ERWIN MORTIER

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE SINT-MARIA-AALTER

Contactgegevens

Mortier Erwin
Oplossingsgericht psychotherapeut

Nieuwe Dreef 28
9880 Sint-Maria-Aalter

GSM: 0477/96.80.09
e-mail: erwinmortier@gmail.com

Klinisch psycholoog - erkenningsnummer 711105945


Psychotherapie

De stap zetten een psycholoog te consulteren is niet altijd gemakkelijk. Vreemd genoeg hangt hier nog steeds een soort taboe rond, alsof het zou willen zeggen dat er iets mis is met die persoon, dat hij of zij niet normaal is. Zulke interpretaties kunnen we het best begrijpen als een vorm van onwetendheid, want de stap zetten een psycholoog te consulteren heeft helemaal niets te maken met abnormaliteit. Elk individu ervaart op een bepaald moment in het leven een vorm van psychisch lijden, waarvan de oorzaak een zeer individuele aangelegenheid is. De stap zetten hiervoor hulp te zoeken, is niets anders dan een vorm van zelfzorg en verschilt helemaal niet van de stap zetten medische hulp te zoeken bij een medisch lijden.

De werkvorm van de therapie is ‘het woord’, ‘het spreken’. Op het eerste zicht lijkt dit vrij banaal, want we kunnen toch spreken met familie en / of vrienden? Toch heerst er in de therapieruimte een ander spreken, een vrij spreken en een vol spreken. Het gaat om ‘jou’, om ‘jouw’ levensverhaal, om ‘jouw’ psychisch lijden. Snel zal blijken dat het spreken over jezelf, over je eigen gevoelens en gedachten helemaal niet zo eenvoudig is. Iets uitspreken, is iets echt maken en dit laatste kan soms zeer confronterend zijn. Toch is het enkel door iets uit te spreken, door het ‘echt’ te maken, dat we ermee aan de slag kunnen gaan. Hoe dit 'spreken' verloopt is afhankelijk van de setting waarin gewerkt wordt. De taal van iedereen is verschillend. Het spreken kan verlopen via woorden, beeldend, of via interactief spel.

Contacteer me via 0477/968009 voor meer info of aanmelding.


Psychotherapie rond verslaving

Het thema "verslaving" staat in relatie tot "gehechtheid" in zijn meest brede vorm.

Het behelst zowel gedragsverslavingen die zich momenteel manifesteren onder de vorm van internet, gaming, sport,... alsook problematisch middelengebruik (alcohol, medicatie en andere drugs).

Ook als partner van iemand met een verslavingsproblematiek hebt u vaak te kampen met gevoelens die niet steeds te plaatsen zijn, zoals onmacht, angst, frustraties,... Neem contact op als u dit wenst te bespreken binnen een begeleiding met respect voor alle loyauteit naar alle betrokken partijen.

Vaak heeft een verslavingsproblematiek een dieper liggende oorzaak, en vereist behandeling de nodige tijd en vooral een vertrouwensrelatie. Ook is een multidisciplinaire aanpak vaak aangewezen, waarbij naast het psychotherapeutische luik er eveneens een medische behandeling een plaats kan hebben.

Contacteer me via 0477/968009 voor meer info of aanmelding.


Aanmelding Psychotherapie

Om een afspraak te maken kan u contact opnemen via het nummer 0477/96.80.09. Alle consultaties gebeuren op afspraak. Dit kan zowel 's avonds als overdag.

Gemaakte afspraken dienen nagekomen te worden. Bij annulatie wordt de helft van het afgesproken tarief aangerekend. Afspraken die niet of minder dan 24 uur op voorhand wordt geannuleerd worden volledig aangerekend.

Werkwijze

We nemen na aanmelding de tijd om gedurende een aantal verkennende gesprekken samen tot een gedeelde definitie van het probleem te komen, en te evalueren hoe we uw optimaal uw moeilijkheid of probleem kunnen bespreken. De frequentie van afspraken wordt bij aanvang afgesproken, in onderling overleg.

Er wordt geluisterd zonder vooroordelen, en er wordt gezocht naar werkbare oplossingen, en er wordt rekening gehouden met de tijd die nodig is om de oorzaken van de problematiek te doorgronden.

Ik verzorg ook intervisie of supervisie aan therapeuten

Op vraag van een instelling of organisatie verzorg ik ook consulting werk en treed op als bemiddelaar bij crisissen.


Ligging en wegbeschrijving (9880 Sint Maria Aalter)

De praktijk is gelegen op onderstaand adres

Nieuwe Dreef 28
9880 Sint-Maria-Aalter

Met de wagen is dit zeer vlot te bereiken met de wagen vanuit Brugge via de afrit Beernem, vanuit Gent via afrit Aalter, er is ruime parkeerplaats voorzien bij de praktijk.
Ook met het openbaar vervoer is Sint-Maria-Aalter te bereiken (station), maar het station is 2 km van het dorp verwijderd, een vouwfiets is aangeraden, of anders een deugddoende - relaxerende wandeling.


Psychologische en Therapeutische Opleiding

Master in de klinische psychologie VUB en erkend door de psychologencommissie (711105945).
Psychotherapeut geschoold binnen de Solution Focused Psychotherapie.
Seminaries Gezelschap voor Psychoanalyse.
Seminaries coaching en positieve psychologie.
Clinical Leadership course.
Postgraduaat Verslavingszorg voor clinici (VAD).
Gegradueerde in de Beeldende Kunsten.

Ervaring - Referenties

 • Freelance medewerker bij VZW Touché (2013-) - Therapeut
 • Docent communicatie bij Instituut voor Verpleegkunde Sint Vincentius - Vorming
 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg - Psychotherapeut
 • Vereniging voor Alcohol en Andere Drugproblemen - consultatief
 • Penitentiair Centrum OCPP Brugge - consultatief
 • UZ Gent - Therapeut
 • Onderwijswereld - Regionale overheid - consultatief

Vorming Psychologie en teamcoaching

Workshop "Gameverslaving - Game Over?"
Modaliteiten: Dagdeel (3 uur)
Interactieve workshop vanuit oplossingsgerichte aanpak
Vrijblijvend aan te vragen

Vorming "Burnout - Feniks of CO-melder"
Modaliteiten: Dagdeel (3 uur)
Vorming met casuïstiek
Vrijblijvend aan te vragen

Vorming "Agressie herkennen en opvangen"
Modaliteiten: Dagdeel (3 uur)
Vorming met casuïstiek
Vrijblijvend aan te vragen

Training "Effectieve communicatie en feedback geven"
Modaliteiten: 1 dag
Vorming met casuïstiek
Vrijblijvend aan te vragen

Vorming op maat.
Uw organisatie probeert op een zo efficiënte als effectieve manier haar doelen te bereiken. Hiervoor wordt elke dag beroep gedaan op medewerkers en leidinggevenden die optimaal moeten samenwerken om deze doelen waar te maken. Elk teamlid binnen uw organisatie brengt dagelijks zijn of haar eigen identiteit en eigen motivaties mee op de werkvloer.
Soms stellen leidinggevenden of organisaties zich de vraag of er verbeteringen mogelijk zijn in de samenwerking tussen hun medewerkers. Dit kan te maken hebben met het creëren van een ruim draagvlak voor beslissingen die veranderingen teweeg brengen, maar eveneens met remediëren van terugkerende intermenselijke conflicten of voorkomen van brandhaarden van ongenoegen.
U kan ook vaststellen dat taboes heersen binnen uw team, of er problemen zijn die moeten aangepakt worden; zoals een hoog percentage burn-out bij uw medewerkers, werkverzuim, depressie, alcohol- of drugmisbruik,...
Vermoedt u dat een team binnen uw organisatie vormingsnoden heeft omtrent psychologische thema's, of door een moeilijke transitie moet gecoacht worden? Dan kan ik in overleg met de belanghebbenden en leidinggevenden uw organisatie hier doorheen coachen om u terug in staat te stellen uw resultaten en doelstellingen te bereiken.

 • Psycho-educatieve reeksen rond depressie, verslaving, gamen, internet
 • Coaching van organisaties en teams
 • Teamcoaching vanuit Kernkwadranten (Ofman)
 • Motiverende gespreksvoering in het kader van gedragsverandering

De concrete modaliteiten (prijzen, locatie, frequentie, duurtijd...) van dergelijke trajecten zijn onderwerp van onderhandeling.