stage in het CGG Mechelen (1999-2000), 11 jaar als psycholoog-psychotherapeut in algemene ziekenhuizen (UZ Leuven, Sint-Vincentius Antwerpen),in CLB's, in centra voor kinder en jeudpsychiatrie (Universitaire Kinder en Jeugdpsychiatrie Antwerpen, Referentiecentrum Autisme (RCA)),in de groepspraktijk voor psychotherapie D_link Mechelen en tot slot 6 jaar als zelfstandige in hoofdberoep in de groepspraktijk voor psychotherapie Conciente (kinderen, jongeren en volwassenen).

Lid van The International Focusing Institute  (TIFI)

Lid van the International Society of Emotion Focused Therapy (ISEFT)

Door TIFI erkend Focusing Trainer voor volwassenen en kinderen en Focusing Oriented Therapist voor volwassenen en kinderen, augustus 2022


Werkdomein

Jongvolwassenen en volwassenen:

Emotionele moeilijkheden, vragen mbt zingeving, keuzes/beslissingen, verwerkingsmoeilijkheden/ problemen bij rouw, contactmoeilijkheden/ relationele problemen, tekort aan eigenwaarde en zelfvertrouwen/laag zelfbeeld, perfectionisme, burn-out, depressie, angststoornissen, trauma, …
Er wordt gewerkt aan de hand van cliëntgerichte gesprekstherapie waarbij de beleving centraal staat. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van Emotion Focused Therapy, gericht op het in contact brengen met emoties om de ervaringsstroom aan te spreken en tot inzicht, erkenning en verandering te komen. Daarnaast gebruik ik ook creatieve technieken om op verschillende manieren het experiëntiële proces te bevorderen.

Meer info over hoe emoties werken, vind je in volgend filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=SJOjpprbfeE

Kinderen en jongeren:

Sociaal-emotionele problemen: omgaan met en uiten van emoties (angst, verdriet, woede, frustraties, zich niet gehoord voelen, ...), gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van machteloosheid en hulpeloosheid, verwerkingsmoeilijkheden bij ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen, moeilijkheden in relaties en contactproblemen, identiteitsvragen, keuzes maken en zelfstandig worden, gepest worden, moeilijke leef/gezinssituaties, omgaan met spanningen en stress, …

Er wordt gewerkt aan de hand van cliëntgerichte kinderpsychotherapie: dit houdt zowel gesprekstherapie in als elementen uit de speltherapie en creatieve technieken.

Ouders:

Therapie is een gezamelijke onderneming van ouders, kind en therapeut. Ouder (en/of gezins)gesprekken vormen dan ook een vast onderdeel van de therapie. In de oudergesprekken kunnen ouders hun eigen waarnemingen, gedragingen en vragen over het kind en hun rol als ouders uiten en bespreekbaar maken. Er wordt gesproken over de relatie tussen ouders en kind, over hoe ouders meer inzicht kunnen krijgen in de belevingen en behoeften van hun kind, maar ook in hun eigen mogelijkheden als ouders. Mogelijkheden, die ze na het stoppen van het therapie, kunnen gebruiken.
Mogelijkheden: ouderbegeleiding in het kader van een individuele kinderpsychotherapie, mediatietherapie (begeleiding van ouders met heel jonge kinderen waarbij enkel met de ouders wordt gewerkt), begeleiding mbt ouderschap, begeleiding bij verwerkingsproblemen mbt ontwikkelingsstoornissen en andere kindgerelateerde moeilijkheden.

Psychotherapie

Het doel van psychotherapie is het herstel van de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden en het opnieuw op een evenwichtige manier in contact zijn met jezelf.
Via het werken met iemands beleving en de onderliggende ervaringsstroom wordt verandering beoogd. Ook het lichamelijk gewaarworden en de kracht van het lichamelijk weten worden betrokken tijdens het therapieproces. Als psychotherapeut zoek ik mee op een begrijpende, aanvaardende, authentieke en ondersteunende manier.


Praktisch

Aanmelding en verloop

Eerst is er een kennismakingsfase met één of meerdere verkennende gesprekken. Deze dienen om de hulpvraag uit te klaren, om een zicht te krijgen op de doelstellingen en verwachtingen en om een gemeenschappelijk traject af te spreken.

Indien nodig wordt er een doorverwijzing besproken, bijvoorbeeld wanneer eerst andere stappen wenselijk zijn of wanneer een ander psychotherapeutisch aanbod meer aangewezen is of als er nood is aan meer specifieke psychodiagnostiek of een psychiatrische inschatting.

Ik werk, indien gewenst, nauw samen met de eventuele verwijzer en andere betrokken hulpverleners.

Ik werk met een online monitoring systeem, QIT-ONLINE, waarmee de kwaliteit van de therapie en de werkrelatie getoetst wordt en zo nodig bijgestuurd kan worden.

Kostprijs

Huidige tarieven:

Intakegesprek: 70 euro + aanmaken van het dossier: 5 euro (incl. BTW)=75 euro (incl. BTW)

Individuele psychotherapie (50 minuten): 70 euro (incl. BTW)

Ouder- & gezinsgesprek (60 min): 80 euro (incl. BTW)

Telefonisch overleg met derden (na toestemming); 1 euro per minuut vanaf 15 minuten (incl. BTW)

Overleg ter plaatse (na toestemming)regio Mechelen: 1 euro per minuut. (incl. BTW)

Supervisie: 80 euro (incl. BTW)

Groepssupervisie: 110 euro (incl. BTW)

Indien u binnen de conventie ELP kan worden aangemeld: 11 euro per sessie, 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming (max. 9 betalende sessies, eerste is gratis).

 


Contactgegevens

Adres: Schuttersvest 22 B, 2800 Mechelen
Tel: 0476/06.61.52
Email: miamaes@psycholoog.be
facebookpagina: psycholoog Mia Maes
visumnummer (281036)