LUCA LITTERA

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE GENT

Contactgegevens

Luca Littera (Klinisch psycholoog)
Ooilamstraat 36
9000 Gent
GSM: 0477/746344
E-Mail: luca.littera@psycholoog.be
Website: http://www.spreek-kuur.be    


Werkdomein

1. Begeleiding/therapie voor volwassenen
2. Begeleiding/therapie voor adolescenten (vanaf 14 jaar) en hun gezin
Na telefonisch contact wordt een verkennend gesprek gepland.


Methode

Adolescenten (vanaf 14 jaar), volwassenen  
Vanuit een klinisch psychologisch referentiekader bied ik individuele psychologische begeleiding en psychotherapie aan. Ik werk voornamelijk vanuit een Psychodynamische benadering. We doorlopen samen een proces waarbij het mogelijk wordt om belangrijke gedachten en gevoelens te ervaren, te onderzoeken en te verwerken. Voor bepaalde problematieken zal tevens geput worden uit het Systeemtheoretisch en Cognitief-gedragstherapeutisch denken.  


Thema’s

Adolescenten (vanaf 14 jaar) en volwassenen

  • Identiteits- en zingevingsproblemen
  • Angst & stemmingsstoornissen (o.a. depressie en burn-out)
  • Sociaal-emotionele problemen (o.a. rouwverwerking, moeilijkheden bij transitie, psychosomatische klachten, depressieve klachten, laag zelfbeeld)
  • Persoonlijkheidsproblematiek
  • Hechtingsproblematiek
  • Migratieproblematiek
  • Verslaving

Bijkomende informatie

Nederlands & Italiaans  
 
Lid van de Belgische Federatie van Klinisch Psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de World Association for Infant Mental Health
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 731108561