TRAUMACENTRUM LEONCE ROELS

GROEPSPRAKTIJK TE ZOTTEGEM


Kijk op therapie
Trauma
Wat is EMDR?
Doelgroep
Werkwijze
Afspraak

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem
info@centrumpsychotrauma.be
M 0468 41 65 47

Kijk op therapie

Na bijna 30 jaar in het werkveld zijn er een paar zekerheden die de basis vormen van mijn werk.
Hoe simpel het ook mag lijken: elke mens is uniek en heeft zijn eigen unieke ervaringen gehad die hem gemaakt hebben tot wie hij/zij is. Als iemand hulp nodig heeft omdat het even niet gaat, dan is het eerste dat ik moet doen een idee krijgen van de unieke gebeurtenissen/ervaringen die deze persoon hebben gevormd en soms een beetje vervormd. Wat ik wil doen is zorgen dat mensen terug bij zichzelf kunnen komen, terug weten wie ze zijn, wie ze waren in hun kern, wat ze ook hebben meegemaakt dat hen vervormd heeft in hun gedrag, hun denken of hun voelen.
Therapie is een kwestie van vertrouwen kunnen geven, zich kwetsbaar kunnen opstellen, wat helemaal niet gemakkelijk is, zeker niet voor mensen die psychisch gekwetst zijn geweest in hun gevoelens of in hun zelfwaarde of die lichamelijk beschadigd zijn geweest door niet respectvol, grensoverschrijdend gedrag.
Mensen moeten weten dat er altijd hoop is en dat er hulpverleners zijn die weten wat ze doen gebaseerd op het wetenschappelijk onderzoek dat de psychologie in de laatste 30 jaar sterk heeft laten evolueren van een gespreks-gerichte aanpak naar een doe-gerichte aanpak.
Traumagerichte therapie kan mensen snel laten voelen dat verandering mogelijk is.
Met het project ’Traumacentrum Léonce Roels’ heb ik een groep van ervaren collega’s rond mij geschaard die allemaal doordrongen zijn van het blijvend effect van onverwerkte traumatische ervaringen en die weten hoe ze kunnen helpen bij de verwerking ervan.

Ludwig Cornil


Trauma

Negatieve levenservaringen als basis van pathologie

Mensen die naar een psycholoog of psychotherapeut gaan, doen dat omdat ze een probleem
ervaren. Ze komen op raadpleging omdat ze het moeilijk hebben met een bepaald aanhoudend
negatief gevoel, of een gedrag van zichzelf of van iemand anders of omdat ze vastzitten in hun
denken.
Wanneer de psycholoog aan de patiënt vraagt: ’wat wil je met de therapie bereiken?’
is het antwoord steevast een verandering in het probleem of -in psychologische termen- het
symptoom.
Dat is een terechte wens, maar tegelijk ook een valkuil, want vele mensen beseffen niet dat een
symptoom betekent dat het een symptoom is van iets anders en dat aan dat ‘iets anders’ moet
worden gewerkt om het symptoom te kunnen veranderen.
Als we bij de dokter gaan kunnen we gemakkelijk erkennen dat het niet volstaat om een zalfje
te smeren op de vinger die ontstoken is omdat daar een splinter in steekt. Een zalfje of het
klevertje zal niet volstaan, het zal misschien wel de wonde wegsteken maar wat eigenlijk moet
gebeuren is dat de splinter verwijderd wordt.
Hetzelfde geldt voor psychische symptomen. Die kunnen vergeleken worden met de roodheid
en de pijn van de wonde. Natuurlijk willen we dat het symptoom verdwijnt, maar dat kunnen we
enkel door aan de onderliggend oorzaken te werken.
We zouden kunnen zeggen dat een probleem (ontsteking) zich toont via een symptoom of
symptomen (roodheid, pijn), maar gevoed wordt door een onderliggende oorzaak (splinter).

De therapeuten binnen ons centrum beschikken over de know how en de ervaring om samen met de patiënt de oorzaak van het probleem en de symptomen
in kaart te brengen en vervolgens deze onderliggende traumatische en negatieve levenservaringen te helpen verwerken.
Heel lang heeft men in de psychologie enkel gepraat en ’gezalfd’, maar de vooruitgang staat niet stil en ook op ons werkdomein heeft wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat psychotherapeutische methodes zoals EMDR (zie verder) op een effectieve en efficiënte wijze traumatische ervaringen helpen verwerken.
Wat mensen moeten doen om gelukkig te zijn en opnieuw zichzelf te kunnen worden is zich bevrijden van de last van het verleden, dat nog altijd aan de touwtjes trekt.
In traumatherapie gaan we de traumatische ervaringen stuk voor stuk verwerken tot wanneer de patiënt in staat is zijn of haar eigen leven te bepalen en richting te geven.
En we volgen daarbij het ritme van de patiënt.


Wat is EMDR?

EMDR of Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een vorm van therapie die onverwerkte herinneringen helpt verwerken. Vaak liggen pijnlijke ervaringen aan de basis van problemen in ons leven. Duidelijke voorbeelden zijn traumatische ervaringen zoals sexueel misbruik, lichamelijk geweld of ernstige emotionele verwaarlozing die kunnen leiden tot een negatief zelfbeeld, problemen met het vertrouwen van de ander of een overmatige neiging om
alles in het leven proberen te controleren.
Ook ervaringen waar niet zozeer de intensiteit alswel de chroniciteit of de herhaling van het gebeuren kenmerkend waren, kunnen sporen hebben nagelaten bij de persoon. Een voorbeeld daarvan is het kind dat gedurende jaren geplaagd/gepest wordt omwille van de kleur van zijn haar of de dikke brilglazen en eveneens een negatief zelfbeeld heeft ontwikkeld.
Soms is het verband tussen de pijnlijke ervaringen en het actuele probleem duidelijk, zoals schrik om met de auto te rijden na een auto-ongeluk, maar vaak is die link veel minder duidelijk.
De eerste fase van de EMDR-therapie zal er dan ook uit bestaan om na te gaan of het huidig probleem sowieso gelinkt kan worden aan pijnlijke, onverwerkte herinneringen.
EMDR is een psychotherapeutische benadering die bestaat uit drie elementen:

1. Een werkingsmechanisme
Hoewel het na 25 jaar wetenschappelijk onderzoek onomstotelijk vast staat dat EMDR werkt,
weet niemand precies waarom. Er zijn een aantal ideeën over de werkingsmechanismen, die
meestal gebaseerd zijn op neurobiologische gegevens, maar er is nog geen sluitende uitleg voor
de positieve resultaten

2. Een theoretisch model
Francine Shapiro heeft een heel mooie theorie uitgewerkt, die gebaseerd is op het principe dat
iedereen van ons beschikt over een aangeboren informatieverwerkingssysteem.
We maken veel dingen mee in ons leven die we normaalgezien spontaan verwerken. Ook al was
het lastig in het begin, na een tijdje kunnen we denken aan wat gebeurd is zonder dat we er ons
emotioneel of lichamelijk slecht bij voelen. Na een traumatische gebeurtenis kunnen we in shock
zijn, maar ons verwerkingsmechanisme zal ons helpen om die informatie een plaats te geven.
Dit proces kan tijd vragen. Denk bijvoorbeeld aan een overlijden. Het is pas wanneer ons verwerkingsmechanisme niet in staat is de informatie te verwerken -omwille van de intensiteit of de
chroniciteit van de ervaring- dat we gaan spreken over onverwerkte herinneringen. Aangezien
de persoon de informatie op het moment zelf niet kan verwerken, wordt die informatie opzij
geschoven (in het vriesvak gezet) en in zijn oorspronkelijk vorm opgeslagen.
Zolang die informatie niet is verwerkt blijft de persoon kwetsbaar en zal de herinnering kunnen
worden geactiveerd door allerlei prikkels uit de omgeving. Een onschuldige opmerking over het
uiterlijk van de partner, krijgt een andere dimensie wanneer het gaat om iemand die als kind
omwille van het uiterlijk gepest is geweest. Een aanraking door een geliefde voelt helemaal
anders aan wanneer misbruikervaringen door die aanrakingen worden geactiveerd.
EMDR bestaat eruit deze onverwerkte informatie op te sporen om die vervolgens te helpen
verwerken door het aangeboren informatieverwerkingssysteem te stimuleren.

3. Protocol en procedures
EMDR is een geprotocolleerde benadering, die enerzijds houvast biedt omwille van de structuur,
maar anderzijds voldoende vrijheid biedt om rekening te houden met elke individuele patiënt.
EMDR bestaat uit 8 fasen en wordt niet enkel toegepast op herinneringen uit het verleden, maar
ook op actuele problemen en zelfs geanticipeerde problemen in de toekomst.
De meeste mensen denken bij EMDR enkel aan de oogbewegingen, waarbij de ogen van de
patiënt in cadans de links-rechts bewegingen van de hand van de therapeut volgen.
Ook afwisselend links-rechts tikken of bilaterale klikjes in een koptelefoontje worden gebruikt,
terwijl de patient denkt aan de pijnlijke herinnering. De bilaterlale stimulatie echter is slechts
één component van het protocol, maar wel meest in het oog springende.
De EMDR-therapeut doet echter veel meer en volgt daarbij de 8 fasen.
Fase 1: bij het beluisteren van de patiënt zoeken naar het verband tussen de klacht en
onverwerkte herinneringen
Fase 2: de cliënt goed voorbereiden op het werk en hem/haar stabiliseren indien nodig
Fase 3: de onverwerkte informatie op een goede manier activeren (het vriesvak openen)
Fase 4: het aangeboren informatieverwerkingssysteem de informatie laten verwerken tijdens de
bilaterale stimulatie en de patiënt daarbij op de juiste manier begeleiden.
Fase 5: de positieve gedachten waar de patiënt spontaan toe komt helpen versterken
Fase 6: controleren van de lichamelijke reactie bij het denken aan de herinnering
Fase 7: op een goede manier de sessie afsluiten
Fase 8: in de daaropvolgende sessie het effect op de patiënt opvolgen en verder gaan met de
verwerking indien nodig
EMDR is een gespecialiseerde behandeling die enkel door goed opgeleide therapeuten mag
worden toegepast. Zoas elke methode is ook EMDR pas veilig en efficiënt in de handen van een
bekwame EMDR-therapeut.


Doelgroep

Het Traumacentrum Léonce Roels wil het referentiecentrum zijn voor de behandeling van psychotrauma in de streek. Onze therapeuten zijn allemaal speciaal opgeleid om met trauma in al zijn verschillende vormen te werken.
In het Traumacentrum Léonce Roels kunnen volwassen patiënten, adolescenten en kinderen terecht voor zowel individuele therapie, relatietherapie of gezinstherapie met een focus op het verwerken van traumatische en negatieve levenservaringen. Mogelijke problemen die kunnen gebaseerd zijn op onverwerkte traumatische ervaringen en dus reden voor aanmelding:

Oorzaak
Eénmalig Trauma Symptomen
Plots en onverwacht
• Ongeval op de weg
• Meemaken van agressie als slachtoffer
of als getuige
• Meemaken van brand
• Zelfmoord van familielid of kennis
• Overval
• Natuurramp
• Werkongeval
• Verkrachting
• Grensoverschrijdend gedrag
  Aanmeldingsprobleem
Symptomen
• Acute Stressstoornis
• Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)
• Depressieve reactie
• Paniekaanvallen
• Slaapstoornissen
Oorzaak
Onverwerkte levensgebeurtenissen
Het normale verwerkingsproces stagneert.
• Geblokkeerde rouw
• Relationele breuken
• Verwerken van ziekte
• Verlies van lichaamsfuncties
  Aanmeldingsprobleem
Symptomen
• Depressieve reactie
• Verlies van levenslust
• Sociale isolatie
• Frustratie/Agressie
• Laag gevoel van eigenwaarde
• Suïcidaliteit
Meervoudig Trauma op volwassen leeftijd
De ervaringen worden traumatisch door het herhaald beleven van machteloosheid.
• Herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag
• Relationele breuken
• Verwerken van ziekte
• Verlies van lichaamsfuncties
• Pesten op het werk
  Symptomen
• Burn-out
• Depressie
• Veralgemeende angst
• Relationele problemen
• Eigenwaarde problemen
• Eetstoornissen
• Suïcidaliteit
Oorzaak
Meervoudig Trauma op kinderleeftijd
De traumatische ervaringen hebben het kind geraakt in zijn ontwikkeling.
• Seksueel misbruik intrafamiliaal
• Seksueel misbruik buiten het gezin
• Fysiek geweld door een ouder
• Emotionele verwaarlozing
• Leven met een psychisch zieke ouder
• Leven met een verslaafde ouder
• Leven met een gedragsmoeilijke broer
of zus
• Ongewenst zijn als kind
• Slepend ziekteproces van een familielid
meemaken
• Zelfmoord van ouder/broer/zus
• Gepest worden/uitgesloten worden
  Aanmeldingsprobleem
Symptomen
• Complexe PTSS
• OCD
• Burn-out
• Depressie
• Veralgemeende angst
• Relationele problemen
• Eigenwaarde problemen
• Eetstoornissen
• Verslavingen
• Suïcidaliteit

Opgelet: In het kader van het ambulante traumacentrum werken we niet
met volgende problematieken, waarvoor meer geëigende contexten voorhanden zijn:
psychose, ernstige verslavingsproblematiek, sommige persoonlijkheidsproblematieken.


Werkwijze

Aanmelding
De eerste aanmelding kan telefonisch gebeuren op het centraal nummer of via het contactformulier op de website. Wij proberen u dan zo snel mogelijk een afspraak te geven bij één van
onze medewerkers. U kan zelf kiezen bij wie u een afspraak wenst te maken.

Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek wordt nagegaan wat uw hulpvraag precies is en of de therapeut
hieraan tegemoet kan komen.
De therapeut zal in het eerste gesprek op basis van de informatie die u verstrekt proberen
een beeld te krijgen van een behandelplan en dat samen met u bespreken.
Mocht aan het einde van dit eerste contact blijken dat u verder wenst te werken met de
therapeut, kan een wekelijkse/tweewekelijkse, … afspraak worden vastgelegd.
Mocht de aard van uw hulpvraag of de context van deze ambulante setting niet beantwoorden
aan wat wij u kunnen bieden of wat u nodig heeft, zullen wij er alles aan doen om u gericht door
te verwijzen.

Therapeutische proces
Elke begeleiding is uniek omdat elke patiënt een uniek levensverhaal brengt. Dit betekent dat de
duur van de therapie sterk verschillend kan zijn. Met het Traumacentrum Léonce Roels streven
wij ernaar zo kort mogelijk en zo grondig mogelijk te werken.
Het ganse verloop van de begeleiding gebeurt met uw akkoord en u heeft op elk moment het
recht om uitleg te vragen of aan te geven als u iets niet wenst.


Afspraak

U kan een afspraak maken via het nummer M 0468 41 65 47. Mocht uw oproep niet beantwoord worden, kan u inspreken op onze voicemail en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug.
U kan ook een afspraak maken door het contactformulier op onze website ‘www.centrumpsychotrauma.be in te vullen en te verzenden.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Traumacentrum Léonce Roels
Léonce Roelsstraat 7
9620 Zottegem
info@centrumpsychotrauma.be
M 0468 41 65 47
Brochure