EVI DEMEY

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE OOSTKAMP

Contactgegevens

JouSelf
Evi Demey
Merelstraat 30
8020 Oostkamp
 
0497/69 04 33
E-mail: demey.evi@gmail.com


Doelgroep

Nieuwe aanmeldingen: kinderen vanaf geboorte tot 12 jaar en hun ouders.
Kinderen die eerder bij mij in therapie kwamen, kunnen op elke leeftijd terug instappen.
Psychologen (voor supervisie).
Schoolteams of andere (coaching mbt bepaalde problematiek of casus)
Kinderen en jongeren (groepstrainingen)
Studenten basisopleiding en PEVPAT (klinische supervisie UGent)


Aanmeldingsklachten en werkdomeinen

Uit mijn praktijkervaring als psychologe leerde ik dat de nood aan psychologische ondersteuning voor kinderen en hun ouders steeds vaker en sneller erkend wordt door professionelen, cliënten zelf en hun omgeving. Desalniettemin, aankloppen bij een psycholoog, dat doe je niet zomaar. Vaak zijn er al enige tijd moeilijkheden en zoek je als ouder eerst zelf naar oplossingen en hulpbronnen. Indien je als ouder een hulpvraag hebt die je niet langer alleen wenst of kan dragen, kan een doorverwijzing naar een kinder- en jeugdpsycholoog voor de nodige rust zorgen.

Eender welke klacht of hulpvraag kan het startpunt zijn van de therapie. U meent als ouder dat uw kind nood heeft aan psychologische begeleiding. Uw kind kampt bijvoorbeeld met moeilijkheden op school, onder leeftijdsgenoten en/of thuis. Of u maakt zich zorgen om bepaalde gedragingen, emoties of gedachten die u kind verwoordt.
U bent verontrust rond het gedrag van uw baby, peuter of kleuter bijvoorbeeld moeilijkheden bij het slapen, eten, zindelijk worden, … of vreemde manier van contact maken, vaak ontroostbaar huilen, driftbuien.
Mogelijks maakt u zelf een moeilijke periode door (overlijden, echtscheiding, ziekte, …) en wil u graag bijstand over hoe dit aan te pakken met de kinderen.

Naast het meer therapeutisch werk ben ik ook te contacteren voor het geven van coaching en ondersteuning in teams die werken met kinderen. Geregeld organiseer ik groepstrainingen voor kinderen en jongeren. Tevens ben ik actief als supervisor voor psychologen, scholen of teams die met kinderen werken. Binnen de Universiteit Gent werk ik af en toe als klinisch supervisor of geef ik een lezing met betrekking tot kinderpsychologie.


Werkwijze

Elke therapie is anders en kent zijn eigen verloop en tempo naargelang het gezin in kwestie. Binnen de therapie ligt de focus op het achterhalen en behandelen van de oorzaak van de moeilijkheden. Er wordt eveneens stilgestaan bij het omgaan met de problemen in het hier en nu.
Dit kan met behulp van gesprekstherapie, speltherapie, creatieve therapie, ademhaling- en ontspanningsoefeningen, sociale vaardigheidstraining, wandeltherapie,…
Zo uniek het kind en zijn gezin, zo uniek de aanpak.


Opleiding

Masterdiploma in de klinische psychologie (Universiteit Gent) behaald met grote onderscheiding in 2001.
Diverse kortdurende trainingen rond kinderpsychotherapie en hechtingsthematiek.
Post-academische opleiding in ontwikkelingsgerichte en experiëntiële psychotherapie bij kinderen en jongeren BeNeLux Universitair Centrum 2005-2006.
Postacademische psychotherapeutische opleiding kinderen en jongeren Universiteit Gent 2013-2016.
Permanente vorming door studiedagen, aanvullende trainingen, supervisie en intervisiegroepen.
Erkend door de Psychologencommissie (nummer 782105819 met visumnummer 318 113).


Ervaring

Mijn loopbaan bood mij eerder ervaring in de Bijzondere Jeugdzorg waar ik een verantwoordelijke functie uitoefende. Daarvoor werkte ik 5 jaar in de adoptiesector.
Bij de aanvang van mijn carrière gaf ik les in kinderpsychologie alsook supervisie en vorming aan zorgcoördinatoren. Ik heb gedurende diverse jaren mijn job in loondienst gecombineerd met een zelfstandige praktijk die als een rode draad door mijn professioneel leven liep.
Sinds januari 2014 werk ik zelfstandig in hoofdberoep als kinderpsycholoog in mijn eigen praktijk en combineer ik het therapeutische werk met het supervisie geven in en buiten het kader van de universiteit en het begeleiden van teams.


Praktisch

Mijn praktijk situeert zich dichtbij Brugge en Oostkamp in een landelijke en rustige omgeving. Voor een eerste aanmelding kunt u mij het beste mailen met wat context. Daarna neem ik telefonisch contact op voor een woordje uitleg.

Na een telefonische afspraak volgen de eerste verkennende gesprekken. Deze zijn bedoeld om zicht te krijgen op de momenteel ervaren moeilijkheden en de vraag van ouders en kind. Hierna bekijken we samen hoe de hulp verder vorm kan krijgen. Afhankelijk van de vraag en problematiek wordt een kind of jongere individueel en/of samen met de ouders gezien. School, CLB, huisarts, psychiater of kinderarts, ... kunnen indien gewenst gevraagd worden om mee te helpen.