PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRASSCHAAT (MARIA TER HEIDE)

STUKLOPENDE RELATIES

 • Begrijpen we onze eigen noden? Als we die niet kennen, hoe gaan we dan om met de noden van de partner?
 • Kennen we onze eigen seksuele verlangens? Spiegelen we ons alleen maar aan opgeklopte praatjes, geloven we facebookverhalen en vergelijken we ons daarmee.
 • Denken we wel eens na over onze eigen obstakels, spreken we daar wel eens over?
 • Zitten we vast in onze eigen routine? Durven we niet creatief te zijn? durven we niet te veranderen?
 • Hoe bepalen we wat succes is in onze relatie?

EROTIEK in de RELATIE = ONSZELF ONTDEKKEN

Er bestaan vele mythes en misopvattingen over relaties.

In de relatie gaat het alleen maar over seks.

 • Die seks is meetbaar, het is een prestatie met een resultaat, het orgasme, en dat is telwerk, dat is het dan.
 • Hoeveel tijd moeten we besteden aan seks, aan het voorspel?
 • Mannen willen altijd seks.
 • Vrouwen willen alleen maar praten.
 • Seks is niets voor ouderen.
 • Seks is niets voor mensen die iets voorhebben.

Seksuele frustraties zijn pijnlijk. Hoe dikwijls eindigen die niet in bedreigingen en machtsspelletjes. Bereiken we daarmee niet het tegenovergestelde van wat we wensen?

Erotiek eindigt bij het onder druk zetten van de partner, door de partner niet te aanvaarden zoals die is, door de partner eigenlijk aan te vallen in plaats van te ondersteunen.

Verantwoordelijkheid opnemen voor onszelf, voor onze eigen bijdrage, is het begin van een vruchtbare stap in de relatie.

Relationele erotiek en intimiteit staat haaks op relationele seksualiteit. Intimiteit en erotiek vinden we eerst in onszelf, en dan pas komt relationele erotiek en intimiteit.

Onszelf op een dieper niveau ontdekken is toelaten anders over onze relatie te denken, anders over onze relatie te spreken, anders om te gaan met onze ervaringen in de relatie.

We beschikken over heel veel vindingrijkheid, meer dan we vermoeden, en onze eigenste bevindingen, onze eigenste uitvindingen zijn de beste. Geef die alle kansen.