LUC VAN OVERSCHELDE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WANNEGEM-LEDE EN AFSNEE

Welkom

Voor een eerste gesprek neemt U best telefonisch contact op. Een eerste afspraak wordt gemaakt, rekening houdende met ieders agenda en naargelang de hoogdringendheid. U krijgt een afspraak binnen de week.

Mijn expertise ligt in:

 • psychologische begeleiding (tieners, volwassenen) – kortdurend
 • psychoanalytische psychotherapie
 • psychodiagnostiek (onderzoek naar persoonlijkheid, intellectuele of cognitieve mogelijkheden en beperkingen)
 • gerechtelijke expertise

Kwalificaties

 • Licentiaat in de psychologie (Universiteit Gent – 1995)
 • Gerechtelijk expert (Universiteit Gent – 2012)
 • Klinisch psycholoog met erkenningsnummer bij de Psychologencommissie 691105933
 • Lid van Belgische Federatie voor Psychologen (BFP)
 • Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP)

Ervaringsgebieden

Psychotherapie

 • klinische stoornissen als depressie, angst, stress, burn-out, rouw, traumaverwerking en zingevingsvragen
 • psychosomatische klachten zoals wervelzuilproblemen, spijsverteringsklachten, hoofdpijnklachten
 • psychiatrische problemen of persoonlijkheidsstoornissen als borderline, psychose, OCS, PTSS, e.a.
 • relationele problemen
 • studieproblemen en cognitieve stoornissen

Psychodiagnostiek

 • (Neuro)psychologische onderzoeken
 • Intelligentie- en persoonlijkheidsonderzoek
 • Onderzoek naar cognitieve mogelijkheden en beperkingen
 • Gerechtelijke expertises

Doelgroepen

 • jongeren (vanaf 15 jaar)
 • volwassenen
 • Nl/Fr

Contactgegevens

Correspondentieadres:
Wannegemdorp 23
9772 Wannegem-Lede

Kabinet gelegen te:
Broekkantstraat 46
9051 Afsnee

tel: 09/279.22.53
gsm: 0479/68.17.43
e-mail: luc.van.overschelde@psycholoog.be


Andere werkadressen

AZ Nikolaas – Multidisciplinair Pijncentrum
UZ Antwerpen – Afdeling Fysische Geneeskunde/Centrum voor Evaluatie van Menselijke Schade


Website

www.eesterschelde.be
www.eesterschelde.blogspot.be