MARJOLEIN DEVRIENDT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE TIELT

Werkvormen

Gedurende de begeleiding ga ik uit van een holistische benadering. Psychische moeilijkheden en lichamelijke klachten zijn niet van elkaar los te koppelen. Concreet betekent dit dat psychische klachten veroorzaakt worden door persoonlijke problemen en dit kan op zijn beurt aanleiding geven tot lichamelijke klachten; en omgekeerd. Ik wijs er graag op dat psychische begeleiding best gepaard gaat met regelmatige controles bij uw huisarts of een erkende dokter. Beweging en een gezond voedingspatroon zijn elementair om te streven naar een goede psychische – en lichamelijke gezondheid.

Afhankelijk van de soort problematiek en de leeftijdsgroep ziet een individuele - en/of ouderbegeleiding er enigszins anders uit.

JONGEREN

Jonge kinderen zijn nog niet of moeilijk in staat om in woorden uit te drukken wat hen bezighoudt. Kinderen beeldden hun belevingswereld uit via spel, tekeningen, … Gedurende de therapeutische begeleiding van kinderen/jongeren maak ik dan ook hoofdzakelijk gebruik van creatieve speltechnieken, rollenspelen, schilderen, bewegen op muziek, ontspanning –ademhaling - en visualisatietechnieken, lichaamswerk, … Het is de bedoeling om ons in te leven in de beelden die het kind construeert en te voelen, begrijpen wat ze uitdrukken. Via deze weg tracht ik een toegang te vinden tot de belevingswereld van het kind. Spelen en tekenen in therapie is zeker en vast zinvol, het is een aanzet tot verwerking, een manier om tot rust te komen, om te communiceren …

Een ouderbegeleiding bestaat uit drie aspecten. Ten eerste bestaat deze begeleiding uit psycho-educatie waarbij steun en pedagogische adviezen gegeven wordt, alsook informatie verschaft wordt over kind en/of gezinsproblematiek. Ten tweede is het een gelegenheid om als ouder zelf te ventileren. Als laatste biedt het de gelegenheid om samen met de ouder te evalueren of therapie gegeneraliseerd wordt naar andere contexten (school, thuis).

(JONG)VOLWASSENEN

Bij adolescenten en jong volwassenen wordt o.a. gewerkt via gesprekstherapie.
We leren om onszelf graag te zien en thuis te komen bij onszelf door een evenwicht te vinden tussen actieve, creatieve en rustige oefenmomenten. Dit kan gaan van ademhaling – en relaxatieoefeningen, visualisatie en meditatie tot lichaamswerk, beweging en dans.

Burn-out, CVS, fibromyalgie en aanverwante kwalen zijn moeilijk grijpbaar, desalniettemin zeer ingrijpende klachten. De maatschappij reageert dikwijls met de boodschap ‘je moet er mee leren leven, je kan er weinig tegen doen’. Bovenstaande syndromen hebben allen chronische (fysische/geestelijke) uitputting of intense (spier/zenuw)pijn als centrale basis. Mensen met dergelijke problematiek kampen met (lichamelijke/psychische) blokkades.

Mijn boodschap is positiever: ‘bij chronische vermoeidheid, CVS of fibromyalgie ben je de controle over en het contact met je lichaam kwijt. Je kan op elk moment van je leven beslissen om opnieuw te leren leven vanuit je lijf in plaats vanuit je hoofd. Je kan zelf een bewuste actor worden van je leven. Het is een uitdaging om opnieuw de eigen grenzen te verkennen, aan te geven en te accepteren’. In therapie leer ik mensen voeling te krijgen met hun eigen lijf. Met behulp van ademhaling, contact en lichaamsgerichte oefeningen maken we een reis doorheen ons lijf en ons leven. Door voluit te leren ademhalen krijg je meer lucht en voorzien we ons lijf van meer zuurstof, meer energie. Door contact te maken met ons lichaam leren we bewust te zijn van onze lichaamssignalen. Het wordt opnieuw mogelijk om gevoelens in ons lichaam te ervaren. Gevoelens durven beleven staat gelijk met levensvreugde. Stap voor stap wordt ons lichaam en onze geest opnieuw sterker en gezonder. Stap voor stap worden we weer baas in ons eigen lijf. Er wordt gebruik gemaakt van dans, yoga en creatieve visualisatietechnieken. Wacht niet langer en neem je eigen leven terug in handen.