DE COCON – Mieke Samyn

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE WERKEN - KORTEMARK

Coördinaten
Over Mieke
Visie
Wie kan terecht in de Cocon?
Praktische informatie
Ervaring
Opleiding
Lidmaatschap

Mieke Samyn
Hogestraat 4
8610 Werken-Kortemark
0471 76 29 77

 

Coördinaten

De Cocon
Mieke Samyn
Hogestraat 4
8610 Werken-Kortemark
West-Vlaanderen

T 0471 76 29 77
decocon@psycholoog.be
www.psycholoog.be/decocon

 

Over Mieke

Wijsheid kan je niet zomaar krijgen, je moet ze zelf ontdekken na een traject dat niemand voor jou kan afleggen, een traject dat niemand ons kan besparen, want wijsheid is een manier van kijken naar de dingen.

(Marcel Proust)

Al 40 jaar kan ik door levenservaringen als kind, partner, ouder, vriendin, zus, psycholoog, collega, docent mijn eigen wijsheid steeds meer ontdekken. De psychologie heeft mij daarbij al heel wat geholpen. Als bevlogen therapeut hou ik ervan mensen te begeleiden om steeds meer hun eigen wijsheid te ontdekken.

Ik werk sinds 2006 als klinisch psychologe. Doorheen de jaren specialiseerde ik me tot contextueel therapeut en EMDR-practionar. Naast therapeutisch werk ben ik werkzaam als docent en stagebegeleider in Vives hogeschool Kortrijk.

 

Visie

“Op een ochtend tekent Iris (2) een walvis en zegt tegen mij: ‘de walvis is verdrietig.’ Ik vroeg haar wat de walvis volgens haar nodig had om zich beter te gaan voelen, en ze antwoordde: ‘Ze wil gezien worden door een andere walvis.’ Daarna vroeg ze mij om nog een walvis te tekenen die naar haar walvis keek. Ik vroeg haar hoe de verdrietige walvis zich nu voelde, en toen zei ze: ‘Ze voelt zich beter.’

Elk mens draagt in zich het verlangen om gezien te zijn, erkend te worden en zich gesteund te voelen. Om die reden is verbondenheid met mensen rondom ons zo belangrijk. In de verbinding met anderen leren we over onszelf, anderen en de wereld waarin we opgroeien. Ervaringen waarin we ons gezien en erkend weten, dragen bij aan een gevoel van vertrouwen in onszelf, andere mensen en de wereld. Als kinderen of volwassenen wat te weinig van deze ervaringen hebben dan leren ze niet van zichzelf houden, voelen ze geen vertrouwen in andere mensen en is de wereld een enge plek om te leven. Dan gaan mensen zich gaan beschermen, want ze voelen zich niet veilig. Fysieke klachten, angstgevoelens, agressie, keuzestress, conflicten, verslavingen, burn-out zijn een greep uit de mogelijke oplossingspogingen om met ‘niet gezien zijn’ om te gaan. Deze oplossingspogingen zijn vaak defensief, disfunctioneel en groeiblokkerend. Hierdoor komen mensen vaak in een vicieuze cirkel terecht.

Therapie kan helpen om in een veilige relatie mogelijkheden te verkennen om opnieuw in verbinding te komen met zichzelf en de wereld rondom zich.

 

De grootste revolutie in onze generatie is de ontdekking dat mensen, door hun innerlijke geestestoestand te wijzigen, de uiterlijke aspecten van hun leven kunnen veranderen.

William James

 

Wie kan terecht in de Cocon?

Geluk en levensvervulling vloeien voort uit de verbondenheid met anderen terwijl je je eigen unieke identiteit behoudt.

 

Kinderen, jongeren, ouders of volwassenen die even het geluk of de levensvervulling niet meer voelen kunnen terecht voor psychotherapie.

Angstgevoelens, psychosomatische klachten, moeite met zelfbeheersing, sociale moeilijkheden, relationele klachten staan ons vaak in de weg om tot levensvervulling te komen. Al deze klachten kunnen een aanleiding zijn om contact op te nemen.

 

Het kind zien…

Kinderen en jongeren ervaren tijdens het groot worden heel wat uitdagingen. Zij beschikken zelf over heel wat mogelijkheden om met stress en spanning om te gaan. Toch hebben zij nog veel steun nodig van volwassenen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Als de uitdagingen te groot zijn en zij zich onvoldoende gezien voelen door hun omgeving kunnen zij gaan spreken met gedrag. Dan maken we ons zorgen of stapelen de moeilijkheden zich verder op. Dan kan het zinvol zijn om naar het kind te luisteren en proberen voorbij het gedrag te kijken. In therapie gaan we zoeken waarin het kind of de jongere zich niet gezien voelt of erkend weet. Samen zoeken we hoe we kunnen begrijpen wat het kind toont. Hoe we weer kunnen verbinden met de binnenwereld van het kind vanuit de verbinding met onszelf. Als we erin slagen deze verbinding te herstellen dan brengt dit groei met zich mee voor alle partijen die op het kind betrokken zijn.

 

Kinderen, zie ze als rupsen die kunnen uitgroeien tot prachtige vlinders. Dat doe je niet door zo’n rups de lucht in te gooien en ‘vlieg’ te brullen. Wel door ze te helpen zich helemaal te ontplooien en daarvoor alle routes te tonen.”

 

(Het kind in) de volwassene zien…

Lichamelijke, psychische of relationele klachten kunnen aanleiding zijn tot het zoeken van hulp. We verkennen samen welke situaties nu de klachten kunnen uitlokken. We proberen het huidige probleem te linken aan vroegere situaties, momenten waar je niet gezien werd. Bewust worden hiervan creëert de mogelijkheid om bij te sturen. Het heden van het verleden te onderscheiden. Waardoor je minder ‘gepakt’ wordt door wat NU gebeurt.  Overleven kan plaats maken voor het leven.

‘ Vlinders hebben de worsteling uit hun cocon nodig om vleugels te ontwikkelen die sterk genoeg zijn om ze te kunnen dragen.’

 

Praktische informatie

Aanmelding
Om een vraag te stellen of een afspraak te maken kan je telefonisch of per e-mail contact opnemen.

Indien de telefoon – onder meer tijdens de sessies – niet wordt opgenomen kun je een boodschap nalaten en word je zo snel mogelijk telefonisch gecontacteerd.

Verkennend gesprek
Elke therapie start met een verkennend gesprek. Er is aandacht voor ieders hulpvraag. We maken een eerste inschatting van welk hulpaanbod het meest aansluit bij jullie vraag.

Therapie
Elke behandeling is verschillend en kent een eigen ritme en verloop.
Tijdens een sessie vertrekken we met wat voor jou/ je kind op dat moment centraal staat. Via gericht luisteren proberen we beter te begrijpen wat er echt aan de hand is. Soms biedt de oplossing zich dan vanzelf aan en zijn ondersteunende gesprekken voldoende. Soms is meer nodig zoals verwerking van moeilijke gebeurtenissen in het verleden of een andere afstemming met de context.
Het brengen van je verhaal kan op verschillende manieren. Naast praten kiezen we soms voor het werken met opstellingen, spel, creatieve expressie (tekenen, schilderen, kleien,...)

Consultaties zijn enkel op afspraak.

Het is altijd mogelijk dat een gemaakte afspraak door omstandigheden niet kan doorgaan. Tijdig geannuleerde afspraken (ten laatste 48 uur op voorhand) hoef je niet te betalen.

Voor sessies met kinderen en jongeren wordt door de meeste mutualiteiten gedeeltelijke terugbetaling voorzien.
Voor de meest recente regeling, raadpleeg je best je eigen mutualiteit.

Psychologen zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Dat betekent dat alles wat besproken wordt, strikt vertrouwelijk blijft.

 

Ervaring

Van 2006 - 2014 was ik werkzaam in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Largo. Als hulpverlener binnen het kinder- en jongerenteam begeleidde ik kinderen, jongeren, ouders en gezinnen. Gedurende drie jaar (2007 - 2010) werkte ik ook mee aan de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke gezondheidszorg.

Van december 2014 tot februari 2016 doceerde ik ontwikkelingspsychologie en algemene psychologie bij IC DIEN. Daarnaast begeleidde ik studenten met psychische moeilijkheden en bood er groepssessies aan voor studenten met faalangst.

Van september 2016 tot september 2019 was ik verbonden aan de Ugent als praktijkassistent bij de vakgroep ontwikkelings- persoonlijkheids- en sociale psychologie.

Sinds 2017 werk ik als docente (Neuropsychologie & Welbevinden bij kinderen) en stagebegeleidster binnen de opleiding bachelor toegepaste psychologie in Vives Hogeschool Kortrijk.

 

Opleiding

In 2006 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan UGent.

In 2009 volgde ik de vierjarige opleiding contextuele therapie bij Leren over Leven in Antwerpen. Deze opleiding rondde ik af in 2013. Vanaf dan mocht ik mezelf contextueel therapeut noemen.

In 2017 trok ik naar Integrativa om me te bekwamen in de EMDR methodiek. Ik volgde in 2017 de basisopleiding en in 2018 de vervolgopleiding bij Integrativa. Supervisie volgde ik bij Ludwig Cornil en Inge Siau. In 2022 behaalde ik mijn kwalificatie tot EMDR-practionar.

Vanuit de noodzaak om ook bij kinderen te kunnen werken met de EMDR-methodiek volgde ik in 2018 het eerste deel van de opleiding EMDR bij Kind en Adolescent en in 2019 het tweede deel. Supervisie volg ik bij Anne Vermeire.

Naast deze langdurige opleidingen volgde ik enkele meerdaagse vormingen:

  • Hechting in gezinsrelationeel perspectief (Greet Splingaer – 2015)
  • 10-daagse opleiding kindertherapie en -begeleiding (Tine Maeyens – 2015)
  • 5 daagse opleiding speltherapie (Tine Maeyens – 2016)

Ten slotte pik ik regelmatig een studiedag mee. In het verleden volgde ik studiedagen over uiteenlopende onderwerpen: Hechting, suïcide, trauma, ontwikkelingsstoornissen, diagnostiek, …

 

Lidmaatschap

  • Lid van de psychologencommissie (erkenningsnummer 83211249)
  • Lid van Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling (BVRGS)
  • Lid van EMDR-Belgium
  • Visum 327131