CENTRUM VOOR PSYCHOTHERAPIE, PSYCHIATRIE EN SEKSUOLOGIE

PSYCHOLOOG / PSYCHOTHERAPEUT TE LEUVEN

Contactgegevens

Adres

Centrum voor Psychotherapie, Psychiatrie & Seksuologie
Geldenaaksevest 4/301 - 3de verdieping
3000 Leuven

Telefoon

Alle medewerkers kunnen rechtstreeks via hun persoonlijk telefoonnummer worden gecontacteerd (Zie Team)

E-mail: info@cpps.be
Nederlandstalige website: http://www.cpps.be
Engelstalige website: http://www.cpps.be/index_eng.html

Ligging

Met de trein of de bus

Het CPPS is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en ligt op wandelafstand (700m) van het trein- en busstation van Leuven (Kaartje: S). Bij het buitenkomen van het trein- of busstation steekt u het Martelarenplein over en slaat u linksaf. U volgt de Tiensevest tot voorbij het kruispunt Tiensepoort, waar de Geldenaaksevest begint. Het CPPS ligt aan uw rechterkant, net voorbij het kruispunt.
De dichtstbijzijnde bushalte is ‘Tiensepoort’ (in de Tiensestraat; Kaartje: T). Deze halte wordt aangedaan door de lijnen 380, 558, 7, 8 en 9.

Met de auto

Vanop de E40 neemt u de E314 en neem onmiddellijk afrit 15 richting Leuven centrum. U volgt de weg tot aan de Leuvense ring. Draai de Leuvense ring rechts op, richting Tienen en Diest. U rijdt tot aan de Tiensepoort. Het CPPS is dan aan uw linkerkant, net voor de verkeerslichten van de Tiensepoort. U kunt doorgaans vlot parkeren langs de Geldenaaksevest of de Schreursvest (parkeerschijf verplicht).


Team

Het Centrum voor Psychotherapie, Psychiatrie & Seksuologie is een groepspraktijk te Leuven, waar u terecht kan voor individuele gesprekstherapie, partnerrelatietherapie, gezinstherapie, psychiatrische diagnostiek en behandeling.

De praktijk bestaat sinds 1998 en kent een goede samenwerking met de verschillende actoren in de geestelijke gezondheidszorg in de regio.

Alle medewerkers in de praktijk hebben zich na hun universitaire basisopleiding tot psycholoog, pedagoog of geneesheer-specialist, verder gespecialiseerd in een psychotherapeutische behandelvorm.

Dr. Aagje Archie (1979)

Psychiater (KU Leuven)
Voortgezette opleiding in de oplossingsgerichte systemische therapie, i.o. (Korzybski)
Lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie.

Doelgroep: (jong)volwassenen, psychiatrische diagnostiek en behandeling, psychotherapie.

Taal: Nederlands

Tel: 0491 / 07.03.13

Lies Brants (1977)

Master Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 772105718
Cognitieve Gedragstherapie (U.I.Antwerpen)

Lid van de Belgische Federatie van Psychologen
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe in het regionaal ziekenhuis Heilig Hart te Leuven.

Doelgroep: individuele therapie, (jong)volwassenen

Taal: Nederlands

Tel: 0485 / 07.19.34

Hilde Eneman (1969)

Master Klinische Psychologie (U.C.L., Louvain-la-Neuve)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 692105615
Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie (K.U.Leuven)
Opleiding groepstherapie
Opleiding dialectische gedragstherapie

Erkend supervisor van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-psychotherapeute op het Medisch en Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten K.U. Leuven .

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie

Taal: Nederlands, Engels, Frans, Duits

Tel: 0486 / 61.42.49

Marleen Gheldof (1966)

Master Pedagogische Wetenschappen (K.U.Leuven)
Master Familiale en Seksuologische Wetenschappen (K.U.Leuven)
Voortgezette academische opleiding in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (K.U.Leuven)
Bijkomende opleidingen: Psychoanalytische psychotherapie, Trauma en dissociatie, E.M.D.R., coachend leidinggeven.
Aspirant-lid Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychotherapeute op het Medisch en Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten K.U. Leuven .

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie.

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0486 / 71.31.47

Helga Martens (1969)

Master Klinische Psychologie (KU Leuven)
Erkenningsnummer van de Psychologencommissie: 692112393
Master Familiale en Seksuologische Wetenschappen (KU Leuven)
Voortgezette academische opleiding in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (KU Leuven)

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen en de Belgische Federatie van Psychologen.
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-therapeute op de behandelingseenheden Crisisinterventiecentrum en Angst en Depressie van het UPC KU Leuven Campus Leuven.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie.

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0483 / 62.87.83

Hilde Van Raemdonck (1973)

Master Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
Erkenningsnummer Psychologencommissie 732107040
Voortgezette Academische Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie (K.U.Leuven)

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Belgische Federatie van Psychologen, en de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychologe-psychotherapeute in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Brussel-deelwerking de Vest.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0472 / 42.00.73

Joachim Van Walle (1975)

Master Klinische Psychologie (VUB)
Erkenningsnummer Psychologencommissie: 751108535
Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie (FMS)
Specialisatie Existentiële Psychotherapie

Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Belgische Federatie van Psychologen, en de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte Experiëntiële Psychotherapie en Counseling (VVCEPC)
Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psycholoog-psychotherapeut op het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg te Brussel, deelwerking Oudergem.

Doelgroep: (jong-)volwassenen, individuele psychotherapie

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0497 / 38.80.57

Mariska Christianen (1973)

Master Klinische Psychologie (K.U.Leuven)
Master Wijsbegeerte (K.U.Leuven)
Master Germaanse Talen (K.U.Leuven)
Opleiding Psychoanalytische Psychotherapie (K.U.Leuven)
Opleiding Relatie-, Gezins- en Systeempsychotherapie (Context, K.U.Leuven)

Naast de ambulante praktijk ook werkzaam als psychotherapeute in het UPC K.U.Leuven Campus Kortenberg. Bijzondere ervaring met psychose bij jongvolwassenen.

Doelgroep: (jong)volwassenen, individuele therapie, relatietherapie, gezinstherapie.

Taal: Nederlands, Engels

Tel: 0488/83.78.29


Werking

Psychotherapie

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische klachten en problemen, die tot doel heeft deze klachten en problemen te verminderen, te doen opklaren of beter hanteerbaar te maken.

Psychotherapie bestaat uit gesprekken met een psychotherapeut. Vaak maken ook oefeningen en opdrachten thuis deel uit van de therapie. Het spreken over klachten en problemen met de psychotherapeut kan helpen om moeilijke keuzes te maken, om je anders te leren verhouden tot moeilijke situaties en die situaties anders te leren aanpakken, om bepaalde ervaringen te kunnen verwerken of om je leven meer zelf in handen te kunnen nemen.

In psychotherapie krijg je doorgaans geen concrete adviezen, noch pasklare oplossingen. Veeleer is het de bedoeling dat je door middel van deze vorm van spreken over je problemen geholpen wordt om je eigen oplossingen te vinden.

Er zijn verschillende vormen van psychotherapie, elk met hun eigen theoretische basis en praktische aanpak. Binnen onze groepspraktijk zijn de volgende psychotherapeutische behandelmodellen vertegenwoordigd:

· Systeempsychotherapie
· Clientgerichte-Experiëntiële Psychotherapie
· Psychoanalytische Psychotherapie
· Cognitieve gedragstherapie

Psychotherapie kan individueel zijn of zich richten naar meerdere cliënten of patiënten tegelijkertijd, zoals het geval is bij relatietherapie of gezinstherapie.

Voor wie?

Psychotherapie is een geschikte behandelmethode voor psychische klachten en problemen die je niet zelf of met behulp van familie of vrienden kunt oplossen. Deze klachten en problemen kunnen heel uiteenlopend zijn: angst, depressie, relatie- en gezinsproblemen, burn-out, verwerkingsmoeilijkheden, stressklachten, eetproblemen, dwangklachten,…

Hoe verloopt therapie?

Er wordt steeds gestart met een verkennend gesprek. Doel van dit gesprek is zicht te krijgen op de hulpvraag en verwachtingen en na te gaan of psychotherapie een geschikte manier van werken zou kunnen zijn. Indien dat het geval is kan in overleg beslist worden om psychotherapie te starten. Soms kan een bijkomend gesprek gepland worden bij een psychiater, om de diagnose en/of de wenselijkheid van medicamenteuze therapie uit te klaren. Het is ook mogelijk dat een verwijzing wordt besproken, binnen de praktijk of naar een behandelaar buiten de praktijk, dit om een zo goed mogelijke afstemming te bekomen tussen uw specifieke hulpvraag en het psychotherapeutisch aanbod en de expertise van de psychotherapeut.

Psychiatrie

Een psychiater is een geneesheer-specialist, die geschoold is in de diagnose en de behandeling van psychologische en psychiatrische problemen. Bij psychiatrische problemen wordt verondersteld dat er een wisselwerking is tussen psychologische en medisch-biologische factoren. De behandelmethoden die een psychiater gebruikt zijn dan ook vaak zowel psychotherapeutisch (zie hoger) als, wanneer nodig, medisch-biologisch (o.a. behandeling met geneesmiddelen).

Teamwerking

Wanneer U dat goed vindt, wordt geprobeerd overleg te hebben met de verwijzer (huisarts, psycholoog, psychiater).

Op regelmatige tijdstippen vindt een teamoverleg plaats. Daar kan, met uw goedkeuring, door de verschillende teamleden nagedacht worden over uw moeilijkheden. Wanneer dat gewenst is kan ook binnen de praktijk worden doorverwezen, bijvoorbeeld voor relatiegesprekken of voor psychiatrische diagnostiek en behandeling.

Tarieven

Psychotherapie

· Individuele gesprekstherapie voor (jong)volwassenen (duur 50 minuten): €40 - €45
Jongeren onder de 18 kunnen een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het ziekenfonds (niet bij alle ziekenfondsen van toepassing)
· Relatietherapie (duur 60 minuten): €50 - €55

Psychiatrie

· De officiële tarieven die in het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn vastgelegd worden gehanteerd.