LEENTJE MARGUILLIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE JETTE

NEDERLANDS

Momenteel is de agenda volgepland. Ik kan voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen.
Bestaande cliënten kunnen uiteraard nog steeds een afspraak maken. Met dank voor uw begrip.


Contactgegevens

Leentje Marguillier
Verzetsstraat 12
1090 Jette

0477 18 42 70
E-mail: leentje.marguillier@psycholoog.be

Online therapie-mogelijkheid.


Werkdomein

Iedereen wordt wel eens uit balans gebracht door negatieve ervaringen, gevoelens of gedachten. Doorgaans kom je er met gezond verstand en een flinke dosis optimisme wel weer uit.
Het kan echter ook gebeuren dat je het gevoel krijgt vast te zitten. Je begrijpt niet hoe dat komt en hoe je uit die negatieve spiraal kan geraken.
Op zo´n momenten kan het nuttig zijn beroep te doen op iemand die je helpt je problemen in kaart te brengen. Iemand die je begeleidt in het vinden van nieuwe inzichten die toelaten je leven terug in handen te nemen.

Een paar voorbeelden:

 • Je hebt het moeilijk met je job.
 • Je wordt overspoeld door gevoelens die je niet begrijpt en die je maar moeilijk onder controle kan houden.
 • Je hebt een aantal veranderingen in je leven meegemaakt en vraagt je af hoe het nu verder moet.
 • Je komt ´s morgens moeilijk op gang en zelfs de meest eenvoudige dagtaken zijn een zware opgave.
 • Je bent zo bang geworden voor een aantal situaties dat ze je normale functioneren onder druk zetten.
 • Je bent een dierbare verloren en geraakt maar niet over het verlies heen.
 • Je bent slachtoffer geweest van een ingrijpende gebeurtenis.

Specialisatie

Psychotraumatoloog (BIP) met expertise in de behandeling van jongvolwassenen en volwassenen met traumagerelateerde klachten

Hypnotherapeut (VHYP) / EMDR met expertise in stabiliserende therapeutische interventietechnieken

Tabakoloog (VRGT)


Thema’s

Stressbeheersing in het algemeen en op het werk (burn-out)
Depressieve en angstige gevoelens
Traumaverwerking
Levensfaseproblemen, rouw- en verliesverwerking
Assertiviteit
Rookstopbegeleiding


Doelgroep

Jongvolwassenen
Volwassenen


Over mezelf

Ik ben psychologe van opleiding (Licentiate in de Klinische Psychologie)en lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (www.vvkp.be)
Erkend door de Belgische Federatie van Psychologen (www.bfp-fbp.be) – Erkenningsnummer 702106911.


Praktisch

Je kan telefonisch een afspraak maken op 0477 18 42 70. Indien ik niet bereikbaar ben, gelieve je naam en telefoonnummer in te spreken. Ik bel je dan zo spoedig mogelijk terug.
Taal: Nederlands, Frans en Engels

 • Intake gesprek (het eerste gesprek): 85€
 • Consultatie 1 uur : 70 €
 • Consultatie 1u30 : 100 €

Bepaalde mutualiteiten kennen onder bepaalde voorwaarden gedeeltelijke terugbetaling toe.

Rookstopbegeleiding:
https://rookstop.vrgt.be/wat-een-tabakoloog/terugbetaling

Een consultatie annuleren vormt geen probleem, maar gelieve dit minstens 24 uur op voorhand te doen. Dit geeft andere cliënten de gelegenheid eerder te komen of uren anders te regelen. Indien je niet 24 uur op voorhand iets laat weten, zal de sessie worden aangerekend.


Bereikbaarheid

De praktijk is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer:
Op 3 minuten wandelafstand : Bus 88 en 49
Op 5 minuten wandelafstand : Tram 19, 51, 62 en 93
Op 10 minuten wandelafstand : Station van Jette en Metro 6 (halte Pannenhuis en Bockstael)

Parkeren in de straat is gratis bij gebruik van de blauwe parkeerschijf, voor een duur van maximum 2u.Grotere kaart weergeven


FRANCAIS

Actuellement, l'agenda est entièrement planifié. Je ne peux pas accepter de nouveaux clients pour le moment. Les clients existants peuvent bien sûr encore prendre rendez-vous. Merci pour votre compréhension.


Coordonnées

Leentje Marguillier
Rue de la Résistance 12
1090 Jette

0477 18 42 70
E-mail: leentje.marguillier@psycholoog.be


Domaines de travail

Tout le monde peut être perturbé par des expériences, des sentiments ou des pensées négatives. Habituellement, vous retrouvez votre équilibre avec le bon sens et une grande dose d'optimisme.
Il peut aussi arriver que vous ayez le sentiment de vous sentir bloqué. Vous ne comprenez pas pourquoi ni comment vous pouvez sortir de cette spirale négative.
A ce moment-là, il peut vous être utile de faire appel à quelqu'un qui vous aide à identifier ces problèmes. Quelqu'un qui puisse vous accompagner dans la recherche de nouvelles idées qui vous permettront de reprendre votre vie en main.

Quelques exemples de situations :

 • Vous avez des difficultés au travail.
 • Vous êtes submergé par des sentiments que vous ne comprenez pas et que vous avez difficile à contrôler.
 • Vous avez été confronté à des changements dans votre vie et vous vous demandez comment les gérer.
 • Vous avez dur à vous lancer dans la journée et même les tâches quotidiennes les plus simples vous paraissent être un défi majeur.
 • Vous êtes tellement angoissé à cause d'un certain nombre de situations que cela vous empêche de fonctionner normalement.
 • Vous avez perdu quelqu’un que vous aimiez beaucoup et vous constatez avoir des difficultés à retrouver votre équilibre au quotidien.
 • Vous avez été victime d’une expérience traumatisante.

Spécialisation

Psychotraumatologue (BIP) avec une expertise dans le traitement des jeunes adultes et des adultes souffrant de plaintes liées à un traumatisme

Hypnotherapeute (VHYP) / EMDR avec une expertise dans les techniques d'intervention stabilisantes

Tabacologue (VRGT)


Thèmes

Gestion du stress en général et du stress au travail en particulier (burn-out)
Gestion des sentiments dépressifs et anxieux
Le traumatisme psychique
Problèmes quotidiens et le deuil
L'affirmation de soi
Accompagnement à l'arrêt du tabac


Groupe cible

Les jeunes adultes
Adultes


À propos de moi

Je suis psychologue de formation (Licence en Psychologie clinique)et membre du Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (www.vvkp.be).
Reconnue par la Fédération Belges des Psychologues (www.bfp-fbp.be) – Numéro d’enregistrement 702106911.


En pratique

Vous pouvez me contacter par téléphone au 0477 18 42 70 pour fixer un rendez-vous. Si je ne suis pas disponible lors de votre appel, veuillez me laisser un message et je vous rappellerai dès que possible.
Langue : Néerlandais, Français et Anglais

 • Première séance: 85€
 • Séance d' 1 h: 70 €
 • Séance d' 1 h 30: 100 €

Certaines mutualités accordent des remboursements partiels sous certaines conditions.

Guidance arrêt du tabac:
https://www.fares.be/fr/tabac-repertoire/

Annuler une consultation ne pose aucun problème, mais veuillez m’en informer au minimum 24 heures à l’avance. Ceci permet aux autres patients de venir plus tôt ou de changer l’horaire. En cas d’une annulation moins de 24 heures avant le rendez-vous, celui-ci vous sera facturé.


Accessibilité

Le cabinet est facilement accessible par les transports publics:
A 3 minutes de marche : Bus 88 et 49
A 5 minutes de marche : Tram 19, 51, 62 et 93
A 10 minutes de marche : La gare de Jette et Metro 6 (arrêt Pannenhuis et Bockstael)

Le stationnement dans la rue est gratuit moyennant l’utilisation d’un disque bleu de stationnement, pour une durée maximale de 2h.