ELS TAEYMANS

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE BRASSCHAAT

Contactgegevens

Els Taeymans
De Vis 30
2930 Brasschaat

gsm: 0483/223 514
e-mail: els.taeymans@psycholoog.be


Werkdomein

Bij de kennismaking omschrijven we in een of enkele gesprekken zo duidelijk mogelijk waar je last van hebt. We zoeken naar je wensen tot verandering, je doelstellingen en je behoeften.
Hieruit kunnen afspraken volgen over de thema's waaraan gewerkt zal worden en we bespreken hoe dit zou kunnen gebeuren.
Regelmatig wordt getoetst of je tevreden bent over de manier van werken en of je een goed gevoel hebt bij de gesprekken.
 
Vanuit een systeemtheoretisch denken wordt je probleem in een breder kader geplaatst. De impact van je omgeving op jou en omgekeerd - jou invloed op je omgeving - wordt mee in rekening gebracht.
Soms wordt een andere, helpende kijk op de situatie geboden of krijg je informatie via lectuur of interessante websites.
Indien het bij je past, werken we met concrete opdrachten.
We belichten niet alleen wat moeilijk loopt maar ook wat goed gaat. Je sterke kanten worden aangesproken.
 
Overleg met belangrijke derden, zoals een partner, ouders of kinderen, een huisarts, andere hulpverleners... is mogelijk indien nodig en gewenst.


Thema's

vermoeidheid en burn out
angst en perfectionisme
depressiviteit, melancholie
rouw, verlieservaringen
leven met (onverklaarde) lichamelijke klachten
problemen eigen aan het studeren en het student zijn
relatiemoeilijkheden
identiteitsvragen
beslissingsmoeilijkheden


Doelgroep

(jong)volwassenen
koppels


Opleiding

Master (licentiate) in de klinische psychologie
Aanvullende 3-jarige specialisatie in de systeemtheoretische therapie


Ervaring

20 jaar ervaring als psychotherapeute in een eigen praktijk, een Centrum Algemeen Welzijnswerk, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg en de de Universiteit Antwerpen.


Erkenning

erkend door de psychologencommissie (erkenningsnummer: 652103902)
lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen
lid van de Belgische Federatie van Psychologen