MARTIJN DEVOS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE TORHOUT

Coördinaten

Martijn Devos, ° 1982
(groepspraktijk www.clavistorhout.be)
Zuidstraat 31
8820 Torhout
West-Vlaanderen

Tel: 0473/73.20.71
Email: martijn@clavistorhout.be

Erkend door de psychologencommissie (nr. 821107156)


Wie ben ik?

Ik ben in 2006 afgestudeerd als licentiaat klinische psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven (optie kind, jeugdige en gezin). Als psycholoog ben ik erkend door de Psychologencommissie (nr. 821107156).
Na mijn basisopleiding volgde ik de vierjarige postgraduaatopleiding ‘psychodynamische kinderpsychotherapie’ aan de Katholieke Universiteit Leuven en nam ik deel aan verschillende vormingen, studiedagen en workshops (zoals adolescentie, diagnostiek, suïcide, trauma, affectregulatietherapie,…).
Ik ben lid van de ‘intervisiegroep psychodynamische psychotherapie (K.U.Leuven)’ en van de ‘Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie’.

Ik deed ruime ervaring op met kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele moeilijkheden, oa in het West-Vlaams Observatie- en Therapeutisch Centrum De Berkjes en als psycholoog in het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling West-Vlaanderen.
Op dit moment ben ik een vijftal jaar residentieel werkzaam als afdelingspsycholoog in de eenheid Jeugd Behandeling van de Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, te Pittem. Ik werk er bij jongeren (15-18 jr) met verschillende psychische en psychiatrische problemen.


Doelgroep?

De praktijk richt zich vooral tot jongeren en jongvolwassenen/studenten (13-24jr). Ook kinderen en hun ouders kunnen bij me terecht.

De praktijk biedt therapie bij verschillende psychische problemen zoals
- emotionele moeilijkheden als gevolg van verlieservaringen of traumatische gebeurtenissen
- gehechtheidsproblemen
- relationele en sociale moeilijkheden (pesten,…),
- identiteitsproblemen
- angstproblemen (zoals faalangst, scheidingsangst, spanning…)
- psychosomatische klachten
- piekeren, onzekerheid
- woedeaanvallen, agressie- en gedragsproblemen
- stemmingsproblemen (somberheid, depressie,…)
- slaapproblemen
- schoolproblemen
- eetproblemen
- automutilatie
- zelfmoordgedachten
- …

Afhankelijk van de vraag komen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders alleen of samen naar de therapie.


Werkwijze?

Aanmelding kan zowel telefonisch (0473/732071) als via mail (martijn@clavistorhout.be)
In overleg kijk ik in één of meerdere kennismakingsgesprekken naar welke vorm van hulp het meest geschikt is. Daarnaast geef ik in de kennismakingsperiode ook uitleg over de therapie en proberen we samen zicht te krijgen op de hulpvragen. We gaan na of deze vorm van hulpverlening geschikt is en of het wat ‘klikt’. Na één of meerdere kennismakingsgesprekken kan men beslissen om verder therapie te volgen of niet. In overleg bepalen we de frequentie van de afspraken.

In de therapie staat het persoonlijke verhaal centraal. Kinderen, jongeren of jongvolwassenen die dit wensen, kunnen naast ‘gesprekstherapie’ ook creatief aan het werk met tekeningen, muziek, spel…

In de therapie proberen we vooral te zoeken naar de redenen van de moeilijkheden of de problemen. We maken er ruimte voor gevoelens of herinneringen die in ‘het gewone leven’ nauwelijks een plaats kunnen krijgen. Men krijgt er geleidelijk inzicht in de problemen, of zoekt er nieuwe manieren om met bepaalde moeilijkheden of lastige gevoelens om te gaan. In de therapie kan men ook moeilijke herinneringen proberen te verwerken.
Elke problematiek wordt heel individueel benaderd en begrepen vanuit de persoonlijke levensgeschiedenis en zijn context (gezin, school, werk…).
Soms is het aangewezen dat één of beide ouders eenmalig of verschillende keren op gesprek komen om het therapeutisch proces te ondersteunen. Sowieso is de samenwerking met de context belangrijk. Afhankelijk van de vraag komen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders soms alleen of samen.


Praktische informatie

 • Aanmelding kan zowel telefonisch na 18u. (0473/732071) als via mail (martijn@clavistorhout.be)
  Kinderen, jongeren, jongvolwassenen of ouders komen op eigen initiatief of na doorverwijzing door de huisarts, psychiater of andere instanties (school, CLB,…) bij de praktijk terecht.
 • Kostprijs? €40 per sessie van 45’ (zowel voor kennismakingsgesprekken, individuele therapie, ouderbegeleiding,…). De totale duur van de psychotherapie is verschillend naargelang de problematiek. De betaling gebeurt aan het einde van elke sessie.
  Verslaggeving of uitgebreid overleg met derden: €40
  Soms is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk door de mutualiteit.
  Voor meer informatie zie: http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2014%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie%281%29.pdf
 • Consultaties zijn enkel op afspraak. Zij kunnen van maandag tot vrijdag vanaf 18u en op zaterdagvoormiddag (9-12u).
 • Als psycholoog ben ik gebonden aan het beroepsgeheim en de deontologische code van de Belgische Federatie voor Psychologen (www.bfp-fbp.be). Alles wat iemand vertelt, is dus vertrouwelijk.

Psychodynamische psychotherapie

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich met stapjes en sprongen. Als hun ontwikkeling echt in de knoop geraakt, tonen ze dat op verschillende manieren. Bij de ene komt dit tot uiting in een verstoord slaappatroon, bij de andere in moeilijkheden rond eten. Soms voelt iemand zich overweldigd door angst, gepieker of een sombere stemming. Nog anderen tonen hun probleem door spullen te vernielen of door ander (zelf)destructief gedrag. Sommige kinderen en jongeren functioneren niet meer op school of gaan thuis in conflict met ouders en/of broers of zussen. Nog anderen trekken zich vooral terug uit het contact met leeftijdgenoten en worden plots weer erg afhankelijk en aanklampend ten aanzien van hun zorgfiguren.
 
Psychodynamische psychotherapie begrijpt elk symptoom of probleem als de uiting van een bedreigde ontwikkeling. De moeilijkheden die iemand heeft, zijn tot stand gekomen vanuit een samenspel tussen factoren bij het kind, jongere, of jongvolwassene, de omgeving en de actuele levensomstandigheden.
De psychodynamisch therapeut begrijpt de problemen waarmee iemand wordt aangemeld dan ook als een expressie van een innerlijke wereld die “van slag” is: uit evenwicht, in de knoop geraakt of overspoeld door ervaringen. Binnen de therapie worden overspoelende ervaringen verwerkt of de innerlijke wereld ontward, om zo verder een ontwikkelingstraject aan te vatten. Ze maakt onvoelbare of onzegbare gevoelens en gedachten opnieuw zegbaar en voelbaar. De therapie doet hierbij ook een beroep op de krachten van kinderen en jongeren.
(bron: https://ppw.kuleuven.be/home/permanente-vorming/brochure-kindertherapie-2014-2015)


Contact

Tel: 0473/73.20.71
Email: martijn@clavistorhout.be