HERMAN DIERICKX 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE VILVOORDE

Contactgegevens

Herman Dierickx
Hendrik I-lei 66
1800 Vilvoorde
gsm: 0495 52 02 85
E-Mail: herman.dierickx@psycholoog.be


Werkdomein

Psychotherapie
Training en opleiding


Thema’s

Assertiviteit
Angsten
Depressiviteit
Relatieproblemen
Burn-out


Doelgroep

Jongeren
Volwassenen
Ouderen


Over mezelf en vorming

Ik vind het telkens zalig om te ontdekken dat mensen uit zeer verschillende beroepsgroepen uiteindelijk meer op elkaar gelijken dan ze van elkaar verschillen. Ze leveren heel vaak mooi werk af met de beste bedoelingen en lopen daarbij steevast aan tegen uitdagingen. Deze uitdagingen hebben vaak te maken met die aspecten van hun persoon waar ze in hun kracht staan en bieden hen de mogelijkheid om andere, tot dan toe vaak ongekende, eigenschappen in zichzelf te ontwikkelen. Ik vind het voor mezelf dan ook een enorme extralegale bijverdienste om mensen te raken tot besef, te steunen in hun zoeken, te stimuleren tot proberen en te genieten van hun groei.  
 
Het is uiteraard eerst belangrijk om de verwachtingen van de aanvrager te verkennen en daar een specifiek programma op aan te sluiten. Dat programma kan lopen over één of meerdere dagdelen al afhankelijk van de doelen die men wil bereiken. In de opleiding vertrek ik steeds van de ervaringen van de deelnemers zelf en vervolgens ook van concrete situaties die ze mee- brengen. Hierop aansluitend komen we tot interactie en tot heel concrete oefeningen. Soms zijn dat rollenspellen waarbij iedereen toch terzelfdertijd betrokken wordt, maar zeker ook oefeningen per twee of in deelgroepen. Het theoretisch aanbod is gericht op het aanleveren van een praktisch kader waar gemakkelijk kan op teruggevallen worden.  
Tijdens het vormingsgebeuren over agressie bvb. zal er zowel aandacht besteed worden aan het voorkomen van agressie, als aan het omgaan ermee en aan de nazorg. De context van de zorggever zal evenmin uit het oog verloren worden.