EVI DEMEY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE RUDDERVOORDE (BALIEBRUGGE)

Contactgegevens

Evi Demey
Psychologische praktijk voor kind en jongere
 
Torhoutsestraat 297
8020 Ruddervoorde (Baliebrugge)
 
0497/69 04 33
E-mail: demey.evi@gmail.com


Doelgroep

Kinderen vanaf geboorte tot jongvolwassenheid en hun ouders.


Aanmeldingsklachten en werkdomeinen

Uit mijn praktijkervaring als psychologe leerde ik dat de nood aan psychologische ondersteuning voor kinderen en hun ouders steeds vaker en sneller erkend wordt door professionelen, cliënten zelf en hun omgeving. Desalniettemin, aankloppen bij een psycholoog, dat doe je niet zomaar. Vaak zijn er al enige tijd moeilijkheden en zoek je als ouder eerst zelf naar oplossingen en hulpbronnen. Indien je als ouder een hulpvraag hebt die je niet langer alleen wenst of kan dragen, kan een doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsycholoog voor de nodige rust zorgen.
 
Eender welke klacht of hulpvraag kan het startpunt zijn van de therapie. U meent als ouder dat uw kind of tiener nood heeft aan psychologische begeleiding. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, onder leeftijdsgenoten en/of thuis. Of u maakt zich zorgen om bepaalde gedragingen, emoties of gedachten die u kind verwoordt.
U bent verontrust rond het gedrag van uw baby, peuter of kleuter bijvoorbeeld moeilijkheden bij het slapen, eten, zindelijk worden, … of vreemde manier van contact maken, vaak ontroostbaar huilen, driftbuien.
Mogelijks maakt u zelf een moeilijke periode door (overlijden, echtscheiding, ziekte, …) en wil u graag bijstand over hoe dit aan te pakken met de kinderen.
 
Naast het meer therapeutisch werk ben ik ook te contacteren voor het geven van coaching rond bijvoorbeeld het anti-pestbeleid in schoolteams en/ of het bieden van ondersteuning in teams die werken met kinderen zoals teams opvoeders Bijzondere Jeugdzorg, al dan niet rond een specifieke casus.


Werkwijze

Elke therapie is anders en kent zijn eigen verloop en tempo naargelang het gezin in kwestie. Binnen de therapie ligt de focus op het achterhalen en behandelen van de oorzaak van de moeilijkheden. Er wordt eveneens stilgestaan bij het omgaan met de problemen in het hier en nu.


Opleiding

Masterdiploma in de klinische psychologie (Universiteit Gent) behaald in 2001.
Diverse kortdurende trainingen rond kinderpsychotherapie en hechtingsthematiek.
Post-academische opleiding in ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie bij kinderen en jongeren BeNeLux Universitair Centrum 2005-2006.
Postacademische psychotherapeutische opleiding op de Vakgroep Psychoanalyse o.l.v. Prof. Paul Verhaeghe, optie kinderen en jongeren Universiteit Gent 2013-2016.
Permanente vorming door studiedagen, aanvullende trainingen,supervisie en intervisiegroepen.
Erkend door de Psychologencommissie (nr 782105819) en lid van Belgische Federatie Psychologe.


Ervaring

Mijn loopbaan bood mij ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik de afgelopen jaren een verantwoordelijke functie uitoefende. Daarvoor werkte ik 5 jaar in de adoptiesector. Bij de aanvang van mijn carrière gaf ik les in kinderpsychologie alsook supervisie en vorming aan zorgcoördinatoren. Ik heb gedurende diverse jaren mijn job in loondienst gecombineerd met een zelfstandige praktijk die als een rode draad door mijn professioneel leven liep.


Praktisch

Na een telefonische afspraak volgen de eerste verkennende gesprekken. Deze zijn bedoeld om zicht te krijgen op de momenteel ervaren moeilijkheden en de vraag van ouders en kind. Hierna bekijken we samen hoe de hulp verder vorm kan krijgen. Afhankelijk van de vraag en problematiek wordt een kind of jongere individueel en/of samen met de ouders gezien. School, CLB, huisarts, psychiater of kinderarts, ... kunnen gevraagd worden om mee te helpen.
 
Erkend door diverse ziekenfondsen voor terugbetaling sessies.