LOBKE HAUTMAN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-NIKLAAS

Contactgegevens

Lobke Hautman
0479 036 901
lobke@hautman.be

Driekoningenstraat 36B bus 1
9100 Sint-Niklaas
Ingang praktijk via parking Lavendelstraat

Best bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u en 16u

NIEUWE AANMELDINGEN OF DOORVERWIJZINGEN VIA MAIL LOBKE@HAUTMAN.BE


Werkdomein

Diagnostiek en psychotherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen

1) Psychodiagnostiek

 • Intelligentieonderzoek: Non-verbaal en verbaal intelligentieonderzoek vanaf 2.6 jaar tot 85 jaar
 • Onderzoek naar aandachtsproblemen, aandachtsstoornissen en ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen
 • Onderzoek naar Autisme bij kinderen, jongeren en volwassenen

2) Psychotherapie

Experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie bij kinderen, jongeren en volwassenen.

 • Gesprekstherapie
 • Speltherapie
 • Cognitieve gedragstherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Psycho-educatie

Bij kinderen en jongeren worden de ouders en het gezin nauw betrokken.

Er wordt veel belang gehecht aan het samenwerken en overleg met de ruimere context van de cliënt, de verwijzer en andere belangrijke derden, mits de cliënt hiermee akkoord gaat.


Wie

Kinderen, jongeren en volwassenen


Waar

Consultaties in de praktijk
schoolbezoeken


Visie

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Iedereen kampt met problemen, zorgen, verdriet, conflict,… Als deze moeilijkheden je teveel worden en jou belemmeren in het dagelijks leven, is het goed om psychologische hulp te zoeken. Dit betekent niet dat je abnormaal of ‘gek’ bent, maar wel dat je net zoals veel mensen op een punt bent gekomen dat je er zelf even niet meer uitgeraakt.

In een eerste gesprek verkennen we wat moeilijk loopt en wat maakt dat je psychologische hulp gaat zoeken. We bekijken waar jouw wens tot verandering ligt. Het is erg belangrijk dat jij kan aanvoelen of het klikt tussen ons.

Diagnostisch onderzoek bij kinderen, jongeren en volwassenen

We kunnen een diagnostisch traject doorlopen om te achterhalen hoe we jouw klachten of de moeilijkheden bij jouw kind kunnen begrijpen. In samenwerking met een (kinder-)psychiater of neuroloog wordt op basis van gestandaardiseerde interviews, vragenlijsten en testonderzoek het functioneren in kaart gebracht.
Je kan terecht voor diagnostisch onderzoek bij klachten die wijzen op een neuropsychologische problematieken zoals ADHD en Autisme. Van zodra duidelijk is hoe we de klachten kunnen begrijpen, is ook begeleiding mogelijk om samen uit te zoeken welke ondersteuning jij (of je kind) nodig hebt om jezelf te kunnen zijn in deze wereld.
Daarnaast bied ik een ruim gamma aan intelligentieonderzoek, zowel verbaal als non-verbaal, voor kinderen en volwassenen. Dit kan noodzakelijk zijn in het kader van vermoeden van leerstoornissen, schoolse problemen, een vermoeden van zwakkere of hogere begaafdheid, logopedische therapie,…
Kinderen en jongeren met schoolse problemen kunnen samen met hun ouders terecht voor diagnostisch onderzoek en begeleiding. Eerst onderzoeken we wat de oorzaak is van de schoolse moeilijkheden (eventueel samen met een logopedist die specifiek onderzoek naar leerstoornissen kan uitvoeren). Dan zoeken we samen met de ouders, de school en een arts (kinderpsychiater of neuroloog) naar een gepersonaliseerde aanpak om het kind of de jongere de ondersteuning te geven die hij of zij nodig heeft.

Psychotherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen

Therapie kan je een veilige plek bieden om te zoeken waar deze problemen mee te maken hebben en hoe je hiermee kan omgaan. Ik kan je geen pasklare antwoorden of oplossingen bieden, maar wel steun geven en je begeleiden in je eigen zoektocht. Therapie vraagt heel wat engagement van jou en eventueel van je kind. Het kan betekenen dat je hard gaat werken aan moeilijke thema’s. Maar therapie betekent ook een veranderingsproces. Samen kunnen we zoeken waar jouw veerkracht zit en hoe jij kan groeien en persoonlijk evolueren. De therapievorm die ik hierbij gebruik is cliëntgerichte gesprekstherapie of cognitieve gedragstherapie, afhankelijk van jouw noden.

Indien je kind met één of meerdere problemen kampt, gaan we samen, d.w.z. ik, jullie als ouder(s) en je kind, op zoek naar waar dit mee te maken heeft en hoe jullie hier mee kunnen omgaan opdat er verandering komt in het lijden van je kind en van jullie gezin. De therapievorm die ik in individuele sessies met je kind gebruik, is speltherapie of cognitieve gedragstherapie.


Waarvoor kan u terecht?

Emotionele problemen
Moeilijk onder woorden brengen van gevoelens, ervaringen en eigen belevingswereld
Angsten en fobieën
Sombere stemming en depressie
Stressklachten
Burn-out
Gedragsproblemen
Dwangstoornissen
Slaapproblemen
Zindelijkheidsproblemen (enuresis of encopresis)
Ontwikkelingsproblemen (ADHD, Autisme Spectrum Stoornis,...)
Problemen bij identiteitsontwikkeling
Psychosomatische klachten
Sociale problemen
Sociale vaardigheden
Pesten en gepest worden
Negatief zelfbeeld
Onzekerheid en faalangst
Verwerkingsproblemen
Opvoedingsvragen


Waarvoor kan u niet terecht?

Acute psychose (wanen en/of hallucinaties)
Ernstig suïcidaal zijn (crisis)
Ernstige eetstoornissen
Seksuele problemen die het gevolg zijn van lichamelijke factoren
Verslavingsproblematiek
Delinquentie


Duur consultatie en tarieven

Psychodiagnostiek
Wordt op maat aan u voorgesteld en kan vrijblijvend aangevraagd worden.

Consultatie
Intake: 65 €/50 min
Gespreksessie: 55 €/50 min
Spelsessie: 55 €/45 min
Ouder- of gezinsgesprek: 60€/60 min


Professionele informatie

Opleidingen:

  • 1998– 2004 : Universiteit Gent: Licentiaat Klinische Psychologie
  • 2005 - 2006 : Prof. Dr. Verhofstadt – Denève: Opleiding experiëntiële psychotherapie voor kinderen en jongere
  • 2011 – 2015 : Universiteit Antwerpen: Postgraduaat psychotherapie ‘jeugd en context’, optie Integratieve opleiding in de experiëntiële psychotherapie en cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren
  • 2012 : Interactieacademie: meerdaagse ontwikkelingspsychologie
  • 2012 : Instituut voor Aandacht en Mindfulness: 8 weken training mindfulness
  • 2013 : Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie: Tweedaagse psychodrama puttets kit
  • 2013 : ACT Academie Mortsel: zesdaagse ACT-opleiding
  • 2017 : IAM Instituut voor Aandacht en Mindfulness: mindfulnesstrainer
  • 2017-2018: Thomas More-hogeschool: Postgraduaat Psychodiagnostiek Intelligentieonderzoek CHC
  • 2017-2018: Vrije Universiteit Brussel: PEV Klinische neuropsychologie
  • 2018-2020: Thomas More-hogeschool: Postgraduaat Neuropsychologie
  • 2019: Rots en Water Instituut NL/Gadaku Institute: Driedaagse Rots en Water basistraining

Beroepsverenigingen:

 • VVKP : Vlaamse vereniging voor Klinische Psychologie
 • BFP : Belgische Federatie voor Psychologen
 • VVCEPC : De Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
 • Psychologencommissie : erkenningsnummer 802110513
 • Psychologenkring Waasland vzw: Secretaris Afdeling Sint-Niklaas