MARJOLEIN DEVRIENDT

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE TIELT

Profiel
Visie
Doelgroep
Werkdomein
Werkvormen
Praktisch
Contact
Bereikbaarheid
Vorming en groepssessies
InJeKrAcht-nieuws!
Publicaties
Privacyverklaring

Marjolein Devriendt
Dertig Zilverlingenstraat 50
8700 Tielt
Tel: 0479 81 43 59

 

Vorming en pedagogische studiedagen

Alle vormingen en workshops zijn op aanvraag en kunnen op maat aangepast worden. Vraag meer info over de inhoud en voorwaarden.

 

Burn-out als kompas

Steeds meer mensen krijgen te maken met burn-out. Het steeds groter aantal prikkels, procedures en werkdruk zorgt voor stijgende stress met ziekte en uitval tot gevolg. Dit ziekteverzuim is een steeds groter wordend probleem en ook een vicieuze cirkel. Wie uitvalt door burn-out creëert ongewild een belasting voor de collega’s die inspringen en op hun beurt extra belast worden. Bij een burn-out raak je de controle over je mentale en lichamelijke prestaties kwijt en je voelt je onbegrepen door je omgeving. Dit lokt dikwijls angst en schuldgevoel uit. Een burn-out lijkt plots te ontstaan, dit is echter het gevolg van jarenlange, overmatige stress. Al te vaak zijn het net mensen met de grootste drive, een groot verantwoordelijkheidsgevoel en de drang naar perfectie, die een groter risico hebben om uit te vallen. Ook kan het zijn dat mensen uitvallen doordat ze hun kwaliteiten onvoldoende kwijt kunnen op het werk, het risico bestaat dat ze gedemotiveerd, verveeld en uiteindelijk extreem uitgeput geraken. Gedurende deze voordracht staan we stil bij het verschil tussen acute en chronische stress en de impact voor je gezondheid. Signalen van Burn-out versus Bore-out nemen we onder de loep. Eens je inzicht hebt in je eigen lichaamssignalen, kan je ook je grenzen beter bewaken. Op die manier kan je burn-out/bore-out zien als een zinvol proces, het zorgt immers dat je geen energie meer verspilt aan steeds opnieuw beklimmen van een berg waar geen bessen staan. Burn-out wordt op die manier een kans om te leven volgens je waarden. Je krijgt tips om terug het vuur in jezelf te herontdekken en te herstellen.

 

Tijdens deze voordracht staan we stil bij:

  • Onderscheid acute en chronische stress
  • Signalen van burn-out/bore-out
  • Inzichten van de polyvagaaltheorie worden verwerkt, de impact van de nervus vagus (zwervende hersenzenuw) op ons algemeen fysiek en psychisch welzijn wordt eenvoudig toegelicht. Je leert hoe je de nervus vagus kunt activeren om je gezondheid een boost te geven. Deze inzichten/tips dragen bij om terug meer energie en rust te krijgen in lichaam en hoofd.
  • Tips om de eigen grenzen te bewaken en te leven volgens je waarden

 

Pedagogische studiedag Rots en Water (schoolteam)

Een infotraject Rots- en Water kan apart aangevraagd worden op schoolniveau. Je ontvangt er enerzijds inhoudelijke input omtrent de wetenschappelijke basis van Rots- en water, de werkwijze wordt toegelicht. Daarnaast wordt er een korte proefsessie voorzien met de methodiek, waardoor je zelf aan de lijve ervaart wat de training precies inhoudt. Je krijgt tips en enkele tools mee die je als leerkracht/ondersteuner zelf kan inzetten in de klascontext of als zorgbegeleider. De focus wordt aangepast op maat: bv. Rots- en Watertussendoortjes voor meer focus, emotieregulatie … of traumasensitieve Rots- en Waterinzichten- en oefeningen (bv. link tussen stressvenster en het tot leren kunnen komen), direct toepasbaar in de klas. Tijdens deze infosessie proef je even van de Rots- en watermethodiek en ontdek je de taal van Rots- en water. Het kan een teaser zijn als leerkracht om later dan zelf de training Rots- en water te volgen, zodat jullie van binnenuit de voorziening de kennis en expertise opbouwen om dit structureel verder in te bouwen, in een latere fase. In dit proeftraject is het niet mogelijk om Rots- en waterstartersboeken aan te kopen. De duur van dit infotraject is gemiddeld 2u en kan apart gevolgd worden. Locatie: op de aanvragende school zelf.

 

Klastraject Rots en Water

Gedurende enkele weken gaan we op een (inter)actieve, speelse wijze aan de slag met klasgroepen. Door te investeren in de groepsdynamiek pogen we de klassfeer naar een hoger niveau te tillen en de principes van Rots- en water structureel in te bouwen. De leerkracht ervaart de onderlinge dynamieken en kan het ook in de verdere klascontext inzetten. De trainingsinhoud bouwt grotendeels verder op het Evidence based programma Rots en Water, aangevuld met inzichten uit andere methodieken. Het is een psychoactieve training waar beweging en lichaamsbewustzijn de basis vormen, er wordt ook ruimte voorzien voor reflectie en koppeling naar de klascontext.

 

Workshop Schateiland expeditie

Een workshop schateiland expeditie kan apart aangevraagd worden bij een thematische schooldag, een project … In deze workshop vertrekken we vanuit een visualisatie, een expeditieverhaal, samen met de kinderen gaan we op reis. De kinderen worden expeditiegangers en ik neem ze samen mee op tocht. Er wordt een schateilandposter of schatkist gemaakt. Er worden ‘schatten gegraven’, de kinderen ontdekken hun talenten en komen ook schatten tegen waarin ze willen groeien. We gaan creatief aan de slag! De talenten ontdekken we al spelenderwijs, er worden tal van werkvormen gebruikt waardoor plezier centraal staat. Het is een toegankelijke, leuke manier om meer verbinding te maken met zichzelf en de ander en spelenderwijs het zelfvertrouwen te versterken. Schatgraven zorgt ervoor dat men elkaar beter leert kennen en door het (h)erkennen van positieve rollen, heeft het een gunstige invloed op de groepsdynamiek.

 

Workshop Schatgraversregenboog

Een workshop schatgraversregenboog kan apart aangevraagd worden bij een thematische schooldag, een project … In deze workshop vertrekken we vanuit talrijke creatieve en actieve spelvormen en in elke spelvorm staat het graven naar de eigen talenten/kwaliteiten centraal. Om dichter bij je talenten te komen gaan we de karweikaarten niet uit de weg. Om dichter bij onze regenboog te komen doen we talrijke speelse en zinnige opdrachten: de karweikaarten laten je het leven omhelzen.
Dat maakt dat er als vanzelf een grote glimlach op je gezicht komt, dat je ogen gaan fonkelen. De speelse opdrachten en inzichten verankeren we in het symbool: de regenboog. Deze training kan aangepast worden aan de leeftijdsgroep, dit kan ingezet worden bij kleuters en lagere schoolkinderen. De karweikaarten geven zelfinzicht, plezier en luchtigheid. Ze zijn onderverdeeld in leven omhelzende thema’s:

 

Liefs:
Liefs voor jezelf en anderen ervaren

Schatten:
Jouw schatten en die van anderen opgraven

Wensen & dromen:
Wensen en mooie dromen de wereld in sturen

Hier & nu:
Stilstaan en bezinnen

Fantasie:
De kracht van de verbeelding voelen

Genieten:
Aandacht geven aan kleine bijzondere dingen