DANIELLE VAN NIMMEN ( °1951) 

LIC. KLINISCHE PSYCHOLOGIE - PSYCHOTHERAPEUTE (CLIENTGERICHTE-EXPERIENTIELE, STYSTEEM- EN RELATIETHERAPIE)

Contactgegevens

  • Adres :

Streeklaan 1
3060 Bertem

wegbeschrijving:
Vlakbij E40 en E314. De Tervuursesteenweg is de verbinding tussen Leuven Ring en Tervuren. In Bertem centrum, op de Tervuursesteenweg afslaan aan DEXIA-bank (Weygenstraat). Het huis is gelegen op de hoek van de tweede zijstraat links.

  • telefoon :

016 / 48 09 18

  • e-mail :

danielle_vannimmen1@telenet.be

  • website :

www.daniellevannimmen.be

  • erkenningsnummer Psychologencommissie :

512101188

  • Lid van:

VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
BFP (Belgische Federatie van Psychologen)
VVCEPC (Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Eperiëntiële Psychotherapie en Counseling)


Werkdomeinen

  • individuele psychotherapie

Gesprekken vertrekken vanuit de ervaringen en de belevingen van de cliënt.
Er wordt gepeild naar de eventuele verstoringen hierin en samen wordt gezocht naar nieuwe wegen om met zichzelf en de situatie beter om te gaan.

  • relatietherapie

Partners kunnen samen komen, beide afzonderlijk, of individueel.

Afhankelijk van de vraag en de mogelijkheden wordt gewerkt met één van de volgende benaderingen:
- De experiëntiële benadering vertrekt van de beleving van elkaar en de verstoringen hierin.
- De systeemtherapeutische benadering maakt de cliënt(en) bewust van de wijze waarop zij met elkaar communiceren en werkt aan de verbetering hiervan.
Er kan geleerd worden hoe te onderhandelen over conflictpunten
- Met de analytische benadering richten we ons op de dieperliggende dynamieken.

De drie benaderingen zijn alle gericht op het vinden van nieuwe perspectieven.

De keuze van de methodiek wordt bij de aanvang van de therapie met de cliënt besproken.

  • relaxatietherapie

Autogene Training kan aangeleerd worden als methode om zichzelf te kunnen ontspannen in stresssituaties, bij hyperventilatie, psychosomatische klachten of als verhoging van algemeen fysiek en mentaal welbevinden.

  • mindfulness

De kern van dit gedachtengoed is met aandacht en zonder oordeel in het nu te leren zijn.
Hierdoor kan je geleidelijk anders omgaan met angst, depressie of pijn. Je vecht er minder tegen, vindt manieren om sommige problemen te aanvaarden, terug een evenwicht te vinden, of op te lossen.


Thema’s

Voorbeelden zijn:
 
angst, depressie, (soms vage) lichamelijke klachten zonder aanwijsbare lichamelijke oorzaak, persoonlijkheidsstoornissen, leeftijdsfaseproblemen, verlies en rouw, relatieproblemen, seksuele problemen, verwerken van een breuk, coaching, ...  
 
Deze lijst is niet compleet. Even belangrijk als de aard van uw klacht is dat u bereid bent om in een therapeutisch contact stil te staan en over uzelf na te denken.


Doelgroep

Adolescenten (vanaf 17 jaar), volwassenen, ouderen, koppels


Praktisch

Consultaties na telefonische afspraak.
Gesprekken gebeuren in een sfeervolle ruimte.