JAAK VERMEIREN

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRASSCHAAT (MARIA TER HEIDE)

AD(H)D

Vooraf

De lat ligt voor kinderen hoog. Ze hebben veel werk voor school en ze moeten ook presteren in hun vrije tijd. Ouders hebben het bovendien nog drukker met een voltijdse baan én het huishouden. Echte vrije tijd is moeilijk te vinden, noch voor kinderen, noch voor ouders. Kinderen die met die drukte niet zo goed om kunnen gaan krijgen tamelijk snel een etiket opgekleefd. AD(H)D is er één van.
Dr. Leon Eisenberg, de bedenker van AD(H)D, zag later in dat AD(H)D eigenlijk een "fictieve ziekte is". AD(H)D was een door hem ontwikkelde theorie, geen verifieerbare ziekte. In 1988 zei dr. Edward Hamlyn, stichtend lid van het Brits College van Huisartsen, dat AD(H)D een manier is om kinderen aan te moedigen tot een leven van medicijnverslaving. Twee andere Britse doctors, Peter Breggin, psychiater, en Sami Timimi, kinderpsychiater, voegen eraan toe dat AD(H)D meer een sociale constructie is dan een objectieve "stoornis".

Stress

De informatiestroom wordt bij stress vlugger afgeleid naar het motorisch gedeelte van het brein. Bij acuut gevaar is dit noodzakelijk. We gaan minder nadenken over wat we zouden moeten doen en we reageren impulsief. Als er snelle reacties noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij het oversteken van de straat op een gevaarlijk kruispunt, is er geen tijd om na te denken en nadenken doet men vooral in de prefrontale cortex. Het gedeeltelijk uitschakelen van de prefrontale cortex is dus een mechanisme, een automatisme om ons onder stress te beschermen.
Bij constante stress, men zit bijvoorbeeld voortdurend te piekeren over wat men moet doen, is dit mechanisme om uit te schakelen eigenlijk niet nodig, maar het gebeurt toch. Een groot gedeelte van de prefrontale cortex wordt dan als het ware kortgesloten en men zit eigenlijk voortdurend stand-by om te reageren, alsof we dat gevaarlijk kruispunt moeten oversteken.

Medicatie

Een behandeling met medicatie stimuleert het centrale zenuwstelsel en remt impulsief gedrag af. Het helpt dus om beter stil te zitten en om zich te concentreren. Maar we moeten terughoudend zijn bij het gebruik van medicatie omwille van de ernstige bijwerkingen.

De cursus

Om het effect van stress te verminderen bestaan er alternatieven : aanbrengen van structuur, gesprekstherapie, aandachtstraining / mindfulness, ontspanningsoefeningen, ouderschapstrainingen, leuk werk of hobby.

In deze cursus bekijken we wat AD(H)D is. Hoe het komt dat kinderen vandaag snel de diagnose krijgen en waarom ouders en opvoeders het lastig vinden om ermee om te gaan.
Wat is de invloed van stressvolle toestanden op de werking van ons brein en op ons gedrag ? Hoe kunnen we middenin de grote veranderingsfase van opgroeiende kinderen, wat op zich al stressvol is, hen zo goed mogelijk begrijpen en ondersteunen ?
Bij AD(H)D ligt de nadruk snel op het onaangename en het onprettige. Wij werken met concrete situaties om onze emotionele reacties daarop in te zien om een tegenwicht te kunnen vinden. We oefenen met stressbeheersing voor onszelf, om zo betere omstandigheden voor onze huisgenoten te kunnen creëren.
De cursus staat dus open voor zowel ouders, partners en kinderen die meer willen weten over AD(H)D en daaraan willen werken vanuit hun eigen situatie.