MARC BEERNAERTS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Marc Beernaerts
Psychologische Praktijk bvba
Ankerslaan 2
9050 Gent
 
gsm: 0478/46.23.33
Ondernemingsnummer: 0478 190 895  


Situering

Ik werk met verschillende problemen die in aanmerking komen voor behandeling in een ambulante setting. De aanpak wordt afgestemd op de problematiek. Efficiëntie staat centraal. Van bij de eerste zittingen moet duidelijk zijn voor de cliënt dat de aanpak ertoe doet. Verwijzers ontvangen desgewenst zonder bijkomende kosten een verslag omtrent begeleidingsaanpak en evolutie. Samenwerking met andere professionelen waar nodig.


Werkdomein

Volwassenen en jongvolwassenen hebben problemen als depressie, angsten, paniek, fobieën, obsessieve en compulsieve problemen, eetstoornissen, relatieproblemen, insomnia, persoonlijkheid- en identiteitsproblemen, psychofysiologische klachten, seksuele disfuncties, posttraumatische problemen & slachtofferproblemen, …

Relatiebegeleiding is inbegrepen.

Ik werk met kinderen en jongeren met diverse problemen. Ik combineer mijn klinische kennis & ervaring inzake begeleiding met een grondige kennis van diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsproblemen. Ik heb op deze manier een goed beeld van de ruime problematiek van het kind. De aanmeldingen zijn breed: gedragsproblemen, angsten, ADHD, ASS, tics, slaapproblemen, leerstoornissen, scheidingsperikelen, geweld, …


Werkwijze

Elke persoon is verschillend. Het is mogelijk een standaard aanpak voorop te stellen. De oriëntatie op het probleem zal de verdere begeleiding sturen. Telefonische vragen omtrent aanpak kunnen in grote lijnen beantwoord worden, maar nuancering is nodig in de eerste contacten.
 
Een gedragstherapeutische - , contextuele - of oplossingsgerichte aanpak kan het meest gewenst zijn, maar evengoed kan een psychodynamische oriëntatie van belang zijn. Bij kinderen wordt meestal tegelijk ouderbegeleiding om de in het onderkennen en opvangen van specifieke problemen te verhogen.


Doelgroep

Iedereen die in aanmerking komt voor ambulante begeleiding, met uitzondering van sommige verslaving- of daderaangelegenheden. Ik behartig problemen vanaf het 1ste levensjaar t.e.m. ouderen, en ik hou van de afwisseling. Geen psychosen.


Informatie

Licentiaat Klinische Psychologische
Psychotherapeut
 
Samenwerking met huisartsen, psychiaters en (neuro)pediaters.
 
Erkend door de verschillende ziekenfondsen.
Lid BFP en VVKP
Liever geen email i.v.m. informatievragen.
 
Ik genoot een universitaire opleiding en volgde meerdere postuniversitaire cycli en bijscholingen en volg de vakliteratuur.
 
Praktijk is goed gelegen, zeer vlot bereikbaar met de auto en met alle vormen van openbaar vervoer, parkeren is voorzien.
 
© Marc Beernaerts