DE COCON – Mieke Samyn

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WERKEN - KORTEMARK


Coördinaten
Opleidingen
Doelgroep
Werkwijze
Visie
Praktische informatie
Ervaring

Mieke Samyn
Hogestraat 4
8610 Werken-Kortemark
0471 76 29 77

Coördinaten

De Cocon
Mieke Samyn
Hogestraat 4
8610 Werken-Kortemark
West-Vlaanderen

T 0471 76 29 77
E decocon@psycholoog.be
W www.psycholoog.be/decocon


Opleidingen

Psychologe (Erkenningsnummer Psychologencommissie 832111249)
• Afgestudeerd in 2006 aan UGent

Contextueel therapeute
• Vierjarige opleiding contextuele therapie (Leren over Leven)

Meerdaagse vormingen
• Basisopleiding EMDR (Integrativa - 2017)
• 5 daagse opleiding speltherapie (Tine Maeyens - 2016)
• 10-daagse opleiding kindertherapie en –begeleiding (Tine Maeyens – 2015)
• Hechting in gezinsrelationeel perspectief (Greet Splingaer – 2015)

Meerdere studiedagen over uiteenlopende onderwerpen
• Hechting, suïcide, trauma, ontwikkelingsstoornissen, diagnostiek, ontwikkelingspsychologie,…

Kwaliteitszorg via permanente deelname aan intervisie, supervisie en bijscholing

Lidmaatschap
• Lid van Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVGRS)
• Lid van de psychologencommissie


Doelgroep

De Cocon richt zich tot kinderen, jongeren, jongvolwassenen en ouders.

De praktijk biedt individuele, ouder- en gezinstherapie bij :

• Angstgevoelens (faalangst, scheidingsangst,..)
• Psychosomatische klachten
• Spanningen na een echtscheiding
• Moeilijkheden bij het ontstaan van een nieuw samengesteld gezin
• Woedeaanvallen, agressie thuis of op school
• Sociale moeilijkheden (pesten, assertiviteit,..)
• Rouw door een verlieservaring
• Neerslachtigheid of verdriet
• Piekeren, onzekerheid, zich niet goed in zijn vel voelen
• Opvoedingsvragen
• Enkelvoudig trauma
• …


Werkwijze

Aanmelding
Om een vraag te stellen of een afspraak te maken kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Verkennend gesprek
Elke therapie start met een verkennend gesprek. Er is aandacht voor ieders hulpvraag. We maken een eerste inschatting van welk hulpaanbod het meest aansluit bij jullie vraag.

Therapie
Therapie is mogelijk onder verschillende vormen. Afhankelijk van de vraag komen kinderen, jongeren of ouders alleen of samen. Ook als er gekozen wordt voor individuele sessies met een kind of jongere, blijft de samenwerking met de ouders en de context belangrijk.

Tijdens een therapiesessie is er vooral ruimte voor jullie verhaal. Naast taal wordt ook gebruik gemaakt van tekeningen, klei, spel, duplo-opstellingen …


Visie

"Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken maar door de wortels water te geven." Afrikaans spreekwoord

Kinderen en jongeren zijn zeer veerkrachtig. Ze zijn vaardig in het vinden van eigen oplossingen om met moeilijkheden of spanningen om te gaan. Soms is dat aangepast gedrag, maar soms is dit ook gedrag waar we ons als volwassenen zorgen over maken. Dan kan het zinvol zijn om naar het kind te luisteren en voorbij het gedrag te kijken. Opvallend bij kinderen is dat zij in een gecodeerde (gedrags)taal spreken. En met hun gedrag vaak niet uitlokken wat ze in werkelijkheid nodig hebben. In therapie gaan we zoeken waar het kind of de jongere mee worstelt. We proberen te begrijpen waarvoor hun ‘moeilijk’ gedrag een oplossing probeert te bieden. Dan kunnen we het kind/de jongere ondersteunen bij het vinden van andere oplossingen. Met ouders en andere zorgfiguren zoeken we hoe zij hierbij kunnen helpen en tegemoet kunnen komen aan de achterliggende nood.


Praktische informatie

Aanmelding kan per mail of telefonisch 0471/76 29 77.
Indien de telefoon – onder meer tijdens de sessies – niet wordt opgenomen kun je een boodschap nalaten en word je zo snel mogelijk telefonisch gecontacteerd.

Consultaties zijn enkel op afspraak en kunnen van maandag tot en met zaterdag, overdag en op sommige avonden ook ’s avonds.

Individuele sessies met kinderen en jongeren duren 45 minuten. Hiervoor wordt 40 euro aangerekend.
Ouder(kind)gesprekken en gezinssessies duren 1 uur. Hiervoor wordt 50 euro aangerekend.

Het is altijd mogelijk dat een gemaakte afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan. Tijdig geannuleerde afspraken (ten laatste 24 uur op voorhand) hoef je niet te betalen.

Voor sessies met kinderen en jongeren wordt door de meeste mutualiteiten gedeeltelijke terugbetaling voorzien.
Een overzicht van de terugbetaling door de verschillende mutualiteiten vind je via deze link:
http://users.myonline.be/allemeesch/KlinPsy/Terugbetaling.htm#overzicht
Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.


Ervaring

Van 2006 - 2014 was ik werkzaam in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo. Als hulpverlener binnen het kinder- en jongerenteam begeleidde ik kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Gedurende drie jaar (2007 - 2010) werkte ik ook mee aan de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke gezondheidszorg.

Van december 2014 tot februari 2016 doceerde ik ontwikkelingspsycholgie en algemene psychologie bij IC DIEN. Daarnaast begeleidde ik studenten met psychische moeilijkheden en bood er groepssessies aan voor studenten met faalangst.

Sinds oktober 2016 werk ik aan de Ugent als praktijkassistent bij de vakgroep ontwikkelings- persoonlijkheids- en sociale psychologie.