GROEIBOERDERIJ

GROEPSPRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE TE BOEZINGE

Graag laten we u kennismaken met onze groepspraktijk voor psychologie en psychotherapie, Groeiboerderij, gelegen nabij Ieper.

Zoals de naam laat uitschijnen kan je ons situeren op een boerderij gelegen in een rustige, groene omgeving. We werken met twee psychologen samen, elk vanuit zijn eigen specialiteit. Evelien neemt de zorg voor volwassenen en koppels op zich. Maaike zet haar enthousiasme in voor volwassenen en gezinnen. Brecht gaat naast gesprekken op een creatieve manier via contact met natuur en dieren aan de slag met jongeren tussen 12 en 28.


Contactgegevens

Adres : Vanheulestraat 1
8904 Boezinge

T 0479 74 50 43
M evevierstraete@hotmail.com


Evelien Vierstraete

° 1979
T 0479/74 50 43
M evevierstraete@hotmail.com

Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 792106162.
Lid van de Belgische federatie voor psychologen
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
Lid van de Belgische vereniging voor Relatie, gezins- en systeemtherapeuten
Bestuurslid psychologenkring Psywest

Opleidingen :
Master in de Klinische psychologie - Universiteit Gent (2002)
Relatie- en gezinstherapie – Kern, Sint-Niklaas (2008)
Equine Assisted Psychotherapie - Eagala (Equine Assisted Growth And Learning Association) (2010)
Basiscursus schematherapie De viersprong, Bergen-op-zoom (Nl)(2014)
Verschillende meerdaagse opleidingen Acceptance and Commitment Therapie Act-Academie, Ranst(2015 - 2018)

Vormingen:
Motiverende gesprekstechnieken
Suïcidepreventie
Oplossingsgericht werken bij adolescenten
...

Permanente deelname aan intervisiegroepen en supervisie

Ervaring :
19 jaar ervaring binnen de bijzondere jeugdzorg, psychiatrie, Boeren op een kruispunt en de thuispraktijk.

Doelgroep :
Jongvolwassenen - volwassenen - koppels

Individuele therapie :
Depressieve klachten : negatief denken, gevoel van lusteloosheid, geen interesse meer hebben, ...
Angst : fobie, paniek, dwanggedachten en -handelingen
Stress-en spanningsklachten, burn-out
Levensfaseproblemen : puberteit, jongvolwassenheid, mid-lifecrisis, ...
Identiteitsvragen : wie ben ik?, vragen rond seksualiteit
Laag zelfvertrouwen : laag zelfbeeld, moeilijk beslissingen kunnen nemen, assertiviteitsproblemen

Relatietherapie :
Partnerrelatieproblemen : echtscheiding, overspel, vertrouwensbreuken, communicatiemoeilijkheden, verlies aan verbinding binnen de relatie, moeite met de dagdagelijkse routine, leren omgaan met verschil binnen de relatie...
Relatiegesprekken waarbij je eventueel de verbinding wenst te versterken door stil te staan bij de valkuilen in je relatie.
Levensfasemoeilijkheden binnen een relatie : overgang van een koppel naar een gezin, lege nestfase, relatie na pensioen
Single coaching


Maaike Hanoulle

°1988
T 0491/ 599 231

Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer 882116457.
Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen.
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen.
Bestuurslid psychologenkring Psywest

Opleidingen:
Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde – KATHO Roeselare (2010)
Master in de Klinische Psychologie – Universiteit Gent (2016)
Relatie-, gezins- en systeemtherapeute – Thomas More Antwerpen (i.o.)

Permanente deelname aan vormingen, intervisiegroepen en supervisie

Ervaring:
Sinds 2010 tewerkgesteld als psychiatrisch verpleegkundige binnen Psychiatrisch Ziekenhuis Heilig Hart te Ieper. Daarnaast sinds 2016 werkzaam als psychologe op zelfstandige basis.

Doelgroep:
Jongvolwassenen – Volwassenen- Gezinnen

Individuele therapie :
Depressieve klachten
Angst, stress en spanningsproblemen
Gebrek aan zelfvertrouwen

Individuele therapie :
Depressieve klachten
Angst, stress en spanningsproblemen
Gebrek aan zelfvertrouwen
Gezinstherapie :
Om samen als gezin helder te krijgen wat er tussen mensen gebeurt als ze in gezinsverband samenleven

Om samen als gezin helder te krijgen wat er tussen mensen gebeurt als ze in gezinsverband samenleven


Brecht Monteyne

Tel: 0472693841
Mail: brecht.degroeiboerderij@gmail.com

Ingeschreven op de lijst van de erkende psychologen bijgehouden door de psychologencommissie onder het erkenningsnummer: 921129444
Met visumnummer: 309437

Opleidingen:
Bachelor in de orthopedagogie (2016)
Master in de klinische psychologie (2020)
Basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder en jeugdpsychotherapie – psychodrama (2021)
Begeleidend werken met assistentie van dieren (2022)

Vormingen:
Interventies bij suïcidaliteit
psychologische interventies bij kinderen en jongeren
Reeds 3 jaar in eigen analyse – Abe Geldhof
Reeds 1 jaar in supervisie – Evi Demey

Ervaring:
2,5 jaar ervaring bijzondere jeugdzorg, creatieve therapie (atelierwerking)
1,5 jaar ervaring privé-praktijk voor jongeren en jongvolwassenen

Doelgroep:
jongeren en jongvolwassenen tussen 12 en 28 jaar

Werkmethode:
Gesprekstherapie, creatieve therapie en begeleidend werk met dieren

Werkdomein:
Depressieve klachten : negatief denken, gevoel van lusteloosheid, geen interesse meer hebben, ...
Angst : fobie, paniek, dwanggedachten en -handelingen
Stress-en spanningsklachten
Levensfaseproblemen : puberteit, jongvolwassenheid
Psychotische ervaringen
Autismespectrumstoornis (ASS) en autistiforme gedragingen
Relatieproblemen en moeilijkheden in omgang met anderen
Laag zelfvertrouwen : laag zelfbeeld, moeilijk beslissingen kunnen nemen, assertiviteitsproblemen
Levensvragen, zingeving en de persoonlijke zoektocht


Ligging

In een rustige, groene omgeving net buiten de Noorderring van Ieper. Op een boogscheut van de afrit van de A19, centraal gelegen tussen Boezinge, Ieper en Langemark-Poelkapelle.