HANNE CREUPELANDT

KINDERPSYCHOLOOG TE GENTBRUGGE

Contactgegevens

Hanne Creupelandt
Kinder- en Jeugdpsycholoog
Reg. Nr. 862110089

Villa Kameleon
Peter Benoitlaan 111c
9050 Gentbrugge

gsm: 0499 300 801
e-mail: info@villakameleon.be
website: www.villakameleon.be


Werkdomein

Ruimte voor psychologisch onderzoek voor kinderen en jongeren
    • Belevingsonderzoek
    • Aandacht- en concentratieonderzoek (6-16j)
    • Intelligentieonderzoek (6-17j)

Ruimte voor psychologische begeleiding (psychotherapie) voor kinderen en jongeren
    • Speltherapie
    • Gesprekstherapie

Ruimte voor ouderbegeleiding
    • Opvoedingsondersteuning
    • Ouderbegeleiding

Voor meer info: www.villakameleon.be

De meeste mutualiteiten voorzien in terugbetaling voor psychodiagnostiek en psychotherapie voor kinderen & jongeren!


Werking

Aanmelding
    U kan telefonisch aanmelden op het nummer 0499 300 801
    of mailen naar info@villakameleon.be

Intakegesprek
    Een intakegesprek is de start van een proces binnen Villa Kameleon.
    Er worden enkele administratieve gegevens genoteerd en er wordt
    vervolgens ruimte gemaakt om naar uw verhaal te luisteren en uw
    zorgen uitgebreid te bespreken. We trachten in kaart te brengen wat
    uw vraag of verwachting precies is. Samen bekijken we wat een volgende
    stap kan zijn .

Voor meer info: www.villakameleon.be