ERIK GOETSCHALCKX

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE EKEREN

www.erikgoetschalckx.be

WELKOM

Ieder mens kan in het leven psychische moeilijkheden ondervinden. Niet zo vreemd als je bedenkt welke complexe levens we leiden. Tal van hindernissen ontmoeten we op ons pad en moeten we het hoofd bieden. Meestal lukt ons dat omdat we zelfstandig of samen met anderen oplossingen bedenken. Maar soms lukt het niet. Het is dan allemaal wat te veel geworden, we vallen anderen niet graag “lastig” met onze zorgen, we stellen maar uit of moeten vaststellen altijd in hetzelfde straatje terecht te komen, soms is wat ons bezighoudt erg ingrijpend of te pijnlijk.
Een van de mogelijkheden waar mensen dan van kunnen gebruik maken is een psychotherapeutische begeleiding.
In een rustige, vertrouwelijke omgeving gaan mensen praten over zichzelf. Niet enkel over hun moeilijkheden maar ook over hoe hun leven tot nu toe is verlopen, de leuke momenten maar ook de onaangename periodes, over hun wensen en verlangens, de doelen die ze in hun leven stellen, de mensen in hun leven, ...
En in al dit praten ontstaat er inzicht en opnieuw houvast.


THEMA’S

Volgende moeilijkheden en thema’s komen vaak voor in de psychotherapeutische praktijk:
 
- neerslachtigheid en depressie
- onzekerheid, angst, faalangst
- fobieën
- dwanggedachten en dwanghandelingen
- psychosomatische en somatoforme stoornissen
- vermoeidheid, overspannenheid, burn-out, werkgerelateerde moeilijkheden
- stressklachten
- aanpassingsmoeilijkheden na ingrijpende gebeurtenissen
- traumaverwerking
- rouw
- levensvragen
- assertiviteit
- seksuele moeilijkheden
- relationele moeilijkheden in het gezin
- agressiebeheersing, intra-familiaal geweld
- scheiding
...
 
Doelgroep
Jongeren (vanaf 14 jaar) en volwassenen


VISIE

Mensen zijn uniek, hun moeilijkheden dus ook. Geen enkel levensverhaal is hetzelfde. Psychotherapie moet dan ook aan dit bijzondere karakter tegemoet komen.
Na een kennismaking, waarin de persoonlijke situatie en vraagstelling ruim aan bod komen, wordt een diagnose gesteld, een therapievoorstel gedaan en een aantal concrete afspraken gemaakt.
In de therapeutische gesprekken komen bepaalde thema’s uitvoerig aan bod en de analyse hiervan zal meer en meer houvast en zekerheid bieden.
 
Vaak wordt er gewerkt op doorverwijzing van de arts, psychiater of andere gezondheidswerkers maar rechtstreeks contact opnemen met de psycholoog is eveneens mogelijk.


OVER MIJ

Ik studeerde af als licentiaat in de klinische en ontwikkelingspsychologie.
Ik volgde een opleiding in de psychotherapie.
Ik ben al jaren werkzaam als zelfstandig gevestigde psycholoog - psychotherapeut.
 
Lid van de Belgische Federatie Psychologen (BFP)
Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
Erkend door de psychologencommissie nr: 631104065
Overeenkomst met een aantal mutualiteiten i.v.m. terugbetaling van de therapie bij jongeren


PRAKTISCH

Erik GOETSCHALCKX
Willebeeklaan 6
2180 EKEREN
 
gsm: 0474 05 92 67
e-mail: erik.goetschalckx@psycholoog.be