JOHAN OP DE BEECK

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE ANTWERPEN-NOORD EN BERCHEM

Contactgegevens

(1) Agora, Familiestraat 38, 2060 Antwerpen - Noord
(2) De Villegas, De Villegasstraat 39, 2600 Berchem

gsm: 0497 823 134
e-mail: johan.opdebeeck@psycholoog.be


Werkdomein

Sinds 1992 werkte ik in de centra geestelijke gezondheidszorg te Antwerpen. Van daar uit leerde ik erg diverse psychische problemen vast te stellen en te behandelen.

Vanaf 2010 ben ik voltijds op zelfstandig basis gaan werken omdat het grote fusie-CGG te log werd voor me. Ik hou er van om cliënten op een efficiënte wijze te helpen zonder dat ze vooraf maanden dienen te wachten.

In een eerste gesprek verken ik of psychotherapie een oplossing kan bieden, en zo ja, dan gaan we aan de slag met EMDR, systeemtherapie of NLP.


Thema’s

 • Trauma's van recente aard: plots er niet meer bovenop geraken terwijl je voordien goed functioneerde.
 • Trauma's uit de jeugd of kindertijd. Weinig steunende omgeving of een moeilijke kindertijd.
 • Trauma's en verlies ten gevolge van oorlogssituaties en verdrukking. Cultuursensitieve hulpverlening voor vluchtelingen, indien nodig met een sociale tolk.
 • Angst, stress, uitputting, burnout, moe van het zorgen
 • Depressie naar aanleiding van levensomstandigheden (en gebeurtenissen) of vanwege een erfelijke kwetsbaarheid.
 • Rouwverwerking na het verlies van een dierbare
 • Verwerking van verlies aan mogelijkheden (door een ongeval, ziekte, bedrijfsreorganisatie, ...)
 • Relatieproblematiek. Communicatieproblemen, aanpassen aan nieuwe levensfasen, verder na scheiding, nieuw samengestelde gezinnen, ontrouw aan de gedeelde waarden binnen de relatie of het gezin
 • Communicatiemoeilijkheden op het werk. Samenwerkingsproblemen. Doorbreken van pestgedrag. Omgaan met moeilijke mensen op het werk.
 • Cultuur en migratie: omgaan met een verschil in cultuur in het gezin van herkomst, het thuisland, België. Verschillende vormen van sociale druk
 • Omgaan met culturele diversiteit op de werkvloer
  Religie en levensbeschouwing en de bijhorende verwachtingen en rituelen bij overgangsmomenten
 • Levenskwaliteit en werkvoldoening ondanks beperkingen door leerstoornissen of ADHD.
 • Het compenseren van tekortkomingen door eigen sterke kanten. Het maken van aanpassingen aan de omgeving.
 • ADHD op het werk

Doelgroep

 • Volwassenen en ouderen (Erkenning van de psychotherapeut, wat een stap is naar terugbetaling door het RIZIV, staat op de parlementaire agenda. Doorgaans nog geen terugbetaling vanwege ziekenfondsen.)
 • Jongeren vanaf 15 jaar (De meeste ziekenfondsen komen tussen in de onkosten tot 18 of 25 jaar)
 • Psychotherapie vergoed door derden (Arbeidsongevallenverzekering, OCMW, FedAsil, Opvangcentra Rode Kruis)

Achtergrond

 • Opgeleid tot systeemtherapeut, interactieacademie, 1993-1996
 • Eye Movement Desentisation and Reprocessing, Utrecht 1999, 2001 (Techniek voor traumaverwerking en het behandelen van angsten en stress)
 • Neuro Linguistisch Programmeren: Practioner & Master, Heartsystems, 2006-2008
 • Opleiding psychotraumatoloog BIPE, Kortenberg, 2007-2008
 • Diverse studiedagen, workshops, korte opleidingen