ELINE L’ABEE 

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE NIEL

Contactgegevens

L'Abee Eline
Boomsestraat 9/B0001
2845 Niel
 
gsm: 0496/03 61 56
e-mail: eline.labee@psycholoog.be
Website: www.elinelabee.be
(online afspraak maken mogelijk)


Werkdomein

De belangrijkste opdrachten van de klinisch psycholoog zijn onder te brengen in drie activiteitsdomeinen:
 
Therapie
 
Integratieve psychoterapie is erop gericht om een op maat gemaakt behandeling aan te bieden dat het meest effectief is voor jou als individu met dat probleem en onder die omstandigheden. De psycholoog kijkt samen met jou door jouw persoonlijke bril en onderzoekt met jou de betekenis van je klacht of probleem, totdat je van binnenuit kan zeggen dat je contact ervaart met waar het voor jou precies om gaat. In overleg wordt bepaalt welke doelstellingen je met de therapie wilt bereiken.
 
Diagnostiek
 
Diagnostisch onderzoek gaat na of er aanwijzingen zijn voor een diagnose. Volwassenen die zelf een diagnostisch onderzoek wensen, komen eerst op gesprek om na te gaan of er verder onderzoek wenselijk is en welke onderzoeken er noodzakelijk zijn. is een onderzoek dat door een psycholoog wordt uitgevoerd met een aantal psychologische testen. Na de testing volgt een eindbespreking en een advies wordt gegeven. De betrokkene krijgt het onderzoeksverslag mee naar huis.
 
Preventie
 
Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren (= handelen voordat het probleem ontstaat) en ageren wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is.
Samen stellen we een preventieplan op waar we uitgebreid in kaart brengen welk deze risicofactoren of valkuilen juist zijn, aan welke signalen je deze risicosituaties kan herkennen en hoe je er op een constructieve manier mee kan omgaan.


Thema's

U kan bij mij terecht voor problemen zoals:
 
• depressie
• stressgerelateerde klachten (overspanning, burnout)
• angst (paniek, fobieën)
• aanpassingsproblemen (levensfasenmoeilijkheden)
• verwerkingsproblemen (trauma)
• verslaving
• psychosomatische klachten
• persoonlijkheidsproblemen
• …
 
Diagnostisch onderzoek omtrent:
 
• Intelligentie
• Algemeen neuropsychologisch functioneren (aandacht, geheugen, planning)
• Belevingsonderzoek
• Persoonlijkheidsonderzoek


Doelgroep

Volwassenen (18+)


Methodes

• Gesprekstherapie
• Diagnostisch onderzoek
• Preventie


Kostprijs

Zie website:
http://elinelabee.be/betaling


Lidmaatschap

• Erkend door de Psychologencommissie:
882111375, http://www.psychologencommissie.be
• Lid van de Belgische Federatie van psychologen (BFP), http://www.bfp-fbp.be
• Lid van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP), http://www.vvkp.be
• Aangesloten bij de Stichting Burn-out, http://burnout.be/