LIRAZ

PSYCHOTHERAPIE

Fam. De Bayostraat 52
3000 Leuven

Voorstelling
Hulpvragen
Hulpaanbod
Eerste contact
Praktisch

Voorstelling

Liraz is een psychotherapeutische groepspraktijk in het centrum van Leuven. We voorzien voor alle leeftijden een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle psychotherapeutische hulpverlening (individueel, koppels, gezinnen en groepen). Dit aanbod is ook mogelijk in Gebarentaal, speciaal voor Doven en slechthorenden.

Al onze therapeuten hebben een universitaire basisopleiding (als psychiater, psycholoog, pedagoog, criminoloog en/of seksuoloog), een bijkomende therapieopleiding (in cliëntgerichte, systeemtheoretische, psychodynamische en/of creatieve psychotherapie) en zijn aangesloten bij de gangbare beroepsverenigingen.

In psychotherapie maken we ruimte om op een veilige manier te onderzoeken wat moeilijk loopt, de kracht in jezelf en je omgeving aan te spreken en je levenskwaliteit te vergroten.

Voor een verkennend gesprek kunt u zich aanmelden via het algemene telefoonnummer van de praktijk (0488 617 807) of via het Aanmeldingsformulier op onze site www.liraz.be. Daar vindt u ook een uitgebreide voorstelling van ons hulpaanbod en de verschillende teamleden.


Hulpvragen

Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als ouderen kunnen bij ons terecht voor een brede waaier aan persoonlijke, relationele en gezinsproblemen.
Hieronder vindt u een opsomming van een aantal mogelijke hulpvragen:

Kinderen en Jongeren (apart of samen met hun ouders)

 • Emotionele problemen: depressie, angsten, woedeaanvallen, zelfvertrouwen, geblokkeerd zijn…
 • Verwerking: van trauma, rouw, handicap, echtscheiding, verhuis, andere school, geboorte broer of zus…
 • Opvoedingsondersteuning: eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheid...
 • Opvoedingsmoeilijkheden: hanteren van moeilijk gedrag, nieuw samengesteld gezin, pleeggezin, adoptie…
 • Gedragsproblemen:problemen met gezag, leermoeilijkheden op school, schoolweigering, sociaal angstig, pesten of gepest worden, agressief gedrag, liegen, stelen, zelfverwonding, druggebruik…
 • Ontwikkelingsproblemen: schoolrijpheid, vertraagde of dysharmonische ontwikkeling, ADHD, autisme…
 • Lichamelijke klachten zonder medische verklaring: buikpijn, hoofdpijn…
 • Baby-moederproblemen: borstvoeding, huilbaby’s, baby-blues, temperaments-verschillen, moelijkere hechting…
 • Problemen rond hechting

Adolescenten, volwassenen en ouderen

 • Emotionele klachten: depressie, angsten, zich geblokkeerd voelen, stress, burn-out, levensmoeheid...
 • Verwerking: van trauma, rouw, levenscrisis, ziekte, handicap, schuld, onvruchtbaarheid…
 • Vragen rond identiteit: zelfbeeld, zelfvertrouwen, geaardheid…
 • Lichamelijke klachten zonder medische verklaring
 • Gedragsproblemen:slaapproblemen, agressie, impulsiviteit, eetstoornissen, zelfverwonding, verslaving…
 • Seksuele problemen: holebispecifieke vragen, misbruik, moeilijkheden bij het vrijen…
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Moeilijkheden in contact: assertiviteit, moeite om kwaliteitsvolle relaties te onderhouden, zich eenzaam voelen…
 • Partnerrelatie- en gezinsproblemen
 • Zingeving- en levensfaseproblemen
 • Gevoel vast te lopen in het leven
 • Nazorg na psychiatrische opname

Hulpaanbod

Individueel aanbod

 • Kinderpsychotherapie
 • Gesprekstherapie
 • Creatieve therapie
 • Psychiatrische consulten
 • Psychodiagnostisch onderzoek

Systeemgericht aanbod

 • Gezinstherapie
 • Opvoedingsbegeleiding
 • Partnerrelatietherapie

Aanbod voor Groepstherapie

Kijk op www.liraz.be voor het actuele groepstherapeutische aanbod.


Eerste contact

Wanneer u een eerste afspraak wenst te maken, kan u het Aanmeldingsformulier op www.liraz.be ingevuld opsturen of telefonisch contact opnemen via het algemeen nummer 0488 617 807. Tijdens de permanentie-uren kan één van de therapeuten u zeker te woord staan. Na de teambespreking contacteert de aangewezen therapeut u voor een eerste afspraak. Indien u een voorkeur heeft voor een bepaalde psychotherapeut(e) mag u dit aangeven. We proberen hiermee in de mate van het mogelijke rekening te houden.

In het eerste gesprek wordt er ruimte gemaakt voor wederzijdse afstemming en contact met de therapeut en krijgt uw verhaal een plek. Uw hulpvraag en verwachtingen worden verkend en u maakt kennis met onze manier van werken. Vervolgens worden de therapeutische doelen verfijnd en wordt er een mogelijk behandeltraject besproken. In gezamenlijk overleg kan dan gekozen worden voor verdere begeleiding of een geschikte doorverwijzing. Het kan soms nodig zijn om de problematiek ook verder te verkennen aan de hand van een psychodiagnostisch onderzoek. Indien wenselijk kunnen verschillende vormen van therapie gecombineerd worden bij verschillende therapeuten, zoals de combinatie van individuele therapie, partnerrelatietherapie, gezinsbegeleiding of groepswerk.


Praktische informatie

Aanmelding 

0488 617 807
info@liraz.be
www.liraz.be 

Adres

Liraz Psychotherapie
Fam. De Bayostraat 52
3000 Leuven

Route


Onze praktijk ligt op 1.6km van het treinstation te Leuven, waar u om de 10 minuten de ringbus kunt nemen tot de Parkpoort.

Via de ring van Leuven zijn we vlot bereikbaar met de auto. Als u van op de ring de parkstraat inrijdt neemt u meteen de eerste straat links, dit is de Bayostraat. Als u van op de ring de naamsestraat inrijdt neemt u de tweede straat rechts, houdt u rechts aan tot op het rond punt, waar u de tweede afslag neemt, dit is de Bayostraat.

De Bayostraat ligt in een blauwe zone, wat betekent dat u in de daguren tot 21u de parkeerschijf moet leggen. Overdag is er doorgaans zeer vlotte parkeergelegenheid, ’s avonds is dit soms moeilijker en kan dit even tijd vragen.